This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Clampitt, Amy, Hungarian biography

Image of Clampitt, Amy
Clampitt, Amy
(1920–1994)
 

Biography

Amy Clampitt (1920 – 1994) amerikai költő, író. Szokatlanul hosszan késleltetett költői jelentkezése mintha csak T. S. Eliot gondolatát szándékozta volna illusztrálni a Hagyomány és egyéniség (Tradition and the Individual Talent) című tanulmányból: nemcsak az új költő kapcsolódik elődeihez, a múlt hagyományrendszeréhez, hanem a már meglévő művek egymás közötti rendje is átalakul, módosul minden valóban eredeti alkotás létrejöttével. Ekképp kölcsönös múlt és jelen, régi és új egymásra hatása. A költőnő első verse 1978-ban, ötvenes éveinek végén, első kötete, a The Kingfisher (Jégmadár) 1983-ban, hatvanas éveinek elején jelent meg - nyomban irodalmi szenzációt keltve, rangos díjakat, akadémiai tagságot, egyetemi meghívásokat hozva szerzőjének. Gyors egymásutánban kiadott két további könyve, a What the Light Was Like (Milyen volt a fény, 1985) és az Archaic Figure (Archaikus alak, 1987) igazolni látszott a föllépését fogadó ünneplést: az első kötet nem egyszeri fölvillanás eredménye, a versek, meggyőző termékenységgel áradva, életművé terebélyesednek. Ez a viharos maga-kibomlás ritkább idős korban, főleg látható előzmények nélkül.

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap