This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Smith, A. J. M., Hungarian biography

Image of Smith, A. J. M.
Smith, A. J. M.
(Arthur James Marshall Smith)
(1902–1980)
 

Biography

Arthur James Marshall Smith [A. J. M. Smith] (1902-1980), aki nemcsak költő, hanem szerkesztő és kritikus is, Montrealban született, s tanulmányait előbb a McGill Egyetemen, majd az edinburgh-i egyetemen végezte. 1936-tól nyugállományba vonulásáig angol irodalmat tanított a michigani egyetemen. Noha a ,,metafizikus", kozmopolita modernizmus híve volt, két olyan, történeti áttekintést nyújtó antológiát szerkesztett The Book of Canadian Poetry (A kanadai költészet könyve, 1943) és The Oxford Book of Canadian Verse (Kanadai versek Oxford könyve, 1960) -, amelyek a kanadai költészet legértékesebb műveit tartalmazták. Kritikai cikkeinek többsége a Towards a View of Canadian Letters: Selected Critical Essays 1938-1972 (Kanadai irodalomszemlélet felé: válogatott kritikai esszék 1938-1972, 1973) című gyűjteményes kötetében jelent meg.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap