This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kovács Ilona, Hungarian biography

Image of Kovács Ilona
Kovács Ilona
(1948–)
 

Biography

KOVÁCS Ilona önéletrajza

(szül. 1948.02.01. Kecskemét, )

címzetes egyetemi tanár, SZTE, Szeged

Phd (1994), habilitáció (2006)

Email: kovacsilona625@gmail.com

I Tanulmányok

1962-66 : Budapesti Zenei Gimnázium és Bartók Béla Konzervatórium  (hegedű szakon), érettségi vizsga 1966-ban.

1966-1971 : ELTE BTK, magyar-francia szak, szakdolgozat témája és címe : « La conception esthétique de Marcel Proust », 1971 : középiskolai tanári diploma megszerzése ;

 

II Munkahelyek

1971-től 1986-ig tudományos munkatársi és kutatói állás az MTA Irodalomtudományi Intézetében, a XVIII. Századi Osztályon ;

1986-1991: adjunktusi muna az ELTE BTK Francia Tanszékén ;

1991-1993: tanfolyam-igazgató az OFMDK (Országos Francia Műszaki és Dokumentációs Központ) ;

1993-1997: egyetemi docens a budapesti Karl Marx Közgazdaságtudományi Egyetemen ;

1997-től egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Francia Tanszékén ;

2006-tól habilitált egyetemi docens, majd címzetes egyetemi tanár (2013) ugyanott ;

III Kutatási és oktatási területek

XVII-XIX. századi francia irodalom, irodalomelmélet, műfordítás és traduktológia, szöveggenetika,  frankofónia, a libertinizmus az irodalomban, az önéletírás és az emlékirat műfajelmélete (Casanova, Chateaubriand, George Sand, Yourcenar életművében), a kortárs frankofón irodalom az Maghreb országaiban és Kanadában.

V Ösztöndíjak és külföldi munkák

Számos ösztöndíj (Soros alapítvány, BGF, EHESS, CRNS) franciaországi kutatásokra, egy hónapos Casanova szeminárium  a péárizsi École Normale Supérieure-ben, (Casanova, 1998), előadás a magyar folklór és a cenzúra viszonyáról  (ITEM, 1998), egy hónapos vendégtanári megbízatás a bordeaux-i egyetemen (Université Michel de Montaigne 3 de Bordeaux, 2000),  PAST vendégprofesszori munka a párizsi 8-as egyetemen (Université de Paris8 Vincennes-Saint-Denis, 2000-2002) vendégprofesszori állás a Sorbonne egyetemen (Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, 2007), fordítói ösztöndíjak (CNL, 2007 et 2011) ; Erasmus-oktatói megbízatások (Paris8, 2010), Bordeaux 2012, Nancy 2013), egy hónapos vendágtanári megbízatás az Université Michel de Montaigne 3 de Bordeaux, (2013);

VI Műfordítások

Sade : La philosophie dans le boudoir /Filozófia a budoárban, 1989. Budapest, Pallas Kiadó, 2. kiad. 2002. Szeged, Lazi Kiadó;

Sand, George : Histoire de ma vie /Életem története, 2000. Budapest, Magyar Könyvklub ;

Boyer d’Argens : Thérèse philosophe / A filozófus Teréz, 2004. Budapest, PolgArt, Tabu.Erotika sorozat ;

Claude de Crébillon : Le Sopha / A pamlag történetei,  2004. Szeged, Lazi Kiadó ;

Számos szakcikk fordítása a Filmvilág és a Helikon Világirodalmi Figyelő számára ;

Sade : Börtönévek, Budapest, Qadmon, 2011. (válogatás a levelezésből és a naplókból, fordítás, utószó és jegyzetek) ;

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap