This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Sedley, Sir Charles, Hungarian biography

Image of Sedley, Sir Charles
Sedley, Sir Charles
(1639–1701)
 

Biography

Sir Charles Sedley (1638?-1701), kenti bárói család sarja volt, az oxfordi Wadham College-ban tanult. Egyetem után az udvaroncok élvhajhász életét élte, a restauráció idején azonban aktív politikai tevékenységet is kifejtett. Két tragédiát és három vígjátékot írt, ez utóbbiakban a comedy of manners egyik megteremtője volt. Darabjait korában lelkesen ünnepelték, ma már jobbára feledésbe merültek. Sedley az ún. vers de société mestere volt, kitűnő formaérzékkel folytatta a gavallérköltészet hagyományait. 1702-ben, halála után jelentek meg versei kötetbe gyűjtve. Esszéit és vitairatait is számon tartja az irodalomtörténet.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap