This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mahon, Derek, Hungarian biography

Image of Mahon, Derek
Mahon, Derek
(1941–)
 

Biography

Az északír iskola jelentős alakja a belfasti protestáns családból származó Derek Mahon (sz. 1941). Klasszikus tradíció, kiművelt verselés, metaforikus látásmód: Mahon lírája ilyen kifejezések köré csoportosítható. A végletesség technikailag – jambikus pentameterek – és tematikusan is jellemző verseire. Lírájában a modern kor embere megállíthatatlanul halad a végállomás felé, s a képzelőerő az egyetlen kreatív hatalom, amely ezt késleltetheti, vagy legalábbis pillanatnyi örömet nyújthat. Mahon verseiben rendszeresen elhatárolja magát az északír erőszakhullámtól, attól a jelenkori drámától, amely számára még a nemzeti identitást is kérdőjelessé teszi. Egyik különös erejű kulcsverse az Elhagyott fészer Wexford grófságban (A Disused Shed in Co. Wexford). Az utópisztikus szöveg elnyomottak és áldozatok metaforáivá nagyítja a sötét és elhagyatott helyeken növekvő életeket: „Ezernyi gomba tolong a kulcslyuk körül. / Ez az egyetlen csillag egükön”, a vers segélykiáltás azok nevében, akik nem szólalhatnak meg. Az erőszakkörből kilépni vágyó Az utolsó tűzkirály (The Last of the Fire Kings), a Traktátus (Tractatus) klasszikus bölcselője és a Minden rendbe jön (Everything is Going to be All Right) sztoikus-derűs beszélője mind-mind Mahon költői énjének darabjai. Életművének érdekes versei az ekphrasziszok, amelyek vizuális művészeti alkotásokat emelnek a szövegbe.

http://korunk.org/?q=node/8739

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap