This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Langland, William, Hungarian biography

Image of Langland, William
Langland, William
(1332–1386)
 

Biography

William Langland (1330?-1400?) — életéről keveset tudni. Valószínűleg a közép-angliai Malvern közelében született, paraszti családban. Az itteni bencés kolostorban tanult, megnősült, így a magasabb egyházi hivatalok felé zárva maradt előtte az út. Családjával Londonban élt, ahol íródeák, halottsirató volt. Könyv a Paraszt Péterről című műve három változatban maradt fenn: A, B és C szövegben. Az életrajzi adatokat — amely egyes kritikusok szerint későbbi betoldások, és nem tekinthetők hitelesnek — a C szöveg tartalmazza. Az A szöveg 2567 sor terjedelmű, 1362-ben keletkezett; a B szöveg 7242 sor terjedelmű, feltehetőleg 1377-ben keletkezett, a C szöveg 7357 sor terjedelmű, 1392 és 1399 között keletkezett. A Bábelben szereplő fordítás a B szöveg alapján készült. A középkori moralitásokkal rokon allegorikus látomás két részre tagolódik. Az első részben a fő téma az igazság keresése, amelyhez az utat Paraszt Péter, az egyszerű szántóvető tudja megmutatni. E rész látomásaiban a korabeli társadalom keresztmetszetét, szatirikus képét rajzolja meg a költő. A második rész az Istennek tetsző életet mutatja be a Do-Well, Do-Bet és Do-Best történetén keresztül, e három lépcsőfok vezet el a cselekvő szeretethez. A változó színvonalú, belső ellentmondásokkal terhes, nem egységes szerkezetű mű feltehetőleg több szerző alkotása. A világirodalom nagy enciklopédikus műveihez hasonlóan, a maga robusztus, naiv módján, ez a költemény is az élet értelmét keresi. Korabeli népszerűségére jellemző, hogy a három változat összesen több mint hatvan kéziratban maradt fenn. A Paraszt Péter az óangol alliteráló versforma utolsó nagyszabású alkotása.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap