This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Cikos Ibolja, Translations from Hungarian

Image of Cikos Ibolja
Cikos Ibolja
(1947–)
1000 translations:
de 
 
 
hu 
 
it 
 
 

Translations

L’eremita (Italian) ⇐ Aranyi László :: A remete (Hungarian)
La terza elegia di Bornholm (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Harmadik bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Margit, Elena (Italian) ⇐ Csehy Zoltán :: Margit, Heléna (Hungarian)
Un ricordo (Italian) ⇐ Petri György :: Egy emlék (Hungarian)
"Verweile doch!" (Italian) ⇐ Balla Zsófia :: "Verweile Doch!" (Hungarian)
“Abbi cura di te e non preoccuparti di me” (Jékely Zoltán) (Italian) ⇐ Tandori Dezső :: „Vigyázz magadra s ne törődj velem" (Jékely Zoltán) (Hungarian)
“L’infedeltà (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Hűtlenség (Hungarian)
(a trent'anni) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (harmincévesen) (Hungarian)
(Amici miei cari...) (Italian) ⇐ József Attila :: (Drága barátim...) (Hungarian)
(attraverso la finestra rotta) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (tört ablakon át) (Hungarian)
(briciole sul margine) (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: (lapszélen morzsák) (Hungarian)
(cambiamento) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (változás) (Hungarian)
(Che legga solo colui...) (Italian) ⇐ József Attila :: (Csak az olvassa...) (Hungarian) [video]
(chi sei/sono) (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: (ki vagy/ok) (Hungarian)
(conto alla rovescia) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (visszaszámlálás) (Hungarian)
(dietro la porta) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (az ajtó mögött) (Hungarian)
(dietro) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (mögött) (Hungarian)
(Dio stava qui dietro alle mie spalle…) (Italian) ⇐ József Attila :: (Az Isten itt állt a hátam mögött…) (Hungarian) [video]
(Foto di gruppo) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (csoportkép) (Hungarian)
(generazioni) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (nemzedékek) (Hungarian)
(gli anni allevianti) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (lélegeztető évek) (Hungarian)
(il cielo pomeridiano) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (délutáni égbolt) (Hungarian)
(il miele) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (méz) (Hungarian)
(Il mio cuore aveva errato tanto...) (Italian) ⇐ József Attila :: (Az én szivem sokat csatangolt…) (Hungarian) [audio]
(Inferriata? muro?) (Italian) ⇐ Fodor Ákos :: [Rács? fal?] (Hungarian)
(L'amore distrugge) (Italian) ⇐ Fodor Ákos :: [A szerelem lerombol és] (Hungarian)
(l'autunno) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (ősz) (Hungarian)
(l'ombra translucida) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (áttetsző árnyék) (Hungarian)
(l'uomo di carta) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (papírember) (Hungarian)
(l’orologio monco) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (félkarú óra) (Hungarian)
(la bottega degli oggetti rinvenuti) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (talált tárgyak boltja) (Hungarian)
(la finestra) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (ablak) (Hungarian)
(la marea decrescente) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (apadó tenger) (Hungarian)
(le camicie) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (ingek) (Hungarian)
(le nostre parole) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (szavaink) (Hungarian)
(le onde) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (hullámok) (Hungarian)
(le stagioni contemporanei) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (egyidejű évszakok) (Hungarian)
(libro) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (könyv) (Hungarian)
(macchia di neve) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (hófolt) (Hungarian)
(mezzogiorno) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (dél) (Hungarian)
(natura morta?) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (csendélet?) (Hungarian)
(navigare necessaire est) (Italian) ⇐ Parti Nagy Lajos :: (navigare neszesszer est) (Hungarian)
(nei nostri silenzi) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (hallgatásainkban) (Hungarian)
(non è un fiume) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (nem folyó) (Hungarian)
(Non esser avventato…) (Italian) ⇐ József Attila :: (Ne légy szeles…) (Hungarian)
(prima e dopo il deflusso) (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: (kiáramlás előtt és után) (Hungarian)
(quando il sole non era sorto) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (mikor nem kelt fel a nap) (Hungarian)
(quel che s'impigliato in te) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (ami beléd akadt) (Hungarian)
(rubinetti di luce) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (fénycsapok) (Hungarian)
(Sala d’attesa a Helsinki) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (Váróterem Helsinkiben) (Hungarian)
(se voglio) (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: (ha akarom) (Hungarian)
(Sei nicht voreilig…) (German) ⇐ József Attila :: (Ne légy szeles…) (Hungarian)
(si smorzano le storie) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (kialszanak történetek) (Hungarian)
(si squarcia la nebbia, sotto sanguina) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (fölszakad a köd, vérzik alatta) (Hungarian)
(silenzio comune) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (közös csend) (Hungarian)
(Solo perché sei dottore) (Italian) ⇐ Fodor Ákos :: [Attól még, hogy orvos vagy] (Hungarian)
(Su un albero vociferante) (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: [Zsivajgó pálmafán] (Hungarian)
(sull'asciutto) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (szárazon) (Hungarian)
(Tanto – tanto tempo fa…) (Italian) ⇐ József Attila :: (Már réges-rég...) (Hungarian)
(Titanic) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (Titanic) (Hungarian) [video]
(un giorno e gli altri) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (egy nap és a többi) (Hungarian)
[Capotto sbottonato] (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: [Kigombolt kabát] (Hungarian)
[Con ogni passo] (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: [Minden lépéssel] (Hungarian)
[Non la tua assenza] (Italian) ⇐ Kiszely Diána :: [Nem a hiányod] (Hungarian)
[Qual luogo] (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: [Ami helyet] (Hungarian)
[Sospirar' dentro] (Italian) ⇐ Kiszely Diána :: [Belesóhajtani] (Hungarian)
***(c’è chi se ne va)1 (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: ***(van aki elmegy)1 (Hungarian)
***(Figure ingiallite) (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: ***(Megbarnult alakzatok) (Hungarian)
(Einstein suona il violino) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (Einstein hegedül) (Hungarian)
150.000 (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: 150.000 (Hungarian)
1973 (Italian) ⇐ Demény Ottó :: 1973 (Hungarian)
22. dicembre 1970. (Italian) ⇐ Pilinszky János :: 1970. december 22. (Hungarian)
2x2 (Italian) ⇐ Fodor Ákos :: 2x2 (Hungarian)
A 27281 (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: A 27281 (Hungarian)
A Catullo (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Catullushoz (Hungarian)
A chi di dovere, capirà (XII. 28.) (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Akiket illet, megértik (XII. 28.) (Hungarian)
A Kassák Lajos (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Kassák Lajosnak (Hungarian)
À la recherche... (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: À la recherche… (Hungarian)
A mia madre (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Anyámnak (Hungarian)
A perdifiato (Italian) ⇐ Sipos Tamás :: Lélekszakadva (Hungarian)
A quel punto (Italian) ⇐ Jász Attila :: Majd (Hungarian)
A S. W. (Italian) ⇐ Pilinszky János :: S. W.-hez (Hungarian)
A te, che stai leggendo (Italian) ⇐ Petri György :: Hozzád, ki olvasod (Hungarian)
A volte l'amore... (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: A szerelem olykor... (Hungarian)
A William Carlos Williams (Italian) ⇐ Kemenczky Judit :: William Carlos Williamsnek (Hungarian)
A zia Maria (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Mári néninek (Hungarian) [video]
Abbiam' colto dei fiori (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Virágot szedtünk (Hungarian)
Accessori (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Kellékek (Hungarian)
Ad un busto divino (Italian) ⇐ Sárközi György :: Egy isteni torzóhoz (Hungarian)
Ad un tratto (Italian) ⇐ Mezei András :: Egyszer csak (Hungarian)
Adagio (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Adagio (Hungarian)
Adamo (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Ádám (Hungarian)
Addio a mia madre (Italian) ⇐ Salamon Ernő :: Búcsú anyámtól (Hungarian)
Affascinante (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Bájoló (Hungarian) [video]
Affresco (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: freskó (Hungarian)
Aggrappati insieme (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Összekapaszkodva (Hungarian)
Agli ordini (Italian) ⇐ Mezei András :: Parancsra (Hungarian)
Ai cambiamenti francesi (Italian) ⇐ Batsányi János :: A franciaországi változásokra (Hungarian)
Ai fratelli (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: A testvérekhez (Hungarian)
Ai miei amici (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Barátaimnak (Hungarian)
Ai poeti di fine secolo (Italian) ⇐ Baka István :: A századvég költőihez (Hungarian)
Ai ragazzi domando (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Gyerekektől kérdezem (Hungarian)
Ai tempi nostri (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mi időnkben (Hungarian)
Al fato (Italian) ⇐ Babits Mihály :: A sorshoz (Hungarian)
Al giudicante (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Az ítéletmondóhoz (Hungarian)
Al limite dell'amore (Italian) ⇐ Utassy József :: A szerelem szélén (Hungarian)
Al mare (Italian) ⇐ Baka István :: A tengerhez (Hungarian)
Al margine d’una passione (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Egy szenvedély margójára (Hungarian)
Al margine dei crocevia (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Keresztutak margójára (Hungarian)
Al margine di una Bibbia (Italian) ⇐ Rába György :: Egy biblia margójára (Hungarian)
Al margine di una conversazione (Italian) ⇐ Egervári József :: Egy beszélgetés margójára (Hungarian)
Al mascherato (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Az álarcoshoz (Hungarian)
Al mio fantasma (Italian) ⇐ Marno János :: Kisértetemhez (Hungarian)
Al mio paese natio (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Szülőföldemhez (Hungarian)
Al nuovo scultore! (Italian) ⇐ Füst Milán :: Az új szobrászhoz! (Hungarian)
Al popolo magiaro (Italian) ⇐ Berzsenyi Dániel :: A magyarokhoz (II) (Hungarian)
Al posto dell'Ars poetica (Italian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Ars poetica helyett (Hungarian)
Al posto della lettera (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Levél helyett (Hungarian) [audio]
Al posto della pietra tombale (Italian) ⇐ Ország-Land, Thomas :: Sírkő helyett (Hungarian)
Al tempo (Italian) [video]Juhász Gyula :: Az időnek (Hungarian)
Al tempo di bassa marea (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Apály idején (Hungarian)
Al terzo giorno (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Harmadnapon (Hungarian)
Al terzo giorno (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Harmadnap (Hungarian)
Al tramonto (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Napszálltakor (Hungarian)
Al tramonto dell’anno (Italian) ⇐ Erdélyi József :: Az év alkonyatán (Hungarian)
Alba di febbraio (Italian) ⇐ Petri György :: Februári hajnal (Hungarian)
Album di famiglia (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Családi album (Hungarian)
Aleppo (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Aleppo (Hungarian)
Alfa e Omega (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Alfa és Omega (Hungarian)
Alga marina (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Tengeri fű (Hungarian)
all'inizio (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: eleinte (Hungarian)
All'ultimo ritratto di József Attila (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: József Attila utolsó fényképére (Hungarian)
All’alba della vecchiaia (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Az öregség hajnalán (Hungarian)
All’anatomia (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Az Anatómiához (Hungarian)
All’inferno (Italian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A pokolhoz (Hungarian)
Alla frontiera (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Határok (Hungarian)
Alla memoria del Dr. K. H.G. (Italian) ⇐ Örkény István :: In memoriam Dr. K. H. G. (Hungarian)
Alla memoria di Kondor Béla (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: In memoriam Kondor Béla (Hungarian)
Alla morte di Rolf Bossert (Italian) ⇐ Petri György :: Rolf Bossert halálára (Hungarian)
Alla morte del poeta (Italian) ⇐ Rába György :: A költő halálára (Hungarian)
Alla morte di Nick Carter* (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Nick Carter* halálára (Hungarian)
Alla ricerca del figliol prodigo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: A tékozló fiú keresése (Hungarian)
Alla sinistra di Dio (Italian) ⇐ Ady Endre :: Az isten balján (Hungarian)
Allarme (Italian) ⇐ Vasadi Péter :: Riadó (Hungarian)
Alle spalle di Dio (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Isten háta mögött (Hungarian)
Allora ed ora (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Akkor és most (Hungarian)
Almanaccare (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Morfondírozás (Hungarian)
Altrettanto (Italian) ⇐ Győrffy Ákos :: Ugyanannyira (Hungarian)
Amadeus (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Amadeus (Hungarian)
Amarcord (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Amarcord (Hungarian)
Amatrice’16 (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Amatrice’16 (Hungarian)
amico d'infanzia (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: gyerekkori barát (Hungarian)
Amico mio, tu, che dici… (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Barátom, ki azt mondod* (Hungarian)
Ammalata (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Betegen (Hungarian)
Amo la gente mesta di Pest (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Ó én szeretem a bús pesti népet (Hungarian)
An meine Freunde (German) ⇐ Szente B. Levente :: Barátaimnak (Hungarian)
Anche se il mio colore è nero (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Bár színem fekete (Hungarian)
Anche se la libertà dovesse rifiorire (Italian) ⇐ Orbán János Dénes :: Ha kivirágzik is a szabadság (Hungarian)
Ancora (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Még (Hungarian)
Ancora no (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Még nem (Hungarian)
angela (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: angéla (Hungarian)
Angstrad (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Angstrad (Hungarian)
Anima, tu sai quant'è? (Italian) ⇐ Gellért Oszkár :: Lélek, mennyi az? (Hungarian)
Animali del bosco, uccelli del cielo (Italian) ⇐ Csanádi Imre :: Erdei vadak, égi madarak (Hungarian)
Anitre selvatiche (Italian) ⇐ Marno János :: Vadkacsák (Hungarian)
Anna l'eterna (Italian) ⇐ Juhász Gyula :: Anna örök (Hungarian) [video]
ANONYMUS (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: ANONYMUS (Hungarian)
Antartide: andata e ritorno (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Antarktisz: oda-vissza (Hungarian)
APERITIVO (Italian) ⇐ Jónás Tamás :: APERITIF (Hungarian)
Apertamente (Italian) ⇐ Fodor András :: Szemtől-szembe (Hungarian)
Apocalisse (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Apokalipszis (Hungarian)
Apocrifo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Apokrif (Hungarian) [video] [audio]
Appello (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Szó (Hungarian)
Appresso (Italian) ⇐ Jász Attila :: Után (Hungarian)
Aprile nel parco vetusto (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: Április a régi parkban (Hungarian)
Aria fredda (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Hideg szél (Hungarian)
Armenia! (Italian) ⇐ Füst Milán :: Arménia! (Hungarian)
Arriva (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Jön (Hungarian)
Ars Poetica (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Ars Poetica (Hungarian) [video]
Ars poetica (Italian) ⇐ Heltai Jenő :: Ars poetica (Hungarian)
Ars poetica (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Ars poetica (Hungarian)
Ars poetica (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Ars poetica (Hungarian)
Ascoltami (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Ide hallgass (Hungarian)
Ascoltando il concerto di Bach in D - moll per due violini (Italian) ⇐ Szabó T. Anna :: Bach D-moll kettősversenyének hallgatása közben (Hungarian) [video]
Aspettando Agnese (Italian) ⇐ Cserenkó Gábor :: Ágnesre várva (Hungarian)
Assaggiatori dei veleni (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Méregkóstolók (Hungarian)
Assassinio sul piano (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Gyilkosság az emeleten (Hungarian)
Assolo di tamburo (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Dobszóló (Hungarian)
Attacco di cuore. Alla memoria di Pilinszky (Italian) ⇐ Somlyó György :: Szívroham. In memoriam Pilinszky (Hungarian)
Attendo l’altra (Italian) ⇐ Ady Endre :: Várom a másikat (Hungarian)
Atto d'accusa (Italian) ⇐ Balogh Attila :: Vádirat (Hungarian)
Attraverso una vita (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Egy életen keresztűl (Hungarian)
Au lecture (Italian) ⇐ Szabó T. Anna :: Au lecteur (Hungarian)
Auguri di buon anno (Italian) ⇐ Csata Ernő :: Újévi köszöntő (Hungarian)
Auschwitz (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Auschwitz (Hungarian)
Auto – epopea (Italian) ⇐ Balogh Attila :: Ön - eposz (Hungarian)
Auto-da-fe 1. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 1. (Hungarian)
Auto-da-fe 10. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 10. (Hungarian)
Auto-da-fe 11. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 11. (Hungarian)
Auto-da-fe 12. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 12. (Hungarian)
Auto-da-fe 13. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 13. (Hungarian)
Auto-da-fe 14. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 14. (Hungarian)
Auto-da-fe 15. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 15. (Hungarian)
Auto-da-fe 16. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 16. (Hungarian)
Auto-da-fe 17. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 17. (Hungarian)
Auto-da-fe 18. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 18. (Hungarian)
Auto-da-fe 19. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 19. (Hungarian)
Auto-da-fe 2. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 2. (Hungarian)
Auto-da-fe 20. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 20. (Hungarian)
Auto-da-fe 21. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 21. (Hungarian)
Auto-da-fe 22. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 22. (Hungarian)
Auto-da-fe 3. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 3. (Hungarian)
Auto-da-fe 4. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 4. (Hungarian)
Auto-da-fe 5. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 5. (Hungarian)
Auto-da-fe 6. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 6. (Hungarian)
Auto-da-fe 7. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 7. (Hungarian)
Auto-da-fe 8. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 8. (Hungarian)
Auto-da-fe 9. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 9. (Hungarian)
Autobiografia (Italian) ⇐ Eörsi István :: Önéletrajz (Hungarian)
Autobiografia (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Önéletrajz (Hungarian)
Autofagia (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Autophagia (Hungarian)
Autoritratto (Italian) ⇐ Justus Pál :: Önarckép (Hungarian)
Autoritratto, dal 2015 (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Önarckép, 2015 - ből (Hungarian)
Autunno (Italian) ⇐ Rába György :: Ősz (Hungarian)
Autunno (Italian) ⇐ Bari Károly :: Ősz (Hungarian)
Autunno (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Ősz (Hungarian)
Autunno (Italian) ⇐ Ratkó József :: Ősz (Hungarian)
Autunno sul Lido (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: A Lídó őszön (Hungarian)
Autunno tardivo (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Késői ősz (Hungarian)
Autunno zingaro (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány ősz (Hungarian)
Aveva letto due libri sulla teoria musicale (Italian) ⇐ Csehy Zoltán :: Elolvasott két zeneelméleti könyvet (Hungarian)
Avevo chiuso il mio bel libro.* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Szép könyvemet lassan becsuktam.* (Hungarian)
Avevo costruito una torre (Italian) ⇐ Horváth István :: Tornyot raktam (Hungarian) [audio]
Avevo guardato nel pozzo (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: A kútba néztem (Hungarian)
Avvenimenti (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Események (Hungarian)
Avvertenza I. II. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Figyelmeztető I. II. (Hungarian)
Azarel - mi hai liberato dalla morte (Italian) ⇐ Pap Károly :: Azarel - Megszabadítottál a haláltól (Hungarian)
Bacchetta spruzza scintille (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Csillagszóró (Hungarian)
Balassi (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Balassi (Hungarian)
Banchetto funebre (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Tor (Hungarian)
banconota (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: papírpénz (Hungarian)
Banda d’oro sulla fronte di Dio (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Aranypánt, Isten homlokán (Hungarian)
Bandiera (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Zászló (Hungarian)
Barcolliamo (Italian) ⇐ Kormos István :: Dülöngélünk (Hungarian)
Bartók in America (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Bartók Amerikában (Hungarian) [video] [audio]
Basta (Italian) ⇐ Képes Géza :: Elég (Hungarian)
Basta uno sguardo laterale (Italian) ⇐ Csukás, István :: Elég egy oldalpillantás (Hungarian)
Bensì (Italian) ⇐ Jász Attila :: Hanem (Hungarian)
Bianco – nero (Italian) ⇐ Rakovszky Zsuzsa :: Fehér-fekete (Hungarian)
Biasimo (Italian) ⇐ Petri György :: Szemrehányás (Hungarian)
Biografia (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Életrajz (Hungarian)
Biografia dell’amore (Italian) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem életrajza (Hungarian)
Bionico (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Cyborg (Hungarian)
Birra pesante (Italian) ⇐ Szécsi Margit :: Nehéz sört (Hungarian)
Bizzosamente… (Italian) ⇐ Bak Rita :: Szeszélyesen (Hungarian)
Blu (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Kék (Hungarian)
Bosnia (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Bosznia (Hungarian)
Bravo (Italian) ⇐ Kiss Ottó :: (Hungarian)
Buio (Italian) ⇐ Szabó T. Anna :: A sötétről (Hungarian)
Bussata (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Kopogtatás (Hungarian)
C'è sempre speranza (Italian) ⇐ Örkény István :: Mindig van remény (Hungarian)
C'est la vie (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: C’est la vie (Hungarian)
C’è un arco (Italian) ⇐ Győrffy Ákos :: Van egy ív (Hungarian)
C’è un paese (Italian) ⇐ Erdős Virág :: Van egy ország (Hungarian)
Caccia al lupo (Italian) ⇐ Kormos István :: Farkasvadászat (Hungarian)
Caccia atunnale (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Őszi vadászat (Hungarian)
Cacciatore di tesoro (Italian) ⇐ Márkus László :: Kincskereső (Hungarian)
Cade l'alba come i capelli (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Hullik a hajnal mint a haj (Hungarian)
Cade la pioggia (Italian) ⇐ Kormos István :: Eső esik (Hungarian)
Caduta libera (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Szabadesés (Hungarian)
caino (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: káin (Hungarian)
Cambio dei ruoli (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Szerepcsere (Hungarian)
Camera con vista sul mare (Italian) ⇐ Petőcz András :: A tengerre néző szoba (Hungarian)
Campana (Italian) ⇐ Kormos István :: Harang (Hungarian)
Cane (Italian) ⇐ Baka István :: Kutya (Hungarian)
Cantarella (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Dúdoló (Hungarian)
Cantata dell’aurora (Italian) ⇐ Hell István :: Hajnali ének (Hungarian) [audio]
Cantata sciocca sulla moglie (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Együgyű dal a feleségről (Hungarian)
Canto (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ének (Hungarian)
Canto (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Dal (Hungarian)
Canto a tre voci (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Ének három hangra (Hungarian)
Canto autunnale discordante (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Felemás őszi ének (Hungarian)
Canto dei fiori (Italian) ⇐ Sárközi György :: Virágének (Hungarian)
Canto dei libri di Patak (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: A pataki könyvek éneke (Hungarian)
Canto dei lupi (Italian) ⇐ Petőfi Sándor :: A farkasok dala (Hungarian)
Canto del fine inverno (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Tél végi dal (Hungarian)
Canto del vagabondo (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Csavargó- dal (Hungarian)
Canto del viandante (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Vándordal (Hungarian)
Canto in scala minore (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ének moll - ban (Hungarian)
Canto invernale (Italian) ⇐ Orbán János Dénes :: Téli dal (Hungarian)
Canto sul tempo (Italian) ⇐ Rakovszky Zsuzsa :: Dal az időről (Hungarian) [audio]
Canto sulle molteplicità delle strade (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Dal az utak sokféleségéről (Hungarian)
Canto tascabile (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Zseb - dal (Hungarian)
Canto vagabondo (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Csavargóének (Hungarian)
Canzone (Italian) ⇐ Szécsi Margit :: Sláger (Hungarian)
Capinera (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Barátposzáta (Hungarian)
Capotto loden sul chiodo dell'Est Europa (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Lódenkabát Keleteurópa szegén (Hungarian)
Cargo Cult (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Cargo Cult (Hungarian)
Carillon (Italian) ⇐ Juhász Gyula :: Harangjáték (Hungarian)
Carmen 1 - 3 (Italian) ⇐ Baka István :: Carmen 1-3 (Hungarian)
Carnevale (Italian) ⇐ Csata Ernő :: Farsang (Hungarian)
Cartolina d’autunno (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Őszi anzix (Hungarian)
Cartolina da Mosca (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Moszkvai képeslap (Hungarian)
Cartolina dal Caucaso (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kaukázusi képeslap (Hungarian)
Cartoline (1 - 2) (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (1-2) (Hungarian) [audio]
Cartoline (3 -4) (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (3-4) (Hungarian) [video] [audio]
Cartoline da Leningrado (Italian) ⇐ Tolnai Ottó :: Leningrádi képeslap (Hungarian)
Casa di vento, senza pareti (Italian) ⇐ Kormos István :: Szélház, nincs fala (Hungarian)
Casa in Normandia (Italian) ⇐ Kormos István :: Ház Normandiában (Hungarian)
Caseggiato dei zingari (Italian) ⇐ Bari Károly :: Cigánysor (Hungarian)
Cassandra (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Cassandra (Hungarian)
Cavalieri nudi (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Meztelen lovagok (Hungarian)
Cavalli della morte (Italian) ⇐ Ady Endre :: A halál lovai (Hungarian)
Cercasi (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Kerestetik (Hungarian)
Cerchio completo (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A teljes kör (Hungarian)
Cesarea (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Készária (Hungarian)
Chanson (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Sanszon (Hungarian)
Che arcipelago (Italian) ⇐ Simon Balázs :: Micsoda szigettenger (Hungarian)
Che cosa facciamo? (Italian) ⇐ Arany János :: Mit csinálunk? (Hungarian)
Che cosa può fare il poeta ? (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: A költő mit tehet? (Hungarian)
Che Dio mi dia (Italian) ⇐ Nagy László :: Adjon az Isten (Hungarian) [audio]
Che tipo giardino avrò? (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Milyen kertem lesz? (Hungarian)
Che venga la primavera! (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Jöjj el tavasz! (Hungarian)
Chemioterapia (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Kemoterápia (Hungarian)
Chi è via (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Aki el (Hungarian)
Chi porta l’amore (Italian) ⇐ Nagy László :: Ki viszi át a Szerelmet (Hungarian) [video] [audio]
Chiaccherata serale (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Esti beszélgetés (Hungarian)
Chiacchierata con il vento (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Beszélgetés a széllel (Hungarian)
Chiacchierata confidenziale sulla veranda (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Meghitt beszélgetés a verandán (Hungarian)
Chiacchierata tra alberi dormienti (Italian) ⇐ Botár Attila :: Alvó fák beszéde (Hungarian)
Chiara, estate, silenzio (Italian) ⇐ Kormos István :: Klári, nyár, csönd (Hungarian) [video]
Chiarimento della questione (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A helyzet tisztázása (Hungarian)
Chiodi (Italian) ⇐ Eörsi István :: Szögek (Hungarian)
Chippendale (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Chippendale (Hungarian)
Chiusi di giorno (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Nappal behunyva (Hungarian)
Chiusura della cassa (Italian) ⇐ Birtalan Balázs :: Kasszazárás (Hungarian)
Ci duole solo la mancanza (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Csak a hiány fáj (Hungarian)
Ci sarebbe ancora (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Volna még (Hungarian)
Ciao, babbo! (Italian) ⇐ Kiss Ottó :: Szia, apa! (Hungarian)
Ciechi sul ponte (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Vakok a hídon (Hungarian)
Cieli terre (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Egek földek (Hungarian)
Cielo aperto (Italian) ⇐ Farkas Árpád :: Nyitott égbolt (Hungarian)
Cimitero a Hajongard (Italian) ⇐ Jékely Zoltán :: A Házsongárdi temetőben (Hungarian)
Cimitero dei braccianti (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Béres temető (Hungarian)
cimitero di Csepel parcella N°26 (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: csepeli temető 26-os parcella (Hungarian)
Cimitero ebreo (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Zsidótemetõ (Hungarian)
Cimitero presso il fiume Savannah (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Temető a Savannah folyónál (Hungarian)
Cinema (Italian) ⇐ Heltai Jenő :: Mozi (Hungarian)
Cinquantanove (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Ötvenkilenc (Hungarian)
Cinquantasei (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Ötvenhat (Hungarian)
Cinquantasette (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Ötvenhét (Hungarian)
Cinquantotto (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Ötvennyolc (Hungarian)
Circumdederunt (Italian) ⇐ Baka István :: Circumdederunt (Hungarian)
Circus maximus (Italian) ⇐ Baka István :: Circus maximus (Hungarian)
Circus Maximus (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Circus Maximus (Hungarian)
Città canora (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Az éneklő város (Hungarian)
Civilandia (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Polgária (Hungarian) [audio]
Clemenza (Italian) ⇐ Petri György :: Kegy (Hungarian)
Col cibo, in silenzio (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Étellel, csenddel... (Hungarian)
Col cuore puro (Italian) ⇐ József Attila :: Tiszta szívvel (Hungarian)
Coleottero chiuso nell'ambra (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: Borostyánkőbe zárt bogár (Hungarian)
Coloro, che mancano (Italian) ⇐ Botár Attila :: Hiányzók (Hungarian)
Colpa mia (Italian) ⇐ Erdős Virág :: Én vétkem (Hungarian) [video]
Colui che guarda le onde (Italian) ⇐ Sárközi György :: A hullámnézőhöz (Hungarian)
Colui, che io bacio (Italian) ⇐ Ady Endre :: Akit én csókolok (Hungarian)
Com'è toccante un poeta mediocre (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Egy rossz költő mily megindító (Hungarian)
Combustione lenta (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Lassú égés (Hungarian)
Come cominciai (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Amiként kezdtem (Hungarian) [audio]
Come gli alberi (Italian) ⇐ Gősi Vali :: Akár a fák (Hungarian)
Come il toro (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Mint a bika (Hungarian)
Come la terra (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Akár a föld (Hungarian)
Come mi viene in mente di venire qua (Italian) ⇐ Petri György :: Hogy jövök ahhoz, hogy idejöjjek (Hungarian) [video]
Come mise il piede nella taverna... (Italian) ⇐ Cserenkó Gábor :: Ahogy belépett a füstszagú kocsmába... (Hungarian)
Come nella favola (Italian) ⇐ Kiss Ottó :: Mint a mesében (Hungarian)
Come posso dirti grazie… (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Hogy köszönjem meg... (Hungarian)
Come primo passo (Italian) ⇐ Mezei András :: Első lépésként (Hungarian)
Come quando da solo (Italian) ⇐ Haraszti Mária :: Mint mikor egyedül (Hungarian)
Come scarpe levate (Italian) ⇐ Petri György :: Mint levetett (Hungarian)
Come se... (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Mintha... (Hungarian)
Come tanto tempo fa (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Mint régen (Hungarian)
Come ti posso nominare? (Italian) ⇐ Petőfi Sándor :: Minek nevezzelek? (Hungarian)
Come un insolito messaggero (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Mint különös hirmondó… (Hungarian)
Commento alle parole (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kommentár a szavakhoz (Hungarian)
Compagno lince (Italian) ⇐ Aranyi László :: Hiúz elvtárs (Hungarian)
Compleanno (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Születésnap (Hungarian)
Composizione (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Kompozició (Hungarian)
Comunità (Italian) ⇐ Márkus László :: Közös(s) ég (Hungarian)
Con frasi concise (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Tőmondatokban (Hungarian)
Con gli occhi d’un alieno (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Az idegen szemével (Hungarian)
Con il custode dei segreti... (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: A titok viselőjével… (Hungarian)
Con il polmone (Italian) ⇐ Laboda, Róbert :: Tüdővel (Hungarian)
Con József Attila (Italian) ⇐ Csata Ernő :: József Attilával (Hungarian)
Con la bocca e le orecchie tappate (XII. 6.) (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Betömött szájjal, füllel (XII. 6.) (Hungarian)
Con la testa all'ingiù (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Fejjel lefelé (Hungarian)
Con le ali arrugginite (Italian) ⇐ Péter Erika :: Rozsdás szárnyakkal (Hungarian)
Con le tasche rivoltate (Italian) ⇐ Kormos István :: Kiforgatott zsebbel (Hungarian)
Con un malanimo sincero (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Őszinte női rosszindulattal (Hungarian)
Con un occhio (Italian) ⇐ Fodor András :: Félszemmel (Hungarian)
Con una sola mano (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Félkezeddel (Hungarian)
Concerto a Helsinki (Italian) ⇐ Csehy Zoltán :: Koncert Helsinkiben (Hungarian)
Concetto (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Fogalom (Hungarian)
Conciliare il sonno (Italian) ⇐ Cserenkó Gábor :: Álomba ringató (Hungarian)
Confessione (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Vallomás (Hungarian)
Confessione (Italian) ⇐ Képes Géza :: Vallomás (Hungarian)
Confessione del Danubio (Italian) ⇐ Ady Endre :: A Duna vallomása (Hungarian) [video]
confessioni (Italian) ⇐ P. Pálffy Julianna :: vallomások (Hungarian)
Confine (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Határ (Hungarian)
Congedo (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Búcsú (Hungarian)
Considerando che stiamo perdendo (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Amennyiben vesztésre állunk (Hungarian)
Consigli (Italian) ⇐ Eörsi István :: Tanácsok (Hungarian)
Consolazione (Italian) ⇐ Fodor András :: Vigasz (Hungarian)
Consumarmi nell’abbraccio (Italian) ⇐ Ady Endre :: Elfogyni az ölelésben (Hungarian)
Contadini (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Parasztok (Hungarian)
Contemplerò (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Majd elnézem (Hungarian)
Controcopertina (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Fülszövegek (Hungarian)
Conversazione con Dio (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Beszélgetés az Istennel (Hungarian)
Conversazioni con Sheryl Sutton – Il romanzo d’un dialogo (parte 1.) (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Beszélgetések Sheryl Suttonnal – Egy párbeszéd regénye (részlet 1.) (Hungarian)
Copulazione? O amore? (Italian) ⇐ Aranyi László :: Párzás? Vagy szerelem? (Hungarian)
Corfù a primavera (Italian) ⇐ Szabó T. Anna :: Korfu tavasszal (Hungarian)
Corsaro, Josefstadt (Italian) ⇐ Tandori Dezső :: Corsaro, Josefstadt (Hungarian)
Corta (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Rövid (Hungarian)
Corvi (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Hollók (Hungarian)
Cos’è la poesia per voi? (Italian) ⇐ Jónás Tamás :: Mi a vers nektek? (Hungarian)
Cos’è questo, cos’è? (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Mi ez, mi ez? (Hungarian)
Così (Italian) ⇐ Kiszely Diána :: Így (Hungarian)
Cosi segnalai (Italian) ⇐ Petri György :: Ekképp jeleztem (Hungarian)
Cratere (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Kráter (Hungarian) [audio]
Creare (Italian) ⇐ Kiszely Diána :: Terem meg (Hungarian)
Creature (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Teremtmények (Hungarian)
Credete che (Italian) ⇐ Bari Károly :: Azt hiszitek (Hungarian)
Credevo (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Hittem (Hungarian)
Credevo, che saresti arrivata (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Azt hittem, megérkezel (Hungarian)
Credo di amarti (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Azt hiszem (Hungarian)
Crimine (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Krimi (Hungarian)
Cristo (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Krisztus (Hungarian)
Cristo di Corcovado (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: A Corcovado Krisztusa (Hungarian)
Crocevia (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Keresztút (Hungarian)
Cronaca di Akasha (Italian) ⇐ Aranyi László :: Ákásá-krónika (Hungarian)
Csontváry (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Csontváry (Hungarian)
Cullando (Italian) ⇐ Gősi Vali :: Ringató (Hungarian)
Cuori lontani l'un dal'altro (Italian) ⇐ Ady Endre :: Szívek messze egymástól (Hungarian)
Cura dimagrante (Italian) ⇐ Csata Ernő :: Fogyókúra (Hungarian)
Da dove son venuta… (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Ahonnan jöttem... (Hungarian)
Da tempo non mi giunge* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Régóta hang se jön felém* (Hungarian)
Da tempo non risuonano più i giorni di Saffo (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Régen elzengtek Sappho napjai… (Hungarian)
Da tre giorni (Italian) ⇐ Kormos István :: Három napja (Hungarian) [audio]
Dai canti Indù (Italian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A Hindu énekekből (Hungarian)
Dal lamento dei violini (Italian) ⇐ Bari Károly :: Hegedűk vijjogásából (Hungarian)
Dal libro di Giobbe (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Jób könyvéből (Hungarian)
Dal mattino fino la morte (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Reggeltől halálig (Hungarian)
Dal taccuino di una salma riesumata (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Egy exhumált tetem noteszéből (Hungarian)
Dall'albero all'albero (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Fától fáig (Hungarian) [audio]
Dalla luce avvolta (Italian) ⇐ Bak Rita :: Fénybeburkolt (Hungarian)
Dalle litanie di Lazzaro, il redivivo (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A feltámadt Lázár litániáiból (Hungarian)
Dammi la mano (Italian) ⇐ Pethes Mária :: Add a kezed (Hungarian)
Danza della falena (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Lepketánc (Hungarian)
Danza della morte (Italian) ⇐ Csata Ernő :: Haláltánc (Hungarian)
Danza la Luna* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Táncol a Hold* (Hungarian)
Dati (Italian) ⇐ Mezei András :: Adatok (Hungarian)
Dato di fatto (Italian) ⇐ Mezei András :: Tényvers (Hungarian)
Davanti il cancello (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: A kapú előtt (Hungarian)
Davanti lo scaffale dei libri (Italian) ⇐ Kántor Péter :: A könyvespolc előtt (Hungarian)
De profundis (Italian) ⇐ Kálnoky László :: De profundis (Hungarian)
De profundis (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: De profundis (Hungarian)
De profundis (Italian) ⇐ Marno János :: De profundis (Hungarian)
de profundis (frammento) (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: de profundis (részlet) (Hungarian)
Dedicata a una farfalla (Italian) ⇐ Rába György :: Egy pillangóhoz (Hungarian)
Dedicato a me stesso (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Magamhoz (Hungarian)
Dedicato a Radnóti (Italian) ⇐ Bari Károly :: Radnótihoz (Hungarian)
Del Danubio, attraverso lo squarcio* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: A függönyrésen* (Hungarian)
Delineamento (Italian) ⇐ Csehy Zoltán :: Körvonal (Hungarian)
Delirio (Italian) ⇐ Aranyi László :: Önkívület (Hungarian)
Dell'uva e degli altri piaceri (Italian) ⇐ Eörsi István :: A szőlőről és más örömökről (Hungarian)
Della morte (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: A halálról (Hungarian)
Demolizione della casa (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Házbontáskor (Hungarian)
Denominazione del valore (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Az érték megnevezése (Hungarian)
Dentro di me scorre il film (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Pörög bennem a film (Hungarian)
Dentro una stanza del convento (Italian) ⇐ Kemenczky Judit :: Egy kolostorszobában (Hungarian)
Desideravo proprio un po’ di calore… (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Éppen egy kis melegre vágytam... (Hungarian)
Desideri minuscoli (Italian) ⇐ Nagy Bandó András :: Kicsinyke vágyak (Hungarian)
Desiderio (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Kívánság (Hungarian)
Desiderio e costrizione (Italian) ⇐ Simon Balázs :: Vágy és kényszer (Hungarian)
Devi sapere (Italian) ⇐ Pethes Mária :: Meg kell tudnod (Hungarian)
Di che anno sei? (Italian) ⇐ Szilágyi György :: Hanyas vagy? (Hungarian) [video]
Di notte sulla panchina (Italian) ⇐ Sipos Tamás :: Éjszaka a padon (Hungarian)
Di nuovo qui (Italian) ⇐ Kiszely Diána :: Újra itt (Hungarian)
Dì, che cosa matura… (Italian) ⇐ József Attila :: Mondd, mit érlel… (Hungarian)
Dialogo sul tempo (Italian) ⇐ Rakovszky Zsuzsa :: Párbeszéd az időről (Hungarian) [audio]
Diatriba (Italian) ⇐ Nyerges András :: Pörlekedés (Hungarian)
Dica (Italian) ⇐ Marno János :: Mondja (Hungarian)
Dicembre (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: December (Hungarian)
Didajka (Italian) ⇐ Balogh Attila :: Didajka (Hungarian)
Die Dame mit den Nelken/ La Dama dai garofani per mia mamma (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Die Dame mit den Nelken/ Hölgy, szekfűkkel anyunak (Hungarian)
Dieci anni dopo (Italian) ⇐ Balla Zsófia :: Tíz év után (Hungarian)
Dietro colui che se ne va (Italian) ⇐ Justus Pál :: A távozó után (Hungarian)
Dietro di me il passato (Italian) ⇐ Petőfi Sándor :: Mögöttem a múlt (Hungarian)
Dietro di te sto gironzolando (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Utánad kószálok (Hungarian)
Dietro le parole intirizzite (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Téliesített szavak (Hungarian)
Dietro le quinte (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Kulisszák mögött (Hungarian)
Difensivo (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Védekező (Hungarian)
Dilemma della pietra (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Kő-dilemmák (Hungarian)
Dilemma metafisico (Italian) ⇐ Aranyi László :: Metafizikai dilemma (Hungarian)
Dimenticare (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Elfelejteni (Hungarian)
Dio (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Isten (Hungarian)
Dio mio, amami (Italian) ⇐ Ady Endre :: Szeress engem, Istenem (Hungarian)
Dio sta passeggiando (Italian) ⇐ Petőcz András :: Sétálgat az Isten (Hungarian)
Dio, il mendicante (Italian) ⇐ Petőcz András :: A kéregető Isten (Hungarian)
Dio, l'invecchiato (Italian) ⇐ Petőcz András :: A megvénhedt Isten (Hungarian)
Dio: il mio sogno (Italian) ⇐ Ady Endre :: Álmom: az Isten (Hungarian)
Dirsi addio in novembre (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Búcsú novemberben (Hungarian)
Dischi volanti (Italian) ⇐ Faludy György :: Repülő csészealjak (Hungarian)
Disinfestazione (Italian) ⇐ Marno János :: Fertőtlenítés (Hungarian)
Dissociazione (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Elhatárolódás (Hungarian)
Dittico (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Diptichon (Hungarian)
Diventano limacciosi (Italian) ⇐ Marno János :: Eliszaposodik (Hungarian)
Dodó (Italian) ⇐ Marno János :: Dodó (Hungarian)
Doleo, ergo sum (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Doleo, ergo sum (Hungarian)
Domani (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Holnap (Hungarian)
domani è di nuovo martedì (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: holnap újra kedd (Hungarian)
Domenica nera (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Fekete vasárnap (Hungarian)
Dopo di noi (Italian) ⇐ Kormos István :: Utánunk (Hungarian)
Dopo i cinquanta (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Ötven után (Hungarian)
Dopo il paradiso (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: A paradicsom után (Hungarian)
Dopo l’esaltazione (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Az elragadtatás után (Hungarian)
Dopo la fuga (Italian) ⇐ Botár Attila :: Szökés után (Hungarian)
Dopo la pioggia (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Eső után (Hungarian)
dopo la sepoltura (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: temetés után (Hungarian)
dopo la tua rianimazione (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: az újraélesztésed után (Hungarian)
Dopo mezzanotte (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Éjfél után (Hungarian)
Dopo molti anni (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Sok év után (Hungarian)
Doppio concerto (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Kettősverseny (Hungarian)
Dorme lontano (Italian) ⇐ Győrffy Ákos :: Messze alszik (Hungarian)
Dormire e dimenticare (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Aludni és felejteni (Hungarian)
Dormiveglia (Italian) ⇐ Fodor András :: Félálom (Hungarian)
Dove andremo a finire? (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Mi lesz ebből? (Hungarian)
Dove sei, Adamo? (Italian) ⇐ Ady Endre :: »Ádám, hol vagy?« (Hungarian)
Dove, come? (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Merre, hogyan? (Hungarian)
Due (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Kettő (Hungarian) [audio]
Due formule (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Két képlet (Hungarian)
Due miniature (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Két miniatűr (Hungarian)
Due opinioni (Italian) ⇐ Birtalan Balázs :: Két vélemény (Hungarian)
Due ritratti (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Két arckép (Hungarian) [audio]
Duplicato (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Másolat (Hungarian)
Durante l’azione (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Működés közben (Hungarian)
E' accaduto cosi (Italian) ⇐ Képes Géza :: Így történt (Hungarian)
E’ giunta la sera (Italian) ⇐ Füst Milán :: Este van (Hungarian)
E' incoraggiante (Italian) ⇐ Kalász Orsolya :: Bíztató (Hungarian)
E' possibile (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lehet (Hungarian)
E qui finisce (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: És nincs tovább (Hungarian)
È sempre rosso (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Mindig piros (Hungarian)
E' sufficiente (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Elég (Hungarian) [audio]
È tutta una scena… (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Színpad az egész... (Hungarian)
E' un giorno la vita (Italian) ⇐ Kemény István :: Egy nap az élet (Hungarian)
E’ tutta Miss Havisham (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Csupa Miss Havisham (Hungarian)
Ecco, un minuto (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Íme, egy perc (Hungarian)
Echeggia (Italian) ⇐ Laboda, Róbert :: Visszhangzik (Hungarian)
Ed io sorriderò (Italian) ⇐ Demény Ottó :: És mosolygok (Hungarian)
Ein Traum (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Ein Traum (Hungarian)
Electra (Italian) ⇐ Petri György :: Élektra (Hungarian)
Elegia (Italian) ⇐ Szabó Magda :: Elégia (Hungarian)
Elegia (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Elégia (Hungarian)
Elegia (pianeta aspra) (Italian) ⇐ Petri György :: Elégia (Durva planéta) (Hungarian)
Elegia adriatica (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Adriai elégia (Hungarian)
Elegia delle tracce sparse (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Szétszórt nyomok elégiája (Hungarian)
Elegia di Seghedino (Italian) ⇐ Bak Rita :: Szegedi elégia (Hungarian)
Elegia senza età (Italian) ⇐ Márkus László :: Kortalan elégia (Hungarian)
Elegie autunnali 1. (Italian) ⇐ Képes Géza :: Őszi elégiák 1. (Hungarian)
Elegie autunnali 2. (Italian) ⇐ Képes Géza :: Őszi elégiák 2. (Hungarian)
Emma I (Italian) ⇐ Reviczky Gyula :: Emma I (Hungarian)
Encicliche (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Enciklikák (Hungarian)
epi - demia (Italian) ⇐ Laboda, Róbert :: jár-vány (Hungarian)
Epilogo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Utószó (Hungarian) [video]
Epilogo (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Epilógus (Hungarian) [audio]
Epistola (Italian) ⇐ Márkus László :: Episztola (Hungarian)
Epitaffio (Italian) ⇐ Rejtő Jenő :: Sír (a) felirat (Hungarian)
Epitaffio (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Sírfelirat (Hungarian)
Epitaffio di un contadino spagnolo (Italian) ⇐ József Attila :: Egy spanyol földmíves sírverse (Hungarian)
Eppure (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Mégis (Hungarian)
Eppure è difficile (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Mégis nehéz (Hungarian)
Eppure qui (Italian) ⇐ Bátai Tibor :: Mégis itt (Hungarian)
Eppure, forse un giorno finirà (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Egyszer talán majd mégis vége lesz (Hungarian)
era primavera anche allora (Italian) ⇐ Gősi Vali :: akkor is tavasz volt (Hungarian)
Era una magia… (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Varázslat volt… (Hungarian)
erano qui ieri (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: itt álltak tegnap (Hungarian)
Eravamo pagliacci… (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Voltunk bohócok… (Hungarian)
Erbaccia (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Gizgaz (Hungarian)
Errore di trasmissione: intervallo (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Adáshiba: első szünetjel (Hungarian)
Errore professionale (Italian) ⇐ Márkus László :: Műhiba (Hungarian)
Esempio e supplica (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Példa és könyörgés (Hungarian)
Esercizi liberi 1. (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szabad gyakorlatok 1. (Hungarian)
Esercizi liberi 2. (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szabad gyakorlatok 2. (Hungarian)
Esodio (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Végkifejlet (Hungarian)
Esoterismo (Italian) ⇐ Bak Rita :: Ezotéria (Hungarian)
Esperienza a distanza ravvicinata (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Testközeli élmény (Hungarian)
Essere un mago (Italian) ⇐ Lackfi János :: Bűvésznek lenni (Hungarian)
Et resurrexit tertia die (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: Et resurrexit tertia die (Hungarian)
Eureka (Italian) ⇐ Birtalan Balázs :: Heuréka (Hungarian)
Excommunicatio (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Excommunicatio (Hungarian)
Existentia (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Existentia (Hungarian)
Exit (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Exit (Hungarian)
Fabbro di Dio (Italian) ⇐ Erdélyi József :: Isten kovácsa (Hungarian)
Fabula (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Fabula (Hungarian) [video] [audio]
Fagotti (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: Batyuk (Hungarian)
Fallimento (Italian) ⇐ Bátai Tibor :: Kudarc (Hungarian)
Falso (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: (Hungarian)
Fammi dono dei tuoi occhi (Italian) ⇐ Ady Endre :: Add nekem a szemeidet (Hungarian)
Fantasmi (Italian) ⇐ Rakovszky Zsuzsa :: Kísértetek (Hungarian)
Fare un foro nel ghiaccio fa bene (Italian) ⇐ Tolnai Ottó :: Léket vágni jó (Hungarian)
Favola (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Mese (Hungarian) [audio]
Favola – cosmogonìa (Italian) ⇐ Somlyó György :: Mese-kozmogónia (Hungarian)
Favola sul nome (Italian) ⇐ Somlyó György :: Mese a névről (Hungarian)
Febbraio a Güdüc (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Güdüci február (Hungarian)
Fiasco (Italian) ⇐ Fodor András :: Fiaskó (Hungarian)
Fievole poesia falsa dedicata alla casa della letteratura (Italian) ⇐ Parti Nagy Lajos :: Halk, talmi vers az irodalom házához (Hungarian)
Filosofia della zampa (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Csülökfilozófia (Hungarian)
Finché (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Amíg... (Hungarian)
Finché io marciavo (Italian) ⇐ Nyerges András :: Míg én meneteltem (Hungarian)
Finché siamo qui (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: amíg még itt vagyunk (Hungarian) [video]
Fine della strada (Italian) ⇐ Márkus László :: (K)útvég (Hungarian)
Fine estate (Italian) ⇐ Utassy József :: Nyárutó (Hungarian)
Fine inverno in Amherst (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Télutó Amherstben (Hungarian)
Finestre (Italian) ⇐ Justus Pál :: Ablakok (Hungarian)
Fiore pietrificato (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Megkövült virág (Hungarian)
Fiori di novembre (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Novemberi virágok (Hungarian)
Fogli del calendario (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Naptárlapok (Hungarian)
Formica (Italian) ⇐ József Attila :: Hangya (Hungarian) [audio]
Forse (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Talán (Hungarian)
Forse il diluvio... (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Talán a vízözön… (Hungarian)
Forse l’attesa (Italian) ⇐ Gősi Vali :: Talán a várakozás (Hungarian)
Fortissimo* (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Fortissimo* (Hungarian)
Fra vent'anni (Italian) ⇐ Vajda János :: Húsz év múlva (Hungarian)
Frammenti dei ricordi (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Emlékek töredéke (Hungarian)
Frammenti sull'amore (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: Töredék a szerelemről (Hungarian)
Frammento (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Töredék (Hungarian)
Frammento di ballata (Italian) ⇐ Bak Rita :: Balladarészlet (Hungarian)
Frastuono autunnale (Italian) ⇐ Ady Endre :: Az őszi lárma (Hungarian) [video]
Fred, il capitano sudicio (dettaglio) (Italian) ⇐ Rejtő Jenő :: Piszkos Fred, a kapitány (részlet) (Hungarian)
Fronte della pioggia (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Esőfront (Hungarian)
Fuga (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Menekvés (Hungarian)
Fugge il cielo (Italian) ⇐ Fodor András :: Szökik az ég (Hungarian)
Funerale autunnale (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Temetés ősszel (Hungarian)
Fuori dall'accampamento (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Kivűl a táboron (Hungarian)
Galilea (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: A Galil (Hungarian)
Gastro – limbo (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Gasztro - limbó (Hungarian)
Geografia (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Földrajz (Hungarian)
Già pagato (Italian) ⇐ Ritó Szabolcs :: Fizetve (Hungarian)
Gigolo (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Dzsigoló (Hungarian)
Ginosar (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Ginoszár (Hungarian)
Giobbe (Italian) ⇐ Székely Magda :: Jób (Hungarian)
Giocare (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Játszani (Hungarian)
Gioco sul treno (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Játék a vonaton (Hungarian)
Gioie (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Örömök (Hungarian)
Gioiosa (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Derűs (Hungarian)
Giornale di bordo (Italian) ⇐ Nyerges András :: Hajónapló (Hungarian)
Giorni e notti (Italian) ⇐ P. Pálffy Julianna :: Nappalok és éjszakák (Hungarian)
Giorni feriali, emblemi (Italian) ⇐ Birtalan Balázs :: Köznapok, emblémák (Hungarian)
Giorno dei morti a Vienna (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Halottak napja Bécsben (Hungarian)
Giorno del giudizio (Italian) ⇐ Bari Károly :: Az ítélet napján (Hungarian)
Giovedì (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Csütörtök (Hungarian)
Giovedì santo (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Nagycsütörtök (Hungarian)
Giudizio individuale (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Különitélet (Hungarian)
Giuro, che anche lei è eterna (Italian) ⇐ Nagy László :: Esküszöm, hogy ő is örök (Hungarian)
Giuseppe (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: József (Hungarian)
Gli abbandonati (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Elhagyottak (Hungarian)
Gli adulti (Italian) ⇐ Fodor Ákos :: A felnőttek (Hungarian)
Gli amanti (Italian) ⇐ Petri György :: Szeretők (Hungarian)
Gli amanti (L’arcano maggiore n° 6.) (Italian) ⇐ Aranyi László :: Szeretők (Tarot Nagy Arkánum 6.) (Hungarian)
Gli amici di mio padre (Italian) ⇐ Kemény István :: Apa barátai (Hungarian)
Gli anni (Italian) ⇐ Rába György :: Az évek (Hungarian)
Gli anni dissipati (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Elprédált évek (Hungarian)
gli aspetti negativi della fuga (Italian) ⇐ André Ferenc :: a menekülés hátulütői (Hungarian)
Gli eretici (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Eretnekek (Hungarian)
Gli incendiari (Italian) ⇐ Fodor András :: Gyújtogatók (Hungarian)
Gli indiani e la morte (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Indiánok és a halál (Hungarian)
Gli innamorati della primavera (Italian) ⇐ Kutasi Gyula :: A tavasz szerelmesei (Hungarian)
Gli ospiti della montagna (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A hegy vendégei (Hungarian)
Gli sguardi (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Tekintetek (Hungarian)
Gli speroni d'oro (Italian) ⇐ Szécsi Margit :: Arany sarkantyúk (Hungarian)
Gli uomini (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Emberek (Hungarian)
Gocce di pioggia (Italian) ⇐ Sárközi György :: Esőcseppek (Hungarian)
Grazia (Italian) ⇐ Mezei András :: Kegyelem (Hungarian)
Grazia (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Kegyelem (Hungarian)
Grazie, grazie, grazie (Italian) ⇐ Ady Endre :: Köszönöm, köszönöm, köszönöm (Hungarian)
Guida turistica (Italian) ⇐ Erdős Virág :: Bedekker (Hungarian) [video]
Gulliver ai laputiani (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Gulliver a laputaiakhoz (Hungarian)
Guscio della chiocciola (Italian) ⇐ Képes Géza :: Csigaház (Hungarian)
Guscio della lumaca (Italian) ⇐ Acsai Roland :: Csigaház (Hungarian)
Gustavo! (Italian) ⇐ Mezei András :: Gusztáv! (Hungarian)
Ha vinto il medioevo? (Italian) ⇐ Spiró György :: Győzött a középkor? (Hungarian)
Hanno lanciato gli sputnik (Italian) ⇐ Bak Rita :: Kilőtték a putnikokat (Hungarian)
Hans Bülow ascolta Liszt Ferenc, il suo maestro (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Hungarian)
Hanukkah (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Chanuka (Hungarian)
Harbach 1944 (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Harbach 1944 (Hungarian)
Hispania, Hispania (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Hispánia, Hispánia (Hungarian)
Ho dissotterrato un Dio (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Egy istent kiástam (Hungarian)
Ho imparato la lezione (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: A leckét megtanultam (Hungarian)
Ho vissuto in un tale mondo (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Olyan világban éltem (Hungarian)
Ho visto una meraviglia (Italian) ⇐ József Attila :: Gyönyörűt láttam (Hungarian)
Hölderlin (Italian) ⇐ Kemenczky Judit :: Hölderlin (Hungarian)
Hölderlin (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Hölderlin (Hungarian) [audio]
Hommage à Isaac Newton (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Hommage à Isaac Newton (Hungarian)
Hotel Faustus (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Hotel Faustus (Hungarian)
I am here. You are there. (Italian) ⇐ Petri György :: I am here. You are there (Hungarian)
I bagni di Krummbachtal (Italian) ⇐ Csehy Zoltán :: A krummbachtali fürdő (Hungarian)
I becchini (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Temetőbogarak (Hungarian)
I congedanti (Italian) ⇐ Tandori Dezső :: Az elválók (Hungarian)
I dittatori (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Diktátorok (Hungarian)
I falchi schiudono le uova (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A sólymok kikelnek a tojásból (Hungarian)
I fari dello zirlo dei grilli (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A tücsökciripelések fároszai (Hungarian)
I girasoli (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Napraforgó(k) (Hungarian)
I gradi del dolore (Italian) ⇐ Pethes Mária :: A fájdalom fokozatai (Hungarian)
I magiari (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Magyarok (Hungarian)
I Messia magiari (Italian) ⇐ Ady Endre :: A magyar messiások (Hungarian)
I miei peccati (Italian) ⇐ Fodor András :: Bűneim (Hungarian)
I morti (Italian) ⇐ Ady Endre :: A Halottak (Hungarian)
I peccati della fedeltà (Italian) ⇐ Fodor András :: A hűség bűnei (Hungarian)
I popoli muti (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Néma népek (Hungarian)
I raggi del sole nuovo (Italian) ⇐ Fodor András :: Új nap sugara (Hungarian)
I ricordi del dolore (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: A fájdalom emlékei (Hungarian)
I ricordi della valle (Italian) ⇐ Győrffy Ákos :: A völgy emlékei (Hungarian)
I ricordi delle atrocità (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Emlékek az embertelenségről (Hungarian)
I sette giorni di Abramo Bogatyr (Italian) ⇐ Kardos G. György :: Avraham Bogatir hét napja (Hungarian)
I soldati (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A katonák (Hungarian)
I taglialegna (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Favágók (Hungarian)
I topi di Babilonia (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Babylon egerei (Hungarian)
I tre busti (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Három torzó (Hungarian)
Icaro (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Ikarosz (Hungarian) [video]
Icaro (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Ikarosz (Hungarian)
Icone delle grandi città (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Nagyvárosi ikonok (Hungarian)
Il Barbarossa (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: A Rőtszakállú (Hungarian)
Il barcollante (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Tántorgó (Hungarian)
Il biancospino (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Galagonya (Hungarian) [video] [audio]
Il blu serale (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Az esti kék (Hungarian)
Il brigante santo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Szent lator (Hungarian)
Il canarino (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A kanári (Hungarian)
Il cancro (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Rák (Hungarian)
Il cane (Italian) ⇐ Kiss Noémi :: Kutya (Hungarian)
Il canto dei cani (Italian) ⇐ Petőfi Sándor :: A kutyák dala (Hungarian)
Il canto di Daniele (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Dániel éneke (Hungarian)
Il canto di un umile cadavere (Italian) ⇐ Forbáth Imre :: Egy egyszerű hulla énekel (Hungarian)
Il canto funebre (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Sirató (Hungarian)
Il canto notturno del martire (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mártír éji dala (Hungarian)
Il caseggiato (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Bérház (Hungarian)
Il caso del campo giochi (Italian) ⇐ Ritó Szabolcs :: Játszótéri eset (Hungarian)
Il caso del giovane Noszty col Tóth Mari (Italian) ⇐ Mikszáth Kálmán :: A Noszty fiú esete Tóth Marival (Hungarian)
Il cavalli muore gli uccelli prendono il volo (Final) (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet) (Hungarian)
Il cavallo impazzito (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: A megvadult ló (Hungarian)
Il cavallo muore gli uccelli prendono il volo (Tratto iniziale) (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: A ló meghal a madarak kirepülnek (Nyitó részlet) (Hungarian)
Il cedro (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Cédrus (Hungarian)
Il cielo che ribolle (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Tajtékos ég (Hungarian)
Il cielo è imbronciato (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Mogorva az ég (Hungarian) [video]
Il cielo e la terra (Italian) ⇐ Balla Zsófia :: Ég és föld (Hungarian)
Il cielo stellato (Italian) ⇐ Petőfi Sándor :: A csillagos ég (Hungarian)
Il cigno canta solo una volta (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: A hattyú csak egyszer szól (Hungarian)
Il cigno d’oro… - ricordo di un pacco d’aiuto, del 1956 – (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Az arany hattyú… – segélycsomag-emlék, 1956-ból – (Hungarian)
Il cimitero ungherese (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Magyar cinterem (Hungarian)
il colore del mare è il riflesso del cielo sull'acqua (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: a tenger színe az ég tükörképe a vízen (Hungarian)
Il commiato (Italian) ⇐ Petri György :: Búcsúzás (Hungarian)
Il commiato (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Búcsú (Hungarian)
il commiato del'aeroplanino di carta (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő búcsúja (Hungarian) [video]
Il conduttore (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A kalauz (Hungarian)
Il convoglio delle donne deportate (Italian) ⇐ Mezei András :: A deportált nők szerelvénye (Hungarian)
Il coro dei vicini (Italian) ⇐ Kemény István :: A szomszédok kara (Hungarian) [video]
Il corso della vita (Italian) ⇐ Képes Géza :: Az élet útja (Hungarian)
Il cosmopolita (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Kozmopolita (Hungarian)
Il cranio di Karinthy (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Karinthy koponyája (Hungarian)
Il creatore (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: A képező (Hungarian)
Il credo (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Hiszekegy (Hungarian)
Il cuore dell’uomo (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Az ember szíve (Hungarian)
Il Demone ancestrale (Italian) ⇐ Ady Endre :: Az ős Kaján (Hungarian) [video] [audio]
Il desiderio (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Óhaj (Hungarian)
Il destino (Italian) ⇐ Fodor András :: Sors (Hungarian)
Il diario (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Napló (Hungarian)
Il diario (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Napló (Hungarian)
Il diario ritrovato della carovana (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Megtalált karaván-napló (Hungarian)
Il Diluvio Universale (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Az özönvíz (Hungarian)
Il diniego della negazione (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A tagadás tagadása (Hungarian)
Il dissipatore (Italian) ⇐ Tandori Dezső :: A tékozló (Hungarian)
Il dittatore (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: A diktátor (Hungarian)
Il dolore (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Fájdalom (Hungarian)
il domani s’è spostato (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: a holnap eltolódott (Hungarian)
Il dono di nostro padre (Italian) ⇐ Mezei András :: Apa ajándéka (Hungarian)
Il dottore (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Az orvos (Hungarian)
Il dubbio (Italian) ⇐ Marno János :: Kétség (Hungarian)
Il fallimento della Creazione (Italian) ⇐ Kálnoky László :: A teremtés kudarca (Hungarian)
Il faut laisser... (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Il faut laisser... (Hungarian)
Il fenomeno Örkény (Italian) ⇐ Erdős Virág :: Az Örkény-jelenség (Hungarian)
Il figlio morto (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Halott fiú (Hungarian)
Il filare degli alberi in attesa del re (Italian) ⇐ Képes Géza :: A téli fasor királyvárása (Hungarian)
Il fossato (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Árok (Hungarian)
Il fuggitivo (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A menekülő (Hungarian)
Il fuggitivo (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: A menekülő (Hungarian)
Il fumo (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Füst (Hungarian)
Il fuoco (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: A tűz (Hungarian)
Il gemito di Giobbe (Italian) ⇐ Reviczky Gyula :: Jób siralma (Hungarian)
Il giardino (Italian) ⇐ Petri György :: Kert (Hungarian)
Il giardino di Istenhegy (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Istenhegyi kert (Hungarian)
Il giorno dei morti (Italian) ⇐ Baka István :: Halottak napja (Hungarian)
Il girasole tonto (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Bamba napraforgó (Hungarian)
Il granchio malato (Italian) ⇐ Eörsi István :: A beteg rák (Hungarian)
Il grande pescatore (Italian) ⇐ Haraszti Mária :: A nagy halász (Hungarian)
Il grande punto interrogativo (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: A nagy kérdőjel (Hungarian)
Il grido soffocato (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: Elfojtott kiáltás (Hungarian)
Il guidatore (Italian) ⇐ Örkény István :: Az autóvezető (Hungarian)
Il gusto del silenzio (Italian) ⇐ Pethes Mária :: A csend íze (Hungarian)
Il Kaddish ancora (Italian) ⇐ Simon Balázs :: A kaddist még (Hungarian)
Il lago (Italian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A tó (Hungarian)
Il lamento (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Panasz (Hungarian)
Il lamento d’un fantasma triste (Italian) ⇐ Füst Milán :: Egy bánatos kísértet panasza (Hungarian)
Il libro dei vecchi (dettaglio) (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Öregek könyve (részlet) (Hungarian) [video]
Il libro di Giona 1. (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Jónás könyve 1. (Hungarian)
Il libro di Giona 2. (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Jónás könyve 2. (Hungarian)
Il linguaggio del SMS (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: SMS nyelv (Hungarian)
Il mago (Italian) ⇐ Aranyi László :: A Mágus (Hungarian)
Il mare (Italian) ⇐ Beney Zsuzsa :: A tenger (Hungarian)
Il mare dissimulatore (Italian) ⇐ Rába György :: Az alakoskodó tenger (Hungarian)
Il mattino (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Reggel (Hungarian)
Il matto (L’arcano maggiore n° 0.) (Italian) ⇐ Aranyi László :: A Bolond (Tarot, Nagy Arkánum 0.) (Hungarian)
Il mercante ubriaco (Italian) ⇐ Füst Milán :: A részeg kalmár (Hungarian) [video]
Il merlo indeciso (Italian) ⇐ Ferencz Győző :: A kételkedő rigó (Hungarian)
Il messaggio della nonna Märy dopo la sua morte (Italian) ⇐ Kemenczky Judit :: Märy nagymama üzenete halála után (Hungarian)
Il mio arrivo a casa (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Hazaérkezésem (Hungarian)
Il mio destino… (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: A sorsom... (Hungarian)
Il mio dio (Italian) ⇐ Ferencz Győző :: Az én istenem (Hungarian)
Il mio fuoco, la mia bandiera (Italian) ⇐ Utassy József :: Tüzem, lobogóm (Hungarian)
Il mio genio – un’anima serafica (Italian) ⇐ Kemenczky Judit :: Géniuszom – egy angyali lélek (Hungarian)
Il mio io e il suo tempo (Italian) ⇐ Orbán János Dénes :: Énem és kora (Hungarian)
Il mio ricordo più nitido (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Legtisztább emlékem (Hungarian)
Il mio secondo io (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Második énem (Hungarian)
Il mio stemma (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Címerem (Hungarian)
Il miracolo di Taub Eizik (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Taub Eizik csodája (Hungarian)
Il momento estivo – Il momento invernale (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: A nyári pillanat - A téli pillanat (Hungarian)
Il mondo (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: A világ (Hungarian)
Il mondo percorso da un brivido di freddo (Italian) ⇐ Csoóri Sándor :: Világot járó hideglelés (Hungarian)
Il monologo del soldato di legno (Italian) ⇐ Rába György :: A fa - katona monológja (Hungarian)
Il monologo della vecchia signora del circo (Italian) ⇐ Demény Ottó :: A vén cirkuszosné monológja (Hungarian)
Il monologo smarrito di Amleto (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Hamlet elkallódott monológja (Hungarian)
Il mortale sta poetando (Italian) ⇐ Ország-Land, Thomas :: A halandó versel... (Hungarian)
Il morto (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: A halott (Hungarian)
Il mostro anfibio (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Kétéltű szörny (Hungarian)
Il Natale (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: A karácsony (Hungarian)
Il noce (Italian) ⇐ Dragomán György :: Diófa (Hungarian)
Il padre (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Az apa (Hungarian)
Il padre dei popoli (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: A népek atyja (Hungarian)
Il padrenostro (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Nyulak miatyánkja (Hungarian)
Il paese delle favole (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Meseország (Hungarian) [video] [audio]
Il paese di Santo Stefano (Italian) ⇐ Kemenczky Judit :: Szent István országa (Hungarian)
Il paese nascosto (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: A rejtett ország (Hungarian)
Il palloncino (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: A lufi (Hungarian)
Il palo (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Az oszlop (Hungarian)
Il passato ritorna (Italian) ⇐ Petőcz András :: Visszatér a múlt (Hungarian)
Il pastore (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: A pásztor (Hungarian)
Il pennello più fine (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A legfinomabb ecset (Hungarian)
Il pesah di coloro che son rimasti (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Az ittmaradók páskája (Hungarian)
Il pianoforte nero (Italian) ⇐ Ady Endre :: A fekete zongora (Hungarian)
Il pianto dei pesci (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Halak sírása (Hungarian)
Il piede calpestante (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: A tipró talp (Hungarian)
Il pifferaio de Hamelin (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A hammelni patkányfogó (Hungarian)
Il più bel periodo (Italian) ⇐ Kiss Ottó :: A legszebb időszak (Hungarian)
Il poeta del ventesimo secolo (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Költő a huszadik században (Hungarian)
Il poeta rammenta ai suoi simili e consorti, il tempio di Artemide (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A költő Artemisz templomára emlékezteti faj- és sorstársait (Hungarian)
Il prato (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: A pázsit (Hungarian)
Il precipizio (Italian) ⇐ Zelk Zoltán :: Szakadék (Hungarian)
Il presentimento della festa (Italian) ⇐ Balla Zsófia :: Az ünnep előérzete (Hungarian)
Il prigioniero di Guantanamo (Italian) ⇐ Tóth Imre :: A guantanamoi fogoly (Hungarian)
Il prigioniero francese (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Francia fogoly (Hungarian) [audio]
Il primo mattino (Italian) ⇐ Spiró György :: Az első reggel (Hungarian)
Il prodigio (XII. 31.) (Italian) ⇐ Kálnoky László :: A csodatétel (XII. 31.) (Hungarian)
Il prologo (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Előszó (Hungarian)
Il proseguimento del nostro discorso (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Beszélgetésünk folytatása (Hungarian)
Il quarantasettesimo anno (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: A negyvenhetedik év (Hungarian)
Il quinto sigillo (Italian) ⇐ Sánta Ferenc :: Az ötödik pecsét (Hungarian)
il racconto del aeroplanino di carta (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséje (Hungarian)
Il racconto di vin brulé (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: A forralt bor meséje (Hungarian)
Il re Carminio (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Karmazsin Király (Hungarian) [video]
Il redentore (Italian) ⇐ Örkény István :: A Megváltó (Hungarian)
Il resto è pietà (Italian) ⇐ Pilinszky János :: A többi kegyelem (Hungarian)
Il riflesso dell’albero nel ruscello (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Fa képe a patak tükrében (Hungarian)
Il risveglio della città (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Ébredő város (Hungarian)
Il ritratto di una donna (Italian) ⇐ Justus Pál :: Egy asszony arcképe (Hungarian)
Il rospo (Italian) ⇐ Csáth Géza :: A béka (Hungarian)
Il rospo di pietra andava lento* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: A kő-béka lassan ment* (Hungarian) [video]
Il rovescio della luce (Italian) ⇐ Kálnoky László :: A fény fonákja (Hungarian)
Il sasso (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: A kavics (Hungarian)
Il segno del capricorno (Italian) ⇐ Balla Zsófia :: A bak jegye (Hungarian)
Il segreto dei segreti 3. (Italian) ⇐ Somlyó György :: Műhelytitkok 3. (Hungarian)
Il segreto delle pietre miliarie (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: A mérföldkövek titka (Hungarian)
Il seme (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Magszem (Hungarian)
Il senso della vita (Italian) ⇐ Örkény István :: Az élet értelme (Hungarian)
Il Signor Musashi torna a casa (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Musashi úr hazatér (Hungarian)
Il silenzio (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: A csend (Hungarian)
Il silenzio (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: A csend (Hungarian)
il silenzio (Italian) ⇐ Márkus László :: a csönd (Hungarian)
Il silenzio bianco (Italian) ⇐ Ady Endre :: A fehér csönd (Hungarian)
Il silenzio opprime… (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Csönd megülte... (Hungarian)
Il silenzio terrestre (Italian) ⇐ Balla Zsófia :: Földi csendesség (Hungarian)
Il sognatore (XII. 23.) (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Az álmodó (XII. 23.) (Hungarian)
Il sole di York (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: York napsütése (Hungarian)
Il sole è tramontato (Italian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Lement a nap (Hungarian)
Il sommo sacerdote (L’arcano maggiore n°5.) (Italian) ⇐ Aranyi László :: A Főpap (Hungarian)
Il sonetto dei petegolezzi (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Pletykák szonettje (Hungarian)
Il sorriso (Italian) ⇐ Petri György :: Mosoly (Hungarian)
Il suo guardiano, l'eterna prigione (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Őre, örök börtöne (Hungarian)
Il telefono (Italian) ⇐ Gellért Oszkár :: Telefon (Hungarian)
Il tempo incurvato (Italian) ⇐ Fodor András :: Görbült idő (Hungarian)
Il tempo non esiste (Italian) ⇐ Déry Lucy :: Nincs Idő (Hungarian)
Il terzo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: A harmadik (Hungarian)
Il traduttore (Frammento) (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A fordító (Részlet) (Hungarian)
Il trovatore si congeda dalla sua Regina (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A trubadúr elköszön Királynőjétől (Hungarian)
Il trovatore si rammenta di un re (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A dalnok egy királyra emlékezik (Hungarian)
Il tutore (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: A pártfogó (Hungarian)
Il vecchio attore (Italian) ⇐ Juhász Gyula :: Öreg színész (Hungarian)
Il vecchio penitenziario (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Ó, régi börtönök (Hungarian)
Il vecchio poeta (Italian) ⇐ Rónay György :: Az öreg költő (Hungarian)
Il velo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Fátyol (Hungarian)
Il vento s'è placato (Italian) ⇐ Fodor András :: Elállt a szél (Hungarian)
Il villaggio (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: A falu (Hungarian)
Il violino del Signore (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Az Úr hegedűje (Hungarian)
Il zolfanello felice (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Boldog a gyufa (Hungarian)
Illusione (Italian) ⇐ Márkus László :: Ábránd (Hungarian)
Immagine sacra (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Szentkép (Hungarian)
Immobile (Italian) ⇐ Egervári József :: Mozdulatlan (Hungarian)
Impara questa mia poesia (Italian) ⇐ Faludy György :: Tanuld meg ezt a versemet (Hungarian)
Imparare a vivere (Italian) ⇐ Kántor Péter :: Megtanulni élni (Hungarian)
Imparare a vivere – II (Italian) ⇐ Kántor Péter :: Megtanulni élni – II. (Hungarian)
Imparare a vivere – III (Italian) ⇐ Kántor Péter :: Megtanulni élni – III (Hungarian)
Implacabilmente (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Kérlelhetetlenül (Hungarian)
Implorare per la speranza (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Könyörgés reményért (Hungarian)
Imputazioni a Ovidio – Resignatio (Italian) ⇐ Jékely Zoltán :: Ráfogások Ovidiusra - Resignatio (Hungarian)
Imre Nagy (Italian) ⇐ Petri György :: Nagy Imréről (Hungarian)
In cima di una rupe selvaggia (Italian) ⇐ Ady Endre :: Vad szirttetőn állunk (Hungarian)
In fondo al magazzino polveroso (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Poros kelléktárak mélyén (Hungarian)
In memoria di Blaise Pascal (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Blaise Pascal emlékezetére (Hungarian)
In memoriam F. Á. (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: In memoriam F. Á. (Hungarian)
In memoriam F. M.Dostoevskij (Italian) ⇐ Pilinszky János :: In memoriam F. M. Dosztojevszkij (Hungarian) [audio]
In memoriam J. A. (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: In memoriam J. A. (Hungarian)
In minoranza (Italian) ⇐ Ferencz Győző :: Kisebbségben (Hungarian)
In ordine (Italian) ⇐ Marno János :: Sorrend (Hungarian)
In pieno inverno (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Tél közepén (Hungarian)
In quattro righe (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Négysoros (Hungarian)
In riva al mar azzurro (Italian) ⇐ Ady Endre :: A kék tenger partján (Hungarian)
In riva al mare (Italian) ⇐ Csata Ernő :: Tengerparton (Hungarian)
In riva al niente (Italian) ⇐ Vasadi Péter :: A semmi partján (Hungarian)
In segno della mia gratitudine (Italian) ⇐ Emőd Tamás :: Hálám jeléül (Hungarian)
In senso antiorario (Italian) ⇐ Bíró Tímea :: Az óra járásával ellentétes irány (Hungarian)
In senso astratto (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Absztraktumok (Hungarian)
In una frase (Italian) ⇐ Kalász Orsolya :: Egy mondatban (Hungarian)
incenerente (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: hamvadó (Hungarian)
Incognito (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: In cognito (Hungarian)
Incontri (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Találkozások (Hungarian)
Incoraggiamento (Italian) ⇐ József Attila :: Biztató (Hungarian)
Incoraggiamento (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Bíztatás (Hungarian)
Indicibilmente (Italian) ⇐ Laboda, Róbert :: Kimondhatatlanul (Hungarian)
Indietro, indietro (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Visszafele (Hungarian)
Indifesa (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Védtelenül (Hungarian)
Infortunio sul viale (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Körúti baleset (Hungarian)
Ingrid Bergman - per Robert Capa (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Ingrid Bergman - Robert Capának (Hungarian)
Inno alla fortuna (Italian) ⇐ Szécsi Margit :: Himnusz a szerencséhez (Hungarian)
Inno di primavera (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: Tavaszi himnusz (Hungarian)
Insegnamento (Italian) ⇐ Jobbágy Károly :: Tanítás (Hungarian)
Insegnamento sull’amore (Italian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Tanítás a szerelemről (Hungarian)
Insensate parole a profusione per una serva color viola (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Érthetetlen szóhalmaz violaszínű cselédnek (Hungarian)
Inserisci (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Emeld be (Hungarian)
Insonne (Italian) ⇐ Fodor András :: Álomtalan (Hungarian)
Insonne - visione con Maya e bambino (Italian) ⇐ Petri György :: Éber-álomkép Mayával, gyerekkel (Hungarian)
Insonnia (Italian) ⇐ Baka István :: Álmatlanság (Hungarian)
Intermezzo notturno (Italian) ⇐ Eörsi István :: Éjjeli intermezzo (Hungarian)
Interrogatorio dei vecchi (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Az öregek faggatása (Hungarian)
Intorno alla mia culla di pietra (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Kőbölcsőm körül (Hungarian)
Introduci (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Emeld be (Hungarian)
Introduzione (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Introitusz (Hungarian) [audio]
Invano (Italian) ⇐ Fodor András :: Hiába (Hungarian)
Invano (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Hiába (Hungarian)
Inventario (Italian) ⇐ Kántor Péter :: Leltár (Hungarian)
Invettiva (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Szidalmazás (Hungarian)
Invito a rimanere (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Marasztaló (Hungarian)
Invocazione prima di spegnere le luci (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Fohász lámpaoltás előtt (Hungarian)
Io guardavo soltanto (Italian) ⇐ Laboda, Róbert :: Én csak néztem (Hungarian)
Io ho paura. (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Én félek. (Hungarian)
Io il mio cuore... (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Én a szívemet... (Hungarian)
Io qui (Italian) ⇐ Spiró György :: Én itt (Hungarian)
Io scompaio (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Én eltűnök (Hungarian)
Io t’avevo amato (Italian) ⇐ Márkus László :: Én szerettelek (Hungarian)
Io, Liszti lászló (Italian) ⇐ Csehy Zoltán :: Én, Liszti László (Hungarian)
Irragiungibile (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Elérhetetlen (Hungarian)
Irrazionale (Italian) ⇐ Szabédi László :: Irrationale (Hungarian)
Irreversibile (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Egyirányú (Hungarian)
Istanza (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kérvény (Hungarian) [video]
Istanza alla vecchiaia (Italian) ⇐ Áprily Lajos :: Kérés az öregséghez (Hungarian)
Istruzione per l’uso (Italian) ⇐ Örkény István :: Használati utasítás (Hungarian)
Janis (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Janis (Hungarian)
Juhász Gyula (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Juhász Gyula (Hungarian)
Kaputt (Italian) ⇐ Petri György :: Kaputt (Hungarian)
Katyn (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Katyn (Hungarian)
Koan bel canto (Italian) ⇐ Tandori Dezső :: Koan bel canto (Hungarian)
Kornél, il magazziniere (Italian) ⇐ Benő Attila :: Kornél, a raktáros (Hungarian)
L'abbaglio degli anni luce (Italian) ⇐ Képes Géza :: Fényévek káprázata (Hungarian)
L'ABC della traduzione e delle storpiature (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: ÁBÉCÉ a fordításról és a ferdítésről (Hungarian)
L'abisso del mare (Italian) ⇐ Kormos István :: Tengermély (Hungarian)
L'accusa (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Vád (Hungarian)
L'acquario scoppiato (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Felrobbant akvárium (Hungarian) [video]
L'acquazzone (Italian) ⇐ Justus Pál :: Zápor (Hungarian)
l'aeroplanino di carta racconta 1. (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 1. (Hungarian)
l'aeroplanino di carta racconta 2. (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 2. (Hungarian)
l'aeroplanino di carta racconta 3. (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 3. (Hungarian)
l'aeroplanino di carta racconta 4. (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 4. (Hungarian)
l'aeroplanino di carta racconta 5. (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 5. (Hungarian)
L'agonia cristiana (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Agonia christiana (Hungarian)
L'albero (Italian) ⇐ Beney Zsuzsa :: A fa (Hungarian)
L'albero canta (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Énekel a fa (Hungarian)
L'alleanza (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Szövetség (Hungarian)
L'altalena del silenzio (Italian) ⇐ Utassy József :: A csend hintája (Hungarian)
L'alterazione di colore della parola (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: A szó színeváltozása (Hungarian)
L'altra (Italian) ⇐ Heltai Jenő :: A másik (Hungarian)
L'altro bosco (Italian) ⇐ Simon Balázs :: A másik erdő (Hungarian)
L'altro infinito (Italian) ⇐ Fodor András :: Másik végtelen (Hungarian)
L'amore (Italian) ⇐ Déry Tibor :: Szerelem (Hungarian)
L'amore (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Ámor (Hungarian)
L'amore (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Szerelem (Hungarian)
L'amore (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Szerelem (Hungarian)
L'amore (Italian) ⇐ Bari Károly :: Szerelem (Hungarian)
L'amore del poeta (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: A költő szerelme (Hungarian)
L'amore, 1959 (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Szerelem, 1959 (Hungarian)
L'angelo spietato (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: A félelmetes angyal (Hungarian)
L'anima è viva (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A lélek él (Hungarian)
L'anima mia (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A lelkem oly kihalt, üres (Hungarian)
L'anima, che avevo cercato tanto (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Lélek, akit úgy kerestem... (Hungarian)
L'ansia (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Szorongás (Hungarian)
L'apparecchio televisivo (Italian) ⇐ Cserenkó Gábor :: A televíziókészülék (Hungarian)
L'assalto dei droni (Italian) ⇐ Tóth Imre :: A drónok támadása (Hungarian)
L'epigrafe (Italian) ⇐ Petri György :: Felirat (Hungarian)
L'epilogo del lirico (Italian) ⇐ Babits Mihály :: A lírikus epilógja (Hungarian) [video]
L'eredità (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Hagyaték (Hungarian)
L'esame (Italian) ⇐ Dávid Attila :: A vizsga (Hungarian)
L'esposizione: i Capolavori del Demonio (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Tárlat: a Sátán Műremekei (Hungarian)
L'essenza... (Italian) ⇐ Fésűs Éva :: A lényeg… (Hungarian)
L'estate (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Nyár (Hungarian)
L'estate bellissima (Italian) ⇐ Fodor András :: Szép nyár (Hungarian)
L'età adulta (Italian) ⇐ Rába György :: Férfikor (Hungarian)
L'eventuale (Italian) ⇐ Jász Attila :: Az esetleges (Hungarian)
L'impronta del tradimento - Per Hervay Gizella (Italian) ⇐ Pethes Mária :: Az árulás ujjlenyomata – Hervay Gizelláért (Hungarian)
L'incantesimo (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Varázslat (Hungarian)
L'incantevole (Italian) ⇐ Cserenkó Gábor :: Bájos (Hungarian)
L'incontro mancato con János Pilinszky (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Elmaradt Találkozás Pilinszky Jánossal (Hungarian)
L'infedeltà (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Hűtlenség (Hungarian)
l'inizio della decisione (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: az elhatározás kezdete (Hungarian)
L'insetto (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Bogár (Hungarian)
L'instancabile (Italian) ⇐ Képes Géza :: Fáradhatatlan (Hungarian)
L'inventario (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Leltár (Hungarian)
L'inventario (Italian) ⇐ Kormos István :: Leltár (Hungarian)
L'inventario 1. (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Leltár 1. (Hungarian)
L'inventario è pronto (Italian) ⇐ József Attila :: Kész a leltár (Hungarian) [video]
L'inventore (Italian) ⇐ Dragomán György :: A feltaláló (Hungarian)
L'inverno (Italian) ⇐ Füst Milán :: Tél (Hungarian)
L'invio (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: A küldemény (Hungarian)
L'isola (Italian) ⇐ Győrffy Ákos :: Isola (Hungarian)
L'occhio di Horus (Italian) ⇐ Haraszti Mária :: Hórusz szeme (Hungarian)
L'ora della tristezza (Italian) ⇐ Rába György :: Szomorúság órája (Hungarian)
L'orecchio (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: A fül (Hungarian)
L'organizzazione dell'evento (Italian) ⇐ Birtalan Balázs :: Rendezvényszervezés (Hungarian)
(l'ospite non invitato) (Italian) ⇐ Benő Attila :: (hívatlan vendég) (Hungarian)
L'uccello (Italian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Madár (Hungarian)
L'uccello migratore (Italian) ⇐ Rába György :: Költöző madár (Hungarian)
L'uccisione del Drago (Italian) ⇐ Jékely Zoltán :: Sárkányölés (Hungarian)
L'ultima cronaca (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Utolsó krónika (Hungarian)
L'ultima sera (Italian) ⇐ Spiró György :: Az utolsó este (Hungarian)
L'ultimo Padre nostro (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Az utolsó miatyánk (Hungarian)
L'ultimo rap (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Az utolsó rap (Hungarian)
L'ultimo tratto (Italian) ⇐ Ady Endre :: Az utolsó részlet (Hungarian)
L'uomo (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Az ember (Hungarian)
l'uomo (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: férfi (Hungarian)
L’abbraccio della Piccola Donna (Italian) ⇐ Petőcz András :: A Kicsi Asszony ölelése (Hungarian)
L’abulia vacua (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: A léha közöny (Hungarian)
l’acchiappacani (Italian) ⇐ André Ferenc :: sintér (Hungarian)
L’addio (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Búcsú (Hungarian)
L’adunata (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Sorakozó (Hungarian)
L’alba praghese (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Prágai hajnal (Hungarian)
L’anno nuovo (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Új esztendő (Hungarian)
L’archeologia (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Régészet (Hungarian)
L’arma terribile (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Szörnyű fegyver (Hungarian)
L’armonia (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Harmónia (Hungarian)
l’arredamento (Italian) ⇐ André Ferenc :: lakberendezés (Hungarian)
L’attimo (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Pillanat (Hungarian)
L’autobiografia (Italian) ⇐ Képes Géza :: Önéletrajz (Hungarian)
L’avevo inventato (Italian) ⇐ Botár Attila :: Kitaláltam (Hungarian)
L’avventura (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Kaland (Hungarian)
L’elmo blu (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Kék sisak (Hungarian)
L’enfisema (Italian) ⇐ Marno János :: Emphysema (Hungarian)
L’Epifania (Italian) ⇐ Marno János :: Epifánia (Hungarian)
L’epilogo (Italian) ⇐ Kemény István :: Epilógus (Hungarian)
L’epitaffio (Italian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Sírfelirat (Hungarian)
L’IDEALE. (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: AZ IDEAL. (Hungarian)
L’incantatore (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Varázsoló (Hungarian)
L’incidente (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Baleset (Hungarian)
L’incisore della cataratta (Italian) ⇐ Góz Adrienn :: Hályogkovács (Hungarian)
L’incontro (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: Találkozás (Hungarian)
L’infinitivo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Infinitívusz (Hungarian)
L’innominato (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: A névtelen (Hungarian)
L’insolito (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: A szokatlant (Hungarian)
L’instancabile (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Örökmozgó (Hungarian) [audio]
L’intagliatore del legno di rosa (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Aki rózsafát farag (Hungarian)
L’interrogazione del blu eryngo (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: A kékiringó kihallgatása (Hungarian)
L’inverno (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Tél (Hungarian) [video]
L’inverno imminente (Italian) ⇐ Berzsenyi Dániel :: A közelítő tél (Hungarian) [audio]
L’inverno sublime (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Az előkelő tél (Hungarian)
L’involucro (Italian) ⇐ Beney Zsuzsa :: A burok (Hungarian)
L’io lirico e quel, che ha messo tra le parentesi (Italian) ⇐ Petri György :: A lírai én meg amit zárójelbe tett (Hungarian)
L’oda esitante (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Tétova óda (Hungarian) [video]
L’ombra (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: Árnyék (Hungarian)
l’ombra sconsiderata (Italian) ⇐ Márkus László :: csélcsap árnyék (Hungarian)
L’ora dei lupi (Italian) ⇐ Baka István :: Farkasok órája (Hungarian)
L’oscurità autunnale. Parte I. Neve di sagittario (Italian) ⇐ Füst Milán :: Őszi sötétség. Részlet. I. Nyilas-hava (Hungarian) [video]
L’uccello camminatore (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Gyalogmadár (Hungarian)
L’ultima lettera a Szilágyi Domokos (I) (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Utolsó levél Szilágyi Domokosnak (I) (Hungarian)
L’ultima lettera a Szilágyi Domokos (II) (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Utolsó levél Szilágyi Domokosnak (II) (Hungarian)
L’ultima preghiera di Michelangelo (Italian) ⇐ Faludy György :: Michelangelo utolsó imája (Hungarian)
L’ultimo appuntamento (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Az utolsó találka (Hungarian)
L’ultimo desiderio (Italian) ⇐ Reviczky Gyula :: Utolsó vágy (Hungarian)
L’ultimo messaggio della festa (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Az ünnep utolsó üzenete (Hungarian)
L’ultimo poeta (Italian) ⇐ Reviczky Gyula :: Az utolsó költő (Hungarian)
L’unico gesto (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Egyetlen mozdulat (Hungarian)
L’unione (Italian) ⇐ Kemenczky Judit :: Egyesülés (Hungarian)
L’uomo di Nazareth (Italian) ⇐ Kántor Péter :: A názáreti ember (Hungarian)
L’uomo povero cucina con l’acqua (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Szegény ember vízzel főz (XII. 25.) (Hungarian)
L’uomo qui (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Az ember itt (Hungarian)
La Balena riluttante (Italian) ⇐ Rába György :: A vonakodó Cethal (Hungarian)
La ballata del principe (Italian) ⇐ Jónás Tamás :: A herceg balladája (Hungarian)
La ballata dell'uomo bambino (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Gyerekférfiak balladája (Hungarian)
La ballata della morte (Italian) ⇐ Faludy György :: A haláltánc ballada (Hungarian)
La barca (Italian) ⇐ Déry Lucy :: Csónak (Hungarian)
La barretta del viaggiatore (Italian) ⇐ Góz Adrienn :: Utasszelet (Hungarian)
La bella creatura (Italian) ⇐ Parti Nagy Lajos :: A szép teremtés (Hungarian)
La bella moglie dell'armaiolo si congeda dai ragazzi di una volta (Italian) ⇐ Balla Zsófia :: A szép fegyverkovácsné elköszön a régi fiúktól (Hungarian)
La bellezza iniziata. La regole della pittura iconografica (Italian) ⇐ Jász Attila :: Megkezdett szépség. Az ikonfestés szabályai (Hungarian)
La bellezza, solo un istante (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Szépség, egy pillanat (Hungarian)
La bestia (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Vadállat (Hungarian)
La brutta capricciosa (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Ronda capriccioso (Hungarian)
La bufera bionda (dettaglio) (Italian) ⇐ Rejtő Jenő :: A szőke ciklon (Hungarian)
La caccia del Signore (Italian) ⇐ Rába György :: Az Úr vadászata (Hungarian)
La calligrafia di Bach (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Bach kézírása (Hungarian)
La carrozza del fieno (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Szénásszekér (Hungarian)
La cartina del cuore (Italian) ⇐ Fodor András :: Szívtérkép (Hungarian)
La casa (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: A ház (Hungarian)
la casa dei ricordi (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: emlékek háza (Hungarian)
la casa del niente (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: a semmi háza (Hungarian)
La casa vecchia (Italian) ⇐ Kálnoky László :: A régi ház (Hungarian)
La casetta era così piccolina* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Föléje - nőtt a bodzafa* (Hungarian)
La cinghia di ferro (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Vaspántok (Hungarian)
La cipolla si pronuncia (Italian) ⇐ Petri György :: A hagyma szól (Hungarian)
La città (Italian) ⇐ Bari Károly :: Város (Hungarian)
La città (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Város (Hungarian)
La città relativa (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: A relatív város (Hungarian)
La compagna (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Hungarian)
La confessione del testimone (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: A tanú vallomása (Hungarian)
La copia vivente ossia la donna morta è la buona donna (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Az élő másolat avagy a halott nő a jó nő (Hungarian)
La creazione (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Teremtés (Hungarian)
La crisi (Italian) ⇐ Petri György :: Krízis (Hungarian)
La croce del deserto (Italian) ⇐ Kemenczky Judit :: A sivatag keresztje (Hungarian)
La cruna del'ago (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Tű Foka (Hungarian)
La danza (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Tánc (Hungarian)
La danza dei minuti (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Percek tánca (Hungarian)
La danza di Esenina – Duncan (Italian) [video]Fabó Kinga :: Jeszenyina-Duncan tánca (Hungarian) [video]
La difesa siciliana (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szicíliai védelem (Hungarian)
La differenza (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Különbség (Hungarian)
La dipartita dell’albero (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Távozó fa (Hungarian)
La falena (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: Éjjeli lepke (Hungarian)
La femme fatal (Italian) ⇐ Csata Ernő :: La femme fatale (Hungarian)
La ferita e il coltello (Italian) ⇐ Somlyó György :: Seb és kés (Hungarian)
La festa (Italian) ⇐ Balla Zsófia :: Ünnepet (Hungarian)
La festa del punto basso (Italian) ⇐ Pilinszky János :: A mélypont ünnepélye (Hungarian)
La filosofa perde terreno (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: A filozófusnő térfosztása (Hungarian)
La fine dell'infanzia (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A gyermekkor vége (Hungarian)
La foglia (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Falevél (Hungarian)
La forma (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Forma (Hungarian)
La forza (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Erő (Hungarian)
La foto malriuscita (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Rossz fölvétel (Hungarian)
La giornata di oggi (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mai nap (Hungarian)
La giostra, N° II. (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: A körhinta, No. II. (Hungarian)
La grande notte (Italian) ⇐ Fodor András :: Nagy éjjel (Hungarian)
La grande traversata (Italian) ⇐ Márkus László :: A nagy utazás (Hungarian)
La gregge di Dio Marte (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: Marsisten nyája (Hungarian)
La hora della ragazza esiliata (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Galuti lány hórája (Hungarian)
La lacrima (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: A könny (Hungarian)
La legenda (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Legenda (Hungarian)
La lettera (Italian) ⇐ Képes Géza :: A levél (Hungarian)
La lettera di Isotta (Italian) ⇐ Baka István :: Izolda levele (Hungarian)
La libertà del principio (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: A kezdet szabadsága (Hungarian)
La lugubre gondola (Italian) ⇐ Simon Balázs :: A halálgondola (Hungarian) [video] [audio]
La luna (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Hold (Hungarian)
La macchina di quattordici carati (dettaglio) (Italian) ⇐ Rejtő Jenő :: A tizennégy karátos autó (részlet) (Hungarian)
La madre di un bambino cieco racconta (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Vak gyerek anyja meséli (Hungarian)
La magia d’un tocco (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: Az érintés varázsa (Hungarian)
La mandria rossa dei cavalli (Italian) ⇐ Képes Géza :: A piros ménes (Hungarian)
La mano (Italian) ⇐ Fodor András :: A kéz (Hungarian)
La mano fiorita (Italian) ⇐ Szécsi Margit :: A kivirágzott kéz (Hungarian)
La meretrice di Babilonia (XII. 30.) (Italian) ⇐ Kálnoky László :: „A Babiloni Parázna” (XII. 30.) (Hungarian)
La mestizia? Un oceano grande (Italian) ⇐ Petőfi Sándor :: A bánat? Egy nagy oceán (Hungarian)
La mia anima palpitava da tante illusioni (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Annyi ábrándtól remegett a lelkem (Hungarian)
La mia cantilena (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Ezt dúdolom (Hungarian)
La mia fede è poca (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: A hitem kevés (Hungarian)
la mia mano (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: kezem (Hungarian)
La mia poesia (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: Költészetem (Hungarian)
La mia sposa (Italian) ⇐ Ady Endre :: Az én menyasszonyom (Hungarian)
La mia stella... (Italian) ⇐ Kormos István :: Csillagom... (Hungarian)
La minaccia (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Fenyegetés (Hungarian)
La morte del traduttore letterario (Italian) ⇐ Kálnoky László :: A műfordító halála (Hungarian)
La morte dell’attore (Italian) ⇐ Örkény István :: A színész halála (Hungarian)
La morte di Pan (Italian) ⇐ Reviczky Gyula :: Pán halála (Hungarian)
La mosca pigra (Italian) ⇐ Eörsi István :: A lusta légy (Hungarian)
La musica si quieta (Italian) ⇐ Rába György :: Elhallgat a zene (Hungarian)
La nebbia (Italian) ⇐ Fekete István :: Köd (Hungarian)
La nonna (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: Nagymama (Hungarian)
La nonna (Italian) ⇐ Kántor Péter :: A nagymama (Hungarian)
La nostra casa (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A mi házunk (Hungarian)
La nostra patria (Italian) ⇐ Bari Károly :: Hazánk (Hungarian)
La notte (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Éjszaka (Hungarian) [audio]
La notte (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Éjszaka (Hungarian) [video] [audio]
La notte (Italian) ⇐ Bari Károly :: Éjszaka (Hungarian)
La notte di Franz Liszt nella casa della Piazza del pesce (Italian) ⇐ Baka István :: Liszt Ferenc éjszakája a Hal téri házban (Hungarian)
La nuova cometa (Italian) ⇐ Rába György :: Új üstökös (Hungarian)
La nuvola a pianger’ si appresta (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: A felleg sírni készülődik (Hungarian)
La parata dei carri armati (Italian) ⇐ Képes Géza :: Tank - parádé (Hungarian)
La Pasqua del falco (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A sólyom húsvétja (Hungarian)
La paura (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: A félelem (Hungarian)
La pelle indifesa (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: A védtelen bőr (Hungarian)
La perdizione della tristezza (Italian) ⇐ Petőcz András :: A szomorúság pusztulása (Hungarian)
La piccola scimmietta (Italian) ⇐ Kemény István :: Kis majom (Hungarian)
La più bella (Italian) ⇐ Kiss Ottó :: A legszebb (Hungarian)
La porta (Italian) ⇐ Szabó Magda :: Az ajtó (Hungarian)
La porta nera (Italian) ⇐ Bari Károly :: Fekete ajtó (Hungarian)
La prima elegia di Bornholm (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Első bornholmi elégia (Hungarian) [video]
La prima messa alla prova di Bonfido Gatti (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Bonfido Gatti első megkísértése (Hungarian)
La profezia degli oggetti (Italian) ⇐ Rába György :: A tárgyak jóslata (Hungarian)
La quarta elegia di Bornholm (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Negyedik bornholmi elégia (Hungarian) [video]
La questione (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Kérdés (Hungarian)
La quindicenne (Italian) ⇐ Petőcz András :: A 15 éves lány (Hungarian)
La risposta (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A válasz (Hungarian)
La ritroverei (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Meglelném még (Hungarian)
La roccia (Italian) ⇐ Sárközi György :: Szikla (Hungarian)
La salvezza (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Megmaradás (Hungarian)
La scala (Italian) ⇐ Petri György :: Lépcső (Hungarian)
La scelta (Italian) ⇐ Mezei András :: Választás (Hungarian)
La scienza (Italian) ⇐ Fodor Ákos :: A tudomány (Hungarian)
La scuola al confine (dettaglio) (Italian) ⇐ Ottlik Géza :: Iskola a határon (részlet) (Hungarian)
La secca (Italian) ⇐ Petri György :: Zátony (Hungarian)
La seconda elegia di Bornholm (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Második bornholmi elégia (Hungarian) [video]
La seconda storia (Italian) ⇐ Kemenczky Judit :: Második történet (Hungarian)
La sequenza della Redenzione. (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: A Megváltás szekvenciája. (Hungarian)
La sequenza di Otto Moll (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Otto Moll szekvenciája (Hungarian)
La settima egloga (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Hetedik ecloga (Hungarian) [video]
La settima stanza (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: A hetedik szoba (Hungarian)
La situazione (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Helyzet (Hungarian)
La solitudine (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Magány (Hungarian)
La solitudine (Italian) ⇐ Fodor András :: Magány (Hungarian)
La sorella (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A testvér (Hungarian)
La speranza (Italian) ⇐ Fodor András :: Remény (Hungarian)
La speranza (Italian) ⇐ Petőfi Sándor :: Remény (Hungarian)
La storia di mia moglie. I. (Italian) ⇐ Füst Milán :: A feleségem története. I. (Hungarian)
La storia di mia moglie. II. (Italian) ⇐ Füst Milán :: A feleségem története. II. (Hungarian)
La strada di notte (Italian) ⇐ Képes Géza :: Az út éjjel (Hungarian)
La supplica di Giles Corey alle pietre *Al margine di un verdetto di Salem - (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Giles Corey könyörög a köveknek * Egy salemi ítélet margójára- (Hungarian)
la terra il cielo la via l’acqua (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: a föld az ég az út a víz (Hungarian)
La terza era (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A harmadik időszámítás (Hungarian)
La tignola (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Molylepke (Hungarian)
La tomba di Hegeso (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Hegeso sírja (Hungarian)
La torre di Babele, come configurazione grammaticale, ossia continua la frase incominciata (Italian) ⇐ Erdős Virág :: Bábel tornya, mint nyelvtani alakzat, avagy folytasd a megkezdett mondatot (Hungarian)
La traversata (Italian) ⇐ Győrffy Ákos :: Átkelés (Hungarian)
La tristezza del verbo della pura esistenza (Italian) ⇐ Tandori Dezső :: A puszta létige szomorúsága (Hungarian)
La tristezza della Piccola Donna (Italian) ⇐ Petőcz András :: A Kicsi Asszony szomorúsága (Hungarian)
La tua mano, la mia mano (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Kezed, kezem (Hungarian)
La tua scossa (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Áramütésed (Hungarian)
La tua voce è la più bella (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: A hangod akkor a legszebb* (Hungarian)
La Tua volontà... (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A te akaratod... (Hungarian)
La valigia (Italian) ⇐ Spiró György :: Koffer (Hungarian)
La vecchia (Italian) ⇐ Rakovszky Zsuzsa :: Öregasszony (Hungarian)
La vecchiaia (Italian) ⇐ Füst Milán :: Öregség (Hungarian)
La vedova del poeta (Italian) ⇐ Lackfi János :: A költő özvegye (Hungarian)
La Venere zoppa (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Sánta Vénusz (Hungarian)
La via degli spiriti (Italian) ⇐ Füst Milán :: Szellemek utcája (Hungarian) [video]
La via del pensiero (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: A gondolat útja (Hungarian)
La via di Damasco (Italian) ⇐ Tandori Dezső :: A damaszkuszi út (Hungarian)
La visita (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Látogatás (Hungarian)
La visita dell’anima fluttuante (Italian) ⇐ Ferencz Győző :: Lebegő lélek látogatása (Hungarian)
Labirinto dritto (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Egyenes labirintus (Hungarian) [audio]
Laci e Fodor (Italian) ⇐ Eörsi István :: Laci és Fodor (Hungarian)
Lamento (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Siralom (Hungarian)
Lanciatore di coltelli (Italian) ⇐ Marno János :: A késdobáló (Hungarian)
Lanterna (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lámpás (Hungarian)
Lapsus lingual (anche) (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Lapsus lingual (is) (Hungarian)
Lascito (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Hagyaték (Hungarian)
Lazzarone (Italian) ⇐ Ország-Land, Thomas :: Aszfaltbetyár (Hungarian)
Le bolle (Italian) ⇐ Nyerges András :: Buborékok (Hungarian)
Le colonne (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Oszlopok (Hungarian)
Le costole nel palmo (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Bordáit tenyerében (Hungarian)
Le Danaidi (Italian) ⇐ Babits Mihály :: A Danaidák (Hungarian)
Le difficoltà ad addormentarsi (Italian) ⇐ Rakovszky Zsuzsa :: Az elalvás nehézségei (Hungarian)
Le due oche (Italian) ⇐ Reviczky Gyula :: A két lúd (Hungarian)
Le madri (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: az anyák (Hungarian)
le mani che significano il mondo (Italian) ⇐ Kalász Orsolya :: világot jelentő kezek (Hungarian)
Le marachelle (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Csínytevések (Hungarian)
Le memorie (Italian) ⇐ Képes Géza :: Önéletírás (Hungarian)
Le mie due donne (Italian) ⇐ Ady Endre :: Az én két asszonyom (Hungarian)
Le mie paure confuse (Italian) ⇐ Podolszki József :: Kusza félelmeim (Hungarian)
Le notti di Raskolnikov (Italian) ⇐ Baka István :: Raszkolnyikov éjszakái (Hungarian)
Le novità (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Újdonságok (Hungarian)
Le nozze di Tàpa (Italian) ⇐ Juhász Gyula :: Tápai lagzi (Hungarian)
Le occasioni (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lehetőségek (Hungarian)
Le ombre delle parti di giorno (Italian) ⇐ Pethes Mária :: Napszakok árnyai (Hungarian)
Le onde (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Hullámok (Hungarian)
Le parche (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Párkák (Hungarian)
Le ragazze dai capelli rossi (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Vöröshajú lányok (Hungarian)
Le ragazze norvegesi (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Norvég leányok (Hungarian) [video]
Le ragazze Vermeer (Italian) ⇐ Kántor Péter :: A Vermeer-lányok (Hungarian)
Le sequenze di Natale (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Karácsonyi szekvenciák (Hungarian)
Le signore (Italian) ⇐ Fodor András :: Asszonyok (Hungarian)
le soglie (Italian) ⇐ Kalász Orsolya :: küszöbök (Hungarian)
Le stagioni dell'amore (Italian) ⇐ Demény Ottó :: A szerelem évszakai (Hungarian)
Le strade (Italian) ⇐ Eörsi István :: Utak (Hungarian)
Le ultime cose. L’Eternità. (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Végső Dolgok. Az Örökké-valóság. (Hungarian)
Legame (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kötés (Hungarian)
Lege artis (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Lege artis (Hungarian)
Legenda invernale (Italian) ⇐ Kormos István :: Téli rege (Hungarian)
Legge marziale (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Statárium (Hungarian)
Lenz (Italian) ⇐ Marno János :: Lenz (Hungarian)
Lesbica; forse (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Leszbosz; talán (Hungarian)
Lettera (Italian) ⇐ Fodor András :: Levél (Hungarian)
Lettera a Magda (Italian) ⇐ Balogh Attila :: Levél Magdának (Hungarian)
Lettera al mio nonno I. (Italian) ⇐ Laboda, Róbert :: Levél nagyapámnak I. (Hungarian) [video]
Lettera al mio nonno II. (Italian) ⇐ Laboda, Róbert :: Levél nagyapámnak II. (Hungarian) [video]
Lettera alla moglie (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Levél a hitveshez (Hungarian)
Lettera d'amore - rap (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: búcsúlevél-rap (Hungarian)
Lettera d'amore alla libertà (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Szerelmes vers a szabadsághoz (Hungarian) [video]
Lettera dal Fukushima (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Levél Fukusimából (Hungarian)
Lettera di Nusi – Derecske, 6 giugno 1944. (Italian) ⇐ Mezei András :: Nusi levele - 1944. június 6. Derecske (Hungarian)
Lettera in terra straniera (Italian) ⇐ Rába György :: Levél idegenbe (Hungarian)
Lettere dal Fukushima II. (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Levelek Fukusimából II. (Hungarian)
lettere polverose (Italian) ⇐ Laboda, Róbert :: poros betűk (Hungarian)
Lettere, righe (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Betűk, sorok (Hungarian)
Letto stretto sul lago (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Keskeny ágy a tavon (Hungarian)
Li senti gli uccelli? (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Hallod a madarakat? (Hungarian)
Libellula (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Szitakötő (Hungarian)
Libertà (Italian) ⇐ Heltai Jenő :: Szabadság (Hungarian)
Libretto di buoni (Italian) ⇐ Dávid Attila :: Kuponfüzet (Hungarian)
Libro di Giona 4. (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Jónás könyve 4. (Hungarian)
Libro di Giona 3. (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Jónás könyve 3. (Hungarian)
Libro lunare 1. Dai canti delle giovani streghe (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Holdaskönyv 1. Az ifjú boszorkányok énekeiből (Hungarian)
Libro lunare 2. Dai canti delle vecchie streghe (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Holdaskönyv 2. A vén boszorkányok énekeiből (Hungarian)
Libro lunare 3. Dai canti delle stramberie (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Holdaskönyv 3. A herkentyűk énekeiből (Hungarian) [audio]
Libro lunare 4. Dai canti dei negromanti (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Holdaskönyv 4. A garabonciások énekeiből (Hungarian)
Libro lunare 5. Dai canti delle pareti (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Holdaskönyv 5. A falak énekeiből (Hungarian)
Libro lunare 6. Dai canti dei matti (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Holdaskönyv 6. A bolondok énekeiből (Hungarian)
Libro lunare 7. Dai canti dei pagliacci (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Holdaskönyv 7. A bohócok énekeiből (Hungarian)
Limes (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Limes (Hungarian)
Linquenda... (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Linquenda... (Hungarian)
Lira inglese (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Angol líra (Hungarian)
Litania (Ai tempi miei) (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Litánia (Az én koromban…) (Hungarian) [video]
Litigando (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Haragban (Hungarian)
Liturgia (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Istentisztelet (Hungarian)
Lo sai (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Tudod (Hungarian)
Lo sai che il perdono non esiste (Italian) ⇐ József Attila :: Tudod, hogy nincs bocsánat (Hungarian) [video]
Lo scultore (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Szobrász (Hungarian)
Lo specchio (Italian) ⇐ Déry Lucy :: Tükör (Hungarian)
Lo specchio s'è rotto (Italian) ⇐ Baka István :: A tükör széttört (Hungarian)
Lo stato della situazione zingara (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány helyzetállapot (Hungarian)
Lode (Italian) ⇐ Fodor András :: Dicséret (Hungarian)
Lontananza primaverile (Italian) ⇐ Laboda, Róbert :: Tavaszi messzeség (Hungarian)
Lontano, lontano (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Messze, messze (Hungarian) [video]
Loto dell'alba (Italian) ⇐ Déry Lucy :: Hajnali Lótusz (Hungarian)
Lotta senza speranza (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Reménytelen küzdelem (Hungarian)
Lucertola (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Gyík (Hungarian)
Lucien Freud dipinge la regina (Italian) ⇐ Kántor Péter :: Lucien Freud lefesti a királynőt (Hungarian)
Lumaca sul ghiaccio (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Csigabiga a jégen (Hungarian)
Luna piena (Italian) ⇐ Nagy Bandó András :: Telihold (Hungarian)
M’hanno iscritto in ogni sorta di Libro (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Beírtak engem mindenféle Könyvbe (Hungarian)
Ma nel frattempo (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: De addig (Hungarian)
Ma non m’abbandonare (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Csak ne hagyj magamra (Hungarian)
Macchia nera nel sole (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Fekete folt a napban (Hungarian)
Maggio nero (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Fekete május (Hungarian) [video]
Maggio nuovo (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Új május (Hungarian)
Malattia, medicine: La vita verso la cinquanta (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Betegség, gyógyszerek: Élet ötven felé (Hungarian)
Mamma (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Az édesanya (Hungarian)
Mamma (Italian) ⇐ Bak Rita :: Anya (Hungarian)
Mamma, ho inghiottito la fanfara dei pompieri (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Anyu, lenyeltem a tűzoltózenekart (Hungarian)
mammarosa (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: rózsamama (Hungarian)
Manca ancora qualcosa (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Hiányzik még valami (Hungarian)
Mancanza (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Hiány (Hungarian)
Mancanza (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Hiány (Hungarian)
Mancanza d’ossigeno (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Az oxigénhiány (Hungarian)
Mandala del tuo viso (Italian) ⇐ Pethes Mária :: Arcod mandalája (Hungarian)
Mandel’štam appresso il reticolato (Italian) ⇐ Faludy György :: Mandelstam a kerítésnél (Hungarian)
Mangiata d’oro (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Aranyevés (Hungarian)
Mangiatoia (Italian) ⇐ Kormos István :: Jàszol (Hungarian)
Mango – canto (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Mangó-dal (Hungarian)
Mano tesa e mano ritirata (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A kinyujtott és visszahúzott kéz (Hungarian)
Maonia (Italian) ⇐ Góz Adrienn :: Mahónia (Hungarian)
Marcia forzata (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Erőltetett menet (Hungarian) [video]
Marconi di prima sera (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Marconi kora este (Hungarian)
(mare di occhi) (Italian) ⇐ Jász Attila :: (szemtenger) (Hungarian)
Máriabesnyő (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Máriabesnyő (Hungarian)
Martedi mattina (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Kedd reggel (Hungarian)
Marzo (Italian) ⇐ Áprily Lajos :: Március (Hungarian)
Maschera mortuaria (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Halotti maszk (Hungarian)
Matricidio (Italian) ⇐ Csáth Géza :: Anyagyilkosság (Hungarian)
Mattinata a Beszterce (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Besztercei reggel (Hungarian)
Mattino (Italian) ⇐ Erdélyi József :: Reggel (Hungarian)
Medioevo (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Középkor (Hungarian)
Meditazione (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Meditáció (Hungarian)
Memento (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Memento (Hungarian)
Mendicante d’amore (Italian) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem koldusa (Hungarian)
mendicante nella notte (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: koldus az éjben (Hungarian)
Méné, tekel… (Italian) ⇐ Karinthy Frigyes :: Méné, tekel.. (Hungarian)
Messaggio (Italian) ⇐ Fodor András :: Üzenet (Hungarian)
Messaggio (Italian) ⇐ Nyerges András :: Üzenet (Hungarian)
Messaggio a distanza (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Üzenet a távolba (Hungarian)
Messaggio a vuoto (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: Üzenet a semmibe (Hungarian) [audio]
Messaggio da Varsavia (Italian) ⇐ Csukás, István :: Üzenet Varsóból (Hungarian)
Messaggio in bottiglia (Italian) ⇐ Emőd Tamás :: Írás a palackban (Hungarian)
Messaggio Pasquale (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Húsvéti messzidzs (Hungarian)
Messaggio turchese (Italian) ⇐ Petőcz András :: Türkiz-kék üzenet (Hungarian)
Mestizia (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Bánat (Hungarian)
Metamorfosi (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozások (Hungarian)
Metamorfosi (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozás (Hungarian)
Metamorphosen (German) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozás (Hungarian)
Metrònomo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Metronóm (Hungarian)
Metropoli (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Világváros (Hungarian)
Mette in guardia guardia (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Figyelmeztet meztet (Hungarian)
Mezzi cerchi (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Félkörök (Hungarian)
Mi accontento di poco (Italian) ⇐ Nagy Bandó András :: Kevéssel beérem (Hungarian)
Mi dai rifugio (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Otthont adsz (Hungarian)
Mi dispensi un sorriso... (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Áldasz-e mosollyal… (Hungarian)
Mi duole (Italian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Fáj (Hungarian)
Mi hai reso bambino (Italian) ⇐ József Attila :: Gyermekké tettél (Hungarian) [video]
Mi manchi! (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Hiányzol! (Hungarian)
Mi piace (Italian) ⇐ Petri György :: Kedvelem… (Hungarian)
Mi piacerebbe essere amato (Italian) ⇐ Ady Endre :: Szeretném, ha szeretnének (Hungarian) [video] [audio]
Mi sono innamorata di te (Italian) ⇐ Gősi Vali :: Megszerettelek (Hungarian)
Mi svegliai sul palmo di Dio (Italian) ⇐ Hamvas Béla :: Isten tenyerén ébredtem (Hungarian)
Mia madre (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Anyám (Hungarian)
Mia Patria, il mendicante (Italian) ⇐ Utassy József :: Kit koldus hazámnak hívok (Hungarian)
Mietitura (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Aratás (Hungarian)
Migrante (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Vándor (Hungarian)
Mikszáth - Canto funereo per bambino (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Mikszáth - Gyermekgyászdal (Hungarian)
Mille e una notte (Italian) ⇐ Bak Rita :: Ezeregy éjjel (Hungarian)
Millenovecento ottantanove (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Ezerkilencszáznyolcvankilenc (Hungarian)
Millstein (Italian) ⇐ Benő Attila :: Millstein (Hungarian)
Mimetismo (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Mimikri (Hungarian)
Mine (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Aknák (Hungarian)
Mio ramo fragile, mia dolcezza* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Gyönge ágam, édes párom* (Hungarian)
Miracoli leggeri (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Csendes csodák (Hungarian)
Misericordia per voi stessi! (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Irgalmat magatoknak! (Hungarian)
MOM – restringimento (Italian) ⇐ Marno János :: MOM-szűkület (Hungarian)
Mondo dei sogni (Italian) ⇐ Márkus László :: Álomvilág (Hungarian)
Mondo inaridito (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Kihűlt világ (Hungarian)
Monito (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Intelem (Hungarian)
Monologo (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Monológ (Hungarian)
Monologo (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Magánbeszéd (Hungarian)
Monologo di Lucian Freud sul corpo abbandonato a se stesso (Italian) ⇐ Kántor Péter :: Lucian Freud monológja a magára hagyott testről (Hungarian)
Monologo per la vita e la morte (Italian) ⇐ Faludy György :: Monológ életre halálra (Hungarian)
Montaggio (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Montázs (Hungarian)
Monti azzurri (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Kék hegyek (Hungarian)
Morire (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Meghalni (Hungarian)
Morire in calzini (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Zokniban halni meg (Hungarian)
Morte pagata (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Fizetett halál (Hungarian)
Morte privata (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Magánhalott (Hungarian)
Morte, io ti sfido (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Szemből, halál (Hungarian)
Mostra d'arte (c'est la vie) (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: tárlat (c'est la vie...) (Hungarian)
Motivi ricorrenti (Italian) ⇐ Sipos Tamás :: Visszatérő motívumok (Hungarian)
Motivo di divorzio (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Válóok (Hungarian)
Mr. Blake (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Mr. Blake (Hungarian)
Musica per chitarra (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Zene gitáron (Hungarian) [video]
Mutande nel vento (Italian) ⇐ Eörsi István :: Bugyi a szélben (Hungarian)
Muto (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Néma (Hungarian)
Nasconde nei particolari (Italian) ⇐ Jász Attila :: Részletekben rejti el (Hungarian)
Nascondino (Italian) ⇐ Marno János :: Bújócska (Hungarian)
Natale (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Karácsony (Hungarian)
Natura morta (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Csendélet (Hungarian)
Natura morta americana (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Amerikai csendélet (Hungarian)
Natura morta di Gyoma, dal 1926 (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Gyomai csendélet, 1926 - ból (Hungarian)
Natura morta dopo la festa (Italian) ⇐ Péter Erika :: Csendélet vendégség után (Hungarian)
Nave – madre (Italian) ⇐ Bíró Tímea :: Anya-hajó (Hungarian)
Navigatore morto (Italian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Halott hajós (Hungarian)
Né da sveglio, né dormendo (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Se ébren se alva (Hungarian)
Ne ricordo ne incanto (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Sem emlék sem varázslat (Hungarian)
necrologio (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: nekrológ (Hungarian)
Nel dormiveglia (Italian) ⇐ Képes Géza :: Félálomban (Hungarian)
Nel Duomo di Seghedino (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: A szegedi Dómban (Hungarian)
Nel giardino (Italian) ⇐ Bak Rita :: A kertben (Hungarian)
Nel sogno (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Álmomban (Hungarian)
Nell'improvviso vuoto tutto si amplifica (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Minden megnő a hirtelen támadt ürességben (Hungarian)
Nella casa oscura (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Sötét házban (Hungarian)
Nella chiesa di Velemér (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: A veleméri templomban (Hungarian)
Nella fossa (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Veremben (Hungarian)
Nella lingua universale della miseria (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: A nyomor nemzetközi nyelvén (Hungarian)
Nella mia città abbandonata (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Otthagyott városomban (Hungarian)
Nella parete muta (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Néma falban (Hungarian)
Nella tasca del mio capotto (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A kabátzsebemben (Hungarian)
Nello stadio attuale della mia vecchiaia (Italian) ⇐ Eörsi István :: Öregedésem jelenlegi stádiumában (Hungarian)
Nemrod va a vivere in Persia, i suoi figli: Hunor e Magor, in Meozia; la legenda della cerva (Italian) ⇐ Kézai Simon :: Ménrot Perzsiába, fiai: Hunor és Magor Meótiszba költöznek; a gímszarvas regéje (Hungarian)
Nenia per un coleottero (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Bogár-sirató (Hungarian)
Neppure (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Ginseng (Hungarian)
Neppure pioggia (Italian) ⇐ Cserenkó Gábor :: Eső se (Hungarian)
Neve (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: (Hungarian)
Neve - poesia (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Hóvers (Hungarian)
Nevicata (Italian) ⇐ Haraszti Mária :: Hóesés (Hungarian)
Nevicata agostana (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Augusztusi havazás (Hungarian)
Nient'altro (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Egyéb nem (Hungarian)
Niente di niente (Italian) ⇐ Tolnai Ottó :: Semmi, semmi (Hungarian)
Niente di particolare (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: Semmi különös (Hungarian)
Nihil (Italian) ⇐ Karinthy Frigyes :: Nihil (Hungarian)
Ninnananna (Italian) ⇐ Spiró György :: Bölcsődal (Hungarian)
Nizza '84 (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Nizza '84 (Hungarian)
No (Italian) ⇐ Képes Géza :: Nem (Hungarian)
No! No! No! (Italian) ⇐ Petri György :: Nemnemnem (Hungarian)
Nodo gordiano (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Gordiuszi csomó (Hungarian)
Noi e loro (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Mi és ők (Hungarian)
Noir (Italian) ⇐ Aranyi László :: Noir (Hungarian)
Non – danza (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Nem-tánc (Hungarian)
non addormentarti (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: ne aludj el (Hungarian)
Non andar' fuori (Italian) ⇐ Bari Károly :: Ne menj ki (Hungarian)
Non avevo il diritto (Italian) ⇐ Zelk Zoltán :: Nem volt jogom (Hungarian)
Non è magia, solo ricordo (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Csak emlék, nem varázslat (Hungarian)
Non esiste progetto (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Nincs terv (Hungarian)
Non hai l'idea (Italian) ⇐ Cserenkó Gábor :: Nem is gondolnád (Hungarian)
Non ho più parole (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Nincs már szavam (Hungarian)
Non m’ami più (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Már nem szeretsz (Hungarian)
Non ora (Italian) ⇐ Somlyó György :: Ne most (Hungarian)
Non pòsso chieder conto (Italian) ⇐ Ferencz Győző :: Nem kérhetem (Hungarian)
Non possono amarti tutti (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: Nem szerethet mindenki (Hungarian)
Non sei abbandonata (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Nem vagy elhagyott (Hungarian)
Non serve atterrirsi (Italian) ⇐ Csehy Zoltán :: Nem kell megrémülni (Hungarian)
Non serve... (Italian) ⇐ Fodor András :: Nem kell... (Hungarian)
Non so (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Nem tudom (Hungarian) [video]
Non sospettano (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Nem sejtik (Hungarian)
Non temere (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Sose félts (Hungarian)
Non vuole (Italian) ⇐ Jász Attila :: Nem akar (Hungarian)
Nonnina (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Öreganyó (Hungarian)
Nonnino (Italian) ⇐ Márkus László :: Apóka (Hungarian)
Nonnino al sud (Italian) ⇐ Kemény István :: Bácsi, délen (Hungarian)
Nostalgia (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: Honvágy (Hungarian)
Nostalgia (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Nosztalgia (Hungarian)
Nostro maiale (Italian) ⇐ Marno János :: Disznónk (Hungarian)
Notte di Balaton (Italian) ⇐ Képes Géza :: Balatoni éj (Hungarian)
Notte invernale (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Téli éjszaka (Hungarian)
Novantunesimo (Italian) ⇐ Faludy György :: A kilencvenegyedik (Hungarian)
Numeri (Italian) ⇐ Mezei András :: Számok (Hungarian)
Numero civico (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Házszám (Hungarian)
Nuovamente a San Pietroburgo (Italian) ⇐ Baka István :: Szentpéterváron újra (Hungarian)
O si (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Vagy igen (Hungarian)
Occhi azzurri (Italian) ⇐ Mezei András :: Kék szemek (Hungarian)
Oda (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Óda (Hungarian)
Ode (Italian) ⇐ József Attila :: Óda (Hungarian) [video]
Ode a un ministro afgano per il suo conferimento in carica (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez (Hungarian)
Ode al mare (Italian) ⇐ Szécsi Margit :: Óda a tengerhez (Hungarian)
Odiare è più facile (Italian) ⇐ Rába György :: Gyűlölni könnyebb (Hungarian)
Oggi (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: Ma (Hungarian)
Oggi altre… (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Ma más... (Hungarian)
Oggi cucino io (Italian) ⇐ Kiss Ottó :: Most én főzök (Hungarian)
Ogni giorno termina con la sera (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Minden nap esttel végződik (Hungarian)
Ogni mia parola (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Minden szavam (Hungarian)
Ogni respiro (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Minden lélekzetvétel (Hungarian)
Oh, la morte. (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Ó, a halál. (Hungarian)
Oh, non portar via* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Ó ne vidd el* (Hungarian)
Oltre gli ottanta (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Nyolcvan fölött (Hungarian)
Oltre le torri radiotrasmittenti (Italian) ⇐ Tóth Imre :: A rádiótornyokon túl (Hungarian)
Omega (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Omega (Hungarian)
Opuntia tortispina (Italian) ⇐ Bíró Tímea :: Opuntia tortispina (Hungarian)
Ora (Italian) ⇐ Baka István :: Most (Hungarian)
Ora solo nel'anima (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Most csak lélekben (Hungarian)
Ora... (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Most... (Hungarian)
Oraziano (Italian) ⇐ Petri György :: Horatiusi (Hungarian)
Orazione funebre (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Halotti beszéd (Hungarian) [audio]
Orfeo (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Orfeusz (Hungarian)
Orfeo ed Euridice (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Orpheusz és Eurüdiké (Hungarian)
Orgoglio professionale (Italian) ⇐ Örkény István :: Szakmai önérzet (Hungarian)
Origine (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Eredet (Hungarian)
Ospite illustre (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Illusztris vendég (Hungarian)
Ostensorio (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Monstrancia (Hungarian)
Ottava casella (Italian) ⇐ Marno János :: A nyolcadik rekesz (Hungarian)
Ottimismo di febbraio (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Februári optimizmus (Hungarian)
Otto righe (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Nyolc sor (Hungarian)
Otto righe (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Nyolc sor (Hungarian)
Ovunque io vada (Italian) ⇐ Ágai Ágnes :: Bárhova lépek (Hungarian)
Pace mattutina (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: Hajnali béke (Hungarian)
Pace, orrore (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Béke, borzalom (Hungarian)
Padre nostro (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Miatyánk (Hungarian)
Padrenostro (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Miatyánk (Hungarian)
Paesaggio squallido (Italian) ⇐ Salamon Ernő :: Nyomorú tájék (Hungarian)
Paese invecchiato (Italian) ⇐ Csata Ernő :: Vénülő falu (Hungarian)
Palinsesto 2. (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Palimpszeszt 2. (Hungarian) [video]
Pallida ombra sotto la pelle (Italian) ⇐ József Attila :: A bőr alatt halovány árnyék (Hungarian) [video]
Palline di vetro rotte (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Széttört üveggolyók (Hungarian)
Pane (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: Kenyér (Hungarian)
Parafrasi (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Parafrázis (Hungarian)
Paralelli totali (Italian) ⇐ Tóth Imre :: A totális párhuzam (Hungarian)
Parente della morte (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Halállal rokon (Hungarian)
Parente della morte (Italian) ⇐ Ady Endre :: A Halál rokona (Hungarian) [video]
Parigi (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Párizs (Hungarian)
Parlerò dentro di te (Italian) ⇐ Nyerges András :: Belőled szólok (Hungarian)
Parlo per simboli (Italian) ⇐ Pethes Mária :: Szimbólumokban – Mircea Dinescunak (Hungarian)
Partenza (Italian) ⇐ Nyerges András :: Az indulás (Hungarian)
Passato remoto (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Félmúlt (Hungarian)
Passato, presente, futuro (Italian) ⇐ Somlyó György :: Múlt, jelen, jövő (Hungarian)
Passeggiata mattutina (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Délelőtti séta (Hungarian)
Passeri (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Verebek (Hungarian)
Passione (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Passió (Hungarian)
Passione di Ravensbrück (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Ravensbrücki passió (Hungarian) [audio]
Passione pagana (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Pogány passió (Hungarian)
Passo dopo passo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Fokról-fokra (Hungarian)
Passò tra la gente solitaria del caffé (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Végigment a kávéház magányosai közt (Hungarian)
Pastorale (Italian) ⇐ Marno János :: Pastorale (Hungarian)
Pat Garrett svolge la sua missione (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Pat Garrett hivatását gyakorolja (Hungarian)
Pathetica (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Pathetica (Hungarian)
Patto (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Alku (Hungarian)
Peccato ed espiazione (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Bűn és bűnhődés (Hungarian) [audio]
Pécs (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Pécs (Hungarian)
Pellegrinaggio (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Zarándoklat (Hungarian)
Pensi, che io viva al posto tuo? (Italian) ⇐ Csukás, István :: Helyetted élek, azt hiszed? (Hungarian)
Pensieri (Italian) ⇐ Déry Lucy :: Gondolatok (Hungarian)
Pensieri nel cimitero (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Gondolatok a temetőben (Hungarian)
Pensieri nella biblioteca (Italian) ⇐ Vörösmarty Mihály :: Gondolatok a könyvtárban (Hungarian)
Pensieri nella cantina (Italian) ⇐ Örkény István :: Gondolatok a pincében (Hungarian)
Pensieri su Dio (Italian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Istenről (Hungarian)
Pensierri appiccicati sul parabrezza (Italian) ⇐ Péter Erika :: Szélvédőre tapadt gondolatok (Hungarian)
Per alcuni odiatori (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Egynémely gyűlölködőkhöz (Hungarian)
Per le madri lontane (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Távoli anyáknak (Hungarian)
Per me stesso (Italian) ⇐ André Ferenc :: Magamnak (Hungarian)
Per oggi (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: Mára (Hungarian)
Per oggi (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Mára (Hungarian)
Per poter raggiungere l’area illuminata dal sole (Italian) ⇐ Petri György :: Hogy elérjek a napsütötte sávig… (Hungarian) [video]
Per poter' resistere (Italian) ⇐ Utassy József :: Hogy kibírjam (Hungarian)
Per quando giungi (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Mire megjössz (Hungarian) [video] [audio]
Per un attimo rimaniamo coricati ancora (Italian) ⇐ Sipos Tamás :: Még egy pillanatra fekve maradunk (Hungarian)
Per un caro amico (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Egy jó baráthoz (Hungarian)
Per voi e per mia madre (Italian) ⇐ Balogh Attila :: Nektek és anyámnak (Hungarian)
Perché (Italian) ⇐ Kiszely Diána :: Mert (Hungarian)
Perché (Italian) ⇐ Károlyi Amy :: Miért (Hungarian)
Perché quella parte delle mie canzoni… (Italian) ⇐ Heltai Jenő :: Mert dalaimnak… (Hungarian)
Perché sei seduta di fronte a me… (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Mert szemben ülsz velem... (Hungarian) [video]
Perdita (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Veszteség (Hungarian)
Perdonagli il suo ardito peccato... (Italian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Bocsásd meg vakmerő bűnét... (Hungarian)
Perspettiva decadente (Italian) ⇐ Bak Rita :: Bomló perspektíva (Hungarian)
pesca al luccio (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: csukázás (Hungarian)
Pesce rosso (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Vörös hal (Hungarian)
Pesci nella rete (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Halak a hálóban (Hungarian)
petri pensum (Italian) ⇐ Erdős Virág :: petri penzum (Hungarian) [video]
Piango il Re degli attori (Italian) ⇐ Nagy László :: Gyászom a Színészkirályért (Hungarian)
Pianto sotto l'Albero della Vita (Italian) ⇐ Ady Endre :: Sírás az Élet-fa alatt (Hungarian)
Piccione viaggiatore da competizione e il falco (Italian) ⇐ Acsai Roland :: A versenypostagalamb és a sólyom (Hungarian)
Piccola musica notturna (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Kis éjizene (Hungarian)
Pienamente, in cambio di niente (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Semmiért egészen (Hungarian)
Pietre tombali armeni (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Örmény sírkövek (Hungarian)
Pigmalione (Italian) ⇐ Baka István :: Pügmalión (Hungarian)
Pilato (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Pilátus (Hungarian)
Pioggia d'oro (Italian) ⇐ Ferencz Győző :: Aranyeső (Hungarian)
Pioggia gialla (Italian) ⇐ Kormos István :: Sárga eső (Hungarian)
Piombo nel piombo (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Ólom az ólomban (Hungarian)
Piove a dirotto (Italian) ⇐ Pethes Mária :: Annyira zuhog (Hungarian)
Più profondo, più lontano (Italian) ⇐ Győrffy Ákos :: Mélyebb, távoli (Hungarian)
Più silenziosamente, più lentamente (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Halkabban, lassabban (Hungarian)
Planctus (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Planctus (Hungarian)
Plenilunio (Italian) ⇐ Szabó T. Anna :: Holdtölte (Hungarian)
Plisetskaja (Italian) ⇐ Fodor András :: Pliszeckaja (Hungarian)
Poesia (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Költemény (Hungarian) [audio]
Poesia all'arte poetica (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Vers a költészethez (Hungarian)
Poesia alla maniera antiquata (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Vers ódon mintára (Hungarian)
Poesia d’amore (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Szerelmes vers (Hungarian)
POESIA DELLE MIE POESIE (Italian) ⇐ Nagy László :: Verseim verse (Hungarian)
Poesia inabissata (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Elsüllyedt költemény (Hungarian)
Poesia invernale (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Téli vers (Hungarian)
Poesia mattutina (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Reggeli vers (Hungarian)
Poesia occasionale (Italian) ⇐ Zelk Zoltán :: Alkalmi vers (Hungarian)
Poesia semplice sulla grazia (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Egyszerű vers a kegyelemről (Hungarian)
Poesia sul tempo parziale dello socialismo (Italian) ⇐ Marno János :: Vers a szocializmus félállásáról (Hungarian)
Poesia sulle leggi (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Vers a törvényekről (Hungarian)
Poesie intorno la poesia. Frammenti. (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Versek a vers körül. Részletek. (Hungarian)
poesiola polverosa (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: poros versike (Hungarian)
Poetica (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Poetica (Hungarian)
Poi verrà l'inverno (Italian) ⇐ Kormos István :: Majd tél jön (Hungarian)
Poi... (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Aztán… (Hungarian)
Pomeriggio (Italian) ⇐ Bak Rita :: Délután (Hungarian)
Portai la via... (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Hoztam utat... (Hungarian) [audio]
Porto con me anche questo (Italian) ⇐ Erdős Virág :: Ezt is elviszem magammal (Hungarian) [video]
Portone, sole, donne (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Kapu, nap, asszonyok (Hungarian)
Posa la tua mano (Italian) ⇐ József Attila :: Tedd a kezed (Hungarian) [audio]
Poscritto al vangelo (Italian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Utóirat az evangéliumhoz (Hungarian)
Post mortem (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Post mortem (Hungarian)
Posta del campo, con variazioni (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Tábori posta, változatokkal (Hungarian) [video]
Povero Yorick (Italian) ⇐ Kormos István :: Szegény Yorick (Hungarian)
Prato innevato (Italian) ⇐ Kormos István :: Havas rét (Hungarian)
Pratoline sparge la prateria* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Százszorszépet ont a rét* (Hungarian)
Preghiera barbarica (Italian) ⇐ Csoóri Sándor :: Barbár imádság (Hungarian)
Preghiera di Van Gogh (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Van Gogh imája (Hungarian)
Preghiera serale (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Esti imádság (Hungarian)
Preghiera sul treno diretto (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Fohász a gyorsvonaton (Hungarian)
Preparativi (Italian) ⇐ Zelk Zoltán :: Készülődés (Hungarian)
Preservami (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Őrizz meg (Hungarian)
Presso l’altare di Nuit (Italian) ⇐ Aranyi László :: Nuit oltáránál (Hungarian)
Presso la tomba di E.P. (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: E. P. sírjánál (Hungarian)
Prestigio (Italian) ⇐ Örkény István :: Presztízs (Hungarian)
Prigionia (Italian) ⇐ Spiró György :: Fogság (Hungarian)
Prigionia (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Hadifogság (Hungarian)
Prima che (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Mielőtt (Hungarian)
Prima che (Italian) ⇐ Márkus László :: Mielőtt (Hungarian)
Prima del grande silenzio (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: A nagy csönd előtt (Hungarian)
Prima dell’Epifania (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Vízkereszt előtt (Hungarian)
Prima della cena (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Vacsora előtt (Hungarian)
Prima di (Italian) ⇐ Zelk Zoltán :: Mielőtt (Hungarian)
Prima notte di nozze clandestina (Italian) ⇐ Utassy József :: Illegális nászéjszaka (Hungarian)
Prima, che (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Mielőtt (Hungarian)
Primavera (Italian) ⇐ Bari Károly :: Tavasz (Hungarian)
Primavera nel cimitero di Hajongard (Italian) ⇐ Áprily Lajos :: Tavasz a házsongárdi temetőben (Hungarian)
Profumo di cipolle, polvere, sinfonia di Beethoven (Italian) ⇐ Csukás, István :: Hagymaillat, por, beethoven-szimfónia (Hungarian)
Prologo (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Prológus (Hungarian)
Prologo - alla prima rappresentazioe (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Prológus - egy ősbemutatóhoz (Hungarian)
Prologo – lunedì, verso sera (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Prológ – hétfő, estefelé (Hungarian)
Prologo ad un libro di poesie (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Előhang egy verskötethez (Hungarian)
Prossimamente (questo è un giorno così) (Italian) ⇐ Bátai Tibor :: Legközelebb (ez egy ilyen nap) (Hungarian)
Proteo in psichiatria [1-3] (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Próteusz a pszichiátrián [1-3] (Hungarian)
Proteo in psichiatria [4 - 6] (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Próteusz a pszichiátrián [4-6] (Hungarian)
Proteo in psichiatria [7-10] (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Próteusz a pszichiátrián [7-10] (Hungarian)
punk’s not dead (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: punk’s not dead (Hungarian)
Punto d'impatto (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: A becsapódás helye (Hungarian)
Punto di vista dei cioccolatini (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Csoki nézőpont (Hungarian)
Purgatorio (Italian) ⇐ Rába György :: Purgatórium (Hungarian)
Purificarsi (Italian) ⇐ Sipos Tamás :: Megtisztulni (Hungarian)
Purificarsi nell'amore (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Megtisztulni szerelemben (Hungarian)
Purtroppo (Italian) ⇐ Egervári József :: Sajnos (Hungarian)
Qual è il segreto per una vita lunga e sana? (Italian) ⇐ Marno János :: Mi a hosszú, egészséges élet titka? (Hungarian)
Qualcuno (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Valaki (Hungarian)
Qualcuno cammina sulla cima degli alberi (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Valaki jár a fák hegyén (Hungarian) [video]
Qualcuno pregava per me (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Valaki értem imádkozott (Hungarian) [video]
Quando a Iloba s’era fatta sera (Italian) ⇐ Zelk Zoltán :: Mikor Ilobán este lett (Hungarian)
Quando all’improvviso scende la sera (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Mikor az este hirtelen leszáll, (Hungarian)
Quando arriva l'inverno (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ha jön a tél (Hungarian)
Quando avrai passato la quaranta (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Ha negyvenéves… (Hungarian)
Quando la luna nuova gridó (Italian) ⇐ Szécsi Margit :: Mikor az újhold sikoltott (Hungarian)
Quando la nostra ombra non cresce (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Amikor nem nő árnyékunk (Hungarian)
Quando si lavano i vecchi (Italian) ⇐ Farkas Árpád :: Mikor az öregemberek mosakodnak (Hungarian) [audio]
Quando ti renderai conto (Italian) ⇐ Birtalan Balázs :: Amikor rájössz milyen (Hungarian)
Quarta Domenica d'Avvento (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Aranyvasárnap (Hungarian)
Quarta egloga (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Negyedik ecloga (Hungarian) [video]
Quartina (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Négysoros (Hungarian) [audio]
Quartina (Italian) ⇐ Marno János :: Négysoros (Hungarian)
quasi (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: majdnem (Hungarian)
Quattordici righe (Italian) ⇐ Zelk Zoltán :: Tizennégy sor (Hungarian)
Quattro frasi sulla montagna e sul lago (Italian) ⇐ Győrffy Ákos :: Négy mondat a hegyről és a tóról (Hungarian)
Quel che Dio deve sapere! (Italian) ⇐ Kántor Péter :: Mit kell tudnia istennek? (Hungarian)
Quel che rimane (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Ami megmarad (Hungarian)
Quel, ch’è perduto per sempre (XII. 19.) (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Ami örökre elveszett (XII. 19.) (Hungarian)
Quel, che manca ancora (XII. 1.) (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Ami hátravan (XII. 1.) (Hungarian)
Quella notte (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Azon az éjjel (Hungarian)
Quella piccola luce (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Az a kis fény (Hungarian)
Quella vera (Italian) ⇐ Károlyi Amy :: Az igazi (Hungarian)
Quest’autunno dal naso gocciolante (Italian) ⇐ Csukás, István :: Ez a csöpögős orrú ősz (Hungarian)
Questione (Italian) ⇐ Zelk Zoltán :: Kérdés (Hungarian)
Questo (Italian) ⇐ Kiszely Diána :: Ez (Hungarian)
Questo è tutto (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Ennyi (Hungarian)
Qui (Italian) ⇐ Mezei András :: Itt (Hungarian)
Qui (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Itt (Hungarian)
Qui comincia (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Itt kezdődik (Hungarian)
Qui ed ora (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Itt és most (Hungarian)
Raccogliere (Italian) ⇐ Góz Adrienn :: Összeszedni (Hungarian)
raccoglitore di cotone (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: gyapotszedő (Hungarian)
Raffigurare equivale a dimenticare la realtà interiore (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Láttatni annyi, mint elfeledni a belső valóságot (Hungarian)
Ragazzino (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Kisfiú (Hungarian)
Raggiera serale (Italian) ⇐ Tóth Árpád :: Esti sugárkoszorú (Hungarian)
Ragnarǫk (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Ragnarök (Hungarian)
rammarico (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: kesergés (Hungarian)
Ramo (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Ág (Hungarian)
Ramo d’albicocco (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Barackfaág (Hungarian)
Ramo di sakura (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Szakuraág (Hungarian)
Ramo spezzato nella polvere (Italian) ⇐ Somlyó Zoltán :: Letört gally a porban (Hungarian)
Rapporto del revisore generale sulla trasparenza della società Fortinbras & Fortinbras (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: A dán királyi főszámvevő jelentése a Fortinbras & Fortinbras cég átvilágításáról (Hungarian)
Rapporto sulla poesia (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Jelentés a versről (Hungarian)
Re Konc* (Italian) ⇐ Csata Ernő :: Konc király (Hungarian)
Recinzione di filo spinato (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Szögesdrótkerítés (Hungarian)
Reciproco (Italian) ⇐ Marno János :: Reciprok (Hungarian)
Recita a Bolzano (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Vendégjáték Bolzanóban (Hungarian)
Refusi (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Nyomdahibák (Hungarian)
Regalo (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Ajándék (Hungarian)
Regalo per colui che rimane qui (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Ajándék az ittmaradónak (Hungarian)
Regensburg (Italian) ⇐ Győrffy Ákos :: Regensburg (Hungarian)
Regolamenti basilari (Italian) ⇐ Fodor Ákos :: Alapszabályok (Hungarian)
Remember (Italian) ⇐ Balázs F. Attila :: Remember (Hungarian)
Remember... (Italian) ⇐ Fodor András :: Remember… (Hungarian)
Reminescenza (Italian) ⇐ Déry Lucy :: Reminiszcencia (Hungarian)
Rendiconto (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Számadás (Hungarian)
Rendiconto virtuoso (Italian) ⇐ Jónás Tamás :: Virtuóz beszámoló (Hungarian)
Reprimersi (Italian) ⇐ Kölcsey Ferenc :: Elfojtódás (Hungarian)
Requiem (Italian) ⇐ Bari Károly :: Rekviem (Hungarian)
Requiem per una donna (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: Requiem egy asszonyért (Hungarian)
Resta da vedere (Italian) ⇐ Jónás Tamás :: Majd elválik (Hungarian)
Resurrezione (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Föltámadás (Hungarian)
Riassunto (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Összegez (Hungarian)
Ricetta per una vita armoniosa (Italian) ⇐ Eörsi István :: A harmonikus élet receptje (Hungarian)
Richter (Italian) ⇐ Vasadi Péter :: Richter (Hungarian)
Ricordando una vecchia strada (Italian) ⇐ Csoóri Sándor :: Emlékezés egy régi utcára (Hungarian)
Ricordanza prudente III. (Italian) ⇐ Balogh Attila :: Óvatos emlékezés III. (Hungarian)
Ricordanza prudente XIII. (Italian) ⇐ Balogh Attila :: Óvatos emlékezés XIII. (Hungarian)
Ricordanza prudente XVIII. (Italian) ⇐ Balogh Attila :: Óvatos emlékezés XVIII. (Hungarian)
Ricordanza prudente XIX. (Italian) ⇐ Balogh Attila :: Óvatos emlékezés XIX. (Hungarian)
Ridete tutti quanti (Italian) ⇐ Kiss Ottó :: Mindenki nevessen (Hungarian)
Ridosso al comignolo (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Kémény mellől (Hungarian)
Riflessioni di un orso (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: A medve töprengése (Hungarian) [video]
Riflesso (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Tükröződés (Hungarian)
Rimanenza (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Maradék (Hungarian)
Rimangono tutti… (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Mindenki marad... (Hungarian)
Rimani con me (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Maradj velem (Hungarian)
rimembranza divina (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: isteni visszaemlékezés (Hungarian)
Rimembranza presso il lago (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Emlékezés a tónál (Hungarian)
Rinascita (Italian) ⇐ Déry Lucy :: Újjászületés (Hungarian)
Rincorrersi (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Kergetőzés (Hungarian)
Riposo (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: Pihenő (Hungarian)
Risposta (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Válasz (Hungarian)
Risposta (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Felelet (Hungarian)
Risposta (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Válasz (Hungarian)
Risposta a una lettera (Italian) ⇐ Fodor András :: Válasz egy levélre (Hungarian)
Ritardo (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Késés (Hungarian)
Ritmo storico (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Történelmi ritmus (Hungarian)
Ritorno a casa (Italian) ⇐ Utassy József :: Hazamegyek (Hungarian)
Ritorno a casa (Italian) ⇐ Károlyi Amy :: Hazatérés (Hungarian)
Ritratto (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Arckép (Hungarian)
Roghi (Italian) ⇐ Szécsi Margit :: Máglyák (Hungarian)
Romanza (Italian) ⇐ Forbáth Imre :: Románc (Hungarian)
Romanza umile (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Szerény románc (Hungarian)
Rondo (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Rondo (Hungarian)
Rosa d’autunno (Italian) ⇐ Reviczky Gyula :: Őszi rózsa (Hungarian)
Rose Selvatiche (Italian) ⇐ Déry Lucy :: Vad Rózsák (Hungarian)
Rottura (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Szakítás (Hungarian)
Rovine (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Romok (Hungarian)
Ruoli (Italian) ⇐ Eörsi István :: Szerepek (Hungarian)
S’è questo che senti (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Ha ezt érzed (Hungarian)
Sacrificio umano (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Emberáldozat (Hungarian)
Sai… (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Tudod... (Hungarian)
Sala parto (Italian) ⇐ Szabó T. Anna :: Szülőszoba (Hungarian)
Salmi pagani 1. (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Pogány zsoltárok 1. (Hungarian) [video]
Salmi pagani 2. (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Pogány zsoltárok 2. (Hungarian) [video]
Salmo (Italian) ⇐ Baka István :: Zsoltár (Hungarian)
Salmo (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Zsoltár (Hungarian)
Salmo nº XLII (Italian) ⇐ Képes Géza :: A XLII. zsoltár (Hungarian)
Salmo nº 137 (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: A 137. zsoltár (Hungarian)
Saluto nuziale da lontano (Italian) ⇐ Ady Endre :: Lakodalmi köszöntő távolból (Hungarian)
Sappi, son rimasta là per sempre (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: Tudd, mindig ott maradtam (Hungarian)
Sarà allo stesso modo? (Italian) ⇐ Lackfi János :: Ugyanígy lesz-e? (Hungarian)
Sara, non sogghignare di me (Italian) ⇐ Petri György :: Sári, ne vigyorogj rajtam (Hungarian)
Sarò il loro compagno (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Társuk leszek (Hungarian)
scaccomatto (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: matt (Hungarian)
Scavo in profondità (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Mélyre ások (Hungarian)
Scene di vita quotidiana (Italian) ⇐ Dávid Attila :: Hétköznapi jelenetek (Hungarian)
Schizzo d’autunno (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Őszi vázlat (Hungarian)
Schwarcz Blanka (Italian) ⇐ Mezei András :: Schwarcz Blanka (Hungarian)
Scongiuro (Italian) ⇐ Kalász Orsolya :: Ráolvasó (Hungarian)
Scorcio di vita paesana (Italian) ⇐ Bak Rita :: Falusi életkép (Hungarian)
Scriptum (frammenti) (Italian) ⇐ Károlyi Amy :: Scriptum (részletek) (Hungarian)
Scrittura cifrata (Italian) ⇐ Fodor András :: Titkosírás (Hungarian)
Scuola delle pecore (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: A birka-iskola (Hungarian)
Se chiudo gli occhi (Italian) ⇐ Tersánszky Józsi Jenő :: Szemem ha behunytam (Hungarian)
Se ci fosse qualcuno (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Ha lenne kit (Hungarian)
Se è vero (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Ha igaz az (Hungarian)
Se fosse così anche la morte (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Ha a halál is ilyen volna csak... (Hungarian)
Se fumassi, chiederei fuoco sempre agli altri (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: Ha dohányoznék, mindig mástól kérnék tüzet (Hungarian)
Se potessi essere… (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Ha lehetnék… (Hungarian)
Se t’allontani (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Ha távolodsz (Hungarian)
Se t’avviliresti (Italian) ⇐ Márkus László :: ha elcsüggednél (Hungarian)
Se ti chiedono chi sei, dì' che... (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Ha kérdik, ki vagy, ezt mondd (Hungarian)
Se una volta… (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Egyszer ha... (Hungarian)
Se venissi... (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Ha jönnél... (Hungarian)
Sectio caesarea (Italian) ⇐ Farkas Árpád :: Sectio caesarea (Hungarian) [audio]
Sedum (Italian) ⇐ Marno János :: Varjúháj (Hungarian)
Segnali di luce (Italian) ⇐ Kassák Lajos :: Fényjelek (Hungarian) [audio]
segnare il passo (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: helybenjárás (Hungarian)
Segreto (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Titok (Hungarian)
Segue (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Folyt. köv. (Hungarian)
Sei bella (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Szép vagy (Hungarian)
sei mai stato così stanco? (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: voltál olyan fáradt? (Hungarian)
Sei tornata a casa, i sonetti son appena andati in spiaggia (Italian) ⇐ Parti Nagy Lajos :: Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek (Hungarian)
Sei un segno sullo stipite della porta (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Ajtófélfámon jel vagy (Hungarian)
Seminavo chiaro di luna* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Holdfényt vetettem* (Hungarian) [audio]
Senza bussare (Italian) ⇐ József Attila :: Kopogtatás nélkül (Hungarian) [video]
Senza incartare (Italian) ⇐ Ferencz Győző :: Csomagolás nélkül (Hungarian)
Senza limiti (Italian) ⇐ Gergely Tamás :: Határtalan (Hungarian)
Senza madrelingua (Italian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Anyanyelvtelen (Hungarian)
Senza paura (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Félelem nélkül (Hungarian)
Senza riguardo (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Tekintet nélkül (Hungarian)
Senza speranza (Italian) ⇐ József Attila :: Reménytelenül (Hungarian) [video]
Senza voce (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Hangtalanul (Hungarian)
Sequenze chassidiche. VII (2) (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Hászid Szekvenciák. VII (2) (Hungarian)
Sera (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Este (Hungarian)
Sera (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Este (Hungarian)
Sera (Italian) ⇐ Márkus László :: Este (Hungarian)
Sera di novembre (Italian) ⇐ Somlyó Zoltán :: Novemberest (Hungarian)
Sera invernale (Italian) ⇐ Bari Károly :: Téli este (Hungarian)
Sera, sera… (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Este, este… (Hungarian)
Sessanta (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvan (Hungarian)
Sessantacinque (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvanöt (Hungarian)
Sessantadue (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvankettő (Hungarian)
Sessantanove (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvankilenc (Hungarian)
Sessantaquattro (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvannégy (Hungarian)
Sessantaquattro anni (Italian) ⇐ Zelk Zoltán :: Hatvannégy év (Hungarian)
Sessantasei (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvanhat (Hungarian)
Sessantasei gradini di Omar Khayyam (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Omár Khájjám hatvanhat lépcsőfoka (Hungarian)
Sessantasette (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvanhét (Hungarian)
Sessantatre (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvanhárom (Hungarian)
Sessantotto (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvannyolc (Hungarian)
Sessantuno (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hatvanegy (Hungarian)
Settanta (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hetven (Hungarian)
Settantadue (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hetvenkettő (Hungarian)
Settantuno (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Hetvenegy (Hungarian)
Settembre (Italian) ⇐ Képes Géza :: Szeptember (Hungarian)
Settembre (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Szeptember (Hungarian)
Settembre (Italian) ⇐ Gárdonyi Géza :: Szeptember (Hungarian)
Settembre (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Szeptember (Hungarian)
Settima sinfonia (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Hetedik szimfónia (Hungarian)
Settimo cerchio dell’inferno (Italian) ⇐ Pilinszky János :: A pokol hetedik köre (Hungarian)
Si congedano le muse (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Búcsúznak a múzsák (Hungarian)
Si, il fogliame (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Igen, a lomb (Hungarian)
Si, ma (Italian) ⇐ Képes Géza :: Igen, de (Hungarian)
Sia benedetto (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Legyen áldott (Hungarian)
Siamo in sessanta nella scuola. (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Az iskolában hatvanan vagyunk. (Hungarian)
Siano benedetti (Italian) ⇐ Mezei András :: Az utcán (Hungarian)
Siediti vicino a me (Italian) ⇐ Csukás, István :: Ülj ide mellém (Hungarian)
Sigaretta serale (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Estéli cigarettaszó (Hungarian)
Signore, mi hai infilzato sull'amo (Italian) ⇐ Petri György :: Horgodra tűztél, uram (Hungarian)
Sii forte (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Csak légy erős (Hungarian)
Silenzio (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Csend (Hungarian)
Silenzio (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Csend (Hungarian)
Silenzio lungo un grido (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Kiáltásnyi csönd (Hungarian)
Silenzioso salmo serale (Italian) ⇐ József Attila :: Csöndes estéli zsoltár (Hungarian)
Simbiosi senza rime (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Rímtelen szinbiózis (Hungarian)
Simboli (Stanze) (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Szimbólumok (Stanzák) (Hungarian)
Sinossi di Beckett (Italian) ⇐ Petri György :: Beckett-szinopszis (Hungarian)
SMS (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: SMS (Hungarian)
Soddisfazione (Italian) ⇐ Nyerges András :: Elégtétel (Hungarian)
Soffio nel palmo la polenta (Italian) ⇐ Kormos István :: Kását fújok tenyeremben (Hungarian)
Soffitto decorato con le ali d’angelo… (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Angyalszárny-mintás mennyezet… (Hungarian)
soglia di tollerabilità (Italian) ⇐ Kalász Orsolya :: tűrésfok (Hungarian)
Sogno (Italian) ⇐ Kormos István :: Álom (Hungarian)
Sogno (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: Álom (Hungarian)
Sogno con diversi fattori sconosciuti (Italian) ⇐ Kemény István :: Több ismeretlenes álom (Hungarian)
Sogno sulla neve (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Álom a havon (Hungarian)
Solforatura (Italian) ⇐ Marno János :: Kénezés (Hungarian)
Solo (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Egyedül (Hungarian)
Solo amare (Italian) ⇐ Gősi Vali :: Csak szeretni (Hungarian) [video]
Solo il bracciolo (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Csak a szék (Hungarian)
Solo l'agnello (Italian) ⇐ Bella István :: Csak a bárány (Hungarian) [video]
Solo le parole (Italian) ⇐ Baka István :: Csak a szavak (Hungarian)
Solo noi... (Italian) ⇐ Fodor András :: Csak mi… (Hungarian)
Solo ossa, pelle e dolore (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Csak csont és bőr és fájdalom (Hungarian)
Solo quella luce (Italian) ⇐ Bella István :: Csak az a fény (Hungarian)
Solo te (Italian) ⇐ Emőd Tamás :: Csak téged (Hungarian)
Solo tu m’interessi (Italian) ⇐ Faludy György :: Te érdekelsz csak (Hungarian)
Solo una persona (Italian) ⇐ Petri György :: Csak egy személy (Hungarian)
Solo una volta (Italian) ⇐ Spiró György :: Csak egyszer (Hungarian)
Son i tuoi occhi,che mi avevan' amato più a lungo (Italian) ⇐ Nadányi Zoltán :: A két szemed szeretett legtovább (Hungarian)
Son nata ridendo (Italian) ⇐ Ágai Ágnes :: Nevetve jöttem a világra (Hungarian)
Sonetto al caro ritrovato (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Szonett a kedves megtalálthoz (Hungarian)
Sonno insonne (Italian) ⇐ Fodor András :: Álmatlan álom (Hungarian)
Sonno intorpidito, come svenimento; sogno insolito (Italian) ⇐ Aranyi László :: Ájulásszerű, dermedt alvás; szokatlan álom (Hungarian)
Sonno leggero (Italian) ⇐ Rába György :: Az éberálom (Hungarian)
Sono stata (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Voltam (Hungarian)
Sono un mero lamento (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Csupa baj (Hungarian)
Sorgente (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Forrás (Hungarian)
Sospeso (Italian) ⇐ Képes Géza :: Fennakadva (Hungarian)
Sotto il cielo della Pannonia (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Pannon ég alatt (Hungarian)
Sotto il cielo invernale (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Téli ég alatt (Hungarian)
Sotto il monte Sion (Italian) ⇐ Ady Endre :: A Sion-hegy alatt (Hungarian)
Sotto il peso (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: A súly alatt (Hungarian)
Sotto il Sole (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: A Nap alatt (Hungarian)
Sotto la cinta (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Övön alul (Hungarian)
Sotto la gonna d’una medusa (Italian) ⇐ Acsai Roland :: Egy medúza szoknyája alatt (Hungarian)
Sotto la nevicata (Italian) ⇐ Benjámin László :: A hóesésben (Hungarian)
Sotto le stelle nere (Italian) ⇐ Góz Adrienn :: Fekete csillagok alatt (Hungarian)
Sotto pressione sopporto ancora cosi (Italian) ⇐ Kalász Orsolya :: Még szorítással így viselem (Hungarian)
Souvenir (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Souvenir (Hungarian)
Spazi (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Terek (Hungarian) [audio]
Spazio e tempo (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hely és idő (Hungarian)
Speranza (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Remény (Hungarian)
Spettro (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Fantom (Hungarian)
Stato d'animo (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A hangulat (Hungarian)
Statua di cinque minuti (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Ötperces szobor (Hungarian)
Stavrogin ritorna (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin visszatér (Hungarian) [audio]
Stavrogin si congeda (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin elköszön (Hungarian) [video] [audio]
Stele della vittoria di Mielandia (Italian) ⇐ Aranyi László :: Győzelmi sztélé Mézföldről (Hungarian)
Stella pellegrina (Italian) ⇐ Fodor András :: Idegen csillag (Hungarian)
Stella proibita (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Tiltott csillagon (Hungarian)
Sto conteggiando... (Italian) ⇐ Reviczky Gyula :: Számlálgatom... (Hungarian)
Storia antiquata (Italian) ⇐ Szabó Magda :: Régimódi történet (Hungarian)
Storia d’una sofferenza (Italian) ⇐ Vasadi Péter :: Szenvedéstörténet (Hungarian)
Storia dal Paradiso (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Paradicsomi történet (Hungarian)
Strada a senso unico (Italian) ⇐ Rakovszky Zsuzsa :: Egyirányú utca (Hungarian)
Strada invernale (Italian) ⇐ Baka István :: Téli út (Hungarian)
Straripa sulla riva... (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Csapj ki a partra... (Hungarian)
Stringersi a te (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Bújni hozzád (Hungarian)
Strofe irregolari dedicate a Radnóti (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Szabálytalan strófák Radnótihoz (Hungarian)
Stroke (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Stroke (Hungarian)
Struggle for life (Italian) ⇐ Karinthy Frigyes :: Struggle for life (Hungarian) [audio]
Studio trascendentale (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Transzcendens etűd (Hungarian)
Su di te non può aver presa (Italian) ⇐ Gősi Vali :: Nem foghat rajtad (Hungarian)
Su due ruote (Italian) ⇐ Oláh Tamás :: Két keréken (Hungarian)
Su una foto di Brassai (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy Brassai-képre (Hungarian)
su una panchina (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: egy padon (Hungarian)
Sua mano è un umido sasso (Italian) ⇐ Gyukics Gábor :: Keze nedves kavics… (Hungarian)
Subotica (Italian) ⇐ Góz Adrienn :: Szabadka (Hungarian)
Sul carro di Elia (Italian) ⇐ Ady Endre :: Az Illés szekerén (Hungarian)
Sul esempio della "Strada ripida" (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: A „Meredek Út” egyik példányára (Hungarian)
Sul Grande Carro (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A Göncöl szekerén (Hungarian)
Sul margine di un segreto (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Egy titok margójára (Hungarian) [audio]
Sul molo nel mese di marzo (Italian) ⇐ Birtalan Balázs :: Márciusban a mólón (Hungarian)
Sul profitto dei capitalisti (Italian) ⇐ József Attila :: A tőkések hasznáról (Hungarian)
Sul retro di una fotografia (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Egy fénykép hátlapjára (Hungarian)
Sul viso dei morti (Italian) ⇐ Bari Károly :: Holtak arca fölé (Hungarian)
Sull’isola di Margherita (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: A Margitszigeten (Hungarian)
Sulla filosofia (Italian) ⇐ Petri György :: A filozófiáról (Hungarian)
Sulla lealtà patriottica (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: A hazafiúi hűségről (Hungarian)
Sulla linea di confine (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mezsgyén (Hungarian)
Sulla montagna sopra Hibernitia (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hibernitia felett a hegyen (Hungarian)
Sula neve rossa (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Vörös havon (Hungarian)
Sulla palude (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: A lápon (Hungarian) [video]
Sulla riva del mare (Italian) ⇐ Pilinszky János :: A tengerpartra (Hungarian)
Sulla riva del Tibisco (Italian) ⇐ Ady Endre :: A Tisza-parton (Hungarian)
Sulla riva della realtà (Italian) ⇐ Bak Rita :: A valóság partján (Hungarian)
Sulla riva di Betzaeda (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: A Bethesda partján (Hungarian)
Sulla sedie e sul letto (Italian) ⇐ Pilinszky János :: A széken és az ágyon (Hungarian)
Sulla soglia della libertà (Italian) ⇐ Rába György :: A szabadság küszöbén (Hungarian)
Sulla spiaggia dei nudisti (Italian) ⇐ Utassy József :: Nudista strandon (Hungarian)
Sulla tavola di pietra (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: A kőtáblára (Hungarian)
Sulla Via Crucis (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Út a Kálváriára (Hungarian)
Sulle anime: alcuni ermafroditi - primordiali (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: A lelkekről: néhány ős-androgin (Hungarian)
Sulle orme della leggenda di Hamelin (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Hammelni legenda nyomán (Hungarian)
Supino (Italian) ⇐ Páskándi Géza :: Hanyatt... (Hungarian)
Supplica a San Biagio (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Balázsolás (Hungarian)
Se dall'alto giunge la tempesta* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Ha vihar jő a magasból* (Hungarian)
T’amo, lo sai? (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Szeretlek, tudod? (Hungarian)
Tabernacolo (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Tabernákulum (Hungarian)
Tamburo e danza (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Dob és tánc (Hungarian) [audio]
Tante piaghe (Italian) ⇐ Nádasdy Ádám :: Ennyi sebet (Hungarian)
Tanto rara (Italian) ⇐ Petri György :: Oly ritka (Hungarian)
Tarnava Grande (Italian) ⇐ Kányádi Sándor :: Nagyküküllő (Hungarian)
Tascapane (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Tarisznya (Hungarian) [audio]
Tatuaggio (Italian) ⇐ Góz Adrienn :: Tetoválás (Hungarian)
Tavole di pietra (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Kőtáblák (Hungarian)
Tempo distinto (Italian) ⇐ Hajnal Anna :: Külön idő (Hungarian)
Tempo inetto (Italian) ⇐ Spiró György :: Időtlen idő (Hungarian)
Tenebra (Italian) ⇐ Rába György :: Fénytelen (Hungarian)
Tentazioni (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kísértések (Hungarian)
Teoresi (Italian) ⇐ Márkus László :: Alapvetés (Hungarian)
Terapia matrimoniale (Italian) ⇐ Petri György :: Házasságterápia (Hungarian)
Terra sommersa (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Elsüllyedt föld (Hungarian)
Terra...Terra... (Italian) ⇐ Márai Sándor :: Föld...Föld... (Hungarian)
Terz'ultima parola di Gesù (Italian) ⇐ Simon Balázs :: Jézus harmadik utolsó szava (Hungarian)
Terza volta (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Harmadszor (Hungarian)
Testa tagliata (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Levágott fej (Hungarian)
Testamento (Italian) ⇐ Eötvös József :: Végrendelet (Hungarian)
Testamento (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Végrendelet (Hungarian)
Testamento (Italian) ⇐ Justus Pál :: Végrendelet (Hungarian)
Testamento (II) (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Végrendelet (II) (Hungarian)
Testamento (I) (Italian) ⇐ Hervay Gizella :: Végrendelet (I) (Hungarian)
Testamentum (Italian) ⇐ Baka István :: Testamentum (Hungarian)
Testimonianza (Italian) ⇐ Mezei András :: Tanúvallomás (Hungarian)
Ti aspetto (Italian) ⇐ Somlyó Zoltán :: Várlak (Hungarian)
Ti rammenti ancora? (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Emlékszel- még? (Hungarian)
Ti ricordi? (Italian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Emlékszel? (Hungarian)
Ti ringrazio (Italian) ⇐ Képes Géza :: Köszönöm (Hungarian)
Tira - molla, tira - molla (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Meghúz-elereszt, meghúz-elereszt (Hungarian)
Tiritera (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Daráló (Hungarian)
Tra che sentimenti (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Milyen felemás (Hungarian)
Tra l'autunno e la primavera (Italian) ⇐ Babits Mihály :: Ősz és tavasz között (Hungarian) [audio]
Tra le tue braccia (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Két karodban (Hungarian)
Tracce (Italian) ⇐ Jász Attila :: Jelek (Hungarian)
Trapezio e sbarre (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Trapéz és korlát (Hungarian) [audio]
Trasformazione (Italian) ⇐ Déry Lucy :: Transzformáció (Hungarian)
trasuda l’uomo, all’infuori (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: az ember szivárog, kifelé (Hungarian)
Trattato sui colori (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Értekezés a színekről (Hungarian) [video]
Trenodia (Italian) ⇐ Rába György :: Sirató (Hungarian)
Trenodia (Italian) ⇐ Csata Ernő :: Siratóének (Hungarian)
Trent'anni dopo (Italian) ⇐ Vajda János :: Harminc év után (Hungarian)
Trepidanza serale (Italian) ⇐ Debreczeny György :: Esti rettegés (Hungarian)
Triste sponda del mio paese natale (Italian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Szülőföldemnek bús határa (Hungarian)
Trittico con gli uccelli (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Madaras triptichon (Hungarian)
Trittico d’amore (Italian) ⇐ Kántor Péter :: Szerelmes triptichon (Hungarian)
Trittico di Brodskij (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Brodszkij-triptichon (Hungarian)
Tu (Italian) ⇐ Képes Géza :: Te (Hungarian)
Tu sei (Italian) ⇐ Képes Géza :: Te vagy (Hungarian)
Tua zia era andata via.* (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Nénéd elment.* (Hungarian)
Turbamento totale (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Teljes zavar (Hungarian)
Tuttavia (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Mégse (Hungarian)
Tuttavia: tu [amore studentesco] (Italian) ⇐ Bátai Tibor :: Mégis: te [diákszerelem] (Hungarian)
Tutti i giorni (Italian) ⇐ Képes Géza :: Minden nap (Hungarian)
Tutto qui? (Italian) ⇐ Mezei András :: Ennyi? (Hungarian)
Uccelli neri (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Fekete madarak (Hungarian)
Udine (Italian) ⇐ Tolnai Ottó :: Udine (Hungarian)
Ulisse (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Odysseus (Hungarian)
Ulisse prostrato (Italian) ⇐ Rónay György :: A megfáradt Odysseus (Hungarian)
Ultimamente (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Mostanában (Hungarian)
Ultimamente (Italian) ⇐ Eörsi István :: Újabban (Hungarian)
Ultimamente Dio (Italian) ⇐ Petőcz András :: Mostanság az Isten (Hungarian)
Un - due - tre... (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Egy – kettő – három... (Hungarian)
Un altro mondo (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Egy másik világ (Hungarian)
Un angelo (Italian) ⇐ Zilahy Péter :: Egy angyal (Hungarian)
Un bel giorno (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Egy szép napon (Hungarian)
Un benvenuto alla macchina (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: A Gép Üdvözlése (Hungarian)
Un briciolo di ricordo (Italian) ⇐ Csata Ernő :: Morzsányi emlékezés (Hungarian)
Un caffè lungo (Italian) ⇐ Parti Nagy Lajos :: Egy hosszú kávé (Hungarian)
Un fiore tardivo per la tomba di Legeza Ilona (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (Hungarian)
Un frammento di felicità (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Egy boldogságtöredék (Hungarian)
Un giorno per l'eternità (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy nap az örökkévalóságnak (Hungarian)
Un haiku (Italian) ⇐ Simon Balázs :: Egy haiku (Hungarian)
Un maggiore ungherese nel 1944 (Italian) ⇐ Képes Géza :: Egy magyar őrnagy 1944 - ben (Hungarian)
Un minuto (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Egy perc (Hungarian)
Un Natale austero (Italian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Szigorított karácsony (Hungarian)
Un ospite a Berlino (Italian) ⇐ Kemény István :: Egy vendég Berlinben (Hungarian)
Un paesaggio teorico come allegoria (Italian) ⇐ Ferencz Győző :: Elméleti tájkép mint allegória (Hungarian)
Un paio di poesie (Italian) ⇐ Tandori Dezső :: Egy pár vers (Hungarian)
Un piatto di Zsolna (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy Zsolnay - tányérra (Hungarian)
Un po’ di matematica (Italian) ⇐ Somlyó György :: Egy kis matematika (Hungarian)
Un quarto d'ora tra Dio e il Dovere (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Negyedóra Isten és a Hivatal közt (Hungarian)
Un seno (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Egy mell (Hungarian)
Un sogno ricorrente (Italian) ⇐ Kamarás Klára :: Egy visszatérő álom (Hungarian)
Un'altra via (Italian) ⇐ Nagy Teréz :: Egy másik út (Hungarian)
Un’altra legge (Italian) ⇐ Rákos Sándor :: Egy másik törvény (Hungarian)
Un’altra vita (Italian) ⇐ Sipos Tamás :: Egy másik élet (Hungarian)
Un’altra volta la prateria (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Még egyszer a préri (Hungarian)
Una donna pallida nella piccola stanza… (Italian) ⇐ Illyés Gyula :: Egy sápadt nő egy kis szobában… (Hungarian)
Una fossa (Italian) ⇐ Pintér Tibor :: Egy sírgödör (Hungarian)
Una Patria più cara (Italian) ⇐ Ladányi Mihály :: Kedvesebb hazát (Hungarian)
Una profana poesia dell' amore (Italian) ⇐ Vozári Dezső :: Profán szerelmes vers (Hungarian)
Una rondine sfreccia (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Egy fecske átsuhan... (Hungarian)
Una sera sotto il cielo gialloblu (Italian) ⇐ Kántor Péter :: Egy este sárgáskék ég alatt (Hungarian)
Una serata sbagliata - ossia epilogo tardivo di Lilla (Italian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy elhibázott este - avagy Lilla kései utószava (Hungarian)
Una sorta di silenzio buono (Italian) ⇐ Jóna Dávid :: Jóféle csönd (Hungarian)
Una storia americana (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Amerikai történet (Hungarian)
Una testa di faraone (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Egy fáraófej (Hungarian)
Una unica caduta (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Egyetlen zuhanás (Hungarian)
Una voce dalla soglia (Italian) ⇐ Cseke Gábor :: Egy hang a küszöbről (Hungarian)
Una volta. Sempre solo una volta. (Italian) ⇐ Hamvas Béla :: Egyszer. Mindig csak egyszer. (Hungarian)
Unafrase (Italian) ⇐ Kiss Ottó :: Egymondat (Hungarian)
Underclass (Italian) ⇐ Cserenkó Gábor :: Underclass (Hungarian)
Ungheria, alla frontiera (Italian) ⇐ Faludy György :: Magyarország, a határon (Hungarian)
Uno sguardo (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Pillantás (Hungarian)
Uomo col profumo (Italian) ⇐ Fabó Kinga :: Férfi, illattal (Hungarian)
Uva selvatica (Italian) ⇐ Baka István :: Vadszőlő (Hungarian)
Vado dicendo (Italian) ⇐ Petri György :: Mondogatnivaló (Hungarian)
Vagabondaggi di N.N. (Italian) ⇐ Kormos István :: N.N. bolyongásai (Hungarian)
Vagabondi (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Barangolók (Hungarian) [video]
Valse Triste (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Valse Triste (Hungarian) [video]
Varcò il cancello del giardino (Italian) ⇐ Eörsi István :: Belépett a kerti ajtón (Hungarian)
Variazioni (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Változatok (Hungarian)
Variazioni su un luogo comune (Italian) ⇐ Eörsi István :: Változatok egy közhelyre (Hungarian)
Vasco Nùnez de Balboa raggiunge l’oceano Pacifico (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz (Hungarian)
Vecchi innamorati (Italian) ⇐ Orbán Ottó :: Öreg szerelmesek (Hungarian)
Vecchiaia (Italian) ⇐ Oravecz Imre :: Öregség (Hungarian)
Vedo, ognuno s’è presa la propria metà... (Italian) ⇐ Kondor Béla :: Látom, mindenki párját vitte... (Hungarian)
Velluto (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Bársony (Hungarian)
Venerdì (Italian) ⇐ Radnóti Miklós :: Péntek (Hungarian)
Venerdì 13 (Italian) ⇐ Tóth Imre :: Péntek 13. (Hungarian)
Venerdi mattina (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Péntek délelőtt (Hungarian)
Venerdi santo (Italian) ⇐ Demény Ottó :: Nagypéntek (Hungarian)
Venivano incontro a loro (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Szembe jöttek (Hungarian)
Vento primavrile (Italian) ⇐ Justus Pál :: Tavaszi szél (Hungarian)
Verso Berlino (Italian) ⇐ Góz Adrienn :: Berlin felé (Hungarian)
Verso casa (Italian) ⇐ Weöres Sándor :: Hazafelé (Hungarian)
Verso casa (Italian) ⇐ Szente B. Levente :: Hazafelé (Hungarian)
Verso casa (Italian) ⇐ Hajnal Éva :: Hazafelé (Hungarian)
Verso Cesarea (Italian) ⇐ Szenes Anikó :: Készária felé (Hungarian)
Verso Emmaus (Italian) ⇐ Reményik Sándor :: Emmaus felé (Hungarian)
Verso Héjjasfalva (Italian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Héjjasfalva felé (Hungarian)
Verso il nuovo millennio (Italian) ⇐ Jékely Zoltán :: Új évezred felé (Hungarian)
Verso sera (Italian) ⇐ Rába György :: Estefelé (Hungarian)
Vespro (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Zsolozsma (Hungarian) [audio]
Via (Italian) ⇐ Kemény István :: El (Hungarian)
Via Pengő, Budapest (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Pengő utca, Budapest (Hungarian)
Via, via di qua… (Italian) ⇐ Füst Milán :: El innen, el… (Hungarian)
Vienna, 1930 (Italian) ⇐ Faludy György :: Bécs, 1930 (Hungarian)
Villanella mortale (Italian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Halálos villanella (Hungarian)
Virilitá, ti aspetto' (Italian) ⇐ Tőzsér Árpád :: Férfikor, így jöjj! (Hungarian) [video]
Visione (Italian) ⇐ Pásztor Béla :: Jelenés (Hungarian)
visita della città (Italian) ⇐ André Ferenc :: városnézés (Hungarian)
Visita preliminare (Italian) ⇐ Kemény István :: Előkészítő látogatás (Hungarian) [video]
Viso da ragazza (Italian) ⇐ Kálnoky László :: Lányarc (Hungarian)
Visuale a gradi (Italian) ⇐ Rába György :: Látkép fokozatokban (Hungarian)
Vita - tramezzino (Italian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Élet-szendvics (Hungarian)
Vita da eremita (Italian) ⇐ Képes Géza :: Remeteség (Hungarian)
Vita natural durante (Italian) ⇐ Pilinszky János :: Életfogytiglan (Hungarian) [audio]
Vita sciagurata (Italian) ⇐ Rafi Lajos :: Rákfenés sors (Hungarian)
Vivere nel corpo. (Italian) ⇐ Borbély Szilárd :: Testben élni. (Hungarian)
Vivere, finché siamo in vita... (Italian) ⇐ Ady Endre :: Élni, míg élünk ... (Hungarian) [video]
Vivo fuori di te (Italian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kívüled élek (Hungarian)
Vivo tra di loro (Italian) ⇐ Dsida Jenő :: Közöttük élek (Hungarian)
Wild West Európa (Italian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Wild West Európa (Hungarian)
XX. Canto di Pound: riflesso (Italian) ⇐ Gergely Ágnes :: Pound XX. Cantója: visszfény (Hungarian)
zia annus (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: annus ángyi (Hungarian)
Zona montuosa del'Antartide (Italian) ⇐ Sebestyén Péter :: Antarktisz hegyvidéke (Hungarian)
zsoci (Italian) ⇐ Röhrig Géza :: zsoci (Hungarian)

(Editor of this page: Cikos Ibolja)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap