This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Čolaković, Enver, Hungarian biography

Image of Čolaković, Enver
Čolaković, Enver
(1913–1976)
 

Biography

Enver Čolaković és antológiája (részlet)

A zöld könyv ott van a polcon a közös tanszéki szobában. Tekintélyes, és nélkülözhetetlen. Gyakran nyúlunk érte. A magyar költészet antológiája, horvátul. Tudok belőle olvasnivalót ajánlani a hallgatóknak, nézhetem, kitől mit fordítottak horvátra. Fordítottak? Nem többes, hanem egyes számot kell mondani. Hiszen egyetlen ember óriási munkája ez a terjedelmes kötet.

Enver Čolakovićé. 187 költő összesen 530 verse 742 lapon. A Szabács viadalából vett részlettel kezdődik és az 1970-es évek fiatal költői – Petri György és Várady Szabolcs – az utolsók. 1978-ban jelent meg Zágrábban A magyar költészet aranykönyve címmel. Használom magától értetődően, és sokáig szinte észre sem veszem, kit tisztelhetek a műfordítóban. Enver, gondolom, muzulmán keresztnév (hm, itt kivételesen talán jobb előnevet mondani), vagyis valószínűleg bosnyák az illető.

Olvasom az előszóban, hogy tulajdonképpen magyar volt az anyanyelve. Édesanyjától először a mi nyelvünket tanulta, akit – a Horvát életrajzi lexikonból (3. kötet, 1993) tudhatjuk – Mednyánszky Ilonának hívtak. Abból a híres famíliából, amely többek között Lászlót, a kitűnő festőt adta a magyar kultúrának. Édes-apja pedig tehetős szarajevói vállalkozó és gyáros volt. Szülei egymás között németül beszéltek, így Enver három nyelv vonzáskörében nevelkedett. A családnak volt lakása a magyar és a bosnyák fővárosban is. Enver Čolaković Budapesten született 1913-ban, hányatott gyerekkorában Szarajevóban és Budapesten járt iskolába, később Budapesten és Belgrádban folytatott műegyetemi tanulmányokat. Kiskamasz korától írt verseket – mégpedig eleinte magyarul. Később édesanyja – aki az iszlámra áttérve a Fatime nevet vette föl – tanácsára elkezdte fordítani ezeket a verseket „apanyelvére”, ekkor született meg benne a műfordító, bár valójában kezdettől fogva költői-írói elhivatottság működött benne. Jelentős – részben kiadatlan –  irodalmi életművet hagyott maga után…

http://www.irodalmiszemle.bici.sk/lapszamok/2012/2012-szeptember/1453-kiss-gy-csaba-budapestzagrab-oda-vissza-iii-enver-olakovi-es-antologiaja-jegyzet

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap