This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Winters, Yvor, Hungarian biography

Image of Winters, Yvor
Winters, Yvor
(Arthur Yvor Winters)
(1900–1968)
 

Biography

Arthur Yvor Winters (1900 – 1968) - Chicagóban született, egyetemi tanulmányait a Chicago Egyetemen kezdte, de miután kiderült, hogy tüdőbeteg, Új-Mexikóba küldték gyógyulni. Itt hamarosan felépült, elemi iskolában tanított, kétkezi munkát végzett. Félbeszakadt tanulmányait 1925-ben folytatta a Colorado Egyetemen. 1928-tól visszavonulásáig, 1966-ig a Stanford Egyetem tanára volt. Noha első verseskötetét 1921-ben adta ki, jó ideig elsősorban mint kritikus vált ismertté; főleg epés bírálátaival. Kritikai nézetei hallatlanul merevek és konzervatívak voltak, elutasított mindenfajta modernista kísérletet, az angol nyelvű költészet történetét a tizennyolcádik századtól folyamatos hanyatlásnak látta. Számára a költeménynek bizonyos formai-nyelvi szabályrendszere felhasználásával emberi tapasztalatok morális ítéletét kell nyújtania. Szerencsére saját költészete ellentmond szigorú elveinek. The Immobile Wind (A mozdulatlan szél) című kötete még imagista hatást mutató szabad verseket tartalmaz; később azonban kizárólag kötött formákat használt. Ám legjobb verseinek dikcióján átüt a modern életérzés nyugtalansága, metafizikai kételyeinek személyessége: Összegyűjtött versei (Collected Poems) 1978-ban, jávított kiadásban 1980-ban jelentek meg. Tanulmányai közül megemlítendő még a The Function of Criticism: Problems and Exercises (A kritika feladata: Problémák és gyakorlatok, 1957) című könyve.

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap