This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Stasiuk, Andrzej, Slovak biography

Image of Stasiuk, Andrzej
Stasiuk, Andrzej
(1960–)
 

Biography

Andrzej Stasiuk (1960) - prozaik, básnik, esejista. Narodil sa vo Varšave, ale od roku 1987 žije v dedine blízko slovenských hraníc. S manželkou Monikou Sznajdermanovou vlastní vydavateľstvo Czarne, v ktorom vydáva diela autorov zo strednej Európy. V mladosti prešiel viacerými profesiami. Bol aktivistom mierového hnutia. Po dezerterovaní z armády prežil jeden a pol roka vo väzení. Potom pracoval pre undergroundové noviny. Je autorom súboru poviedok Múry Hebronu (1994), románu Biely krkavec (1995), autobiografie Ako som sa stal spisovateľom (1998), Dukla (1997), knihy esejí Moja Európa (v spoluautorstve s ukrajinským spisovateľom Jurijom Andruchovyčom), knihy čŕt Cestou do Babadagu (2004) a románu Deutschland (2007). Zaraďuje sa k najvýznamnejším a najprekladanejším poľským autorom. Je nositeľom najprestížnejšej poľskej literárnej ceny Nike.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap