This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Herbert of Cherbury, Lord Edward, Hungarian biography

Image of Herbert of Cherbury, Lord Edward
Herbert of Cherbury, Lord Edward
(1583–1648)
 

Biography

Lord Edward Herbert of Cherbury (1583-1648) George Herbert bátyja volt, de testvérétől eltérően a világi lírában folytatta Donne metafizikus költészetét. Sokoldalú, féktelen egyéniség volt. Normann eredetű családból származott, Montgomery várában született, 1596-tól az oxfordi University College-ban tanult. 1598-ban feleségül vette unokatestvérét. 1603-ban I. Jakab lovaggá ütötte. 1608-ban, családját elhagyva, diplomáciai feladattal Franciaországba ment, 1619 és 1624 között a francia udvarnál nagykövet volt. A király 1629-ben bárói rangra emelte. A forradalom alatt igyekezett semleges maradni; hogy megmentse könyvtárát, amit lefoglaltak, Montgomery várát átadta a felkelőknek. Londonba utazott, és kegydíjat utaltak ki számára, de nem kapta rendszeresen, magányosan és elszegényedve halt meg. Donne, Jonson, Carew barátja volt, elsősorban nem költőként, hanem filozófusként tartják számon. Főműve a latin nyelven írt De Veritate (Az igazságról, 1624). Mivel állítása szerint az Isten az emberiség közös képzeletében és természetes ösztöneiben létezik, a 18. századi deisták elődjüknek tekintették. De Religione Gentilium (A pogányok vallásáról, 1663) című munkája az egyik első összehasonlító vallástudományi tanulmány. Önéletrajza, mely halála után több mint száz évvel jelent csak meg, kitűnő képet fest koráról. Költeményeiben a szerelem, a tudás, a mulandóság végső kérdéseiről írt bonyolult grammatikájú, mesterkélt conceit-eket használó, túlzsúfolt stílusban.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap