This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Longley, Michael, Hungarian biography

Image of Longley, Michael
Longley, Michael
(1939–)
 

Biography

Michael Longley 1939-ben született Belfastban. Tanulmányait Dublinban végezte. Belfastban él, és az északírországi Arts Council (Kulturális Tanács) igazgatóhelyettese volt. Derek Mahon mellett az északír költők egyik legismertebb tagja Anglia-szerte. A skóciai Dundeeban Douglas Dunn költő úgy tartja számon Michael Longley minden versét, ahogy távolba szakadt testvérek egymás sikereit. Michael Langley egyik versében konzervatív költőnek nevezi magát. (E kifejezés persze nem politikai értelemben értendő.) Valójában verseiben kimutatható a tizenhetedik századi metafizikus költők hatása, amint ezt egyik kritikusa, Edward Lucie-Smith írja róla. Látásmódja ugyanakkor nagyon is huszadik századi, bár kétségkívül inkább az őrzők, semmint az újítók táborához tartozik. Ha van ilyen fogalom, rá illene, hogy lírai realista.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap