This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Hardy, Thomas, Hungarian biography

Image of Hardy, Thomas
Hardy, Thomas
(1840–1928)
 

Biography

A századvég legnagyobb angol regényírója, Thomas Hardy (1840—1928) olyan témákat pendített meg műveiben, amelyek természetesek a mai olvasó számára, de a korabeli közvéleményt felháborították. Csak élete végén vált Anglia ünnepelt írójává. Vonzódott ahhoz a patriarchális, nyugalmas-derűs falusi életformához, amelyet szülőföldjén, Dorchester vidékén megfigyelt, és amely a század végén könyörtelenül áldozatul esett a modern ipari életforma térhódításának. Regionális író volt, szűkebb hazája énekese. Ő maga is ott élte le egész életét, írásaival Délkelet-Anglia az ősi angolszászból felelevenített Wessex néven örökre bevonult az angol irodalomba.

http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/hardy.htm

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap