Gratulálunk! Az év fordítója Efraim Israel!
Hírek

Kery, Leslie A. oldala, Angol Fordítások Magyar nyelvről

Kery, Leslie A. portréja
Kery, Leslie A.
(1935–)
de 
 
en 
 
hu 
 

Fordítások

(Do fly, my verse…) (Angol) ⇐ József Attila :: (Szállj költemény…) (Magyar) [audio]
(I'm searching parched fields…) (Angol) ⇐ Babits Mihály :: [Lelkem kiszikkadt mezején...] (Magyar)
(It came to me…) (Angol) ⇐ József Attila :: (Már régesrég...) (Magyar) [video]
(Perhaps I’ll suddenly vanish…) (Angol) ⇐ József Attila :: (Talán eltünök hirtelen...) (Magyar) [audio]
A beetle locked in amber's hold (Angol) ⇐ Hajnal Anna :: Borostyánkőbe zárt bogár (Magyar)
A bit of grammar (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Kis nyelvtan (Magyar)
A chime of bells (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Harangjáték (Magyar)
A decade later (Angol) ⇐ Balla Zsófia :: Tíz év után (Magyar)
A found caravan journal (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Megtalált karaván-napló (Magyar)
A love poem (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Szerelmes vers (Magyar)
A madrigal for autumn (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Őszi madrigál (Magyar)
A poem about laws (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: Vers a törvényekről (Magyar)
A shade of blue (Angol) ⇐ Ady András :: Kék árnyalat (Magyar)
A spring-time hymn (Angol) ⇐ Hajnal Anna :: Tavaszi himnusz (Magyar)
A strain (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Dal (Magyar)
A teaching about love (Angol) ⇐ Baranyi Ferenc :: Tanítás a szerelemről (Magyar)
Adagio (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Adagio (Magyar)
After Anna (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Anna után (Magyar)
After the escape (Angol) ⇐ Botár Attila :: Szökés után (Magyar)
After the resurrection (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Föltámadás után (Magyar)
Afternoon (Angol) ⇐ Bak Rita :: Délután (Magyar)
Agonia christiana (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Agonia christiana (Magyar)
All snowflakes (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Minden hópehely (Magyar)
All Souls' Day (Angol) ⇐ Baka István :: Halottak napja (Magyar)
All's well my Lord (Angol) ⇐ Ady Endre :: Rendben van, Uristen (Magyar)
Among the graves of strangers (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Idegen sírok közt (Magyar)
An invitation (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Hívogató (Magyar)
Angel from heaven (Angol) ⇐ Márai Sándor :: Mennyből az angyal (Magyar)
Anna forever (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Anna örök (Magyar) [video]
Arrival of the Lord (Angol) ⇐ Ady Endre :: Az Úr érkezése (Magyar)
Ars poetica (Angol) ⇐ Rákos Sándor :: Ars poetica (Magyar)
As when alone (Angol) ⇐ Haraszti Mária :: Mint mikor egyedül (Magyar)
At a nudist beach (Angol) ⇐ Utassy József :: Nudista strandon (Magyar)
Autumn (Angol) ⇐ Bari Károly :: Ősz (Magyar)
Bag (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Tarisznya (Magyar) [audio]
Ballad of a poor man (Angol) ⇐ József Attila :: Szegényember balladája (Magyar) [audio]
Because we're seated facing… (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Mert szemben ülsz velem... (Magyar) [video]
Before the great silence (Angol) ⇐ Szente B. Levente :: A nagy csönd előtt (Magyar)
Belief had not sufficed (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: A hitem kevés (Magyar)
Below the belt (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Övön alul (Magyar)
Blood and gold (Angol) ⇐ Ady Endre :: Vér és arany (Magyar) [video]
Blue woodlands of the past (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Mögöttem a múlt (Magyar)
Both manfully (Angol) ⇐ Baranyi Ferenc :: Mindkettő emberül (Magyar)
Boulevard dawn (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Körúti hajnal (Magyar)
Bridge (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Híd (Magyar)
But why? (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Miért? (Magyar)
By my son's cradle (Angol) ⇐ Ady Endre :: A fiam bölcsőjénél (Magyar) [video]
By the foot of Mount Zion (Angol) ⇐ Ady Endre :: A Sion-hegy alatt (Magyar)
Circus maximus (Angol) ⇐ Baka István :: Circus maximus (Magyar)
Concert (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Koncert (Magyar)
Confession (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Vallomás (Magyar)
Cooled world (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Kihűlt világ (Magyar)
Dancing Moon (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Táncol a Hold* (Magyar)
Dandelion (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Pitypang (Magyar)
Darkness (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Sötétség (Magyar)
Dawn (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Hajnal (Magyar)
Dawn well (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Hajnali kút (Magyar)
Days without greenery (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Lombtalan nappalok (Magyar)
Do you recall? (Angol) ⇐ B. Radó Lili :: Emlékszel? (Magyar)
Dog (Angol) ⇐ Baka István :: Kutya (Magyar)
Doleo, ergo sum (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Doleo, ergo sum (Magyar)
Dream (Angol) ⇐ Kormos István :: Álom (Magyar)
Dreams in the snow (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Álom a havon (Magyar)
Eating gold (Angol) ⇐ Pintér Tibor :: Aranyevés (Magyar)
Ecce Homo (standing) (Angol) ⇐ Fodor Ákos :: Ecce Homo (állva) (Magyar)
Elegy (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Elégia (Magyar)
Eleven haiku (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Tizenegy haiku (Magyar)
Epitaph for a killed love (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Megölt szerelem sírkövére (Magyar)
Eternal life (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Öröklét (Magyar)
Eurydice (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Eurydiké (Magyar)
Ever since... (Angol) ⇐ József Attila :: Amióta... (Magyar)
Excommunication (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Excommunicatio (Magyar)
Existentia (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Existentia (Magyar)
Faith (Angol) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Hűség (Magyar)
Farewell poem of a Hellenist Arab bard (Angol) ⇐ Füst Milán :: Egy hellenista arab költő búcsúverse (Magyar)
Farm hand graveyard (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Béres temető (Magyar)
Fiftieth (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Ötvenedik (Magyar)
Flag (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Zászló (Magyar)
For one once lost (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Ki egyszer elveszett (Magyar)
For quite a while… (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Régóta hang se jön felém* (Magyar)
Forced March (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Erőltetett menet (Magyar) [video]
Foreword (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Előszó (Magyar) [video]
Forget-me-not (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Nefelejcs (Magyar)
Freedom and love (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Szabadság, szerelem (Magyar)
Freedom of the beginning (Angol) ⇐ Rab Zsuzsa :: A kezdet szabadsága (Magyar)
Furnishings (Angol) ⇐ André Ferenc :: lakberendezés (Magyar)
Genesis (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Eredet (Magyar)
Gift (Angol) ⇐ Márai Sándor :: Ajándék (Magyar)
Glistens, is gone (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Csillog, de eltűnik (Magyar)
Gordian knot (Angol) ⇐ Balázs F. Attila :: Gordiuszi csomó (Magyar)
Guests of the mountain (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A hegy vendégei (Magyar)
Hell for leather (Angol) ⇐ Fodor Ákos :: Vakvágta (Magyar)
Heraldry (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Heraldika (Magyar)
Hesitant ode (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Tétova óda (Magyar) [video]
Homeward (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Hazafelé (Magyar)
How can I give you thanks… (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Hogy köszönjem meg... (Magyar)
How did I await you? (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Hogyan vártalak? (Magyar)
How each perceives me, so I am to him… (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Ki minek gondol, az vagyok annak...* (Magyar)
I had no right (Angol) ⇐ Zelk Zoltán :: Nem volt jogom (Magyar)
I love you (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Szeretlek (Magyar)
I stand (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Állok… (Magyar)
I watch over your eyes (Angol) ⇐ Ady Endre :: Őrizem a szemed (Magyar) [video] [audio]
I, God's broken cello, shall be silent (Angol) ⇐ Tóth Árpád :: Isten törött csellója, hallgatok (Magyar)
I'm going home (Angol) ⇐ Utassy József :: Hazamegyek (Magyar)
I’m dreaming of coloured inks (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Mostan színes tintákról álmodom (Magyar)
Illicit wedding night (Angol) ⇐ Utassy József :: Illegális nászéjszaka (Magyar)
In a snow-fall (Angol) ⇐ Benjámin László :: A hóesésben (Magyar)
In books of every kind I am an entry (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Beírtak engem mindenféle Könyvbe (Magyar)
In front of Good Prince Silence (Angol) ⇐ Ady Endre :: Jó Csönd-herceg előtt (Magyar)
In front of the mirror (Angol) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Tükör előtt (Magyar)
In the beginning (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Kezdetben van (Magyar)
In the cathedral of Szeged (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: A szegedi Dómban (Magyar)
In the garden (Angol) ⇐ Bak Rita :: A kertben (Magyar)
In the international language of poverty (Angol) ⇐ Hervay Gizella :: A nyomor nemzetközi nyelvén (Magyar)
In this twilight (Angol) ⇐ Bella István :: Ebben a félhomályban (Magyar)
It was magic... (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Varázslat volt… (Magyar)
Journey after war (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Utazás háború után (Magyar)
Joys (Angol) ⇐ Cseke Gábor :: Örömök (Magyar)
Kaleidoscope (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Kaleidoszkóp (Magyar)
Kin of Death (Angol) ⇐ Ady Endre :: A Halál rokona (Magyar) [video]
Knickers on the clothes-line (Angol) ⇐ Eörsi István :: Bugyi a szélben (Magyar)
Lame Venus (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Sánta Vénusz (Magyar)
Lament of yesterday's yesterday (Angol) ⇐ Ady Endre :: Tegnapi tegnap siratása (Magyar)
Leap from the current (Angol) ⇐ József Attila :: Bukj föl az árból (Magyar)
Lege artis (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Lege artis (Magyar)
Lice (Angol) ⇐ Bak Rita :: Tetvek (Magyar)
Like a madrigal (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Madrigál-féle (Magyar)
Like settling dew (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Mint a harmat (Magyar)
Line-up (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: Sorakozó (Magyar)
Love (Angol) ⇐ Hajnal Éva :: Szerelem (Magyar)
Love (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Szerelem (Magyar)
Love cycle 1927-28 1. (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Szerelmi ciklus 1927-28-ból 1. (Magyar)
Lovers (Angol) ⇐ Petri György :: Szeretők (Magyar)
Marriage therapy (Angol) ⇐ Petri György :: Házasságterápia (Magyar)
Mirror (Angol) ⇐ Bak Rita :: Tükör (Magyar)
Money: our master (Angol) ⇐ Ady Endre :: Mi urunk: a pénz (Magyar) [video]
Monologue of the old circus proprietress (Angol) ⇐ Demény Ottó :: A vén cirkuszosné monológja (Magyar)
Monstrance (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Monstrancia (Magyar)
Mum (Angol) ⇐ József Attila :: Mama (Magyar) [video] [audio]
Mum (Angol) ⇐ Bak Rita :: Anya (Magyar)
My fate… (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: A sorsom... (Magyar)
My fire, my blaze (Angol) ⇐ Utassy József :: Tüzem, lobogóm (Magyar)
My memories (Angol) ⇐ Bella István :: Emlékeim (Magyar)
My most vivid memory (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Legtisztább emlékem (Magyar)
My mother (Angol) ⇐ József Attila :: Anyám (Magyar)
My older twin brother (Angol) ⇐ Bella István :: Ikerbátyám (Magyar)
My thanks to Thee (Angol) ⇐ Ady Endre :: Köszönöm, köszönöm, köszönöm (Magyar)
Night (Angol) ⇐ Bari Károly :: Éjszaka (Magyar)
Nightmare (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Lidércnyomás (Magyar)
Nihil (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Nihil (Magyar)
Noon (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Dél (Magyar)
Not lifted up by anyone (Angol) ⇐ József Attila :: Nem emel föl (Magyar)
Ode to an afghan minister assuming office (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez (Magyar)
On a Brasai photograph (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy Brassai-képre (Magyar)
On an iron-black Serbian night (Angol) ⇐ Justus Pál :: Vasfekete szerb éjszakában (Magyar)
On humanism (Angol) ⇐ Fodor Ákos :: Hiper-haiku: A humanizmusról (Magyar)
On the shore of reality (Angol) ⇐ Bak Rita :: A valóság partján (Magyar)
On tip-toe (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Lábujjhegyen (Magyar)
Once she turns sixty-five... (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: A nőcit, hogyha hatvanöt… (Magyar)
One ought to go (Angol) ⇐ Balla Zsófia :: El kéne indulni (Magyar)
Only that light (Angol) ⇐ Bella István :: Csak az a fény (Magyar)
Only the lamb (Angol) ⇐ Bella István :: Csak a bárány (Magyar) [video]
Orpheus (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Orpheus (Magyar)
Our house (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A mi házunk (Magyar)
our songs (Angol) ⇐ Thiele-Csekei Enikő :: énekeink (Magyar)
P.O.W. (Angol) ⇐ Pintér Tibor :: Hadifogság (Magyar)
Passion (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Passió (Magyar)
Penelope (Angol) ⇐ Szilágyi Domokos :: Pénelopé (Magyar)
Perhaps the flood (Angol) ⇐ Babits Mihály :: Talán a vízözön… (Magyar)
Picture postcards (1-2) (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (1-2) (Magyar) [audio]
Picture postcards (3-4) (Angol) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (3-4) (Magyar) [video] [audio]
Pictures (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Képek (Magyar)
Plans gone up in smoke (Angol) ⇐ Petőfi Sándor :: Füstbement terv (Magyar)
Post-existentia (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Post-existentia (Magyar)
Prae-existentia (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Prae-existentia (Magyar)
Presence (Angol) ⇐ Rónay György :: Jelenlét (Magyar)
Puzzle (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Rejtvény (Magyar)
Quatrain (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Négysoros (Magyar)
Rachmaninov's piano (Angol) ⇐ Baka István :: Rachmaninov zongorája (Magyar)
Remembering the old street (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Emlékezés egy régi utcára (Magyar)
Reminiscing by the lake (Angol) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Emlékezés a tónál (Magyar)
Reproachment (Angol) ⇐ Petri György :: Szemrehányás (Magyar)
Room with a sea-view (Angol) ⇐ Petőcz András :: A tengerre néző szoba (Magyar)
Rose of autumn (Angol) ⇐ Reviczky Gyula :: Őszi rózsa (Magyar)
Seaweed (Angol) ⇐ Orbán Ottó :: Tengeri fű (Magyar)
September (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Szeptember (Magyar)
She rises at dawn like the bakers (Angol) ⇐ József Attila :: Hajnalban kel föl, mint a pékek (Magyar)
Siblings (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Testvérek (Magyar)
Silence (Angol) ⇐ Bella István :: Csönd (Magyar)
Silent wonders (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: Csendes csodák (Magyar)
Sky and earth (Angol) ⇐ Balla Zsófia :: Ég és föld (Magyar)
Smile (Angol) ⇐ Petri György :: Mosoly (Magyar)
Smoke (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Füst (Magyar)
Snow on the heights (Angol) ⇐ Sík Sándor :: Hó a hegyeken (Magyar)
Snowfall (Angol) ⇐ Haraszti Mária :: Hóesés (Magyar)
Soda (Angol) ⇐ Pintér Tibor :: Szikvíz (Magyar)
Soldiers (Angol) ⇐ Reményik Sándor :: A katonák (Magyar)
Stake and tree (Angol) ⇐ Somlyó György :: Bot és fa (Magyar)
Starting point (Angol) ⇐ Demény Ottó :: Itt kezdődik (Magyar)
Stateside still-life (Angol) ⇐ Gyukics Gábor :: Amerikai csendélet (Magyar)
Still-life (Angol) ⇐ Páskándi Géza :: Csendélet (Magyar)
Stork (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: Gólya (Magyar)
Stretching (Angol) ⇐ Szép Ernő :: Nyujtózás (Magyar)
Suicide of love (Angol) ⇐ Karinthy Frigyes :: Szerelmi öngyilkosság (Magyar)
Susie (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Zsuzsika (Magyar)
That part of my songs (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Mert dalaimnak… (Magyar)
The black piano (Angol) ⇐ Ady Endre :: A fekete zongora (Magyar) [video] [audio]
The brooding bear (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A medve töprengése (Magyar) [video]
The cold of blue mountains (Angol) ⇐ Nagy László :: Kék hegyek hidege (Magyar)
The complete circle (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A teljes kör (Magyar)
The conductor (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A kalauz (Magyar)
The Dead (Angol) ⇐ Ady Endre :: A Halottak (Magyar)
The end of childhood (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: A gyermekkor vége (Magyar)
The fifteen-year-old girl (Angol) ⇐ Petőcz András :: A 15 éves lány (Magyar)
The final question (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Utolsó kérdés (Magyar)
The final wish (Angol) ⇐ Reviczky Gyula :: Utolsó vágy (Magyar)
The first cinema (Angol) ⇐ Bella István :: Az első mozi (Magyar)
The first morning (Angol) ⇐ Spiró György :: Az első reggel (Magyar)
The fourteen-carat car (excerpt) (Angol) ⇐ Rejtő Jenő :: A tizennégy karátos autó (részlet) (Magyar)
The good thief (Angol) ⇐ Pilinszky János :: Szent lator (Magyar)
The guest (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A vendég (Magyar)
The half-kissed kiss (Angol) ⇐ Ady Endre :: Félig csókolt csók (Magyar)
The handwriting of Bach (Angol) ⇐ Petrőczi Éva :: Bach kézírása (Magyar)
The horses of death (Angol) ⇐ Ady Endre :: A halál lovai (Magyar)
The hummingbird (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A kolibri (Magyar)
The kobold choir's morning song (Angol) ⇐ Kemény István :: A koboldkórus délelőtti dala (Magyar)
The lake laughed (Angol) ⇐ Ady Endre :: A tó nevetett (Magyar)
The lazy fly (Angol) ⇐ Eörsi István :: A lusta légy (Magyar)
The little beast (Angol) ⇐ Csoóri Sándor :: A kis fenevad (Magyar)
The lyric I and what he put in brackets (Angol) ⇐ Petri György :: A lírai én meg amit zárójelbe tett (Magyar)
the man (Angol) ⇐ Röhrig Géza :: férfi (Magyar)
The miracle of Eizik Taub (Angol) ⇐ Borbély Szilárd :: Taub Eizik csodája (Magyar)
The oil pollution of the night (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Az éjszaka olajszennyeződése (Magyar)
The old neighbour (Angol) ⇐ Rába György :: Az öreg szomszéd (Magyar)
The old player (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Öreg színész (Magyar)
The old poet (Angol) ⇐ Rónay György :: Az öreg költő (Magyar)
The one (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Magyar)
The onion speaks (Angol) ⇐ Petri György :: A hagyma szól (Magyar)
The other one (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: A másik (Magyar)
The pocket song (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Zseb - dal (Magyar)
The Redeemer (Angol) ⇐ Örkény István :: A Megváltó (Magyar)
The reply (Angol) ⇐ Sebestyén Péter :: A válasz (Magyar)
The Rose (Angol) ⇐ Balla Zsófia :: A rózsa (Magyar)
The sea (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Tenger (Magyar)
The sea (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A tenger (Magyar)
The sequence of Otto Moll (Angol) ⇐ Borbély Szilárd :: Otto Moll szekvenciája (Magyar)
The sheath (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A burok (Magyar)
The silence (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A csend (Magyar)
The silence (Angol) ⇐ Pintér Tibor :: A csend (Magyar)
The swing of silence (Angol) ⇐ Utassy József :: A csend hintája (Magyar)
The talk of sleeping trees (Angol) ⇐ Botár Attila :: Alvó fák beszéde (Magyar)
The tears of fish (Angol) ⇐ Pásztor Béla :: Halak sírása (Magyar)
The third (Angol) ⇐ Pilinszky János :: A harmadik (Magyar)
The third chronology (Angol) ⇐ Acsai Roland :: A harmadik időszámítás (Magyar)
The toothbrush (Angol) ⇐ B. Kiss Tamás :: A fogkefe (Magyar)
The tossed stone (Angol) ⇐ Ady Endre :: A föl-földobott kő (Magyar)
The train of deported women (Angol) ⇐ Mezei András :: A deportált nők szerelvénye (Magyar)
The way of Orpheus (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: Orpheus útja (Magyar)
The weightlessness of May (Angol) ⇐ Hárs Ernő :: Májusi súlytalanság (Magyar)
The world (Angol) ⇐ Arany János :: A világ (Magyar)
They launched those sputniks (Angol) ⇐ Bak Rita :: Kilőtték a putnikokat (Magyar)
This I decided! (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Így döntöttem! (Magyar)
To make things better (Angol) ⇐ Egervári József :: Hogy jobb legyen (Magyar)
To the great Whale (Angol) ⇐ Ady Endre :: A nagy Cethalhoz (Magyar)
To the ocean (Angol) ⇐ Baka István :: A tengerhez (Magyar)
To time (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Az időnek (Magyar)
Top hat (Angol) ⇐ Arany János :: Cilinder (Magyar)
Toss of dice (Angol) ⇐ Weöres Sándor :: Kockajáték (Magyar)
Tree (Angol) ⇐ Beney Zsuzsa :: A fa (Magyar)
Triumph (Angol) ⇐ Heltai Jenő :: Diadal (Magyar)
Two geese (Angol) ⇐ Reviczky Gyula :: A két lúd (Magyar)
Under November skies (Angol) ⇐ Illyés Gyula :: Novemberi ég alatt (Magyar)
Untitled poem (Angol) ⇐ Szép Ernő :: Vers cím nélkül (Magyar)
Venit summa dies… (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Venit summa dies... (Magyar)
We were buffoons… (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Voltunk bohócok… (Magyar)
Wedding Feast at Tápé (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Tápai lagzi (Magyar)
What are you? (Angol) ⇐ Szilágyi György :: Hanyas vagy? (Magyar) [video]
What was her blondness like? (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Milyen volt… (Magyar) [video]
When my dear one crossed the street (Angol) ⇐ József Attila :: Mikor az uccán átment a kedves (Magyar)
When the world ended (Angol) ⇐ Bella István :: A világ végén (Magyar)
Whence I came… (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Ahonnan jöttem... (Magyar)
Widow in the tram (Angol) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Özvegy a villamosban (Magyar)
Wild West Europe (Angol) ⇐ Szabó Lőrinc :: Wild West Európa (Magyar)
Will you bless me with a smile... (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Áldasz-e mosollyal… (Magyar)
Winter road (Angol) ⇐ Baka István :: Téli út (Magyar)
Wintrified words (Angol) ⇐ Nagy Teréz :: Téliesített szavak (Magyar)
With a pure heart (Angol) ⇐ József Attila :: Tiszta szívvel (Magyar) [video] [audio]
With fingers spread far and wide (Angol) ⇐ Bella István :: Szanaszét széledt ujjaimmal (Magyar)
Words (Angol) ⇐ Juhász Gyula :: Szavak (Magyar)
Words on the slate (Angol) ⇐ Bella István :: Szavak a palatáblán (Magyar)
You fell asleep on the train (Angol) ⇐ Acsai Roland :: Elaludtál a vonaton (Magyar)
You listen to my sick heart (Angol) ⇐ Ady Endre :: Beteg szívemet hallgatod (Magyar)
You're beautiful (Angol) ⇐ Ladányi Mihály :: Szép vagy (Magyar)
Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap