This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Szolzsenyicin, Alekszandr Iszajevics, Hungarian biography

Image of Szolzsenyicin, Alekszandr Iszajevics
Szolzsenyicin, Alekszandr Iszajevics
(Солженицын, Александр Исаевич)
(1918–2008)
1970
 

Biography


1918-ban született kozák értelmiségi családban. Apja még születése előtt meghalt. A második világháború harcaiban kitüntetést szerzett, majd 1945-ben letartóztatták Sztálint kritizáló leveléért. 1956-ban rehabilitálták, Rjazanyban matematikatanár lett, itt kezdett írni. Az 1960-as években az ún. olvadás idején írta Ivan Gyenyiszovics egy napja című novelláját egy sztálinista munkatábor lakójáról. A mű politikai szenzációt jelentett mind a Szovjetunióban, mind külföldön. Hruscsov bukása után azonban 1964-ben eltiltották a publikálástól, műveit ezt követően szamizdat kiadásokban terjesztették. A hatvanas években külföldön kiadott könyvei – Az első körben, Rákosztály – alapozták meg irodalmi hírnevét 1970-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, de nem utazott el Stockholmba a díj átvételére, mert attól tartott, hogy visszatérését a szovjet hatóságok megakadályozzák. A Gulag-szigetcsoport című dokumentumregényét 1973-ban adták ki Párizsban. A könyv a sztálinista munkatáborok egész országot átszövő hálózatának irodalmi-történelmi leírása. Az írót a következő évben árulás vádjával letartóztatták, és száműzték a Szovjetunióból. Állampolgárságát csak 1990-ben kapta vissza, s száműzetéséből 1994-ben tért haza Oroszországba. Visszatérése után rendszeresen műsort vezetett az orosz televízióban. A programokban Szolzsenyicin elsősorban a piaci reformok pusztító erejét ostorozta. Száműzetésének húsz éve alatt Szolzsenyicin a nyugati kultúrát, a demokráciát és az egyéni szabadságot is kritizálta: Oroszország számára előnyösebbnek tartaná a jóindulatú önkényuralmi berendezkedést, mely a pravoszláv vallásra és a falusi életmódra támaszkodna. Hazáját a művész a nyugati materializmus elleni menedéknek tekinti.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap