This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Clough, Arthur Hugh, Hungarian biography

Image of Clough, Arthur Hugh
Clough, Arthur Hugh
(1819–1861)
 

Biography

Arthur Hugh Clough (1819-1861) - liverpooli gyapotkereskedő fia volt, gyermekkorát Amerikában, Carolinában töltötte, tanulmányait Angliában végezte, a híres Rugby iskolában, ahol legendás diák és atléta volt. Az oxfordi Balliol College-ban és a londoni University Hallban járt egyetemre, később itt lett oktató. 1852-ben a massachusettsi Cambridge-be ment, házasodni szándékozott, és itt akart újságírásból megélni. Házasságot azonban csak 1854-ben kötött Blanche Smithszel, amikor visszahívták Londonba az Oktatási Hivatal ellenőrének, majd a Hadi Akadémiák titkára lett. Ez utóbbi állása sok utazással járt, egy firenzei útján érte a halál. Clough halk szavú, tépelődő lírikus, verseiben vallási kételyeinek ad hangot. Hosszabb elbeszélő költeményeinek érdekessége, hogy az angol nyelven szokatlan és nehezen megoldható hexameterekben írta őket. Legismertebb műve The Bothie of Toper-na-Fuosich (Toper-na-fuosichi kunyhó, 1848) című szatirikus pásztori verse. Clough halálát Matthew Arnold Thyrsis (1867) című költeményében siratta el.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap