This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Constable, Henry, Hungarian biography

Image of Constable, Henry
Constable, Henry
(1562–1613)
 

Biography

Henry Constable (1562-1613) - főrangú család sarja volt, a cambridge-i St. John's College-ban tanult, egyetemi évei után katolikus hitre tért, Párizsban telepedett le, a francia királytól kegydíjat kapott. 1592-ben adta ki Diana című, huszonhárom szonettet tartalmazókötetét, melynek 1594-ben bővített - más költők verseit is közlő - kiadását jelentette meg. Az England's Helicon (Anglia Helikonja, 1600) című kiadványában pásztori versekkel szerepelt. 1599-ben pápai követként Edinburghba küldték. 1603-ban Londonba ment, ahol elfogták, és egy évre a Towerbe zárták. Liége-ben halt meg. Kortársai rendkívül nagyra becsülték költészetét. Versei Ronsard és petrarkista költők hatását mutatják. Vallásos szonettjei a 19. századig kéziratban maradtak.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap