This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Prior, Matthew, Hungarian biography

Image of Prior, Matthew
Prior, Matthew
(1664–1721)
 

Biography

Matthew Prior (1664-1721) a dorseti Wimborne közelében született, apja asztalos volt. Ifjúkorában csaposként dolgozott egy londoni kocsmában, Dorset grófja fedezte fel a Horatiust olvasgató fiút, akit a Westminster Schoolban, majd Cambridge-ben taníttatott. 1700-tól parlamenti képviselő lett, 1711-ben titkos ügynökként Párizsba utazott, részt vett az 1713-ban kötött, a spanyol örökösödési háborút lezáró utrechti béke megszövegezésében. I. György trónra kerülését követően a whigek két évre a Towerbe zárták. Szabadulása után Lord Harvey házat ajándékozott neki Essexben, költeményeinek kiadása viszonylagos jólétet biztosított számára élete utolsó éveiben. Prior az elegáns, könnyed, szellemes alkalmi versek, az ún. vers de société költője. Művei közül ki kell emelni Alma: or The Progress of the Mind (Alma: avagy az ész fejlődése) című, fogságában írt költeményét, melyben szkeptikus hangon gúnyol ki minden filozófiai rendszert. Ő maga Solomon or the Vanity of Human Wishes (Salamon, avagy az emberi vágyak hiúsága) című pesszimista tankölteményét tartotta legjobb művének.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap