This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Swinburne, Charles Algernon, Hungarian biography

Image of Swinburne, Charles Algernon
Swinburne, Charles Algernon
(1837–1909)
 

Biography

Algernon Charles Swinburne (1837-1909) – Londonban született, arisztokrata családban, apja admirális volt. Franciaországban nevelkedett, majd Etonban és az oxfordi Balliol College-ban tanult. Itt kötött barátságot D. G. Rossettivel és került a preraffaelita költök társaságába. Első művei költői drámák voltak, melyek közül az Atalanta in Calydon (Atalanté Kalüdónban, 1865) keltett figyelmet. A klasszikus görög tragédiák formájában írt mű kórusai Swinburne kivételes formakészségéről tanúskodnak. 1866-ban kiadott Poems and Ballads (Költemények és balladák) című verseskötete a szenzáció erejével hatott. Ettől kezdve sűrű egymásutánban jelentek meg drámai költeményei és verseskönyvei. Swinburne költészete, bár a preraffaelita iskolától indult el, valójában a nagy romantikus nemzedék művészetében gyökerezik, és innen jut el a századvég dekadens, formalista lírájához. Szenvedélyessége, érzékisége,hangsúlyozott pogánysága, szabadságvágya a viktoriánus kor polgári szemléletét támadja, kissé Byron pózában tetszelegve és felületesen. A klasszikus kultúra szeretete mintha Keatset idézné, testetlen zeneisége Shelley vers-zenéjének továbbfejlesztése. Prózai művei közül Shakespeare-ről, Ben Jonsonról, William Blake-ről és Keatsről írt tanulmányai érdemelnek figyelmet. Ez a rendkívül muzikális költő élete végén megsüketült.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap