This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Shelley, Percy Bysshe, Works translated to Hungarian

Image of Shelley, Percy Bysshe
Shelley, Percy Bysshe
(1792–1822)
 

Works

A „Hellasz" zárókórusa {Radnóti Miklós} (The last chorus from 'Hellas')
A Castlereagh-kormányzatra {Mészöly Dezső} (Lines Written During The Castlereagh Administration)
A felhő {Szabó Lőrinc} (The cloud [video])
A hold {Kosztolányi Dezső} (To the Moon)
A holdhoz {Israel Efraim, Fűri Mária} (To the Moon)
A láncaoldott Prometheus (Demogorgon dala a IV felvonásból) {Weöres Sándor} (Prometheus unbound (Demogorgon, Act IV, detail))
A láncaoldott Prometheus (Asia dala, részlet a II felvonásból) {Weöres Sándor} (Prometheus unbound (Asia, Scene II, detail))
A lepke vágya {Képes Géza} (To –)
A megszabadított Prométheus (Szellem-kórus a IV felvonásból) {Weöres Sándor} (Prometheus unbound (Chorus of Spirits, Act IV, detail))
A szerelem bölcselete {Naschitz Frigyes} (Love's Philosophy)
A szerelem filozófiája {Rossner Roberto} (Love's Philosophy)
A szerelem filozófiája {Szabó Lőrinc} (Love's Philosophy)
A sziget {Góz Adrienn} (The Isle)
A szökevények {Petőfi Sándor} (The Fugitives [video])
A világ vándorai {Gulyás Pál} (The World's Wanderers)
A zűrzavar farsangja {Eörsi István} (The Mask of Anarchy)
Az Éjhez {Kosztolányi Dezső} (To Night)
Az érzékeny plánta (részlet) {Babits Mihály} (The Sensitive Plant (detail))
Az északamerikai republikánusokhoz {Kardos László} (To The Republicans Of North America)
Coleridge-nak {Israel Efraim, Góz Adrienn} (To Coleridge)
Csüggedt nápolyi stanzák {Vas István} (Stanzas Written in Dejection, near Naples)
Dal {Radnóti Miklós} (Song)
Dal {Libor Zoltán} (Song)
Dal Anglia férfiaihoz {Kosztolányi Dezső} (Song-To the Men of England)
Egy börtönből szabadult barátomhoz {Kálnoky László} (Fragment: To A Friend Released From Prison)
Egy festett nő {Répás Norbert} (On a painted woman)
Egy kikent-kifent, ledér nőszemély kapcsán {Israel Efraim} (On a painted woman)
Egy mezei pacsirtához {Kosztolányi Dezső} (To a Skylark)
Egy rebublikánus érzései Napóleon bukásakor {Eörsi István} (Feelings of a Republican on the Fall of Bonaparte)
Elmélkedés a szerelemről {Fűri Mária} (Love's Philosophy)
Első Károly (Ötödik ének, részlet) {Radnóti Miklós} (Charles The First (Scene 5, detail))
Emlékezés {Szabó Lőrinc} (Remembrance)
Epipszükhidón (részlet) {Kálnoky László} (Epipsychidion (detail))
Gitárral, Jane-hez {Devecseri Gábor} (With A Guitar, To Jane)
Ha a lámpa eltört {Szabó Lőrinc} (When the lamp is shattered [video])
Halál {Eörsi István} (Death)
Három töredék {Góz Adrienn} (Three Fragments)
Himnusz az értelem szépségéhez {Somlyó György} (Hymn to Intellectual Beauty)
Holnap {Szabó Lőrinc} (To-morrow)
Indián szerenád {Babits Mihály} (The Indian Serenade)
Írország {Kardos László} (To Ireland)
Jó éjt {Góz Adrienn} (Good-Night)
Keats sírjára {Somlyó György} (On Keats, Who Desired That On His Tomb Should Be Inscribed)
Mary Wollstonecraft Godwinhoz {Tóth Judit} (To Mary Wollstonecraft Godwin)
Mint a haló hölgy {Kosztolányi Dezső} (The Waning Moon [video])
Nyár és Tél {Rossner Roberto} (Summer and Winter)
Nyári este a temetőben {Tótfalusi István} (A Summer Evening Churchyard)
Óda a Nyugati Szélhez {Rossner Roberto} (Ode to the West Wind)
Óda a Nyugati Szélhez {Tóth Árpád} (Ode to the West Wind)
Ozymandiás {Tóth Árpád} (Ozymandias [video])
Panasz {Szabó Lőrinc} (A Lament)
Politikai nagyság {Fodor András} (Political Greatness)
Shelley után (részlet) {Weöres Sándor} (The Fugitives [video])
Szabadság {Somlyó György} (Liberty)
Szonett {Israel Efraim} (A Sonnet)
Szonett: Anglia 1819-ben {Devecseri Gábor} (Sonnet: England in 1819)
Töredék: Kérdések {Góz Adrienn} (Fragment: Questions)
Töredék: Kövess, hol erdő zöldje mély {Góz Adrienn} (Fragment: Follow To The Deep Wood's Weeds )
Töredék: Milton lelke {Góz Adrienn} (Fragment: Milton's Spirit)
Visszaemlékezés {Vas István} (To Jane: The Recollection)
Wordsworthhöz {Nemes Nagy Ágnes} (To Wordsworth)

Works without translation

Prometheus Unbound. A Lyrical Drama In Four Acts.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap