Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Gratulálunk! Az év fordítója Efraim Israel!
Hírek

Művek

. ^
( ^
(Báseň je... Nic a vše!) ((Mi a vers?... Minden és semmi.)) – Krchovský, J. H.
(Co že jsem říkal? Nevím už...) ((Mit is meséltem? Semmi mesést...)) – Krchovský, J. H.
(Dnes nechal jsem si poprvé číst osud...) ((Ma először jósoltattam magamnak...)) – Krchovský, J. H.
(Držím tvý ňadro...) ((Kezemben tartom melledet...)) – Krchovský, J. H.
(Dům ve tmě, v domě tma...) ((A ház kívül-belül sötét, fekete...)) – Krchovský, J. H.
(Jdu ke Dvořákům na jedno...) ((Csak sörre ugrok le, az enyhe...)) – Krchovský, J. H.
(Jsem duše snící v těle muže...) ((Lélek vagyok-e férfitestbe'...)) – Krchovský, J. H.
(Kam se jen podívám...) ((Ahová nézek ott gyűlik az adósság)) – Krchovský, J. H.
(Meč visí už jen na vlásku...) ((A kard hajszálon függ...)) – Krchovský, J. H.
(Na stropě hořčice...) ((Mustár és virsli a fejem felett...)) – Krchovský, J. H.
(Naposled zamávám ...) ((Fecskének utószor...) ) – Krchovský, J. H.
(Pět kroků vpřed a čtyři zpět...) ((Öt lépés előre, négy hátra...)) – Krchovský, J. H.
(Pokojem obcházej postavy...) ((Tömegben vonulnak alakok...)) – Krchovský, J. H.
(Potopa! V nás, i tam...) ((Özönvíz!)) – Krchovský, J. H.
(Přistavil jsem si zrcadlo...) ((Magam elé tükröt rakok...)) – Krchovský, J. H.
(Prý už mám dost...) ((Azt mondják: Zárunk...)) – Krchovský, J. H.
(Se sebou sám...) ((Kétszemközt magammal ...)) – Krchovský, J. H.
(Skutečnosti...) ((Valóság...)) – Diviš, Ivan
(smyčky a jiná písmena) ((hurkok és más betűk)) – Kučera, Vojtěch
(Stín vidí stín...) ((Árnyat árny lát...)) – Krchovský, J. H.
(Svět, v kterém žiji...) ((A világom nincs és nem jó egyébre...)) – Krchovský, J. H.
(svoboda) ((szabadság)) – Havel, Václav
(Tak málo světlých chvil...) ((Ritka a jó nap...)) – Krchovský, J. H.
(Ten, kdo humor podceňuje...) ((Kinek a vicc nem kenyere...)) – Psavec (álnév)
(Tyhle mé vlasy líbala jsi...) ((Nem voltam fodrásznál...)) – Krchovský, J. H.
(Už na mě nechce čekat „můj cíl“ ...) ((„Célom” előttem úgyse lebeg...)) – Krchovský, J. H.
(vpřed) ((előre)) – Havel, Václav
(Z Balad Manoně, č. 11) ((A Manon-balladákból, 11.)) – Nezval, Vítězslav
(Za smrti tečka, dvojtečka, či otazník...) ((Halál után: kérdőjel, vessző, puszta pont?...)) – Krchovský, J. H.
(Záňadří říjnových dnů...) ((Az októberi napok keblében...)) – Jareš, Michal
(Zmizel jsem z domu...) ((Éjszaka leléptem...)) – Krchovský, J. H.
[ ^
0 ^
1 ^
7 ^
A ^
B ^
Babička (Nagyanyó) – Němcová, Božena
Balada o hovně (Ballada a sz.rról) – Vrchlický, Jaroslav
Balada o očích topičových (Ballada a fűtő szemeiről) – Wolker, Jiří
Balada o ženě, Bohu a muži (Ballada a nőről, Istenről és a férfiról) – Wolker, Jiří
Balada padesátá druhá na rozloučenou (Az ötvenkettedik, búcsút mondó ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada první oslovující Francoise Villona (Első ballada mely Francois Villonhoz szól, Az első, François Villon megszólítására szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá pátá o papírové lodičce (A harmincötödik, egy papírhajóról szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá sedmá o samotářství (A harminchetedik, az agglegénységről szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Basketbalový zápas (Kosárlabdameccs) – Žáček, Jiří
Básník (A költő) – Čapek, Karel
Básník (A költő) – Nezval, Vítězslav
Básníku, odejdi! (Költő, távozz!) – Wolker, Jiří
Besedy (Csevegések) – Gellner, František
Bílý obraz (Fehér tájkép) – Orten, Jiří
Binokl na očích, v ruce hůl... (Pápaszem, cilinder, sétabot...) – Neruda, Jan
Bizarrní rondeau (Bizarr rondeau) – Kvapil, Jaroslav
Blahé světlo (Boldog sugár) – Závada, Vilém
Bláznivé rondeau (Tébolyult rondó) – Kvapil, Jaroslav
Bota (A cipő) – Hruška, Petr
Bouře (Vihar) – Březina, Otokar
Boží duha (Isten szivárványa) – Durych, Jaroslav
Budoucí vlasť (A jövendő haza) – Mácha, Karel Hynek
Bylo nás pĕt (Öten voltunk cimborák) – Poláček, Karel
C ^
D ^
E ^
F ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
Magické půlnoci (Mágikus éjfelek) – Březina, Otokar
Mé orné půdy každý hon [video] (Minden dűlőm ugarjaim, Szántómon minden talpalat) – Sládek, Josef Václav
Meč Damoklův I. (Damoklész kardja I.) – Vrchlický, Jaroslav
Meč Damoklův III. (Damoklész kardja III.) – Vrchlický, Jaroslav
Meditace (Meditáció) – Lorenc, Michael
Meine Freuden [A költő németül írt verseiből] (Az én örömeim) – Mácha, Karel Hynek
Mĕsičnik poezie (Egyhavi költészet) – Kolář, Jiří
Mezi motýlicemi (Szitakötők közt) – Borkovec, Petr
Michelangelo (Michelangelo) – Frantinová, Eva
Míjení (Múlik) – Černík, Michal
Milost (A malaszt) – Březina, Otokar
Milostný dopis klínovým písmem (detail) (Az ékírásos szerelmeslevél (részlet)) – Zmeskal, Tomáš
Místa harmonie a smíření (A harmónia és megbékélés színterei) – Březina, Otokar
Mistr Dýně (Tök-mester) – Wernisch, Ivan
Mlha (Köd) – Frantinová, Eva
Moderní básníci (A modern költők) – Auředníček, Otakar
Mohelnice (Mohelnice) – Bezruč, Petr
Moře (A tenger) – Závada, Vilém
Morový sloup (A pestisoszlop) – Seifert, Jaroslav
Mraveniště (Hangyaboly) – Nezval, Vítězslav
Mucholapka (A légypapír) – Nezval, Vítězslav
Můj hrad (Erős váram nekem a szívem) – Gellner, František
Můj stín (Az árnyékom) – Klášterský, Antonín
Můj synku (Fiacskám) – Sládek, Josef Václav
Muž, který dovedl lítat (A férfi, aki tudott repülni) – Čapek, Karel
Muž, který se nelíbil (Az ember, aki nem tetszett) – Čapek, Karel
Můžou tĕ i zabít (Meg is ölhetnek) – Pavel, Ota
Mystická noc (Misztikus éjszaka) – Auředníček, Otakar
N ^
Na nemocniční postel padá svět… (A kórházi ágyamra omlik a világ…) – Wolker, Jiří
Na počátek se ptám (A kezdetet kérdezem) – Mikulášek, Oldřich
Na starém hřbitově židovském (A régi zsidótemetőben) – Klášterský, Antonín
Na svatého Mikuláše (Mikulás napján) – Wolker, Jiří
Na těch panských lukách... (Hercegi határban...) – Cseh népdalok
Na zemi růže nepřestávají hořet (A föld felett nem szűnik rózsák lángolása) – Březina, Otokar
Nade námi lítala... (Fejünk fölött szálldosott...) – Mayer, Rudolf
Nad všemi ohni a vodami… (Stavitelé chrámu) (Minden tűz és víz felett…) – Březina, Otokar
Na konci XIX. vĕku (A XIX. század végén) – Sova, Antonín
Nálada tichých večerů (Szordínós esteli hangulatkák) – Gellner, František
Napadal sníh (Leesett a hó) – Kainar, Josef
Napsala mi psaní (Írt szívem szerelme) – Gellner, František
Našel jsem se! (Magamra találtam) – Neruda, Jan
Na slovo vzaté víno (A bor, ami épp csak meg nem szólal) – Skácel, Jan
Návrat (Visszatérés) – Skácel, Jan
Neblahé sejítí (Áldatlan viszontlátás) – Čelakovský, František Ladislav
Nečekám nic od reforem, (Reformoktól mit se várok) – Gellner, František
Nechci jít na věčnost (Örökkévalóság! Jó az ha van - másnak!... ) – Krchovský, J. H.
Nedokončená (Befejezetlenül) – Mikulášek, Oldřich
Negace (A tagadás) – Opolský, Jan
Nĕmé setkání (Svítání na západĕ) (Néma találkozás) – Březina, Otokar
Nenapsaná (Megíratlanul) – Orten, Jiří
Není (Nincs) – Holan, Vladimír
Nepřijde dopis od přítele… (Barátom nem fog írni egy se) – Orten, Jiří
Než přijel vlak (Vonatra várva) – Sova, Antonín
Nezdravá procházka (Egészségtelen séta) – Sýs, Karel
Neznám času a neznám viny... (Nem tudok bűnt és nem tudok időt...) – Janovický, Jaroslav Vladimír
Nikdy jsem boha neobtěžoval (Sohase nyaggattam az istent ) – Gellner, František
Noc neklidná, noc jesenní... (Nyugtalan éj az őszi éj…) – Geisslová, Irma
Noc byla (Éjszaka volt) – Gellner, František
Noční tango aneb román jednoho léta z konce století (Éjszakai tangó avagy Egy századvégi nyár regénye) – Kratochvil, Jiří
Noc s Hamletem (Éjszaka Hamlettel, Éjszaka Hamlettel (Részletek)) – Holan, Vladimír
Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život) (Éjszaka Verlaine-nel) – Hrubín, František
Nocturno (Nocturno) – Klášterský, Antonín
Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď (Falak – Fal, Másik fal, Mindenesetre, Egy teljesen másfajta fal,) – Holan, Vladimír
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (Prücsök úr újabb korszakos kirándulása, ezúttal a XV. Századba) – Čech, Svatopluk
O ^
P ^
Paměť mojí babičce - I. (Nagyanyám emlékezete - I.) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - II. (Nagyanyám emlékezete - II.) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - III. (Nagyanyám emlékezete - III.) – Hůlová, Petra
Paní noci (Az Éjkirálynő) – Jelínek, Bohdan
Pan Theodor Mundstock (Mundstock úr) – Fuks, Ladislav
Paysage aux conquérants (Tájkép a hódítóknak) – Král, Petr
Pére-Lachaise [video] (Pére-Lachaise) – Brzák, Michal
Pianista (A bárzongorista) – Škampa, Alois
Píseň (Dal, Dal) – Seifert, Jaroslav
Píseň (Dal) – Orten, Jiří
Píseň (Maminka) (Altatódal) – Seifert, Jaroslav
Píseň o městě nebeském (Dal a földön túli városról, Dal a földön túli városról) – Sládek, Josef Václav
Píseň o nebi, hvězdách, Schumanovi a mé ženě (Égről, csillagról, Schumannról és a hitvesemről szóló ének) – Jelínek, Hanuš
Píseň o rodné zemi [video] (Dal a szülőföldről) – Seifert, Jaroslav
Píseň zhýralého Jinocha (A léha Ifjú éneke) – Gellner, František
Písnička o škaredých holkách (Dalocska a csúnya lányokról) – Žáček, Jiří
Plavba utopencova (A vízbefúlt) – Sabina, Karel
Po letech (Ír nekem valami dáma) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Utánunk az özönvíz) – Nezval, Vítězslav
Podzim (Ősz, Ősz) – Halas, František
Podzim v městě (Ősz a városban) – Křesadlo, Jan
Podzimní listy (Őszi levelek) – Nezval, Vítězslav
Poezie (Mi az a költészet?) – Hiršal, Josef
Pohádka pro princeznu Batyty (Tündérmese Tetete hercegnőnek) – Daněk, Václav
Pohled smrti (A halál tekintete) – Březina, Otokar
Pohlednice z Nice (Képeslap Nizzából) – Horký, Karel
Pohyb němých úst (Néma száj mozgása) – Březina, Otokar
Poklad (A kincs) – Erben, Karel Jaromír
Pokoj s nábytkem (Bútorozott szoba) – Gellner, František
Pokora (Alázat) – Wolker, Jiří
Polednice (A déliboszorkány) – Erben, Karel Jaromír
Pomalé město (A lassú város) – Lorenc, Michael
Pomalu v revolver se ztrácí víra (Elfelejtik a revolvert ) – Gellner, František
Ponížení (Megalázva, eltaposva) – Gellner, František
Poslední věci ( Az ember végső dolgai) – Gellner, František
Poslední věci člověka (Az ember végső dolgai) – Čapek, Karel
Poušť (A sivatag) – Auředníček, Otakar
Povzdech (Sóhaj) – Vrchlický, Jaroslav
Přání (Kívánság) – Halas, František
Praze (Torso nadĕje) [video] (Prágának) – Halas, František
Přebytek otce (Apatöbblet) – Hruška, Petr
Před koupelí (Fürdés előtt) – Hruška, Petr
Před usnutím (Elalvás előtt) – Žáček, Jiří
Předtuchy (Sejtések) – Březina, Otokar
Přes matný sklo (Homályos üvegen át) – Hůlová, Petra
Přismeklo se k Adventu (Předposlední) (Közelítés az ádventhez) – Holan, Vladimír
Proč odvracíš se, o Slabá? (Mért fordulsz el, ó, Gyönge?) – Březina, Otokar
Prostopravdy (Lapos igazságok) – Žáček, Jiří
Prsa (Mell) – Hruška, Petr
Psychologie okamžiku (A pillanat pszichológiája) – Opolský, Jan
Ptaní (Merengés) – Černík, Michal
R ^
S ^
Sám v Budapešti (Budapesti magány) – Sýs, Karel
Šanson [video] (Sanzon) – Žáček, Jiří
Sbohem a šáteček [video] (Búcsúzunk s lobog a kendő, Istenhozzád s kendő) – Nezval, Vítězslav
Scéna z lovu na vodní ptáky (Vízimadárvadászat-jelenet) – Borkovec, Petr
Se skřivánkem vstávám (Pityuval ébredek, Pacsirtaszó keltett) – Sládek, Josef Václav
Sieť viery (A hit hálója) – Chelčický, Petr
Silen buď (Légy erős, Légy erős) – Sládek, Josef Václav
Škrábnutí (Karcolás) – Hruška, Petr
Škraboška (Az álarc) – Nezval, Vítězslav
Skřivánkovi (Pacsirtának, Pacsirtának) – Sládek, Josef Václav
Skrytá láska (Rejtett szerelem) – Březina, Otokar
Slabost pro každou jinou pláž (Mindig más strandra vágyik) – Zábranský, David
Slavianka ke bratrům a sestrám (Szláv ének) – Kollár, Jan
Slavná Nemesis (Dicső Nemezis) – Klíma, Ladislav
Slávy dcera – Předzpěv [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 3 (részlet), Sláva leánya - Előhang) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 1 [video] (Előhang a „Dicsőség leányá”-hoz, Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 1) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 2 [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 2) – Kollár, Jan
Šlépěj (A lábnyom) – Čapek, Karel
Šlépěje (Lábnyomok) – Čapek, Karel
Slezské lesy (Sziléziai erdők) – Bezruč, Petr
Sluneční hodiny (Napóra) – Toman, Karel
Smrt vichrů (Forgószelek halála) – Černík, Michal
Smuteční hrana za Otokara Březinu (Gyászharang Otokar Březináért) – Nezval, Vítězslav
Smutek hmoty (Az anyag gyásza) – Březina, Otokar
Smutné sloky (Szomorú strófák) – Vrchlický, Jaroslav
Sonet o dechu (Szonett a lélegzetről) – Mikulášek, Oldřich
Soukromá víchřice (Vihar a lombikban) – Páral, Vladimír
Spletitost věcí (Minden dolgok kuszasága) – Gellner, František
Stará alegorie podzimu (Az ősz unt elégiája) – Toman, Karel
Šťastný člověk (Szerencsés ember) – Žáček, Jiří
Štědrý den (Szenteste) – Jelínek, Bohdan
Štědrý den (Szenteste előtt) – Erben, Karel Jaromír
Stín (Árnyék) – Vrchlický, Jaroslav
Stopy v sněhu (Nyomok a hóban) – Klášterský, Antonín
Stříbrný vítr (Ezüst szél) – Šrámek, Fráňa
Sudety (Szudéták) – Žáček, Jiří
Sv. Xaverius (Szent Xavér) – Arbes, Jakub
Svatební košile (A nászing) – Erben, Karel Jaromír
Švejkovy nehody ve vlaku (Švejk balszerencsés kalandjai a vonaton) – Hašek, Jaroslav
Svítání na západě (Nyugati virradás) – Březina, Otokar
Syndrom rovnoběžek (Párhuzamosság-szindróma) – Holub, Miroslav
T ^
U ^
V ^
V bezsenné noci (Álomtalan éjjelen) – Vrchlický, Jaroslav
V chrámě (A dómban) – Mácha, Karel Hynek
V cizině (Idegen országban) – Škvorecký, Josef
V dešti (Hogy' tesz az eső?) – Nezval, Vítězslav
V kolik hodin na luka (Mikor vegyünk kézbe íjat, Hány órakor menjünk kaszálni?) – Sládek, Josef Václav
V konec století (Századvég) – Vrchlický, Jaroslav
V lůno tvoje, sirá země (Széles tartomány öledbe) – Sládek, Josef Václav
V nebezpečí (Veszélyben) – Hora, Josef
V noci (Éjjel) – Zahradníček, Jan
V parku před polednem (Délelőtt a parkban) – Wolker, Jiří
V pláči temný mrak se žene... (Síró sötét felhő vonul...) – Mayer, Rudolf
V podzimních chvílích III (Őszi pillanatok III) – Jelínek, Bohdan
V touze (Vágyban) – Jelínek, Hanuš
Vajíčko (A tojás) – Aškenazy, Ludvik
Vánoční Rondel (Karácsonyi körvers) – Křesadlo, Jan
Ve dví (Ketté) – Srna, Miroslav
Večer ve žních (Este, aratás után) – Klášterský, Antonín
Vedra (Hőség hava) – Březina, Otokar
Velké, širé, rodné lány [video] (Nagy, tág, honi termőföldek) – Sládek, Josef Václav
Vĕrným Čechům (A hű csehekhez) – Hus, Jan
Vím... (Tudom...) – Orten, Jiří
Vkročení (Közbelépés) – Srna, Miroslav
Vodník (A vízimanó, A Vízimanó) – Erben, Karel Jaromír
Vonné soumraky (Illatos alkonyok) – Březina, Otokar
Vrba (A fűzfa) – Erben, Karel Jaromír
Vše zachvátit... (A mindenséget élni meg) – Březina, Otokar
Všeobecné spiknutí (Általános összeesküvés) – Hostovský, Egon
Všichni mi lhali (Hazudtak mind) – Gellner, František
Vteřiny (Percek) – Březina, Otokar
Vy světel zřídla hvězdnatá... (Ti fényforrások, csillagok...) – Hálek, Vítězslav
Vyhlídkové lety nad mořem (Sétarepülések a tenger felett) – Hakl, Emil
Vyrubaný les (Kivágott erdő, Kivágott erdő) – Závada, Vilém
Vzdálená milá (Távoli kedves) – Wolker, Jiří
W ^
Z ^
Z autobiografie (Önéletrajzomból) – Žáček, Jiří
Z moudrosti otcovské IV. (Atyai bölcsesség (IV).) – Klášterský, Antonín
Začátek jara (Kora kikelet) – Frantinová, Eva
Zahradní slavnost (Kerti ünnepély) – Havel, Václav
Žalm ke cti nejvyššího Jména (A legmagasztosabb Név dicsőségére zsoltár) – Březina, Otokar
Žalm odcházejících pokolení (A távozó nemzedékek zsoltára) – Březina, Otokar
Zamilovaný (Szerelmes kamasz (részlet)) – Wolker, Jiří
Zas ve vidění prorockém... (Jós jelenésben szól megint...) – Březina, Otokar
Zase my dva (Megint mi ketten) – Hruška, Petr
Zatím dobrý (detail) (Eddig megvolnánk (részlet)) – Novák, Jan
Za trochu lásky... [video] (Egy kis szeretetért...) – Vrchlický, Jaroslav
Závidím (Irigylem) – Brzák, Michal
Zázrak s Julčou (Az Úr csodát tesz) – Olbracht, Ivan
Zbabĕlci (Gyávák) – Škvorecký, Josef
Zbytečné otázky (Mellőzhető kérdések) – Černík, Michal
Zda vzpomínáš… (Bez názvu) (Emlékszel) – Holan, Vladimír
Žebráci [video] (Koldusok) – Wolker, Jiří
Zem? (A Föld?) – Březina, Otokar
Zeměkoule (A földteke) – Werich, Jan
Zeměkoule (V + W) (A földteke (V + W)) – Voskovec, Jiří
Žena a muž (Nő és férfi) – Halas, František
Žena z noci (Nesmírný krásný život) (Az éjből jött asszony) – Hrubín, František
Žert (Tréfa) – Kundera, Milan
Zimní krajina srdce (Szívnek téli tája, Szív fagyos vidéke) – Skácel, Jan
Život je dar (Az élet ajándék) – Černík, Michal
Z Kvidova deníku (II. Kvido naplójából) – Viewegh, Michal
Zlaté slzy (Arany könnyek) – Vrchlický, Jaroslav
Zlomený verš (Versfoszlány) – Hora, Josef
Žluté oči vedou domů - Paní Hrubešová nepřišla na caj (A sárga szemek hazavezetnek - Hrubešné nem jött el teázni) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Pomsta (A sárga szemek hazavezetnek - A bosszú) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Poslední tanec (A sárga szemek hazavezetnek - Az utolsó tánc) – Pilátová, Markéta
Žně (Aratás) – Wolker, Jiří
Zoufalé jarní dny uprostřed zimy (Vigasztalan tavaszi napok tél közepén) – Borkovec, Petr
Zpěv staletími bloudící (Egy századokon bolygó dal...) – Březina, Otokar
Zpívající labutě (Daloló hattyúk) – Auředníček, Otakar
Zpívala (Dalolt a lány) – Březina, Otokar
Zpívá mrtvý (A halott énekel) – Wernisch, Ivan
Z této hospody odejít (Elmenni ebből a kocsmából) – Wernisch, Ivan
Ztracené dni (A füstbement napok) – Klášterský, Antonín
Ztracení (Elveszettek) – Březina, Otokar
Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap