This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of N. Ullrich Katalin, English Translations

Image of N. Ullrich Katalin
N. Ullrich Katalin
(1951–)
de 
 
 
el 
 
 
en 
 
 
hu 
 

Translations

22 December, 1970 (English) ⇐ Pilinszky János :: 1970. december 22. (Hungarian)
2x2 (English) ⇐ Fodor Ákos :: 2x2 (Hungarian)
4 Secrets (English) ⇐ Tornay, András :: 4 Titok (Hungarian)
A Belated Flower For Ilona Legeza's Tomb (English) ⇐ Pintér Tibor :: Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (Hungarian)
A Bunch of Haikus (English) ⇐ Hajnal Éva :: Haikucsokor (Hungarian)
(a day and all the rest) (English) ⇐ Benő Attila :: (egy nap és a többi) (Hungarian)
A Draft (English) ⇐ Pilinszky János :: Vázlat (Hungarian)
A Dreamt Rhyme Put Into Verse (English) ⇐ Ferencz Győző :: Álmodott rím versbe szerkesztése (Hungarian)
A Ground For Divorce (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Válóok (Hungarian)
A New Grade of Crisis (English) ⇐ Fodor Ákos :: Újabb válság-fok (Hungarian)
A Partly Kissed Kiss (English) ⇐ Ady Endre :: Félig csókolt csók (Hungarian)
A Piece Of Poetry (English) ⇐ Pilinszky János :: Költemény (Hungarian)
A Scaffold In Winter (English) ⇐ Pilinszky János :: Vesztőhely télen (Hungarian)
A Side-Glance Is Enough (English) ⇐ Csukás, István :: Elég egy oldalpillantás (Hungarian)
A Single Rose in a Jar (English) ⇐ Jóna Dávid :: Befőttesüvegben egy szál rózsa (Hungarian)
A Tale About How People Love (English) ⇐ Somlyó György :: Mese arról, ki hogyan szeret (Hungarian) [video]
About My Ladybird (English) ⇐ Eörsi István :: Katicabogaramról (Hungarian)
Above Hibernitia On The Mountain (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Hibernitia felett a hegyen (Hungarian)
Absence (English) ⇐ Pintér Tibor :: Hiány (Hungarian)
Abstractions (English) ⇐ Fabó Kinga :: Absztraktumok (Hungarian)
Accident (English) ⇐ Pilinszky János :: Baleset (Hungarian)
Adults (English) ⇐ Fodor Ákos :: A felnőttek (Hungarian)
advent (English) ⇐ Hajnal Éva :: advent (Hungarian)
Advice (English) ⇐ Fodor Ákos :: Útravaló (Hungarian)
(after funeral) (English) ⇐ Benő Attila :: (temetés után) (Hungarian)
(afternoon sky) (English) ⇐ Benő Attila :: (délutáni égbolt) (Hungarian)
alike (English) ⇐ Hajnal Éva :: hasonlatos (Hungarian)
All The Rest Is Mercy (English) ⇐ Pilinszky János :: A többi kegyelem (Hungarian)
Alliance (English) ⇐ Rafi Lajos :: Szövetség (Hungarian)
almost (English) ⇐ Hajnal Éva :: majdnem (Hungarian)
Among Dusty Stage-Props (English) ⇐ Fabó Kinga :: Poros kelléktárak mélyén (Hungarian)
An Exercise (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy gyakorlat (Hungarian)
and fall (English) ⇐ Hajnal Éva :: és ősz (Hungarian)
And I'll Watch (English) ⇐ Pilinszky János :: Majd elnézem (Hungarian)
And I’ll Smile (English) ⇐ Demény Ottó :: És mosolygok (Hungarian)
And Still (English) ⇐ Kozák Mari :: Még mindig (Hungarian)
And Yet (English) ⇐ Pilinszky János :: Mégse (Hungarian)
Angels (English) ⇐ Hajnal Éva :: Angyalok (Hungarian)
Angry For And Not Against You (English) ⇐ József Attila :: Érted haragszom, nem ellened (Hungarian)
Answer (English) ⇐ Pilinszky János :: Felelet (Hungarian)
(Ap)peal* (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Szó (Hungarian)
Application (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kérvény (Hungarian) [video]
(Arrival) (English) ⇐ Benő Attila :: (Megérkezés) (Hungarian)
Ars Poetica (English) ⇐ Fodor Ákos :: Ars poetica (Hungarian)
art gallery (c'est la vie...) (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: tárlat (c'est la vie...) (Hungarian)
As If (English) ⇐ Kiszely Diána :: Olyan (Hungarian)
[As the sea] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Ahogy a tenger] (Hungarian)
(Ash-layers) (English) ⇐ Benő Attila :: (Hamurétegek) (Hungarian)
Astronomer (English) ⇐ Jóna Dávid :: Csillagász (Hungarian)
Asynchronous (English) ⇐ Fodor Ákos :: Aszinkron (Hungarian)
[at crossroads] (English) ⇐ Márkus László :: [a keresztútnál] (Hungarian)
At The Nearby Table (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: A szomszéd asztalnál (Hungarian)
(at thirty) (English) ⇐ Benő Attila :: (harmincévesen) (Hungarian)
Attraction (English) ⇐ Pintér Tibor :: Vonzás (Hungarian)
Autumn (English) ⇐ József Attila :: Ősz (Hungarian)
Autumn Card (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Őszi anzix (Hungarian)
Autumn Sketch (English) ⇐ Pilinszky János :: Őszi vázlat (Hungarian)
Axiom (Besides love) (English) ⇐ Fodor Ákos :: Axióma [A szeretésen] (Hungarian)
Axiom (whereso) (English) ⇐ Fodor Ákos :: Axióma (ahol) (Hungarian)
Backwards (English) ⇐ Pilinszky János :: Visszafele (Hungarian)
Bad Exposure (English) ⇐ Pilinszky János :: Rossz fölvétel (Hungarian)
Ballad (English) ⇐ József Attila :: Ballada (Hungarian)
Ballad Of Three Widows (English) ⇐ Kamarás Klára :: Három özvegy balladája (Hungarian)
Barbarian Autumn Lines (detail) (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Barbár őszi vers (részlet) (Hungarian)
Barefooted Psyche (English) ⇐ Tóth Imre :: Mezítlábas Psyché (Hungarian)
[Bars? wall?] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Rács? fal?] (Hungarian)
Basho-Hommage (English) ⇐ Fodor Ákos :: Basho-hommage (Hungarian)
Be Not Afraid (English) ⇐ Jókai Anna :: Ne féljetek (Hungarian)
Because (English) ⇐ Kiszely Diána :: Mert (Hungarian)
because not (English) ⇐ Kiszely Diána :: mert nem (Hungarian)
Before (English) ⇐ Pilinszky János :: Mielőtt (Hungarian)
Before Epiphany (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Vízkereszt előtt (Hungarian)
beggar in the night (English) ⇐ Jóna Dávid :: koldus az éjben (Hungarian)
Begging To Stay (English) ⇐ Rafi Lajos :: Marasztaló (Hungarian)
(behind the door) (English) ⇐ Benő Attila :: (az ajtó mögött) (Hungarian)
(behind) (English) ⇐ Benő Attila :: (mögött) (Hungarian)
(belated spring) (English) ⇐ Benő Attila :: (megkésett tavasz) (Hungarian)
Bird (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Madár (Hungarian)
Birthday (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Születésnap (Hungarian)
Blessed (English) ⇐ Mezey Katalin :: Boldog (Hungarian)
blue (English) ⇐ Röhrig Géza :: kék (Hungarian)
Bond (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kötés (Hungarian)
Book Of The Old (detail) (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: Öregek könyve (részlet) (Hungarian) [video]
(book) (English) ⇐ Benő Attila :: (könyv) (Hungarian)
Born Laughing (English) ⇐ Ágai Ágnes :: Nevetve jöttem a világra (Hungarian)
Breakfast (English) ⇐ Jóna Dávid :: Reggeli (Hungarian)
Breakup (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Szakítás (Hungarian)
Broadcasting Failure: First Interval Signal (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Adáshiba: első szünetjel (Hungarian)
Can't Impair You (English) ⇐ Gősi Vali :: Nem foghat rajtad (Hungarian)
Cancer (English) ⇐ Fabó Kinga :: Rák (Hungarian)
carnival (English) ⇐ Hajnal Éva :: farsang (Hungarian)
Catching Sight Of His Homeland (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Mikor szülőföldje határát megpillantja (Hungarian)
(caught up in you) (English) ⇐ Benő Attila :: (ami beléd akadt) (Hungarian)
(change) (English) ⇐ Benő Attila :: (változás) (Hungarian)
(charity) (English) ⇐ Benő Attila :: (jótékonykodás) (Hungarian)
checkmate (English) ⇐ Jóna Dávid :: matt (Hungarian)
Chemotherapy (English) ⇐ Hajnal Éva :: Kemoterápia (Hungarian)
Christening (English) ⇐ Huba Ildikó :: Keresztelő (Hungarian)
Christmas (Church Bells Chiming...) (English) ⇐ Ady Endre :: Karácsony (Harang csendül) (Hungarian)
Church Tower (English) ⇐ Fodor Ákos :: Templomtorony (Hungarian)
Circus Maximus (English) ⇐ Fodor Ákos :: Circus Maximus (Hungarian)
City (English) ⇐ Bari Károly :: Város (Hungarian)
Civilization (English) ⇐ Fodor Ákos :: Civilizáció (Hungarian)
(Codex) (English) ⇐ Benő Attila :: (Kódex) (Hungarian)
Cold Wind (English) ⇐ Pilinszky János :: Hideg szél (Hungarian)
Coming New Year (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Új esztendő (Hungarian)
(common silence) (English) ⇐ Benő Attila :: (közös csend) (Hungarian)
Conceal The Miracle (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Rejtsétek el a csodát (Hungarian)
Confession (English) ⇐ Fodor Ákos :: Vallomás (Hungarian)
Continuity (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Folytonosság (Hungarian)
(countdown) (English) ⇐ Benő Attila :: (visszaszámlálás) (Hungarian)
Crater (English) ⇐ Pilinszky János :: Kráter (Hungarian)
creased (English) ⇐ Hajnal Éva :: gyűrött (Hungarian)
Crime And Punishment (English) ⇐ Pilinszky János :: Bűn és bűnhődés (Hungarian)
(crumbs on margin) (English) ⇐ Szente B. Levente :: (lapszélen morzsák) (Hungarian)
Dachshund (English) ⇐ Nagy Bandó András :: Tacskó (Hungarian)
Dawn In A Southern Town (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Hajnal felé egy déli városban (Hungarian)
Day 66 (English) ⇐ Iancu Laura :: A 66. nap (Hungarian)
(daybreak) (English) ⇐ Benő Attila :: (pirkadat) (Hungarian)
Days And Nights (English) ⇐ P. Pálffy Julianna :: Nappalok és éjszakák (Hungarian)
De Profundis (English) ⇐ Sebestyén Péter :: De profundis (Hungarian)
Dearer Homeland (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Kedvesebb hazát (Hungarian)
Deathly Villanelle (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Halálos villanella (Hungarian)
declarations of love (English) ⇐ P. Pálffy Julianna :: vallomások (Hungarian)
Dedication (English) ⇐ Áprily Lajos :: Ajánlás (Hungarian)
Deep (English) ⇐ Kiszely Diána :: Mélyen (Hungarian)
Dénouement (English) ⇐ Pilinszky János :: Végkifejlet (Hungarian)
Diamond (English) ⇐ József Attila :: Gyémánt (Hungarian)
Did you know? (English) ⇐ Grecsó Krisztián :: Tudta? (Hungarian)
Difference (English) ⇐ Pilinszky János :: Különbség (Hungarian)
Diptych (English) ⇐ Hajnal Éva :: Diptichon (Hungarian)
Diptych (English) ⇐ Márkus László :: Diptichon (Hungarian)
(direction) (English) ⇐ Benő Attila :: (irány) (Hungarian)
(Discredited) (English) ⇐ Benő Attila :: (Hiteltelenség) (Hungarian)
(Don't be hasty...) (English) ⇐ József Attila :: (Ne légy szeles…) (Hungarian)
Don't Know (English) ⇐ Kiszely Diána :: Nem tudom (Hungarian)
Done (English) ⇐ Pintér Tibor :: Kész (Hungarian)
dóri house (English) ⇐ Hajnal Éva :: dóri ház (Hungarian)
Drama (English) ⇐ Fodor Ákos :: Dráma (Hungarian)
Drawing Off (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Távolodóban (Hungarian)
Earlier Finger-work (English) ⇐ Ferencz Győző :: Régebbi ujjgyakorlat (Hungarian)
Easter Prayer (English) ⇐ Hajnal Éva :: Húsvéti könyörgés (Hungarian)
Educational Guidance (English) ⇐ Fodor Ákos :: Nevelési tanácsadó (Hungarian)
Ein Traum (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Ein Traum (Hungarian)
Encounter (English) ⇐ Jóna Dávid :: Találkozás (Hungarian)
Encounters (English) ⇐ Pilinszky János :: Találkozások (Hungarian)
Encyclicals (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Enciklikák (Hungarian)
Enough (English) ⇐ Pilinszky János :: Elég (Hungarian)
Entirely And For Nothing (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Semmiért egészen (Hungarian)
epi-demic (English) ⇐ Laboda, Róbert :: jár-vány (Hungarian)
Epilogue (English) ⇐ Pilinszky János :: Utószó (Hungarian) [video]
Epilogue (English) ⇐ Ferencz Győző :: Utószó (Hungarian)
Epilogue (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Epilógus (Hungarian)
Epitaph (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Sírfelirat (Hungarian)
Eternity (English) ⇐ Weöres Sándor :: Öröklét (Hungarian)
Evening (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Este (Hungarian)
Evening Blackbird (English) ⇐ Hárs Ernő :: Esti rigó (Hungarian)
Evening Defence Speech Of A Bachelor (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Agglegény esti védőbeszéde (Hungarian)
Evening Fears (English) ⇐ Debreczeny György :: Esti rettegés (Hungarian)
Evening Halo (English) ⇐ Tóth Árpád :: Esti sugárkoszorú (Hungarian)
Evening Prayer (English) ⇐ Pilinszky János :: Zsolozsma (Hungarian)
Evening Prayer (English) ⇐ Falu Tamás :: Esti ima (Hungarian)
Evening Prayer (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Esti ima (Hungarian)
Every Breath (English) ⇐ Pilinszky János :: Minden lélekzetvétel (Hungarian)
[Every single moment] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Az élet minden] (Hungarian)
exactly there (English) ⇐ Hajnal Éva :: pontosan ott (Hungarian)
Exit (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Exit (Hungarian)
Exuberant Haiku: About Beauty (English) ⇐ Fodor Ákos :: Túlcsorduló haiku: a szépségről (Hungarian)
(eye-sea) (English) ⇐ Jász Attila :: (szemtenger) (Hungarian)
Fable (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Mese (Hungarian)
Fairyland (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Meseország (Hungarian) [video]
Fake (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: (Hungarian)
Fake Stone And Sand (English) ⇐ Károlyi Amy :: Műkő és homok (Hungarian)
Fall (English) ⇐ Ratkó József :: Ősz (Hungarian)
Fall (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Ősz (Hungarian)
Fall (English) ⇐ Dolinay Tamás :: Ősz (Hungarian)
Fear (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Félelem (Hungarian)
February Positive (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Februári optimizmus (Hungarian)
Feeling Blue (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Bánat (Hungarian)
Fifty (English) ⇐ Jóna Dávid :: Ötven évesen (Hungarian)
Film Cut Short (English) ⇐ Pintér Tibor :: Film rövidre vágva* (Hungarian)
Finds (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lelet (Hungarian)
first (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: eleinte (Hungarian)
Five Haikus (English) ⇐ Fabó Kinga :: Öt haiku (Hungarian)
Flash (English) ⇐ Hajnal Éva :: Villanás (Hungarian)
foggy (English) ⇐ Hajnal Éva :: ködös (Hungarian)
for just a single night (English) ⇐ Jóna Dávid :: csak egy éjszakára (Hungarian)
Fourth Bornholm Elegy (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Negyedik bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Fragment (All The Time…) (English) ⇐ József Attila :: Töredék (Örökkön…) (Hungarian)
Fragments (English) ⇐ Kozák Mari :: Töredékek (Hungarian)
frayed-lace-silence (English) ⇐ P. Pálffy Julianna :: rojtos-csipke-csend (Hungarian)
fresco (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: freskó (Hungarian)
(from 'Etudes') (English) ⇐ Fodor Ákos :: (Gyakorlatok-ból) (Hungarian)
From The Notebook Of An Exhumed Corpse (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Egy exhumált tetem noteszéből (Hungarian)
[From your illness] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Betegségedből] (Hungarian)
Full Moon (English) ⇐ Nagy Bandó András :: Telihold (Hungarian)
Full Moon (English) ⇐ Kassák Lajos :: Holdtölte (Hungarian)
Fundamental Rules (English) ⇐ Fodor Ákos :: Alapszabályok (Hungarian)
Funeral In Autumn (English) ⇐ Pintér Tibor :: Temetés ősszel (Hungarian)
Funeral Oration To The Falling Leaves (English) ⇐ Reményik Sándor :: Halotti beszéd a hulló leveleknek (Hungarian)
Game On The Train (English) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Játék a vonaton (Hungarian)
Game-rule (English) ⇐ Fodor Ákos :: Játék-szabály (Hungarian)
gazing (English) ⇐ Hajnal Éva :: bámész (Hungarian)
Gentle Prayer (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Szelíd fohász (Hungarian)
Gentle... (English) ⇐ Károlyi Amy :: Gyengéd... (Hungarian)
Gently As The Breeze (English) ⇐ Váci Mihály :: Szelíden, mint a szél (Hungarian)
Geography (English) ⇐ Tóth Imre :: Földrajz (Hungarian)
Getting Across (English) ⇐ Iancu Laura :: Átkelés (Hungarian)
Getting It Right (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A helyzet tisztázása (Hungarian)
Gift (English) ⇐ Márai Sándor :: Ajándék (Hungarian)
Ginseng (English) ⇐ Pintér Tibor :: Ginseng (Hungarian)
Gipsy Autumn (English) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány ősz (Hungarian)
Gipsy State Of Affairs (English) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány helyzetállapot (Hungarian)
gloomy (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: kesergés (Hungarian)
God Grant Me (English) ⇐ Nagy László :: Adjon az Isten (Hungarian)
(God was standing here right behind me...) (English) ⇐ József Attila :: (Az Isten itt állt a hátam mögött…) (Hungarian) [video]
Going Home (English) ⇐ Károlyi Amy :: Hazatérés (Hungarian)
Good Sort Of Silence (English) ⇐ Jóna Dávid :: Jóféle csönd (Hungarian)
Good Wish (English) ⇐ Fodor Ákos :: Jókívánság (Hungarian)
Grace (English) ⇐ Pilinszky János :: Kegyelem (Hungarian)
Grief (English) ⇐ József Attila :: A bánat (Hungarian)
Haiku-Rondeau (English) ⇐ Fodor Ákos :: Haiku-rondó (Hungarian)
Haikus 2. (English) ⇐ Huba Ildikó :: Haikuk 2. (Hungarian)
half (English) ⇐ Hajnal Éva :: fél (Hungarian)
Half Circles (English) ⇐ Fabó Kinga :: Félkörök (Hungarian)
(hall) (English) ⇐ Benő Attila :: (előszoba) (Hungarian)
Hans Bülow Is Listening To His Master, Ferenc Liszt (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Hungarian)
Haunting (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A visszajáró (Hungarian)
have you been so weary? (English) ⇐ Jóna Dávid :: voltál olyan fáradt? (Hungarian)
Here (English) ⇐ Hajnal Éva :: Itt (Hungarian)
Here Again (English) ⇐ Kiszely Diána :: Újra itt (Hungarian)
(high up) (English) ⇐ Benő Attila :: (magasban) (Hungarian)
Hölderlin (English) ⇐ Pilinszky János :: Hölderlin (Hungarian)
Home (English) ⇐ Iancu Laura :: Otthon (Hungarian)
Home In The Night (English) ⇐ Iancu Laura :: Haza az éjszakában (Hungarian)
Hommage à Isaac Newton (English) ⇐ Pilinszky János :: Hommage à Isaac Newton (Hungarian)
Hope (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Remény (Hungarian)
Hope (English) ⇐ Hajnal Éva :: Remény (Hungarian)
Horrible Weapon (English) ⇐ Illyés Gyula :: Szörnyű fegyver (Hungarian)
how (English) ⇐ Hajnal Éva :: hogy (Hungarian)
How Ambivalent (English) ⇐ Pilinszky János :: Milyen felemás (Hungarian)
Hygiene (English) ⇐ Fodor Ákos :: Higiéné (Hungarian)
Hymn 2015 (English) ⇐ Tornay, András :: Himnusz 2015 (Hungarian)
Hymn About Peace (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Himnusz a békéről (Hungarian)
I Believe (English) ⇐ Pilinszky János :: Azt hiszem (Hungarian)
I Believed (English) ⇐ Kamarás Klára :: Hittem (Hungarian)
I Could Have Lived Beautifully (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Élhettem volna gyönyörűen (Hungarian)
[I fell apart] (English) ⇐ Tandori Dezső :: [Széthulltam] (Hungarian)
I Got To Love You (English) ⇐ Gősi Vali :: Megszerettelek (Hungarian)
[I had to travel far] (English) ⇐ Hajnal Éva :: [messzire kellett utaznom] (Hungarian)
I Lived In A World (English) ⇐ Kálnoky László :: Olyan világban éltem (Hungarian)
[I love you, I say.] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Szeretlek, mondom.] (Hungarian)
I Set You Free... (English) ⇐ Kozák Mari :: Elengedlek... (Hungarian)
i think (English) ⇐ Hajnal Éva :: szerintem (Hungarian)
I Want (English) ⇐ Reményik Sándor :: Akarom (Hungarian)
I Woke Up In God’s Palm (English) ⇐ Földes Lívia :: Isten tenyerén ébredtem (Hungarian)
I Wonder (English) ⇐ Iancu Laura :: Nem tudom (Hungarian)
I'm Looking For (English) ⇐ Tornay, András :: Keresem (Hungarian)
I'm With You (English) ⇐ Kassák Lajos :: Veled vagyok (Hungarian)
[I’m a letter] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Levél vagyok] (Hungarian)
Icarus (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Ikarosz (Hungarian) [video]
If (English) ⇐ Hajnal Éva :: Ha (Hungarian)
If (English) ⇐ P. Pálffy Julianna :: Ha (Hungarian)
If I Could Be... (English) ⇐ Szente B. Levente :: Ha lehetnék… (Hungarian)
If I Smoked, I’d Always Ask Others For A Light (English) ⇐ Jóna Dávid :: Ha dohányoznék, mindig mástól kérnék tüzet (Hungarian)
If It Had (English) ⇐ Szente B. Levente :: Ha volna (Hungarian)
[if it is closer] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [ha közelebb van] (Hungarian)
If it's true (English) ⇐ Pintér Tibor :: Ha igaz az (Hungarian)
If You Feel So (English) ⇐ Szente B. Levente :: Ha ezt érzed (Hungarian)
If You Leave Me (English) ⇐ József Attila :: Ha elhagysz (Hungarian)
If You Wake Up (English) ⇐ Podolszki József :: Ha arra ébredsz (Hungarian)
ili (English) ⇐ Röhrig Géza :: ili (Hungarian)
Impact (English) ⇐ Pintér Tibor :: A becsapódás (Hungarian)
Impromptu (English) ⇐ Fodor Ákos :: Impromptu (Hungarian)
Impromptu (English) ⇐ Pilinszky János :: Impromptu (Hungarian) [video]
In Memoriam Béla Kondor (English) ⇐ Sebestyén Péter :: In memoriam Kondor Béla (Hungarian)
In Memoriam F. Á. (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: In memoriam F. Á. (Hungarian)
In Memoriam F. M. Dostoyevsky (English) ⇐ Pilinszky János :: In memoriam F. M. Dosztojevszkij (Hungarian)
In Memoriam P. T. (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: In memoriam P. T. (Hungarian)
In Memoriam Prof. K. H. G. (English) ⇐ Örkény István :: In memoriam Dr. K. H. G. (Hungarian)
In Memory Of Blaise Pascal (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Blaise Pascal emlékezetére (Hungarian)
In Our Times (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A mi időnkben (Hungarian)
In Two Lines (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Kétsoros (Hungarian)
Incantation (English) ⇐ Iancu Laura :: Ráolvasás (Hungarian)
Indians And Death (English) ⇐ Pásztor Béla :: Indiánok és a halál (Hungarian)
Infinitive (English) ⇐ Pilinszky János :: Infinitívusz (Hungarian)
innate (English) ⇐ Hajnal Éva :: eleve (Hungarian)
Instead Of A Letter (English) ⇐ Hervay Gizella :: Levél helyett (Hungarian)
Inventory (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Leltár (Hungarian)
it also was spring then (English) ⇐ Gősi Vali :: akkor is tavasz volt (Hungarian)
It Would Still Be Fall (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Ősz volna még (Hungarian)
It's Grown (English) ⇐ Kiszely Diána :: Terem meg (Hungarian)
It's Not The Final Moment (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Nem a végső perc (Hungarian)
It's Time (English) ⇐ Kiszely Diána :: Ideje (Hungarian)
[It’s good to be a father.] (English) ⇐ Kiszely Diána :: [Apának lenni jó.] (Hungarian)
Jailer (English) ⇐ Fabó Kinga :: Őre, örök börtöne (Hungarian)
Just Like The Earth (English) ⇐ Pilinszky János :: Akár a föld (Hungarian)
Just Sleep (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Aludj (Hungarian)
Just To Remain (English) ⇐ Móricz Zsigmond :: Csak megmaradni (Hungarian)
Last Chronicle (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Utolsó krónika (Hungarian)
Last Will (English) ⇐ Reményik Sándor :: Végrendelet (Hungarian)
Last Year, April (English) ⇐ Tóth Imre :: Tavaly, április (Hungarian)
Late Autumn (English) ⇐ Rafi Lajos :: Késői ősz (Hungarian)
laugh (English) ⇐ Márkus László :: nevess (Hungarian)
Lay Now Your Hand (English) ⇐ József Attila :: Tedd a kezed (Hungarian)
Learn by Heart This Poem of Mine (English) ⇐ Faludy György :: Tanuld meg ezt a versemet (Hungarian)
Legacy (English) ⇐ Pintér Tibor :: Hagyaték (Hungarian)
lemonade (English) ⇐ Hajnal Éva :: limonádé (Hungarian)
Let Me Remain (English) ⇐ Szente B. Levente :: Hadd maradjak… (Hungarian)
Letter (English) ⇐ Kozák Mari :: Levél (Hungarian)
Letters, Lines (English) ⇐ Pilinszky János :: Betűk, sorok (Hungarian)
Life middle-aged (English) ⇐ Huba Ildikó :: Életközépkor (Hungarian)
Life Sentence (English) ⇐ Pilinszky János :: Életfogytiglan (Hungarian)
Life-music (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Élet-zene (Hungarian)
Life-sandwich (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Élet-szendvics (Hungarian)
Lift over (English) ⇐ Pintér Tibor :: Emeld be (Hungarian)
(lighticles) (English) ⇐ Benő Attila :: (fénycsapok) (Hungarian)
Like It Used To Be (English) ⇐ Fabó Kinga :: Mint régen (Hungarian)
Like Trees (English) ⇐ Gősi Vali :: Akár a fák (Hungarian)
Limit (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Limes (Hungarian)
(Liquid mirror) (English) ⇐ Benő Attila :: (Folyékony tükör) (Hungarian)
Little Orphans (English) ⇐ Jóna Dávid :: Árvácskák (Hungarian)
Little Would Do For Me (English) ⇐ Nagy Bandó András :: Kevéssel beérem (Hungarian)
london (English) ⇐ Hajnal Éva :: london (Hungarian)
Lonely (English) ⇐ Nagy Bandó András :: Magányosan (Hungarian)
Longing (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Vágy (Hungarian)
(lost property office) (English) ⇐ Benő Attila :: (talált tárgyak boltja) (Hungarian)
Love (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Szerelem (Hungarian)
this is love (English) ⇐ Hajnal Éva :: ez a szerelem (Hungarian)
[Love destroys and] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [A szerelem lerombol és] (Hungarian)
Love Sometimes (English) ⇐ Ladányi Mihály :: A szerelem olykor... (Hungarian)
Love Song (English) ⇐ Tamkó Sirató Károly :: Virágének (Hungarian)
Love Story (two lines from the poem 'Vakvágta') (English) ⇐ Fodor Ákos :: Love story (Részlet a Vakvágta c. versből) (Hungarian)
lujo (English) ⇐ Röhrig Géza :: lujo (Hungarian)
Lulling To Sleep (English) ⇐ Cserenkó Gábor :: Álomba ringató (Hungarian)
Magic Of A Touch (English) ⇐ Jóna Dávid :: Az érintés varázsa (Hungarian)
mammarosa (English) ⇐ Röhrig Géza :: rózsamama (Hungarian)
Man (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Az ember (Hungarian)
Man Here (English) ⇐ Pilinszky János :: Az ember itt (Hungarian)
man's seeping, away (English) ⇐ Sebestyén Péter :: az ember szivárog, kifelé (Hungarian)
March (English) ⇐ Hajnal Éva :: Március (Hungarian)
March On The Pier (English) ⇐ Birtalan Balázs :: Márciusban a mólón (Hungarian)
Marshland (English) ⇐ Pintér Tibor :: A lápon (Hungarian) [video]
May God Bless (English) ⇐ Grecsó Krisztián :: Áldja meg az Isten (Hungarian)
May-Be God's Mother (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Lehetni Isten anyja (Hungarian)
Meditation (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Meditáció (Hungarian)
Meeting János Pilinszky Not Realized (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Elmaradt Találkozás Pilinszky Jánossal (Hungarian)
Message to Far-away (English) ⇐ Kamarás Klára :: Üzenet a távolba (Hungarian)
Metamorphoses (English) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozások (Hungarian)
Metamorphosis (English) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozás (Hungarian)
Metaphor (English) ⇐ Petrőczi Éva :: Metafora (Hungarian)
Metronome (English) ⇐ Pilinszky János :: Metronóm (Hungarian)
Mimicry (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Mimikri (Hungarian)
Miracle-Son Stag (English) ⇐ Nagy László :: Csodafiú szarvas (Hungarian)
Mode Of Preparation (English) ⇐ Fodor Ákos :: Elkészítési javaslat (Hungarian)
mothers (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: az anyák (Hungarian)
Motto (English) ⇐ Fésűs Éva :: Mottó (Hungarian)
(movie) (English) ⇐ Benő Attila :: (mozi) (Hungarian)
Mozart-contact (English) ⇐ Fodor Ákos :: Mozart-kontakt (Hungarian)
Music (English) ⇐ Juhász Gyula :: Zene (Hungarian)
Muzzy Sunflower (English) ⇐ Pintér Tibor :: Bamba napraforgó (Hungarian)
My Coat of Arms (English) ⇐ Pilinszky János :: Címerem (Hungarian)
(My dear friends...) (English) ⇐ József Attila :: (Drága barátim...) (Hungarian)
My God (English) ⇐ Ferencz Győző :: Az én istenem (Hungarian)
(My heart's been wandering around a lot...) (English) ⇐ József Attila :: (Az én szivem sokat csatangolt…) (Hungarian)
My Mother A Black Rose (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Anyám fekete rózsa (Hungarian)
My Mother's Words (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Anyám szavai (Hungarian)
My Other Self (English) ⇐ Rafi Lajos :: Második énem (Hungarian)
My Sandals (English) ⇐ Hajnal Éva :: Saruim (Hungarian)
Nestling (English) ⇐ Gősi Vali :: Ringató (Hungarian)
New Age (English) ⇐ Fodor Ákos :: New Age (Hungarian)
Night Moth (English) ⇐ Jóna Dávid :: Éjjeli lepke (Hungarian)
Nineteen Eighty-Nine (English) ⇐ Szente B. Levente :: Ezerkilencszáznyolcvankilenc (Hungarian)
(no river) (English) ⇐ Benő Attila :: (nem folyó) (Hungarian)
Noise (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Zaj (Hungarian)
Norwegian Girls (English) ⇐ Weöres Sándor :: Norvég leányok (Hungarian) [video]
[Not even those perfect] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Egy tökéletes] (Hungarian)
Not To Hit Back (English) ⇐ József Attila :: Milyen jó lenne nem ütni vissza (Hungarian)
... /Not too far/ (English) ⇐ Pintér Tibor :: …/Nem túl távol/ (Hungarian)
Not Yet Enough (English) ⇐ Váci Mihály :: Még nem elég! (Hungarian)
[Not your absence] (English) ⇐ Kiszely Diána :: [Nem a hiányod] (Hungarian)
Nothing (English) ⇐ Kiszely Diána :: Semmi (Hungarian)
Nothing Else (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Egyéb nem (Hungarian)
Nothing Special (English) ⇐ Jóna Dávid :: Semmi különös (Hungarian)
November Flowers (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Novemberi virágok (Hungarian)
(Novi Sad, 2000) (English) ⇐ Benő Attila :: (Újvidék, 2000) (Hungarian)
Nowadays (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Mostanában (Hungarian)
Obeisance To The Second (English) ⇐ Fodor Ákos :: Főhajtás a második előtt (Hungarian)
Objective Case (English) ⇐ Károlyi Amy :: Tárgyeset (Hungarian)
Odysseus Grown Weary (English) ⇐ Rónay György :: A megfáradt Odysseus (Hungarian)
of old (English) ⇐ P. Pálffy Julianna :: anno (Hungarian)
Offline (English) ⇐ Ritó Szabolcs :: Offline (Hungarian)
Old Lovers (English) ⇐ Orbán Ottó :: Öreg szerelmesek (Hungarian)
Omega (English) ⇐ Pilinszky János :: Omega (Hungarian)
On A Phenomenon (English) ⇐ Ferencz Győző :: Egy jelenségre (Hungarian)
(on land) (English) ⇐ Benő Attila :: (szárazon) (Hungarian)
On Red Snow (English) ⇐ Pásztor Béla :: Vörös havon (Hungarian)
On The Back Of A Photograph (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy fénykép hátlapjára (Hungarian)
On the Black Chairlift of Death (English) ⇐ Zajácz Edina :: A halál fekete libegőjén – (Hungarian)
On The Chair, On The Bed (English) ⇐ Pilinszky János :: A széken és az ágyon (Hungarian)
On The Coast (English) ⇐ Pilinszky János :: A tengerpartra (Hungarian)
Onto The Margin Of A Secret (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy titok margójára (Hungarian)
On The Margin Of Crossroads (English) ⇐ Szente B. Levente :: Keresztutak margójára (Hungarian)
On The Third Day (English) ⇐ Pilinszky János :: Harmadnapon (Hungarian)
On The Tram (English) ⇐ Kozák Mari :: Villamoson (Hungarian)
Once There Will Be A Poem (English) ⇐ Tornay, András :: Egyszer lesz olyan vers (Hungarian)
Once. Always Only Once. (English) ⇐ Hamvas Béla :: Egyszer. Mindig csak egyszer. (Hungarian)
One Day (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy szép napon (Hungarian)
One Day If... (English) ⇐ Szente B. Levente :: Egyszer ha... (Hungarian)
One Must Learn (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Tanulni kell (Hungarian)
One Word (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy szó (Hungarian)
One-way (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Egyirányú (Hungarian)
Only Lack Hurts (English) ⇐ Szente B. Levente :: Csak a hiány fáj (Hungarian)
Only To Love (English) ⇐ Gősi Vali :: Csak szeretni (Hungarian) [video]
Onto The Margin Of A Passion (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy szenvedély margójára (Hungarian)
Optimism (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Optimizmus (Hungarian)
Or what (English) ⇐ Kiszely Diána :: Vagy mi (Hungarian)
Ordinary (English) ⇐ Hajnal Éva :: Hétköznapi (Hungarian)
(otherworlds) (English) ⇐ Benő Attila :: (másvilágok) (Hungarian)
Our Father (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Miatyánk (Hungarian)
***(Our Losses) (English) ⇐ Hajnal Éva :: ***(Veszteségeink) (Hungarian)
(our words) (English) ⇐ Benő Attila :: (szavaink) (Hungarian)
Our World (English) ⇐ Zajácz Edina :: Világunk (Hungarian)
Over Eighty (English) ⇐ Kamarás Klára :: Nyolcvan fölött (Hungarian)
Pain (English) ⇐ Choli Daróczi, József :: Fáj (Hungarian)
(paper man) (English) ⇐ Benő Attila :: (papírember) (Hungarian)
Parallels (1) (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Párhuzamok (1) (Hungarian)
Parallels (2) (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Párhuzamok (2) (Hungarian)
Past Returns (English) ⇐ Petőcz András :: Visszatér a múlt (Hungarian)
[Peace is something else] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [A béke más] (Hungarian)
Pebble (English) ⇐ Fodor Ákos :: Kavics (Hungarian)
Pengő Street, Budapest (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Pengő utca, Budapest (Hungarian)
[people who aren’t happy] (English) ⇐ Márkus László :: [aki nem boldog] (Hungarian)
peppe (English) ⇐ Röhrig Géza :: peppe (Hungarian)
Perhaps This Waiting (English) ⇐ Gősi Vali :: Talán a várakozás (Hungarian)
Perpetuum Mobile (English) ⇐ Pilinszky János :: Örökmozgó (Hungarian)
Phone (English) ⇐ Hajnal Éva :: Telefon (Hungarian)
Photo With Mother (English) ⇐ Iancu Laura :: Fénykép anyámmal (Hungarian)
Pilate (English) ⇐ Pilinszky János :: Pilátus (Hungarian)
Pillars (English) ⇐ Jóna Dávid :: Oszlopok (Hungarian)
Plaguelike Fate (English) ⇐ Rafi Lajos :: Rákfenés sors (Hungarian)
Poems Around The Poem (Details) (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Versek a vers körül. Részletek. (Hungarian)
Prayerless Prayer (English) ⇐ Devecseri Gábor :: Imátlan ima (Hungarian)
Present For Those Staying Here (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Ajándék az ittmaradónak (Hungarian)
Prestige (English) ⇐ Örkény István :: Presztízs (Hungarian)
Private Judgement (English) ⇐ Pilinszky János :: Különitélet (Hungarian)
Private With Myself (English) ⇐ Váci Mihály :: Kettesben önmagammal (Hungarian)
Provision (English) ⇐ Áprily Lajos :: Útravaló (Hungarian)
Psalm (English) ⇐ Pilinszky János :: Zsoltár (Hungarian)
(quarantine) (English) ⇐ Benő Attila :: (karantén) (Hungarian)
Question (English) ⇐ Pilinszky János :: Kérdés (Hungarian)
(quietly like beautiful words) (English) ⇐ Szente B. Levente :: (halkan, mint a szép szavak) (Hungarian)
Quoted From The Great Cookbook (English) ⇐ Fodor Ákos :: Szemelvény a Nagy Receptkönyvből (Hungarian)
Rain-Front (English) ⇐ Tóth Imre :: Esőfront (Hungarian)
rainy (English) ⇐ Hajnal Éva :: esős (Hungarian)
Really The Nicest (English) ⇐ Laboda, Róbert :: Tényleg a legszebben (Hungarian) [video]
Reconstruction (English) ⇐ Tóth Imre :: Rekonstrukció (Hungarian)
Regardless (English) ⇐ Dsida Jenő :: Tekintet nélkül (Hungarian)
Remember? (English) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Emlékszel? (Hungarian)
Requiem (English) ⇐ Bari Károly :: Rekviem (Hungarian)
Requiem For Bözödújfalu (English) ⇐ Szente B. Levente :: Rekviem Bözödújfaluért (Hungarian)
RIP - Rust In Peace (English) ⇐ Fejes Endre :: Rozsdatemető (Hungarian)
Robin Williams (English) ⇐ Hajnal Éva :: Robin Williams (Hungarian)
Root (English) ⇐ Gulisio Timea :: Gyök (Hungarian)
(sand-history) (English) ⇐ Benő Attila :: (homok-történelem) (Hungarian)
(saying something) (English) ⇐ Benő Attila :: (megszólalás) (Hungarian)
Scriptum (details) (English) ⇐ Károlyi Amy :: Scriptum (részletek) (Hungarian)
Searching - Haikus 1. (English) ⇐ Hajnal Éva :: Keresgélő - haikuk 1. (Hungarian)
Searching For The Prodigal Son (English) ⇐ Pilinszky János :: A tékozló fiú keresése (Hungarian)
Second Bornholm Elegy (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Második bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Secret (English) ⇐ Fodor Ákos :: Titok (Hungarian)
Secret (English) ⇐ Pilinszky János :: Titok (Hungarian)
Self-portrait 1944 (English) ⇐ Pilinszky János :: Önarckép 1944-ből (Hungarian)
September (English) ⇐ Pilinszky János :: Szeptember (Hungarian)
Seven Haikus (English) ⇐ Hajnal Éva :: Hét haiku (Hungarian)
Seven Haikus (English) ⇐ Márkus László :: Hét haiku (Hungarian)
Shadow (English) ⇐ Jóna Dávid :: Árnyék (Hungarian)
(shirts) (English) ⇐ Benő Attila :: (ingek) (Hungarian)
Silent Evening Psalm (English) ⇐ József Attila :: Csöndes estéli zsoltár (Hungarian)
(simultaneous seasons) (English) ⇐ Benő Attila :: (egyidejű évszakok) (Hungarian)
Sit By Me (English) ⇐ Csukás, István :: Ülj ide mellém (Hungarian)
Slap In The Face (English) ⇐ Huba Ildikó :: Pofon (Hungarian)
Smile, Tear, Pillars (English) ⇐ Pilinszky János :: Mosoly, könny, oszlopok (Hungarian)
Smilelast Wills (English) ⇐ Fodor Ákos :: Vígrendeletek (Hungarian)
Smoke (English) ⇐ Iancu Laura :: Füst (Hungarian)
sms world (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: SMS nyelv (Hungarian)
(snow-patch) (English) ⇐ Benő Attila :: (hófolt) (Hungarian)
So (English) ⇐ Kiszely Diána :: Így (Hungarian)
So Cold Without You (English) ⇐ Kozák Mari :: Fázok nélküled (Hungarian)
You Watched So Long (English) ⇐ Reményik Sándor :: Addig nézegetted (Hungarian)
Social Life (English) ⇐ Fodor Ákos :: Társasélet (Hungarian)
(solstice) (English) ⇐ Benő Attila :: (napforduló) (Hungarian)
Some Ethics (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy kis etika (Hungarian)
[Some people run quickly.] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Van, ki gyorsan fut.] (Hungarian)
*** (some who leave)¹ (English) ⇐ Hajnal Éva :: ***(van aki elmegy)1 (Hungarian)
Someone (English) ⇐ Pilinszky János :: Valaki (Hungarian)
Someone Said A Prayer For Me (English) ⇐ Reményik Sándor :: Valaki értem imádkozott (Hungarian) [video]
[Someone who would write] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Annak, ki írna] (Hungarian)
Something (English) ⇐ Hajnal Éva :: Valami (Hungarian)
Song About The Diversity Of Ways (English) ⇐ Pintér Tibor :: Dal az utak sokféleségéről (Hungarian)
Soul I've Been Seeking So Long... (English) ⇐ Fabó Kinga :: Lélek, akit úgy kerestem... (Hungarian)
Space And Time (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Hely és idő (Hungarian)
Spaces (English) ⇐ Pilinszky János :: Terek (Hungarian)
Stavrogin Returns (English) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin visszatér (Hungarian)
Stavrogin Takes Leave (English) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin elköszön (Hungarian) [video]
Stay With Me (English) ⇐ Rafi Lajos :: Maradj velem (Hungarian)
Stigmas (English) ⇐ Pintér Tibor :: Stigmák (Hungarian)
Still (English) ⇐ Pilinszky János :: Mégis (Hungarian)
Still Hard (English) ⇐ Pilinszky János :: Mégis nehéz (Hungarian)
Still There Would Be (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Volna még (Hungarian)
(still-life?) (English) ⇐ Benő Attila :: (csendélet?) (Hungarian)
stollwerck (English) ⇐ Hajnal Éva :: stollwerck (Hungarian)
(stories fade) (English) ⇐ Benő Attila :: (kialszanak történetek) (Hungarian)
Straight Labyrinth (English) ⇐ Pilinszky János :: Egyenes labirintus (Hungarian)
Strange Autumn Lines (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Felemás őszi ének (Hungarian)
Structure (English) ⇐ Pintér Tibor :: Szerkezet (Hungarian)
Summa (English) ⇐ Fodor Ákos :: Summa (Hungarian)
Summer (English) ⇐ Rafi Lajos :: Nyár (Hungarian)
Summer Moment - Winter Moment (English) ⇐ Jóna Dávid :: A nyári pillanat - A téli pillanat (Hungarian)
Sunday Before Christmas (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Aranyvasárnap (Hungarian)
Swagging (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Tántorgó (Hungarian)
Synopsis Of A Romance (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy románc szinopszisa (Hungarian)
Tabernacle (English) ⇐ Pilinszky János :: Tabernákulum (Hungarian)
Te Deum (English) ⇐ Sík Sándor :: Te Deum (Hungarian)
Teaching (English) ⇐ Jobbágy Károly :: Tanítás (Hungarian)
Temptations (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Kísértések (Hungarian)
Testament (English) ⇐ Bényei József :: Végrendelet (Hungarian)
Testament (1) (English) ⇐ Hervay Gizella :: Végrendelet (I) (Hungarian)
Testament (2) (English) ⇐ Hervay Gizella :: Végrendelet (II) (Hungarian)
Tete-á-tete With Myself (English) ⇐ Váci Mihály :: Kettesben önmagammal (Hungarian)
that day (English) ⇐ Hajnal Éva :: az a nap (Hungarian)
That Happens (English) ⇐ Pilinszky János :: Van ilyen (Hungarian)
That Little Light (English) ⇐ Pintér Tibor :: Az a kis fény (Hungarian)
That's It (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Ennyi (Hungarian)
That's Where It Starts (English) ⇐ Demény Ottó :: Itt kezdődik (Hungarian)
The Bathing Suit (Part of the novel 'Máglya') (English) ⇐ Dragomán György :: A fürdőruha (részlet a Máglya c. regényből) (Hungarian)
The Chocolate Point Of View (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Csoki nézőpont (Hungarian)
The Death Of A Literary Translator (English) ⇐ Kálnoky László :: A műfordító halála (Hungarian)
The End Of Gloom (English) ⇐ Petőcz András :: A szomorúság pusztulása (Hungarian)
The Essence... (English) ⇐ Fésűs Éva :: A lényeg… (Hungarian)
The fable (English) ⇐ Pilinszky János :: Fabula (Hungarian) [video]
The Forsaken (English) ⇐ Pintér Tibor :: Elhagyottak (Hungarian)
The horse dies the birds fly off (Closing Part) (English) ⇐ Kassák Lajos :: A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet) (Hungarian)
The Inventor (English) ⇐ Dragomán György :: A feltaláló (Hungarian)
The Lake (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A tó (Hungarian)
The Last Cherry-pit (English) ⇐ Örkény István :: Az utolsó meggymag (Hungarian)
The Last Rap (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Az utolsó rap (Hungarian)
The Last Slice of Gerbeaud Cake (English) ⇐ Jóna Dávid :: Az utolsó zserbó (Hungarian)
The Man If 40 (English) ⇐ Jóna Dávid :: A férfi, ha 40 (Hungarian)
The Meaning Of Life (English) ⇐ Örkény István :: Az élet értelme (Hungarian)
The Moment (English) ⇐ Egervári József :: Abban a pillanatban (Hungarian)
The One And Only (English) ⇐ Károlyi Amy :: Az igazi (Hungarian)
The One You Love (English) ⇐ Hajnal Anna :: Akit szeretsz (Hungarian)
The Pebble (English) ⇐ Jóna Dávid :: A kavics (Hungarian)
The Playground (English) ⇐ Jóna Dávid :: A játszótér (Hungarian)
The Road to Damascus (English) ⇐ Tandori Dezső :: A damaszkuszi út (Hungarian)
The Runaway Horse (English) ⇐ Jóna Dávid :: A megvadult ló (Hungarian)
The Seventh Circle of Hell (English) ⇐ Pilinszky János :: A pokol hetedik köre (Hungarian)
The Sky Is Sullen (English) ⇐ Pintér Tibor :: Mogorva az ég (Hungarian) [video]
The Sock With A Hole (English) ⇐ Lázár Ervin :: A lyukas zokni (Hungarian)
The spouse (English) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Hungarian)
The Television Set (English) ⇐ Cserenkó Gábor :: A televíziókészülék (Hungarian)
The Translator (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: A fordító (Hungarian)
The Translator (Detail) (English) ⇐ Reményik Sándor :: A fordító (Részlet) (Hungarian)
The Tree Is Singing (English) ⇐ Balázs F. Attila :: Énekel a fa (Hungarian)
The Troubles Of Getting Old (English) ⇐ Kassák Lajos :: Az öregedés gondjai (Hungarian)
The Ukrainian horse died, I take care of the bird (English) ⇐ Hajnal Éva :: Az ukrán ló meghalt, a madárra vigyázok (Hungarian)
The Way I Started (English) ⇐ Pilinszky János :: Amiként kezdtem (Hungarian)
The world’s (English) ⇐ Pintér Tibor :: A világ (Hungarian)
Then And Now (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Akkor és most (Hungarian)
Then And Now (English) ⇐ Jóna Dávid :: Régen és most (Hungarian)
They Came Opposite (English) ⇐ Szente B. Levente :: Szembe jöttek (Hungarian)
they stood here yesterday (English) ⇐ Pintér Tibor :: itt álltak tegnap (Hungarian)
Thirst (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A szomj (Hungarian)
This (English) ⇐ Kiszely Diána :: Ez (Hungarian)
Though My Colour's Black (English) ⇐ Pilinszky János :: Bár színem fekete (Hungarian)
[Though you’re a doctor] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Attól még, hogy orvos vagy] (Hungarian)
three haikus (English) ⇐ Jóna Dávid :: három haiku (Hungarian)
(through broken window) (English) ⇐ Benő Attila :: (tört ablakon át) (Hungarian)
Thrum (English) ⇐ Pintér Tibor :: Pöcögtess (Hungarian)
Thy Will... (English) ⇐ Reményik Sándor :: A te akaratod... (Hungarian)
(Titanic) (English) ⇐ Benő Attila :: (Titanic) (Hungarian) [video]
To Aunt Mári (English) ⇐ Pilinszky János :: Mári néninek (Hungarian) [video]
To Bend Down To Me (English) ⇐ Zajácz Edina :: Hogy lehajolj hozzám (Hungarian)
To My Friends (English) ⇐ Szente B. Levente :: Barátaimnak (Hungarian)
To S. W. (English) ⇐ Pilinszky János :: S. W.-hez (Hungarian)
[To sigh into] (English) ⇐ Kiszely Diána :: [Belesóhajtani] (Hungarian)
To You (English) ⇐ Pintér Tibor :: Neked (Hungarian)
to you (English) ⇐ P. Pálffy Julianna :: hozzád (Hungarian)
Today (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A mai nap (Hungarian)
tomorrow is shifted (English) ⇐ Pintér Tibor :: a holnap eltolódott (Hungarian)
tomorrow it's tuesday again (English) ⇐ Hajnal Éva :: holnap újra kedd (Hungarian)
Tonight (English) ⇐ Iancu Laura :: Ma este (Hungarian)
Totally Confused (English) ⇐ Pintér Tibor :: Teljes zavar (Hungarian)
Touching (English) ⇐ Iancu Laura :: Érintés (Hungarian)
Towards Noah's Ark (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Noé bárkája felé (Hungarian)
Towards Unpopularity (English) ⇐ Reményik Sándor :: A népszerűtlenség felé (Hungarian)
Trust (English) ⇐ Garai Gábor :: Bizalom (Hungarian) [video]
Turmoil (English) ⇐ Pilinszky János :: Zűrzavar (Hungarian)
Two (English) ⇐ Pilinszky János :: Kettő (Hungarian)
Two Hexameters (English) ⇐ József Attila :: Két hexameter (Hungarian) [video]
Two Opinions (English) ⇐ Birtalan Balázs :: Két vélemény (Hungarian)
Two Portraits (English) ⇐ Pilinszky János :: Két arckép (Hungarian)
(unbidden guest) (English) ⇐ Benő Attila :: (hívatlan vendég) (Hungarian)
[Unbuttoned jacket] (English) ⇐ Hajnal Éva :: [Kigombolt kabát] (Hungarian)
unclejani (English) ⇐ Röhrig Géza :: janibá (Hungarian)
Under the Skirt of a Jellyfish (English) ⇐ Acsai Roland :: Egy medúza szoknyája alatt (Hungarian)
Underclass (English) ⇐ Cserenkó Gábor :: Underclass (Hungarian)
(unexpected) (English) ⇐ Benő Attila :: (új helyzet) (Hungarian)
Unprotected skin (English) ⇐ Pintér Tibor :: A védtelen bőr (Hungarian)
Vamper of Mercy wonders (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Irgalmasvérnő csodálkozik (Hungarian)
Van Gogh's Prayer (English) ⇐ Pilinszky János :: Van Gogh imája (Hungarian)
Vasco Núnez de Balboa Reaches the Pacific Ocean (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz (Hungarian)
Verdict (English) ⇐ Fodor Ákos :: Ítélet (Hungarian)
(victory) (English) ⇐ Benő Attila :: (győzelem) (Hungarian)
(view) (English) ⇐ Benő Attila :: (kilátás) (Hungarian)
Walls (English) ⇐ Gulisio Timea :: Falak (Hungarian)
War (English) ⇐ Fodor Ákos :: Háború (Hungarian)
Warning (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Fenyegetés (Hungarian)
Warning I. II. (English) ⇐ Pintér Tibor :: Figyelmeztető I. II. (Hungarian)
Water-miracle*** (English) ⇐ Pintér Tibor :: Vizicsoda* (Hungarian)
(waves) (English) ⇐ Benő Attila :: (hullámok) (Hungarian)
[We’re making] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Kapaszkodókat] (Hungarian)
Weedy (English) ⇐ Pilinszky János :: Gizgaz (Hungarian)
What Can Poets Do? (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: A költő mit tehet? (Hungarian)
When I Was Hit (English) ⇐ Fekete Anna :: Mikor megütöttek (Hungarian)
(when the sun didn’t rise) (English) ⇐ Benő Attila :: (mikor nem kelt fel a nap) (Hungarian)
When You Realize What It’s Like (English) ⇐ Birtalan Balázs :: Amikor rájössz milyen (Hungarian)
Where And How? (English) ⇐ Pilinszky János :: Merre, hogyan? (Hungarian)
Wherever I Go (English) ⇐ Ágai Ágnes :: Bárhova lépek (Hungarian)
While In Action (English) ⇐ Fabó Kinga :: Működés közben (Hungarian)
Who Will Take Love (English) ⇐ Nagy László :: Ki viszi át a Szerelmet (Hungarian) [video]
[Who- and whatever] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Kit, mit nem volnál] (Hungarian)
[Whoever] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Akire nagyon] (Hungarian)
Why (English) ⇐ Károlyi Amy :: Miért (Hungarian)
(Windblown lines) (English) ⇐ Benő Attila :: (Szél-futamok) (Hungarian)
Winter Sky (English) ⇐ Pilinszky János :: Téli ég alatt (Hungarian)
Wintry (English) ⇐ Pintér Tibor :: Télies (Hungarian)
Wish (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Kívánság (Hungarian)
[With every single step] (English) ⇐ Hajnal Éva :: [Minden lépéssel] (Hungarian)
Without Knocking (English) ⇐ József Attila :: Kopogtatás nélkül (Hungarian) [video]
Word (English) ⇐ Károlyi Amy :: Szó (Hungarian)
Workshop-haiku (English) ⇐ Fodor Ákos :: Műhely-haiku (Hungarian)
Xenia (English) ⇐ Fodor Ákos :: Xénia (Hungarian)
(years letting breathe) (English) ⇐ Benő Attila :: (lélegeztető évek) (Hungarian)
Yes, The Leaves (English) ⇐ Pilinszky János :: Igen, a lomb (Hungarian)
The Rose, Yes (English) ⇐ Fekete Anna :: A rózsa, igen (Hungarian)
Yesenina-Duncan Dancing (English) ⇐ Fabó Kinga :: Jeszenyina-Duncan tánca (Hungarian) [video]
You Can't Be Loved By Everybody (English) ⇐ Hajnal Anna :: Nem szerethet mindenki (Hungarian)
You know... (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Tudod... (Hungarian)
You See Objects (English) ⇐ Pintér Tibor :: Látod a tárgyakat (Hungarian)
You Think (English) ⇐ Bari Károly :: Azt hiszitek (Hungarian)
[you walk lonely] (English) ⇐ Hajnal Éva :: [egymagadban jársz] (Hungarian)
[you would have meant] (English) ⇐ Hajnal Éva :: [szerettél volna] (Hungarian)
Your Hand, My Hand (English) ⇐ Pilinszky János :: Kezed, kezem (Hungarian)
[Your melting image] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Oldódó képed] (Hungarian)
Your voice is the finest (English) ⇐ Weöres Sándor :: A hangod akkor a legszebb* (Hungarian)

(Editor of this page: N.Ullrich Katalin)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap