Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Gratulálunk! Az év fordítója Efraim Israel!
Hírek

Makara, Sergej oldala, Szlovák életrajz

Makara, Sergej portréja
Makara, Sergej
(Сергій Макара)
(1937–)
 

Életrajz

Detstvo a mladosť prežil a ľudovú školu vychodil v karpatskej východoslovenskej dedine Volica. Roku 1947 postúpil do ruského Gymnázia v Humennom. Zmaturoval roku 1954 na ukrajinskej JSŠ v Medzilaborciach. Roku 1958 absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove. V tom istom roku aj debutoval básnickou zbierkou Osjajana junisť (Ožiarená mladosť).

Tri roky pôsobil ako stredoškolský profesor na JSŠ v Sabinove a od roku 1961 ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Martine, neskôr od roku 1966 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho profilujúcou disciplínou bola stará ruská a klasická ruská literatúra 18. a 19. storočia. Roku 1969 obhájil rigoróznu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave a získal titul doktora filozofie. Pre verejné postoje k udalostiam roku 1968 bol politicky prenasledovaný a musel opustiť vysokoškolské pracovisko. V tomto období na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne dokončil (v rámci externej vedeckej ašpirantúry) kandidátsku prácu Romantičeskoje i realističeskoje v tvorčestve V. F. Odojevského, k jej obhajobe však z politických dôvodov nebol pripustený.

V čase "normalizácie" bol aj nezamestnaný. Niekoľko rokov pracoval ako pomocný robotník v Štátnych lesoch a Stredoslovenských stavbách v Banskej Bystrici. Roku 1985 sa stal redaktorom a neskôr vedúcim redaktorom v Slovenskej literárne agentúre v Bratislave.

Roku 1990 bol rehabilitovaný a vrátil sa na Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. V tom istom roku sa habilitoval na Vysokej škole pedagogickej v Nitre a získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta. Roku 1992 sa stal vedúcim Katedry slovanských jazykov a literatúry na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a po vytvorení Filologickej fakulty UMB roku 1997 vedúcim Katedry slovanských jazykov a prodekanom pre vedu, výskum a zahraničné styky FiF UMB.

Známa je aj prekladateľská činnosť S. Makaru z ukrajinčiny a ruštiny do slovenčiny a zo slovenčiny a češtiny do ukrajinčiny. Preklady do slovenčiny a ukrajinčiny vydal aj knižne. V ukrajinskom preklade uverejnil ukážky z diel asi 30 slovenských básnikov. Za básnickú zbierku Na rôznych strunách sa stal laureátom Ceny Ivana Franka a za zbierku Žlté metamorfózy nositeľom Ceny AOSS (Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska), za preklad mu udelili Prémiu Slovenského literárneho fondu.

Zdroj: http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=116

(Az oldal szerkesztője: Répás Norbert)

Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap