This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Okigbo, Christopher, Hungarian biography

Image of Okigbo, Christopher
Okigbo, Christopher
(Christopher Ifekandu Okigbo)
(1932–1967)
 

Biography

Christopher Okigbo (1932–1967) nigériai költő, műfordító, könyvtáros, zenész, görög-latin szakos tanár. Elesett a biafrai háborúban, a nsukkai egyetem védelmében.

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/99-08/gergely.pdf

 

A keresztségben Christopher nevet nyert Ifeanyichukwu Okigbo 1932. augusztus 16-án, Ojoto erdei faluban született, a kelet-nigériai Onitsha város közelében, ötgyermekes ibo család negyedik fiaként. Mint az ibók többsége, a család római katolikus; az apa, James I. Okigbo az umulobiai katolikus elemi iskolában, majd Asabában tanít; mindegyik fiát iskoláztatja. Christopher egyik fivére, Pius, közgazdász, a másik, Bede, a nsukkai egyetem agrártudományi tanszékének hosszú ideig vezető professzora. Christopher különösen legidősebb bátyjához, Piushoz vonzódik. „Talán ő jelentette számára azt a teljesítmény-érzékenységet, amelyet a közvélemény általában az ibók kulturális pszichológiájával hoz kapcsolatba” – mondja Okigbo életrajzírója, Sunday O. Anozie szociológus.

A katolikus elemi iskolából, ahol apja is tanít, Okigbo 1945-ben az umuahiai állami gimnáziumba kerül. A régi Kelet-Nigériában a kormány által fenntartott középiskolákba csak a sikeres felvételi vizsgát tett s átlagon felüli képességű növendékeket vették fel. Ugyanebbe a gimnáziumba jár az Okigbónál két évvel idősebb Chinua Achebe. Okigbo kedves tárgya a matematika; szívesen tanulja az irodalmat, a latint, a zenét. Anozie úgy emlékszik, „tanulmányainál is jobban érdekelték a szabadtéri játékok és sportok – a futball és a krikett –, amelyek ittmaradtak a brit gyarmati kultúrából”. Egy másik barátja, Peter Thomas író szerint Okigbo költészetének meghatározó eleme a korai matematikai érdeklődés, „…a szavak, a szóképek s a formák matematikai összefüggésének szenvedélyes tudása, azé az összefüggésé, amely nemcsak az adott versen belül, de a ciklus verseinek, sőt minden valaha leírt Okigbo-versnek a többihez való viszonyában felfedezhető”.

Kitűnő érettségi bizonyítványával Okigbo előbb orvostanhallgató az ibadani egyetemen, majd, mint Achebe, átiratkozik bölcsésznek; 1956-ban végez, görög–latin szakon. Egy Lewis Nkosinak adott, 1962-es interjúban Okigbo elmondja, hogy már az iskolában s az egyetemen is írogatott és lapot szerkesztett; pályakezdése évének az 1957-es esztendőt tekinti. Az egyetemen összebarátkozik a két évvel fiatalabb Wole Soyinkával; kriketteznek, muzsikálnak: Soyinka énekel, Okigbo zongorán kíséri. Okigbo zenei pá74lyára készül: „komolyan foglalkoztam zeneszerzéssel 1956-ig – mondja Lewis Nkosinak. – Akkor kezdtem verset írni, mikor a zeneszerzést abbahagytam.” A zenehallgatást nem hagyja abba. Első versei „az impresszionista zeneszerzők, Debussy, César Franck, Ravel bűvöletében” íródnak, és „amint ezeknek a szerzőknek az álom félhangjaival s a szivárvány tónusaival átszőtt, árnyékos, felhős vízi világában sincsenek tisztán kivehető körvonalak, éppúgy nincsenek az én munkámban sem” – mondja első megjelent verseskönyvéről, az interjú évében kiadott Heavensgate-ről (Égi kapu). Görög–latin tanulmányaihoz sem hűtlen; az ókor irodalmát a mesterség gyakorlóteréül használja: „Ha nincs mondanivalóm, latin verset fordítok angolra, görög verset fordítok angolra, vagy angolt latinra–görögre… éppen csak eljátszom a munkával, mert tudom, a költő nemcsak író, de mesterember is. Én hiszek ebben… A művészettől függetlenül valódi ácsmunka is létezik, és pontosan azt kell gyakorolnunk.”

Diplomaszerzés után Okigbo egy ideig a Nigerian Tobacco Company, később a United Africa Company tisztviselője, majd a kormány adta egyetemi ösztöndíj fejében a szövetségi kabinet kutatás- és tájékoztatásügyi miniszterének személyi titkára. Ezt követően latintanár a Lagos melletti fiditi gimnáziumban, majd visszamegy keletre, s a frissen alapított nsukkai egyetemen vállal helyettes könyvtárvezetői állást. Rövid ideig az enugui egyetemi könyvtárban is dolgozik. 1962-től ismét nyugaton él, Ibadanban a Cambridge University Press nyugat-afrikai képviselője, s nyugat-afrikai társszerkesztője a Transition című, Ugandában megjelenő irodalmi folyóiratnak; egyszersmind a Mbari Club kiadványait is szerkeszti. 1963-ban megnősül, házassága nem boldog; 1966-ban – Anozie írja – telefonon jelenti be válási szándékát feleségének, gyűjteményes kötete kéziratát mégis neki és kislányuknak ajánlja. Életében még egy kötete, a Limits (Határok) jelenik meg, 1964-ben; a két könyv már jelzi, hogy írójuk szerkezetekben gondolkodik. 1966-ban a dakari Néger Művészetek Fesztiválján a költők jutalmazásakor Okigbónak ítélik az első díjat; a kitüntetéstől elzárkózik, és kijelenti: „Néger művészet nincs.” A kijelentés két évvel korábbi nyilatkozatát visszhangozza: „Afrikai irodalom nincs. Van jó írás, van rossz írás – ennyi az egész.”

A tagadás nem a néger művészetnek csördít oda. Magának a négerségnek. A négritude-nek. Amikor 1963-ban az African Writers Talking (Afrikai írók beszélnek) című interjúkötet egyik szerkesztője, Dennis Duerden megkérdezi, milyen különbséget lát az ibadani Black Orpheus és a kampalai Transition között, Okigbo így válaszol: „A Black Orpheus fekete szerzőkhöz köti magát, s ezzel 75mindinkább teret nyit a fekete misztikumnak – fekete misztikumon az önmagáért való feketeséget értem. A Transition mindenkit közöl, aki szívesen ír a lapba, lett légyen az illető fekete vagy fehér. Nem teszünk faji megkülönböztetést. Az volt a cél, hogy elsőrendű lapot csináljunk Afrikában, és nem csupán afrikai munkatársakra szorítkozunk.” A Black Orpheus alcíme, folytatja Okigbo, „…»afrikai és afro-amerikai irodalmi újság«, s minden amerikai, aki sötétbőrű, megjelenhet a lapban. De én még mindig nem vagyok meggyőződve róla, hogy Afrika és Afro-Amerika között megvan az az erős kulturális kapcsolat, amelyet Ulli Beier a kettő közé odaképzel.”

A mozgalmas nyugat-nigériai évek után Okigbo ismét visszatér keletre, s bár – Anozie tudni véli – „pénzügyei rendezetlenek és minden üzleti ügye katasztrofális”, beleveti magát az önálló vállalkozások ábrándjaiba. Olasz üzletemberrel tárgyal, raktárt keres tengerentúli könyvkiadóknak, Achebével maga is könyvkiadót alapít Enuguban, hogy a helyi hagyományokból épülő gyermekirodalmat támogassák. Mindez 1966 derekán történik; az ellenpuccsot követő gyilkosságok annyira fölzaklatják a költőt, hogy figyelmével a politika és a hadi események felé fordul. Achebe később elmondja, hogy Okigbo a frontról még visszalátogatott hozzá; kiadói terveiről beszélt.

A hadszíntér magának követeli a költőt. A közvélemény gépezete megindult; ma már nehezen különíthető el a valóság és a rémhír. A háborús versek ciklusa, a Path of Thunder (A mennydörgés útja) még íróasztalfiókban, de a csekély számú versolvasó már ismeri a sorozat rettenetét előlegező Lament of the Drums (Dobsirató) sötét invokációját, a dobverésből tankmennydörgésig sűrűsödő jóslatot, melyet 1965-ben a Mbari, a Black Orpheus és a Transition, egy évre rá a Présence Africaine is közöl. A háborús hírek, mint a dobverés. Az egyik szerint a költőt majdnem agyonlőtték a repülőtéren egy keletiekre vadászó lagosi portyán. A másik úgy szól, hogy 1966 októberében Okigbo részt vett a kelet-nigériai fegyvercsempészési akcióban, hogy segítse „megtámadott népét”. Az akció napján Okigbo kéziratait, könyveit, ruhadarabjait állítólag megtalálták egy Kamerunban lezuhant repülőgép roncsai közt. A híresztelés ellenőrizhetetlen. Ezekben a napokban érkeznek Kelet-Nigériába a megcsonkított emberekkel, halott csecsemőkkel telirakott vonatok.

Tíz hónappal később, az 1967. július 6-i hadüzenet után Okigbo a szakadár kelet-nigériai hadsereg önkéntese. Azonnal őrnagyi rangra emelik. Lelkesedése magával ragadó; bajtársai szerint naplót vezet. A napló nem került elő. A költő egy hónap múlva, augusztusban meghal. Halála után a biafrai kormánytól nemzeti érdemrendet kap. Sírja ismeretlen.

http://dia.pool.pim.hu/xhtml/gergely_agnes/Gergely_Agnes-Kolteszet_es_veszelytudat.xhtml

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap