This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Muldoon, Paul, Hungarian biography

Image of Muldoon, Paul
Muldoon, Paul
(1951–)
 

Biography

Az északír Paul Muldoon (sz. 1951) valódi költővirtuóz, akinek lírájában nem ritkák a nehezen felfejthető hivatkozások, az archaikus kifejezések és a sajátos, megfejtésre váró szójátékok. A húsz éve Amerikában élő költő tizenéves kora óta publikál, első mentora Seamus Heaney volt, akivel aztán kölcsönösen hatottak egymásra. 2003-ban költészeti Pulitzer-díjat kapott. Rendkívül változatos versformák, merész és meglepő rímtechnika jellemzik írásait. Muldoon ars poeticája, hogy a verset nem a költő írja, a költészet magát alkotja, amint átáramlik a bölcs passzivitásba merült költő-médiumon.10 Talán ennek köszönhető, hogy olvasójaként elfoghat az érzés: csapongó elméjének titkos kamrájában vagyunk, ahol egyszerre minden tárgyból és emlékből különös formába öntött vers lesz. A rímjáték azonban természetesen nem minden; hogy csak néhány példát hozzunk, Öszvérek (Mules) című versének szociális vetülete és politikus olvasata is van, a Fegyverszünet (Truce) a pillanat törékenységét őrzi, a Kuff (Quoof) pedig a szavak világalkotó erejéről beszél. Jelentősnek tartják a számos értelmezési lehetőséggel bíró Madoc: egy rejtély (Madoc: a Mystery) című verset, amely egy alternatív valóságban Coleridge és Robert Southey útját követi, akik Amerikában kommunát alapítanak. Muldoon egyedi alakja a kortárs ír lírának, akire sokan Heaney utódjaként tekintenek.

http://korunk.org/?q=node/8739

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap