This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Monro, Harold, Hungarian biography

Image of Monro, Harold
Monro, Harold
(1879–1932)
 

Biography

Vernon Duckworth Barker: Harold Monro (1879-1932) Mások szemében nagyon nyugodtnak tünt föl az élete. 1912 óta mindig ott lehetett látni a Költők Könyvesboltjában, melyet ő alapított. Ő teremtette meg e kedves üzlet finoman tudós levegőjét s úgy tetszett, mintha maga is hozzátartozna a csöndes polcokhoz. Látogatók az egész világból, - akik ismerték s tudták, mit tett a modern költészetért, - bebenéztek oda, élvezni társalgásának kincses félóráit. Monro könyvesboltja London egyik érdekessége volt. A XX. század költőit és drámaíróit seholsem lehetett ily teljességben megtalálni. Aki a mai regényírás népszerű hőseit, a példányszám diadalait, a brilliáns életrajzokat kereste: máshová ment. Mikor az ajtó becsukódott, a modern üzérszellem kívül maradt. S úgy tünt föl, mintha Monro kizárta volna a napi élet gondját és kínját is. De ez tévedés volt. Szobája csöndjében Harold Monro olyan verseket írt, melyekben a halál lehelletét, az elköltözés előízét lehetett érezni. Ezt nem nagyon vették észre, míg csakugyan váratlanul el nem költözött. Néhány nappal ezelőtt temetkezési emberek törtek be nyugodt otthonába. Ez volt a valóság, - költészetének baljós árnyai után. Úgy tünt föl, hogy rejtelmesen érezte előre. Akit elvittek, a multhoz tartozott; nem a távoli multhoz, nem is egészen friss multhoz: hanem a húsz év előtti periódushoz, amely a georgiánus költészet fénykora volt.

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00536/16747.htm

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap