This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Palamas, Kostis, Hungarian biography

Image of Palamas, Kostis
Palamas, Kostis
(Κωστής Παλαμάς)
(1859–1943)
 

Biography

Kosztisz Palamasz (1859-1943). Patraszi születésű, ifjúkorát Messzolongiban töltötte. Jogot tanult, majd különböző szerkesztőségekben dolgozott. 1897-ben az athéni egyetem főtitkára lett, s harminc éven át látta el a vele kapcsolatos teendőket. A népnyelv apostola volt, az ún. dimoticista iskola vezéralakja. Széles körű műveltsége, tárt szelleme, költői talentuma a nemzeti költő szerepét rótta rá. A német megszállás alatt halt meg, temetése harcos antifasiszta tüntetéssé vált. Életműve mennyiségileg is hatalmas, fellelhető benne századunk első felének szinte minden ideológiai, költészeti törekvése, műfaja és irányzata. Írt nagy lélegzetű drámai költeményeket, elbeszélő költeményeket, munkássága legmaradandóbb részének azonban az apróbb lírai remekeket találjuk. Szeferisz modern verseit „titkosírásnak" nevezte, Ritszosz Nővérem dala című nagy kompozíciója azonban meggyőzte az Új Költészet lehetőségeiről, s versben üdvözölte: „Félreállunk, költő, utat engedünk neked!"

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap