This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Ćirjanić, Gordana , Serbian biography

Image of Ćirjanić, Gordana
Ćirjanić, Gordana
(Gordana Ćirjanić )
(1957–)
 

Biography

Gordana Ćirjanić je književnica iz Beograda rođena 1957-. godine.

Gordana Ćirjanić (1957, Stepanovićevo) se u savremenoj srpskoj poeziji pojavila na samom početku osamdesetih. Njena poezija sa svojim plastičnim i sugestivnim slikama, sa ubrzanim tempom svoga ritma ima izrazitu ekspresivnu moć i predstavlja izraz jednog sasvim subjektivnog i maštovitog viđenja i doživljavanja. U nekim svojim delovima ona je anatema, prokletstvo, plač, neizmerna tuga, duboka rezignacija i ljudski bol doveden do poslednjih rubova. Takva je naročito onda kad u fantastičnoj gradaciji uzdiže prkos koji savladava nostalgiju, melanholiju, grube zakonitosti života “na tuđem jeziku”… Poezija Gordane Ćirjanić sažimana je do njene najčistije i najsvetlije suštine, do najdubljih emotivnih i misaonih proplamsaja. Ti unutrašnji proplamsaji izrazi su snage i otpora i najčešće su ostvareni u antitezama, u kojima se ponori pretvaraju u široke prostore, skepsa prerasta u veru, iz haosa se javlja novi život koji postaje jači, kompleksniji, krupniji, sa prodornijim vidicima i sa jačom radijacijom. Sve to ukazuje na činjenicu da Gordana Ćirjanić peva otvoreno, žustro, nadahnuto, bez patetike, da lirski mudro otvara najdramatičnija emotivna  i misaona stanja.

Source: https://sr.wikipedia.org/wiki/Gordana_%C4%86irjani%C4%87

(Editor of this page: Fehér Illés)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap