This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Babits Mihály, Slovak biography

Image of Babits Mihály
Babits Mihály
(1883–1941)

Biography

(1883-1941)
Bol po Endre Adym druhým najvýznanejším básnikom generácie Nyugatu. Ak je vôbec možné robiť poradie medzu autormi. Ady a Babits boli súputníkmmi, predsa nesmierne odlišnými osobnosťami. Vedľa politicky angažovaného Adyho sa Babits snažil celý život udržať si neutrálnosť, vyhýbať sa politike. Až v posledných rokoch svojho života, počas rozmahajúceho sa fašizmu pochopil dôležitosť osobného politického postoja.
Babits študoval jazyky, estetiku, filozofiu v Budapešti a Pécsi. Na univerzite sa zoznámil s Gyulom Juhászom a Dezső Kosztolányim.
Je známy najmä ako básnik, bol však i významným prozaikom, esejistom a v neposlenom rade i prekladateľom (preložil Danteho Božskú komédiu, atď). Jeho prvý román A gólyakalifa, 1913 sa stal čitateľsky veľmi úspešným (v slovenčine Kalif bocianom, Kalligram, 1999).  
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap