This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Browning, Robert, English Works translated to Hungarian

Image of Browning, Robert
Browning, Robert
(1812–1889)
 

Works

"...Roland vitéz a Setét Toronyhoz ért" {Tellér Gyula} (Childe Roland to the Dark Tower Came)
A Hamelni patkányfogó {Rakovszky Zsuzsa} (The Pied Piper of Hamelin [video])
A tudós temetése {Rakovszky Zsuzsa} (A Grammarian's Funeral)
A vegykonyhában - Ancien Régime {Gergely Ágnes} (The Laboratory-Ancien Régime)
Andrea del Sarto {Várady Szabolcs} (Andrea del Sarto)
Andrea del Sarto {Rossner Roberto} (Andrea del Sarto)
Az elveszett kedves {Tóth Árpád} (The Lost Mistress)
Azelőtt {Tandori Dezső} (Before)
Azután {Kosztolányi Dezső} (After)
De Gustibus {Nemes Nagy Ágnes} (De Gustibus)
Egy év múlva {Kosztolányi Dezső} (In a Year)
Egy Galuppi-toccata {Vas István} (A Toccata of Galuppi’s)
Egy gondolában {Babits Mihály} (In a Gondola)
Éji találka {Rossner Roberto} (Meeting at Night)
Éjjeli találkozó {Kosztolányi Dezső} (Meeting at Night)
Éjszakai találkozó {Szabó Lőrinc} (Meeting at Night)
Élet a szerelemben {Babits Mihály} (Life in a Love)
Elhúnyt nőm, a hercegnő Ferrara {Szabó Lőrinc} (My Last Duchess)
Fenn a villa - lenn a város {Vas István} (Up at a Villa–Down in the City)
Három nap múlva {Tóth Árpád} (In Three Days)
Hazagondolás idegenből {Szabó Lőrinc} (Home-Thoughts, From Abroad [video])
James Lee asszonya {Tandori Dezső} (James Lee’s Wife)
Miért vagyok a szabadság pártján {Weöres Sándor} (Why I Am a Liberal)
Monológ egy spanyol kolostorból {Rakovszky Zsuzsa} (Soliloquy of the Spanish Cloister)
Pictor Ignotus {Somlyó György} (Pictor Ignotus)
Szerelem a romok között {Tótfalusi István} (Love Among the Ruins)
Szerelem az életben {Babits Mihály} (Love in a Life)
Tébolyda-cella I {Tótfalusi István} (I.—Madhouse Cell)
Tébolyda-cella II {Tótfalusi István} (II.—Madhouse Cell)
Többé a tér s idő… {Weöres Sándor} (Never the Time and the Place)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap