This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Chatterton, Thomas, Hungarian biography

Image of Chatterton, Thomas
Chatterton, Thomas
(1752–1770)
 

Biography

Thomas Chatterton angol költő (1752. nov. 20. – 1770 aug. 24.). Gyermekéveinek színtere a bristoli St. Mary Radcliffe-templom, ahol nagybátyja harangozó volt. A gótikus boltívek középkori hangulata, a templomi levéltáródon pergamenjei megigézték az álmodozó, gyenge idegzetű fiút. Dokumentumokat, okleveleket, nemesi családfákat szerkesztett, amelyekről azt állította, hogy a birtokában lévő középkori eredetiek után készültek, és részben Macpherson hatására egy képzeletbeli, XV. századi bristoli szerzetes, Thomas Rowley műveiként – hite szerint – korabeli verseket írt. Élete tizennyolcadik évében öngyilkos lett. A Rowley-versek csak következetlen ortográfiájukban és szóhasználatukban középkoriak, a bennük megnyilatkozó szellem preromantikus. Chatterton H. Walpole pártfogását próbálta megnyerni a Rowley-versek kiadásához, amelyekről azonban Gray hamarosan kiderítette, hogy hamisítványok. Ennek ellenére eredetiségük körül még sokáig zajlott a vita, és tagadhatatlan, hogy a kortárs költők gyakorlatától teljesen elütő sokatlan metrikájuk és formájuk a XIX. században nagy hatást gyakorolt többek között Coleridge-ra, Wordsworth-re, és Keats-re is. Chatterton számos műfajban próbálkozott, írt szatírát, politikai röpiratot, költői levelet, elégiát, de saját nevén kiadott könnyed zeneiségű, elégikus hangvételű verseiből minden eredetiség hiányzott. – Művei: Poetical Works (1906-09) [Költői művei]; Rowley Poems (1911) [Rowley versek].

Thomas Chatterton (1752-1770) rendkívül termékeny zseniális gyerekköltő volt, aki többek között archaizált nyelven és versformában egy sor verset írt, melyet azzal a kísérőszöveggel küldött el Horace Walpole-nak, a híres irodalmi figurának (akinek ma ún. "gótikus regényét” és saját egyéniségéről, valamint a korról roppant érdekes képet adó leveleit tartja számon az irodalomtörténet), hogy a bristoli St. Mary Redcliffe levéltárában találta, s egy XV. századi bristoli szerzetes, Thomas Rowley versei. Ez egyike a híres XVIII. századi hamisítványoknak, melyek a romantikát közvetlenül megelőző korszak középkor, illetve az ősi nemzeti gyökerek iránt mutatott érdeklődését jelzik. Chatterton 17 éves korában irodalmi reményeiben megcsalatkozva s az éhhalál szélén öngyilkos lett.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap