This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Lodge, Thomas, Hungarian biography

Image of Lodge, Thomas
Lodge, Thomas
(1558–1625)
 

Biography

Thomas Lodge (1558-1625) – Lincolnshire-ben született, apja London főpolgármestere volt. A londoni Merchant Taylor's Schoolban és az oxfordi Trinity College-ban tanult, jogásznak készült, de az írás kedvéért fölhagyott tervével. 1588-ban katonaként járt a Kanári- és Azori-szigeteken. 1597-ben orvostudományt kezdett tanulni, 1604-ben Oxfordban szerzett képesítést, ettől kezdve Londonban gyakorló orvosként működött. Katolikus vallása miatt azonban 1606-ban Brüszszelbe kényszerült telepedni, ahonnan 1612-ben tért vissza Angliába. Sokoldalú alkotó volt, írt verseket, drámákat, prózai románcokat, röpiratokat. Legismertebb románca, a Rosalynde, Eupheus Golden Legacie (Rozalinda: Eupheus arany öröksége, 159o), Shakespeare Ahogy tetszik című drámájának forrása volt. A prózai műben szonettek és eklogák szerepelnek betétként. Phyllis (1593) című kötete — javarészt olaszból és franciából fordított — szerelmes szonetteket és dalokat tartalmaz. A Fig for Momus (Füge Momusnak, 1595) című szatírája már a klasszicista szatírák felé mutat. Lodge az Erzsébet-korban – orvosi pályájának kezdetéig – irodalmi munkákból tartotta fenn magát, az ún. university wits, egyetemi elmék közé tartozott.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap