This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Baggesen, Jens, Hungarian biography

Image of Baggesen, Jens
Baggesen, Jens
(Jens Immanuel Baggesen)
(1764–1826)
 

Biography

Jens Baggesen (1764-1826) - A felvilágosodás és a szentimentalizmus korának jelentős dán költője és prózaírója. Bejárta egész Európát, részt vett, többek között, a Bastille lerombolásában is. Szinte egész életét vándorúton töltötte. Nagy hatással volt a kiformálódó, európai színvonalú koppenhágai költészetre, pl. Oehlenschlägerre.

 

Jens Immanuel Baggesen, az lmmanuel nevet a filozófus Kant iránti tiszteletből vette fel, a felvilágosodás és a romantika közötti korszak egyik legnagyobb dán költője és prózaírója volt. Első munkáiban a Komikus elbeszélések, majd ennek folytatását is összegező Ifjírkori munkák című kiadványában kiváló stíluskomikummal, elegáns és rafinált nyelven Voltaire örökét elevenítette fel. Egyik legfontosabb munkája A labirintus, amely németországi, svájci és párizsi uatzásairól szól. Az 1806 és 1820 közötti alkotói periódusában először a Tréfás verses levelek című kötetét tette közzé 22 év terméséből, tele szatirikus - ironikus remekekkel. Fő műve, A hasonmás és eredetije, avagy Baggesen Baggessenről című verses dialógusa ítélőszék maga és az egész korabeli dán irodalom fölött, harc és vívódás a klasszicizrnus és romantika eszméivel és alkotóival.

http://ezenanapon.hu/10/03/meghalt-jens-immanuel-baggesen-dan-iro-a-labirintus/89987

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap