This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Beattie, James, Hungarian biography

Image of Beattie, James
Beattie, James
(1735–1803)
 

Biography

James Beattie (1735-1803) - a skóciai Laurencekirkben született, apja gazdálkodó és kereskedő volt. Aberdeenben tanult, 1760-ban az erkölcsfilozófia tanárává nevezték ki ugyanitt. Költői művei közül említésre méltó töredékben maradt, spenseri stanzákban The Minstrel (A dalnok, 1771-1774) című elbeszélő költeménye, melyben egy középkori költő lelki fejlődéstörténetét rajzolja meg, s mint ilyen, Wordsworth Az előszó című művének elődje. Ez a mű ösztönözte Byront, hogy Childe Harold zarándokútja című költeményében a spenseri strófát használja. Beattie jelentős műve még az Essay on Truth (Esszé az igazságról) című filozófiai értekezés, melyben David Hume (1711-1776) agnosztikus filozófiáját cáfolja, s melynek korabeli sikerére jellemző, hogy a király évi kétszáz font kegydíjat utalt ki szerzőjének. Ebből, valamint egyetemi állásának jövedelméből nyugodt körülmények között élhetett volna, de magánéletét tragikus események árnyékolták be: felesége és két fiúgyermeke is ifjan meghalt.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap