This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Różewicz, Tadeusz, Hungarian biography

Image of Różewicz, Tadeusz
Różewicz, Tadeusz
(1921–2014)
 

Biography

Tadeusz Różewicz (1921) költő, drámaíró, prózaíró 1943-44-ben a Honi Hadsereg partizánalakulataiban harcolt. A háború után művészettörténetet tanult Krakkóban, az 50-es években Magyarországon volt ösztöndíjas. Wrocławban él.
Az avantgárd előfutára a költészetben és a drámában, olyan újító, aki erősen kötődik a szüntelenül átalakuló romantikus hagyományhoz. Független, nagy magányos alkotó, aki távol tartja magát a politikától, aki hittel vallja a művész küldetését: a belső koncentráció, a belső hallás, az etikai érzékenység állapotát.
Różewicz líráját egyszerre jellemzik katasztrofista és árkádiai motívumok, az emberek közti megértés képtelensége, ugyanakkor drámai módon próbál dialógust kezdeményezni, tiltakozni a kegyetlenség, az erőszak, a közöny ellen, és vágyakozik az egyszerű érzelmek, szavak és jelentések világa iránt.
Különálló és fontos helyet foglalt el a kortárs drámaírásban Różewicz színpadi munkássága, melyben a „költői-realista” színház koncepcióját próbálta megvalósítani, ez pedig éppúgy idegen a klasszikus, mint az avantgárd drámtáól. A nyitott kompozíciójú művek tartoznak ide, amelyekben általában nincs cselekmény és időbeli folyamatosság, főszereplője névtelen és több alakban jelenik meg.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap