This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Riddles, Anglo-Saxon, Hungarian biography

Image of Riddles, Anglo-Saxon
Riddles, Anglo-Saxon
(975–)
 

Biography

Óangol rejtvények

Rejtvények - a költemények szövege az Exeter Book című kéziratban maradt fönn. A kézirat 975 körül készült, és Leofric püspök (megh. 1072) adományozta az exeteri katedrálisnak, ahol ma is őrzik. A százharmincegy lapos kézirat az óangol költészet leggazdagabb gyűjteménye. Ebben található kilencvenöt ún. rejtvény (riddle) . A legrövidebb ötsoros, a leghosszabb a százsornyi terjedelmet is meghaladja. Az efféle verses rejtvény a középkori latin költészet kedvelt műfaja volt, ám a kilencvenöt óangol műből mindössze kettő fordítás. A rejtvények nem egy szerzőtől származnak, nagy részük a 8. században keletkezett. Tárgyakat, természeti jelenségeket, állatokat, fogalmakat írnak körül. Műfajukból fakadóan némelyiket a groteszk humor jellemzi. Költői értékük nem egyenletes, de számos érdekes adatot tartalmaznak a normann hódítás előtti kor életéről.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap