This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Klein, A. M., Hungarian biography

Image of Klein, A. M.
Klein, A. M.
(Abraham Moses Klein)
(1909–1972)
 

Biography

Abraham Moses Klein (1909-1972) kanadai költő, író, újságíró, jogász. Montreálban született; tanulmányait a McGill és a montreali egyeteméken végezte. Szakmája szerint jogász volt, támogatta a harmincas évek cionista munkásmozgalmát, és 1939 és 1954 között szerkesztője volt a Canadian Jewish Chronical-nek (Kanadai Zsidó Krónika). Írt egy regényt The Second Scroll (A második tekercs, 1951) címmel, s több kötet verset is kiadott - Hath Not a Jew (Egy zsidó miatt, 1940), The Hitleriad (A Hitleriász, 1944), Poems (Versek, 1944) és The Rocking Chair and Other Poems (A hintaszék és más versek, 1948) -, amelyek valamennyien szerepelnek egykötetben: The Collected Poems of A. M. Klein (Összegyűjtött versei, 1974).

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap