This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Fehér Illés, Translations from Hungarian

Image of Fehér Illés
Fehér Illés
(1941–)
1000 translations:
de 
 
 
 
en 
 
 
hr 
 
 
 
mk 
 
 
 
ru 
 
 
 
sr 
 
 
 

Translations

…/Nedaleko/ (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: …/Nem túl távol/ (Hungarian)
”Tamo”-kraj (Serbian) ⇐ Ady András :: ”Oda”- vidék (Hungarian)
(ako želim) (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: (ha akarom) (Hungarian)
(D)efekat leptira (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Pillangó(d)ef(f)ektus (Hungarian)
(Haiku čežnje iz Burgasa) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (Burgaszi vágyhaiku) (Hungarian)
(ipak) (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: (hát mégis) (Hungarian)
(kedar kuhinjski) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (konyhacédrus) (Hungarian)
(ko si/sam) (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: (ki vagy/ok) (Hungarian)
(kraljevska drama) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (királydráma) (Hungarian)
(leće i dalekozor)** (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (lencse és távcső)* (Hungarian)
(Leti pesmo…) (Serbian) ⇐ József Attila :: (Szállj költemény…) (Hungarian)
(mrvice na margini) (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: (lapszélen morzsák) (Hungarian)
(na noćnoj autostradi) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (éjszakai autópályán) (Hungarian)
(navigare necese est) (Serbian) ⇐ Parti Nagy Lajos :: (navigare neszesszer est) (Hungarian)
(oko kao more) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (szemtenger) (Hungarian)
(pre i posle strujanja) (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: (kiáramlás előtt és után) (Hungarian)
(reljef) (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: (dombormű) (Hungarian)
(senka) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (árnyék) (Hungarian)
(treptaj belutaka)* (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (kövek rezgése)* (Hungarian)
(Tu za leđima mi stajaše Bog) (Serbian) ⇐ József Attila :: (Az Isten itt állt a hátam mögött…) (Hungarian) [video]
(veopesma)* (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (fátyoldal)* (Hungarian)
[Bez tebe] (Serbian) ⇐ Jász Attila :: [Nélküled] (Hungarian)
[Brehmfilm] (Serbian) ⇐ Beszédes István :: [Brehmfilm] (Hungarian)
[Gradacija] (Serbian) ⇐ Beszédes István :: [Gradáció] (Hungarian)
[Krpu hteo] (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: [Rongyot akartam] (Hungarian)
[Moguća varijanta] (Serbian) ⇐ Jász Attila :: [Lehetséges változat] (Hungarian)
[Svakim korakom] (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: [Minden lépéssel] (Hungarian)
[VELIKI ČETVRTAK U PODNE. Dnevnik buke] (Serbian) ⇐ Jász Attila :: [NAGYCSÜTÖRTÖK DÉLBEN. Zajnapló] (Hungarian)
[vetar noć bezgranično sneženje...] (Serbian) ⇐ Zalán Tibor :: [a szél az éjszaka a végtelen havazás talán ezek...] (Hungarian)
[voli voli] (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: [szeresd szeresd] (Hungarian)
*** (Ne hvatam se) (Serbian) ⇐ Márkus László :: *** (Nem ragaszkodom) (Hungarian)
*** (Potamnjena obličja) (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: ***(Megbarnult alakzatok) (Hungarian)
*** (radost) (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: *** (öröm) (Hungarian)
*** (svašta sam mogla...) (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: *** (megtanulhattam...) (Hungarian)
***(neki odlaze)2 (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: ***(van aki elmegy)1 (Hungarian)
1. septembar 2010. (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: 2010. szeptember 1. (Hungarian)
100 (Ispred kapije stojim…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 100 (Kapu előtt állok…) (Hungarian)
14 (Jakoška plače...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 14 (Jakoska sír…) (Hungarian)
15 (Zaklinjati se na umetnost…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 15 (Művészetre esküdni…) (Hungarian)
17 (Tad su sa neba…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 17 (Az ég akkor…) (Hungarian)
184. sūtra (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: 184. szútra (Hungarian)
1956 (Serbian) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: 1956 (Hungarian)
1956 - krhotine (Serbian) ⇐ Buda Ferenc :: 1956 - töredékek (Hungarian)
22. decembar 1970. (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: 1970. december 22. (Hungarian)
27 (Zubi žena) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 27 (Az asszonyok fogai) (Hungarian)
32 (Preko nas sunca i oslobođene zvezde……) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 32 (Napok és elszabadult csillagok…) (Hungarian)
52 (Između svetlosti i senke …) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 52 (Fény és árnyék között…) (Hungarian)
54 (Rasplesti crvene glave svetiljaka...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 54 (Lámpák vörös fejét kibontani…) (Hungarian)
60 (Dižem te da te vide) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 60 (Fölemellek hogy lássanak) (Hungarian)
61 (Ko poznaje stranca…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 61 (Ki ismeri az idegent…) (Hungarian)
63 (Među zgradama predgrađa…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 63 (A külvárosok házai között…) (Hungarian)
64 (Na crnom trapezu…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 64 (Fekete trapézon repülnek…) (Hungarian)
65 (Trube zore nas pozdravljaju…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 65 (A hajnal trombitái köszöntenek…) (Hungarian)
66 (Jedna ruka znakove crta...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 66 (Egy kéz jeleket ír…) (Hungarian)
67 (Neko je devojku u srce ubo…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 67 (Valaki szíven szúrta a lányt…) (Hungarian)
68 (Na zracima tvojih očiju...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 68 (Szemed sugarán…) (Hungarian)
69 (Krila sunca na dva dela dele naš život …) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 69 (A nap szárnyai ketté osztják életünket…) (Hungarian)
73 (Ne otvaram tajnu…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 73 (Nem bontom ki a titkot…) (Hungarian)
74 (To je buđenje golobradih...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 74 (Ez a kamaszok ébredése…) (Hungarian)
76 (U vatru sam gvožđe stavio...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 76 (Vasat tettem a tűzbe…) (Hungarian)
77 (Istupio sam iz kuće…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 77 (Kiléptem a házból…) (Hungarian)
90 (Umrla je moja dragana…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 90 (Meghalt a kedvesem…) (Hungarian)
92 (Prelom je to…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 92 (Kenyértörés ez…) (Hungarian)
94 (Ko hoda u vrtu…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 94 (Ki jár a kertben…) (Hungarian)
95 (U vis sam kamen bacio…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 95 (Egy követ dobtam a magasba…) (Hungarian)
97 (Neka naše šume zazelene...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 97 (Zöldüljenek ki erdőink…) (Hungarian)
98 (Grad je to…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 98 (A város ez…) (Hungarian)
99 (Taj život nije lak...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 99 (Nem könnyű ez az élet…) (Hungarian)
À la recherche… (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: À la recherche… (Hungarian)
a. j.* (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: j. a. (Hungarian)
Ab ovo (Serbian) ⇐ Fülöp Gábor :: Ab ovo (Hungarian)
ABC (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: ABC (Hungarian)
Adađo (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Adagio (Hungarian)
Agonia christiana (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Agonia christiana (Hungarian)
Ako bi (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Ha volna (Hungarian)
Ako bi pušio vatru bi uvek od drugog tražio (Serbian) ⇐ Jóna Dávid :: Ha dohányoznék, mindig mástól kérnék tüzet (Hungarian)
ako bi se klonula (Serbian) ⇐ Márkus László :: ha elcsüggednél (Hungarian)
Ako bi… (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Ha lehetnék… (Hungarian)
Ako dušu uopšte imamo (Serbian) ⇐ Takács Zsuzsa :: Ha van lelkünk ugyan (Hungarian)
Ako i umreš (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Ha meghalsz is (Hungarian)
Ako je istina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Ha igaz az (Hungarian)
Ako jednom... (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Egyszer ha... (Hungarian)
Ako kažem ja (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Ha ént mondok (Hungarian)
Ako prsne (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Ha megreped (Hungarian)
Ako se na to budiš (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Ha arra ébredsz (Hungarian)
Ako se udaljuješ (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Ha távolodsz (Hungarian)
Ako te ljubav napušta… (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Ha a szerelem elhagyott… (Hungarian)
Ako to osećaš (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Ha ezt érzed (Hungarian)
Aksiom (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Axióma [A szeretésen] (Hungarian)
Akt u snegu (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Havas akt (Hungarian)
Alepo (Serbian) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: Aleppó (Hungarian)
Alfa i Omega (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Alfa és Omega (Hungarian)
Alhemija (Serbian) ⇐ Turczi István :: Alkímia (Hungarian)
Alhemija II (Serbian) ⇐ Turczi István :: Alkímia II (Hungarian)
Ali dotle (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: De addig (Hungarian)
Ama (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Hanem (Hungarian)
Amor (Serbian) ⇐ Kondor Béla :: Ámor (Hungarian)
Anatevka (Serbian) ⇐ Turczi István :: Anatevka (Hungarian)
Anđeli (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Angyalok (Hungarian)
Androgin (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Androginosz (Hungarian)
Anestezija (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Anesztézia (Hungarian)
Angstrad** (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Angstrad (Hungarian)
Antarktik: tamo i nazad (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Antarktisz: oda-vissza (Hungarian)
Apokrif (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Apokrif (Hungarian) [video] [audio]
Apstrakcije (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Absztraktumok (Hungarian)
Apstraktna pitanja (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Absztrakt kérdések (Hungarian)
Arejon (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Arión (Hungarian)
Ars poetika (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Ars poetica (Hungarian)
Ars poetika (Serbian) ⇐ Halmai István :: Ars poetica (Hungarian)
Asimetrija (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Aszimetria (Hungarian)
Asirska Boginja (Serbian) ⇐ Payer Imre :: Asszír Istennő (Hungarian)
asocijacije samoće (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: magány-asszociációk (Hungarian)
Atila Jožef (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: József Attila (Hungarian)
Atila Jožef! (Serbian) ⇐ Nagy László :: József Attila! (Hungarian)
Aušvic (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Auschwitz (Hungarian)
Auto-da-fe 1. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 1. (Hungarian)
Auto-da-fe 10. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 10. (Hungarian)
Auto-da-fe 11. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 11. (Hungarian)
Auto-da-fe 12. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 12. (Hungarian)
Auto-da-fe 13. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 13. (Hungarian)
Auto-da-fe 14. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 14. (Hungarian)
Auto-da-fe 15. (Sloven) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 15. (Hungarian)
Auto-da-fe 16. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 16. (Hungarian)
Auto-da-fe 17. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 17. (Hungarian)
Auto-da-fe 18. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 18. (Hungarian)
Auto-da-fe 19. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 19. (Hungarian)
Auto-da-fe 2. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 2. (Hungarian)
Auto-da-fe 20. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 20. (Hungarian)
Auto-da-fe 21. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 21. (Hungarian)
Auto-da-fe 22. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 22. (Hungarian)
Auto-da-fe 3. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 3. (Hungarian)
Auto-da-fe 4. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 4. (Hungarian)
Auto-da-fe 5. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 5. (Hungarian)
Auto-da-fe 6. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 6. (Hungarian)
Auto-da-fe 7. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 7. (Hungarian)
Auto-da-fe 8. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 8. (Hungarian)
Auto-da-fe 9. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 9. (Hungarian)
Autobiografija (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Önéletrajz (Hungarian)
Autoportret iz 2015. (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Önarckép, 2015 - ből (Hungarian)
Avgust (Serbian) ⇐ Filip Tamás :: Augusztus (Hungarian)
Avgustovski sneg (Serbian) ⇐ Balázs F. Attila :: Augusztusi havazás (Hungarian)
Bal opere otvorim (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Az Operabált megnyitom (Hungarian)
Balada (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Ballada (Hungarian)
Balada (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Ballada (Hungarian)
Balon (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: A lufi (Hungarian)
Baš je jednostavno (Serbian) ⇐ Ady András :: Milyen egyszerű (Hungarian)
Baš sam zaželeo toplinu... (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Éppen egy kis melegre vágytam... (Hungarian)
Baš za inat (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Csakazértis (Hungarian)
Bedast suncokret (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Bamba napraforgó (Hungarian)
Bele tišine (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Fehér csöndek (Hungarian)
Beličasto belo (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Fehérnél fehérebben (Hungarian)
Belutak i cvet (Serbian) ⇐ Kelebi Kiss István :: Kavics és virág (Hungarian)
Beseda u sumraku (Serbian) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Oráció sötétedéskor (Hungarian)
Besmislen predosećaj (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A védtelen bőr (Hungarian)
besprekoran (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: hibátlan (Hungarian)
Bez GPS-a (Serbian) ⇐ Jász Attila :: GPS nélkül (Hungarian)
Bez htenja (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Vágytalan (Hungarian)
Bez moći Šamana (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Sámántalanodva (Hungarian)
Bez sjaja (Serbian) ⇐ Rába György :: Fénytelen (Hungarian)
Bez straha (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Félelem nélkül (Hungarian)
Bez tebe (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Nélküled (Hungarian)
Bez uvijanja (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Csomagolás nélkül (Hungarian)
Bezimeni (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: A névtelen (Hungarian)
Bezvremešna elegija (Serbian) ⇐ Márkus László :: Kortalan elégia (Hungarian)
Biću tamo (Serbian) ⇐ Nagy L. Éva :: Majd ott leszek (Hungarian)
Bila sam (Serbian) ⇐ Nagy Teréz :: Voltam (Hungarian)
Biser od stakla (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Üveggyöngy (Hungarian)
Biser što na površinama voda svetli (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A gyöngy ami a vizek szinén világít (Hungarian)
Bit… (Serbian) ⇐ Fésűs Éva :: A lényeg… (Hungarian)
Biti čarobnjak (Serbian) ⇐ Lackfi János :: Bűvésznek lenni (Hungarian)
Blaženstvo (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Üdvösség (Hungarian)
Blaženstvo (Serbian) ⇐ Varró Dániel :: Boldogság (Hungarian)
Blažovanje (Molitva svetom Blažu) (Serbian) ⇐ Babits Mihály :: Balázsolás (Hungarian)
Bleda sena pod kožom (Serbian) ⇐ József Attila :: A bőr alatt halovány árnyék (Hungarian) [video]
Blesak (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Villanás (Hungarian)
Bluza (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy blúzra (Hungarian)
Bobičasta, karirana (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A pettyes, a kockás (Hungarian)
Bog zvan Pisanje (Serbian) ⇐ Turczi István :: Az Írás nevű Isten (Hungarian)
Bogomdata volja (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Istenáldott akarat (Hungarian)
Bol je to (Serbian) ⇐ József Attila :: Nagyon fáj (Hungarian) [video]
Boli (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Fáj (Hungarian)
Borba sa anđelom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Harc az angyallal (Hungarian)
Bošće (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: Batyuk (Hungarian)
Bosnia (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Bosznia (Hungarian)
Božić (Serbian) ⇐ Jóna Dávid :: A karácsony (Hungarian)
Božićni bor peva (Serbian) ⇐ Reményik Sándor :: A karácsonyfa énekel (Hungarian)
Braćama i sestrama (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: A testvérekhez (Hungarian)
Brige starenja (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Az öregedés gondjai (Hungarian)
Brod u daljini (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Távolhajó (Hungarian)
Brodski-triptih (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Brodszkij-triptichon (Hungarian)
Broj okretaja (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Fordulatszám (Hungarian)
Budi opasan! (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Legyél veszélyes! (Hungarian)
Budna slika sna sa Majom, detetom (Serbian) ⇐ Petri György :: Éber-álomkép Mayával, gyerekkel (Hungarian)
Bunilo (Serbian) ⇐ Aranyi László :: Önkívület (Hungarian)
C’est la vie (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: C’est la vie (Hungarian)
Čar doticaja (Serbian) ⇐ Jóna Dávid :: Az érintés varázsa (Hungarian)
Cargo cult (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Cargo Cult (Hungarian)
Čarobna kutija (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Varázsdoboz (Hungarian)
Čas žalosti (Serbian) ⇐ Rába György :: Szomorúság órája (Hungarian)
Čatrnja zore (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Hajnali kút (Hungarian)
Celovitost (Serbian) ⇐ Pató Selam :: Teljesség (Hungarian)
Četiri pojma (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Négy elem (Hungarian)
Četka za zube (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: A fogkefe (Hungarian)
Četrdesetjedna molitva (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Negyvenegy hiszekegy (Hungarian)
Četrdesetšest redova – za Tamaša Pelija (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Negyvenhat sor - Péli Tamásért (Hungarian)
Četvrta elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Negyedik bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Četvrtak, dan praznoverja: kad je najteže (Serbian) ⇐ Juhász Ferenc :: Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb (Hungarian)
Četvrti mag (Serbian) ⇐ Bánki Éva :: Negyedik mágus (Hungarian)
Četvrti put (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Negyedszer (Hungarian)
Ciganska jesen (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány ősz (Hungarian)
Ciganska pasija (odlomak) (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Cigány passió (részlet)* (Hungarian)
Cigansko stanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány helyzetállapot (Hungarian)
Čiji je (Serbian) ⇐ Turczi István :: Kié (Hungarian)
čika janko (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: janibá (Hungarian)
Čipendejl (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Chippendale (Hungarian)
Čitav krug (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A teljes kör (Hungarian)
Čontvari (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Csontváry (Hungarian)
čovek se cedi, prema vani (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: az ember szivárog, kifelé (Hungarian)
„Crna mađija” (Serbian) ⇐ Somlyó György :: „Fekete mágia” (Hungarian)
Crni maj (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Fekete május (Hungarian) [video]
Crtež smrti (Serbian) ⇐ Petri György :: Halálrajz (Hungarian)
Crtež u pesku (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Homokrajz (Hungarian)
Crveni delfni me vuku (Serbian) ⇐ Kormos István :: Vonszolnak piros delfinek (Hungarian)
CT grudnog koša (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Mellkasi CT (Hungarian)
Čulno razočaranje (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Érzéki csalódás (Hungarian)
Čuvar groblja (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Temetőőr (Hungarian)
Cvet tajne (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Titokvirág (Hungarian)
Cvrkut u snegu (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Tücsökciripelés hóesésben (Hungarian)
Da bude bolje (Serbian) ⇐ Egervári József :: Hogy jobb legyen (Hungarian)
Da do sunčane pruge stignem … (Serbian) ⇐ Petri György :: Hogy elérjek a napsütötte sávig… (Hungarian) [video]
Da li je moguće? (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Lehető-e? (Hungarian)
Da se do mene sagneš (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Hogy lehajolj hozzám (Hungarian)
Daj mi ruku (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Add a kezed (Hungarian)
Dakle zbog kog đavola? (Serbian) ⇐ Ady András :: Akkor meg mi a fenének? (Hungarian)
Dal´ se sećaš (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Emlékszel (Hungarian)
Dalekim... (Serbian) ⇐ Buda Ferenc :: Távoli… (Hungarian)
Dalje od Evrope (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Távolabb Európától (Hungarian)
Damaskovska cesta (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: A damaszkuszi út (Hungarian)
Dan poljupca (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: A csók napja (Hungarian)
Dan, noć (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Nap, éj (Hungarian)
Današnji dan (Serbian) ⇐ Szabó T. Anna :: A mai nap (Hungarian)
Današnji dan (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mai nap (Hungarian)
Dani nedelje (Serbian) ⇐ Sumonyi Zoltán :: A hét napjai (Hungarian)
Darovi ljubavi (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A szerelem ajándékai (Hungarian)
Davanje naslova (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Címadás (Hungarian)
Dečak (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kisfiú (Hungarian)
Definitivno otpisano (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Végleg kihúzva (Hungarian)
Deo i celina (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Rész és egész (Hungarian)
Đerđu Raba (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Rába Györgynek (Hungarian)
Detinjstvo (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Gyermekidő (Hungarian)
Devojke s dinjama (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Lányok dinnyével (Hungarian)
Dim (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Füst (Hungarian)
Dim (Serbian) ⇐ Iancu Laura :: Füst (Hungarian)
Diši (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Lélegezz (Hungarian)
Dnevnik (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Napló (Hungarian)
Dnevniku nalik (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Naplószerűség (Hungarian)
Do kraja i nazad (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Végig és vissza (Hungarian)
Do mata (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Mattig (Hungarian)
Do neba rastući spomenaci (Serbian) ⇐ Jancsó Noémi :: Az égig érő nefelejcsek (Hungarian)
Do pet minuta (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Öt percig (Hungarian)
Dodirom na dugme (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Gombnyomásra (Hungarian)
događaji sa peteljkaste staze (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: történetek a kocsányos útról (Hungarian)
dogorevanje (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: hamvadó (Hungarian)
dok smo još tu (Serbian) ⇐ Gyukics Gábor :: amíg még itt vagyunk (Hungarian) [video]
Dok... (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Amíg... (Hungarian)
Dokument (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Dokumentum (Hungarian)
Doma idem (Serbian) ⇐ Utassy József :: Hazamegyek (Hungarian)
domaćinsko progonstvo. Mikrosvet (Serbian) ⇐ Jász Attila :: otthonos számkivetettség. Mikrózás (Hungarian)
Donela sam cestu (Serbian) ⇐ Nagy Teréz :: Hoztam utat... (Hungarian) [audio]
Dosta (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Elég (Hungarian) [audio]
Dotle živiš (Serbian) ⇐ Balla Zsófia :: Ameddig élsz (Hungarian)
Dozivanje Lasla Nađa (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Nagy László megidézése (Hungarian)
Draga E. (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Kedves É. (Hungarian)
Drakula-orhideja (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: A Drakula-orchidea (Hungarian)
Drevno pismo (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Avítt levél (Hungarian)
Druga elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Második bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Druženje s detetom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Barátkozás a gyerekkel (Hungarian)
Družica (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Hungarian)
Dubina (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mélység (Hungarian)
Duet iz Venecije (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Velencei duett (Hungarian)
dugačak advent (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: hosszú advent (Hungarian)
Đula Juhas * (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Juhász Gyula (Hungarian)
Dunav (Serbian) ⇐ Zsille Gábor :: Duna (Hungarian)
Dušom nov jezik stvaram (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Új beszéden töröm a lelkem (Hungarian)
Dva (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Kettő (Hungarian) [audio]
Dva glasa (Serbian) ⇐ Győrffy Ákos :: Két hang (Hungarian)
Dva mišljenja (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Két vélemény (Hungarian)
Dva portreta (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Két arckép (Hungarian) [audio]
Dva trena mržnje (Serbian) ⇐ Turczi István :: Két perc gyűlölet (Hungarian)
Dvadesetčetiri brodova (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Huszonnégy hajó (Hungarian)
Dvoje (Serbian) ⇐ Ady András :: Ketten (Hungarian)
dvolična senka (Serbian) ⇐ Márkus László :: csélcsap árnyék (Hungarian)
Dvostruki izbor (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kettős választás (Hungarian)
Egy emlék (Serbian) ⇐ Petri György :: Egy emlék (Hungarian)
Ej Šiparice (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Hej Lányok (Hungarian)
Eknaton u nebu (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Ekhnáton az égben (Hungarian)
Elegija (Serbian) ⇐ Szabó Magda :: Elégia (Hungarian)
Elegija lutalice (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: A csavargó elégiája (Hungarian)
Elegija zelenog čadra (Serbian) ⇐ Nagy László :: A zöld sátor elégiája (Hungarian)
Elektra (Serbian) ⇐ Petri György :: Élektra (Hungarian)
Enciklike (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Enciklikák (Hungarian)
Epilog (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Epilógus (Hungarian) [audio]
Epilog (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Utóhang (Hungarian)
Epistola (Serbian) ⇐ Márkus László :: Episztola (Hungarian)
Epitaf rabina iz Sorije (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: A soriai rebe sírfelirata (Hungarian)
Et resurrexit tertia die (Serbian) ⇐ Jóna Dávid :: Et resurrexit tertia die (Hungarian)
Etida bede (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Nyomor etűd (Hungarian)
Etrurski sarkofag (Serbian) ⇐ Vas István :: Etruszk szarkofág (Hungarian)
Eureka (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Heuréka (Hungarian)
Euridika (Serbian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Eurydiké (Hungarian)
Evina lica (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Éva-arcok (Hungarian)
Exit (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Exit (Hungarian)
Ezoterija (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Ezotéria (Hungarian)
Fantom (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Fantom (Hungarian)
Farosi cvrkutanja (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A tücsökciripelések fároszai (Hungarian)
Februar u Gedecu (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Güdüci február (Hungarian)
Finim noževima (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Finom késekkel (Hungarian)
Fontana (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Szökőkút (Hungarian)
Fotografisanje galeba (Serbian) ⇐ Szabó T. Anna :: Sirály-fényképezés (Hungarian)
freska (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: freskó (Hungarian)
Gagarin (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Gagarin (Hungarian)
Garno tavorenje (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Pernyelét (Hungarian)
Gde je… (Serbian) ⇐ Váci Mihály :: Hol van… (Hungarian)
Gde uzalud (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Ahol hiába (Hungarian)
Generaciji mojoj (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Nemzedékemhez (Hungarian)
Geneza (Serbian) ⇐ Ady András :: Genézis (Hungarian)
Geografija (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Földrajz (Hungarian)
Gerelj (Serbian) ⇐ Márkus László :: Apóka (Hungarian)
Gilgames u pustinji (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Gilgames a sivatagban (Hungarian)
Ginseng (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Ginseng (Hungarian)
Glas sa praga (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Egy hang a küszöbről (Hungarian)
Glas* (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Szó (Hungarian)
Gledaj: (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Nézd: (Hungarian)
Gledišta (Serbian) ⇐ Lőrincz József :: Nézőpontok (Hungarian)
Gljivovina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Gombabor (Hungarian) [video]
Godine godine (Serbian) ⇐ Géher István :: Esztendők éve (Hungarian)
Golo ostrvo (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Kopár sziget (Hungarian)
Golub poštar takmičar i soko (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A versenypostagalamb és a sólyom (Hungarian)
Golub skitač (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Kószagalamb (Hungarian)
Gondola smrti (Serbian) ⇐ Simon Balázs :: A halálgondola (Hungarian) [video] [audio]
gore (Serbian) ⇐ Márkus László :: föl (Hungarian)
Gorostaska (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Óriáslány (Hungarian)
Gorski kraj Antarktisa (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Antarktisz hegyvidéke (Hungarian)
Gospode moj (Serbian) ⇐ Nagy L. Éva :: Istenem (Hungarian)
Gospode moj, na tvojoj udici sam (Serbian) ⇐ Petri György :: Horgodra tűztél, uram (Hungarian)
Gosti planine (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A hegy vendégei (Hungarian)
Gotovo (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kész (Hungarian)
Govor usnulih drveta (Serbian) ⇐ Botár Attila :: Alvó fák beszéde (Hungarian)
Grad (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Város (Hungarian)
Grad je u pletenici kiše (Serbian) ⇐ Fodor András :: Eső cérnáiban a város (Hungarian)
Grad kiše (Serbian) ⇐ Bánki Éva :: Esőváros (Hungarian)
Građanija (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Polgária (Hungarian) [audio]
Gradske triple (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Városi triplák (Hungarian)
Granica (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Határ (Hungarian)
Granične linije (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Határvonalak (Hungarian)
Greh (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Bűn (Hungarian)
Greh nevinosti (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Ártatlanság bűne (Hungarian)
Gresi vernosti (Serbian) ⇐ Fodor András :: A hűség bűnei (Hungarian)
Greška u emitovanju: prvi znak pauze (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Adáshiba: első szünetjel (Hungarian)
Greške pri pranju (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Félremosásaim (Hungarian)
Grotlo (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Kráter (Hungarian) [audio]
Grudi (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Egy mell (Hungarian)
Gutanje zlata (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Aranyevés (Hungarian)
Halal li je tvoj osmeh… (Serbian) ⇐ Nagy Teréz :: Áldasz-e mosollyal… (Hungarian)
Ham and eggs (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Ham and eggs (Hungarian)
Hans Bilov svog majstora, Franca Lista sluša (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Hungarian)
Harmonija (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Harmónia (Hungarian)
Helderlin (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: Hölderlin (Hungarian)
Helderlin (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Hölderlin (Hungarian) [audio]
Hemoterapija (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Kemoterápia (Hungarian)
Heraldika (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Heraldika (Hungarian)
Herme (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Hermák (Hungarian)
Hijacint… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Hyacinthos… (Hungarian)
Hiljadu jedna noć (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Ezeregy éjjel (Hungarian)
Hiljadudevtstoosamdesetdevete (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Ezerkilencszáznyolcvankilenc (Hungarian)
Himna u svako doba (Serbian) ⇐ Nagy László :: Himnusz minden időben (Hungarian) [video]
Hodam (Serbian) ⇐ Tolnai Ottó :: Captatok (Hungarian)
Homo labilan (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Homo labilis (Hungarian)
Hor (Serbian) ⇐ Nagy László :: Kórus (Hungarian) [video] [audio]
Hotel Faustus (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Hotel Faustus (Hungarian)
Hvalospev (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Hálaének (Hungarian)
I ja dragi, i ti draga (Serbian) ⇐ Nagy László :: Én is drága, te is drága (Hungarian) [audio]
I pisala bi… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: És írnék… (Hungarian)
I to si ti (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Az is te vagy (Hungarian)
I živimo! (Serbian) ⇐ Váci Mihály :: És mi élünk! (Hungarian) [video]
Igra na vozu (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Játék a vonaton (Hungarian)
Igra sa patnjom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Játék a fájdalommal (Hungarian)
Igra zrnca prašine (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Porszemek játszadozása (Hungarian)
Ikar (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Ikarosz (Hungarian) [video]
Ikona (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Szentkép (Hungarian)
Ikra (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Ikra (Hungarian)
imperativi (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: imperatívuszok (Hungarian)
Impetigo* oda strasti (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Ótvar óda a szenvedélyhez (Hungarian)
Impresija (Serbian) ⇐ Ady András :: Impression (Hungarian)
Impromtu (Serbian) ⇐ Kapui Ágota :: Impromtu (Hungarian)
In memoriam Bele Kondora (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: In memoriam Kondor Béla (Hungarian)
In memoriam P. T. (Serbian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: In memoriam P. T. (Hungarian)
Inkarnacija u srebru (Serbian) ⇐ Nagy László :: Inkarnáció ezüstben (Hungarian)
Intermeco (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Közjáték (Hungarian)
Introitus (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Introitusz (Hungarian) [audio]
Inventura (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Leltár (Hungarian)
Inventura (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Leltár (Hungarian)
Ipak tu (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Mégis itt (Hungarian)
Ipak: ti [đačko ljubavi] (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Mégis: te [diákszerelem] (Hungarian)
iskaz (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: kimutatás (Hungarian)
Iskušenja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kísértések (Hungarian)
Iskušenja (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Tehertételek (Hungarian)
Ispitivanje Gilgamesa (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Gilgames faggatása (Hungarian)
Ispod krsta (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Kereszt alatt (Hungarian)
Ispod površine (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: A felszín alatt (Hungarian)
Ispod suknje jedne meduze (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Egy medúza szoknyája alatt (Hungarian)
Ispod tratine (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Fű alatt (Hungarian)
Ispovest (Serbian) ⇐ Gulisio Timea :: Vallomás (Hungarian)
Ispred govornice (Serbian) ⇐ Tornai József :: Egy telefonfülke előtt (Hungarian)
Ispred jednog ormara (Serbian) ⇐ Várady Szabolcs :: Egy szekrény előtt (Hungarian)
Ispred sebe (Serbian) ⇐ Barna Róbert :: Magam előtt (Hungarian)
Ispuca se opstanak (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Cserepesedik a lét (Hungarian)
Isterivanje iz Raja (Serbian) ⇐ Jékely Zoltán :: Kiűzetés a Paradicsomból (Hungarian)
Istina mu je u istini (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Igazában az igazság (Hungarian)
Istupivši iz stvaranja (Serbian) ⇐ Podolszki József :: A teremtésből kilépve (Hungarian)
Iz beležnice jednog ekshumiranog leša (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Egy exhumált tetem noteszéből (Hungarian)
Iz vlastitog pepela vaskrsnuvši (Serbian) ⇐ Pató Selam :: Poromból felmerülve (Hungarian)
Iza (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Után (Hungarian)
Iza granice (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A határon túl (Hungarian)
Iza mene prošlost (Serbian) ⇐ Petőfi Sándor :: Mögöttem a múlt (Hungarian)
Iza prolaznika (Serbian) ⇐ Justus Pál :: A távozó után (Hungarian)
Iza prošlog (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: A múlt után (Hungarian)
iza strahovanja (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: a rettegésen túl (Hungarian)
Izabran (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Kiválasztott (Hungarian)
Izdan vrt (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Elárult kert (Hungarian)
Izlegnu se sokoli (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A sólymok kikelnek a tojásból (Hungarian)
Izlizano zidno ogledalo (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Kopott falitükör (Hungarian)
izložba (c'est la vie...) (Serbian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: tárlat (c'est la vie...) (Hungarian)
Izložba: Remek-dela Sotone (Serbian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Tárlat: a Sátán Műremekei (Hungarian)
Između (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Között (Hungarian)
Između praznih polica (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Üres polcok között (Hungarian)
Izmislio sam (Serbian) ⇐ Botár Attila :: Kitaláltam (Hungarian)
Iznad Hibernicije na brdu (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hibernitia felett a hegyen (Hungarian)
Iznad mreže (Serbian) ⇐ Várady Szabolcs :: Háló fölött (Hungarian)
Iznova (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Újfent (Hungarian)
Izvan logora (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Kivűl a táboron (Hungarian)
Izvan tebe živim (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kívüled élek (Hungarian)
Izvesnost (još uvek možeš) (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Bizonyosság (még mindig tudsz) (Hungarian)
Izveštaj o minulom stoleću i sebi (Serbian) ⇐ Elekes Ferenc :: Jelentés a letűnt századról s magamról (Hungarian)
Izvor (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Forrás (Hungarian)
Ja, Ladislav Listi (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Én, Liszti László (Hungarian)
Jabuka (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Alma (Hungarian)
Jadrasnka elegija (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Adriai elégia (Hungarian)
Jagnje od kamena (Serbian) ⇐ Veszelka Attila :: Kőbárány (Hungarian)
Januar (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Január (Hungarian)
Jaram regulusa (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Regulus igája (Hungarian)
Jastrebov pir na šušnju (Serbian) ⇐ Ady Endre :: Héja-nász az avaron (Hungarian) [video] [audio]
Jastuci i masovne grobnice (Serbian) ⇐ Lőrincz P. Gabriella :: Párnák és tömegsírok (Hungarian)
Jaz (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Rés (Hungarian)
Jedan – dva – tri... (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Egy – kettő – három... (Hungarian)
Jedan jedini pad (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Egyetlen zuhanás (Hungarian)
Jedan život jedna smrt (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Egy élet egy halál (Hungarian)
Jedna još neoblikovana pesma (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Egy még ki nem művelt zene (Hungarian)
Jedna raka (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Egy sírgödör (Hungarian)
Jedno promašeno veče – ili kasni pogovor Lile (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy elhibázott este - avagy Lilla kései utószava (Hungarian)
Jedno vreme (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Egy ideje (Hungarian)
Jednog lepog dana (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Egy szép napon (Hungarian)
Jednom (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Egyszer (Hungarian)
jednom mom sinu (Serbian) ⇐ Jagos István Róbert :: az egyik fiamnak (Hungarian)
Jer je nešto (Serbian) ⇐ Ady András :: Mert valami (Hungarian)
Jer koji put sanjam (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Mert olykor azt álmodom (Hungarian)
Jeretici (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Eretnekek (Hungarian)
Jesenji anziks (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Őszi anzix (Hungarian)
Jesenski madrigal (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Őszi madrigál (Hungarian)
jesi li bio toliko umoran? (Serbian) ⇐ Jóna Dávid :: voltál olyan fáradt? (Hungarian)
Jezik ptica (Serbian) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: A madarak nyelve (Hungarian)
Jin i Jang 18. i 19. deo (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Jin és Jang 18. és 19. rész (Hungarian)
Jin i Jang: Citat (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Jin és Jang: Idézet (Hungarian)
Jorgovan (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Orgonabokor (Hungarian)
Još bi (Serbian) ⇐ Kányádi Sándor :: Volna még (Hungarian)
Još jednom (Serbian) ⇐ Szögi Csaba :: Még egyszer (Hungarian)
Još uvek (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Még mindig (Hungarian)
Jubilej (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Jubileum (Hungarian)
juče su tu stajali (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: itt álltak tegnap (Hungarian)
Jugoslavija (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Jugoszlávia (Hungarian)
Julijin grob (Serbian) ⇐ Lászlóffy Aladár :: Júlia sírja (Hungarian)
Jutarnja pesma (Serbian) ⇐ Hell István :: Hajnali ének (Hungarian) [audio]
Kad (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Amikor (Hungarian)
Kad je kraj (Serbian) ⇐ András László :: Mikor van vége (Hungarian)
Kad je mladi mesec kriknuo (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: Mikor az újhold sikoltott (Hungarian)
Kad saznaš kako je (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Amikor rájössz milyen (Hungarian)
Kad su me udarili (Serbian) ⇐ Fekete Anna :: Mikor megütöttek (Hungarian)
Kad zima dođe (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ha jön a tél (Hungarian)
Kafa, čaj, čitanje (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Kávé, tea, olvasgatás (Hungarian)
Kako (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Milyen (Hungarian)
Kako bi se zahvalila… (Serbian) ⇐ Nagy Teréz :: Hogy köszönjem meg... (Hungarian)
Kako sam te čekala? (Serbian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Hogyan vártalak? (Hungarian)
Kakva je bila (Serbian) ⇐ Juhász Gyula :: Milyen volt… (Hungarian) [video]
Kakvo more ostrva (Serbian) ⇐ Simon Balázs :: Micsoda szigettenger (Hungarian)
Kaleidoskop (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Kaleidoszkóp (Hungarian)
Kamene ploče (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Kőtáblák (Hungarian)
Kamene priče (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Kőmesék (Hungarian)
Kameno vreme (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Kőidő (Hungarian)
Kanarinac (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A kanári (Hungarian)
Kao (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Mint (Hungarian)
Kao (Serbian) ⇐ Rakovszky Zsuzsa :: Mintha (Hungarian)
Kao da osećam (Serbian) ⇐ Egervári József :: Mintha érezném (Hungarian)
Kao na nekom ostrvu (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Mintha egy szigeten (Hungarian)
Kao nekoć (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Mint régen (Hungarian)
Kap kiše (Serbian) ⇐ Babics Imre :: Esőcsepp (Hungarian)
Karavana boja (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Színek karavánja (Hungarian)
Karta srca (Serbian) ⇐ Fodor András :: Szívtérkép (Hungarian)
Kasna jesen (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Késői ősz (Hungarian)
Kasno tetošenje (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Kései simogató (Hungarian)
Katovi (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Emeletek (Hungarian)
Khm? (Serbian) ⇐ Ady András :: Hmm? (Hungarian)
Kibiceru je svejedno (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: A kibicnek mindegy (Hungarian)
Kiborg (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Cyborg (Hungarian)
Kilimandžaro (Serbian) ⇐ Fisli Éva :: Kilimandzsáró (Hungarian)
Klesane kapi (Serbian) ⇐ Ady András :: Faragott cseppek (Hungarian)
Knez Potemkin (Serbian) ⇐ Kiss József :: A knyáz Potemkin (Hungarian)
Ko će ljubav preneti (Serbian) ⇐ Nagy László :: Ki viszi át a Szerelmet (Hungarian) [video] [audio]
Ko će reći (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Ki mondja meg (Hungarian)
Ko je? (Serbian) ⇐ András László :: Ki az? (Hungarian)
Koan (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Koan (Hungarian)
Kocke indiga (Serbian) ⇐ Tolnai Ottó :: Indigókockák (Hungarian)
Kod groba E. P. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: E. P. sírjánál (Hungarian)
Koga voliš (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Akit szeretsz (Hungarian)
Kohezija (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kohézió (Hungarian)
Koleba se more (Serbian) ⇐ Fekete Anna :: Habozik a tenger (Hungarian)
Kolibri (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A kolibri (Hungarian)
Kolodvor (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Pályaudvar (Hungarian)
Konačan oproštaj (Serbian) ⇐ Bánki Éva :: Végső búcsú (Hungarian)
Konačan poredak zvezda (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Végleges csillagrendszer (Hungarian)
Konačno odbrojavanje (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Végső visszaszámlálás (Hungarian)
Konak (Serbian) ⇐ Filip Tamás :: Szállás (Hungarian)
Konj umire ptice izleću (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A ló meghal a madarak kirepülnek (Hungarian)
Kopija (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Másolat (Hungarian)
Korak po korak (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Fokról-fokra (Hungarian)
Koren (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Gyökér (Hungarian)
Koren (Serbian) ⇐ Gulisio Timea :: Gyök (Hungarian)
Korobori* (Serbian) ⇐ Csata Ernő :: Korrobori* (Hungarian)
Korov (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Gizgaz (Hungarian)
Korzo (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Korzó (Hungarian)
Krah (Serbian) ⇐ Fodor András :: Fiaskó (Hungarian)
Kraj (Serbian) ⇐ Szögi Csaba :: Vége (Hungarian)
Kraj dečjeg doba (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A gyermekkor vége (Hungarian)
Kralj Kupina (Serbian) ⇐ Nagy László :: Szederkirály (Hungarian)
Kraljicu (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Királynőt (Hungarian)
Kratak (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Rövid (Hungarian)
Krhotina (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Töredék (Hungarian)
Krhotina (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Töredék (Hungarian)
Krhotina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Törmelék (Hungarian)
Krhotine uspomena (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Emlékek töredéke (Hungarian)
Krhotine zlatnog doba (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Aranykori töredékek (Hungarian)
Krik (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Sikoly (Hungarian)
Krila grlice (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Gerleszárnyak (Hungarian)
Krst (Serbian) ⇐ Gulisio Timea :: A kereszt (Hungarian)
Krst cveta (Serbian) ⇐ Baka Györgyi :: Virágkereszt (Hungarian)
Krst pustinje (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: A sivatag keresztje (Hungarian)
Krštenje (Serbian) ⇐ Huba Ildikó :: Keresztelő (Hungarian)
Kruna od papira (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: Papírkorona (Hungarian)
Kruna višnje (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Cseresznyekorona (Hungarian)
Krvna slika (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Vérkép (Hungarian)
Kuća Vitgenštajnovih (Serbian) ⇐ Bánki Éva :: Wittgenstein-ház (Hungarian)
Kuća za rentu (Serbian) ⇐ Kondor Béla :: Bérház (Hungarian)
Kugla zemljina (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Földgömb (Hungarian)
Kugle (Serbian) ⇐ Gulyás Pál :: Gömbök (Hungarian)
Kuli (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Kuli (Hungarian) [audio]
Kvart želuca (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Gyomornegyed (Hungarian)
Labud samo jednom zbori (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: A hattyú csak egyszer szól (Hungarian)
Labudova pesma Folksvagena (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Volkswagenhattyúdal (Hungarian)
Laktajući se u prozoru postavljena pitanja (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Költői kérdések az ablakon kikönyökölve (Hungarian)
Last chance to evacuate planet Earth (before it is recycled) (Serbian) ⇐ Sipos Tamás :: Last chance to evacuate planet Earth (before it is recycled) (Hungarian)
Laurin valcer (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Laura keringő (Hungarian)
Lebdeći kraj (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Lebegő táj (Hungarian)
Leća (Serbian) ⇐ Ady András :: Lencsék (Hungarian)
Lege artis (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Lege artis (Hungarian)
Legni mila (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Feküdj le kedves (Hungarian)
Lekcija (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Lecke (Hungarian)
Lep je bio svet (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Szép volt a világ (Hungarian)
Lepo leto (Serbian) ⇐ Fodor András :: Szép nyár (Hungarian)
Letnji crtež (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Nyári rajz (Hungarian) [video] [audio]
Leto (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Nyár (Hungarian)
Levita (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Lévita (Hungarian)
Lezbos; možda (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Leszbosz; talán (Hungarian)
Lila lasta (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Lila fecske (Hungarian) [audio]
List (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Falevél (Hungarian)
Listopadan (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Lombhullató (Hungarian)
Litanija (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Litánia (Hungarian)
Litanija (Na ulici u jesen…) (Serbian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Litánia (Az őszi utcán…) (Hungarian)
Litanija (U moje doba…) (Serbian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Litánia (Az én koromban…) (Hungarian) [video]
Ljubav (Serbian) ⇐ Tellér Gyula :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav (Serbian) ⇐ Fodor András :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Szeretet (Hungarian)
Ljubav (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav za svoju sudbu preklinje (Serbian) ⇐ Ténagy Sándor :: Sorsáért rimánkodik a szerelem (Hungarian)
Ljubav, ljubav (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Szerelem, szerelem (Hungarian)
Ljubavna pesma (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Szerelmes vers (Hungarian)
Ljubavna pesma (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Szerelmes vers (Hungarian)
Ljubavni ciklus iz 1927-28. (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Szerelmi ciklus 1927-28-ból (Hungarian)
Ljubavnici (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Szeretők (Hungarian)
Ljubavnici (Serbian) ⇐ Petri György :: Szeretők (Hungarian)
Ljubavnici (Serbian) ⇐ Aranyi László :: Szeretők (Hungarian)
Ljubavnik (Serbian) ⇐ Beszédes István :: Szerető (Hungarian)
Lov na vukove (Serbian) ⇐ Kormos István :: Farkasvadászat (Hungarian)
Ludi su (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Bolondok (Hungarian)
Luk zbori (Serbian) ⇐ Petri György :: A hagyma szól (Hungarian)
Mađarski rekviem (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Magyar rekviem (Hungarian)
Mag (Serbian) ⇐ Aranyi László :: A Mágus (Hungarian)
Majka (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Az édesanya (Hungarian)
majke (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: az anyák (Hungarian)
Majko, ti ne znaš (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Anyám, te nem tudod (Hungarian)
Majski ples (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Májusi tánc (Hungarian)
Majsko bestežinsko stanje (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Májusi súlytalanság (Hungarian)
Majušne želje (Serbian) ⇐ Nagy Bandó András :: Kicsinyke vágyak (Hungarian)
Mala čuda (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Kis csodák (Hungarian)
Mala matematika (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Egy kis matematika (Hungarian)
Malina (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Málna (Hungarian)
maltene (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: majdnem (Hungarian)
Mama (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Anya (Hungarian)
Mandala tvoga lica (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Arcod mandalája (Hungarian)
Manjak (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Hiány (Hungarian)
Margita, (Serbian) ⇐ Buda Ferenc :: Margit, (Hungarian)
Mašinske pesme (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Gépversek (Hungarian)
Maslačak (Serbian) ⇐ Karinthy Frigyes :: Pitypang (Hungarian)
Meditacija (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Meditáció (Hungarian)
Među kakvim polovičnim osećajima (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Milyen felemás (Hungarian)
Medveđi psalm (Serbian) ⇐ Nagy László :: Medvezsoltár (Hungarian)
Mefistovski naglavačke (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Mefisztótágas (Hungarian)
Memento (Serbian) ⇐ Márkus László :: Mementó (Hungarian)
Meni je more… (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Nekem a tenger... (Hungarian)
Mesec Blizanaca (Serbian) ⇐ Veszelka Attila :: Ikrek hava (Hungarian)
Mesto i vreme (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hely és idő (Hungarian)
Metafizička dilema (Serbian) ⇐ Aranyi László :: Metafizikai dilemma (Hungarian)
Metafora (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Metafora (Hungarian)
Metafore (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Metaforák (Hungarian)
Metak (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Golyó (Hungarian)
mi već ne stojima na vrhovima prstiju (Serbian) ⇐ Jóna Dávid :: mi már nem állunk lábujjhegyen (Hungarian)
Milost za vas! (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Irgalmat magatoknak! (Hungarian)
Mine (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Aknák (Hungarian)
Miniature (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Miniatúrák (Hungarian)
Miris (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Illat (Hungarian)
Mitologija (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: Mitológia (Hungarian)
Mlinovi molitve celine (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: A teljesség imamalmai (Hungarian)
Mnoštvo lepih lozinki (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Sok szép jelige (Hungarian)
Množe se (Serbian) ⇐ Tari István :: Sokasodnak (Hungarian)
Modeliranje (Serbian) ⇐ Ady András :: Modellezés (Hungarian)
Modra činjenica (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Kék tény (Hungarian)
Moglo bi i ono biti (Serbian) ⇐ Ady András :: Lehetne az is (Hungarian)
Moguće je (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lehet (Hungarian)
Mogućnost* (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Lehetőség* (Hungarian)
Moj epitaf (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Sírfeliratom (Hungarian)
Moj priviđenjima blagoslovljen život (Serbian) ⇐ Juhász Ferenc :: Látomásokkal áldott életem (Hungarian)
Moja molitva (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Imám (Hungarian)
Moja poslednja živa bašta (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Utolsó élő kertem (Hungarian)
moja ruka (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: kezem (Hungarian)
Moje drugo rođenje (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Második születésem (Hungarian)
Moje stvaralaštvo (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Költészetem (Hungarian)
Moje uspomene (Serbian) ⇐ Bella István :: Emlékeim (Hungarian)
Moji zamršeni strahovi (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Kusza félelmeim (Hungarian)
Mojoj majci (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Anyámnak (Hungarian)
Mojsije i Aron (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Mózes és Áron (Hungarian)
Mojsvetlotos privatan posed (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Énviláglótusz magánterület (Hungarian)
Molba (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kérvény (Hungarian) [video]
Molitva (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Ima (Hungarian)
Molitva Indijanca za mesečevom tišinom (Serbian) ⇐ Tornai József :: Indián a hold-csöndességét kéri (Hungarian)
Molitva za decu (Serbian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Ima a gyermekekért (Hungarian)
Mom prijatelju (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Barátomhoz (Hungarian)
Mom sinu Robertu (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Fiamnak Róbertnek (Hungarian)
Monolog (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Monológ (Hungarian)
Monolog oveštale žene sahibije cirkusa (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: A vén cirkuszosné monológja (Hungarian)
Monstrum (Serbian) ⇐ Turczi István :: Monstrum (Hungarian)
Moraš saznati (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Meg kell tudnod (Hungarian)
Most (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Híd (Hungarian)
Moto (Ako umrem…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Ha meghalok…)* (Hungarian)
Moto (Moju knjigu posvećujem siromašnima….)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Könyvemet a szegényeknek ajánlom…)* (Hungarian)
Moto (Oj živote, na leđima...)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Ó élet, ki hátamon…)* (Hungarian)
Moto (Podelio sam sebe…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Szétosztottam magam…)* (Hungarian)
Moto (Šta da ti donesem…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Mit hozzak néked…)* (Hungarian)
Moto (Svakome sam…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Mindenki ismerőse…)* (Hungarian)
Moto (Žarom tvog pogleda…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Pillantásod tüzével…)* (Hungarian)
Mr. T. S. Eliot kuva rezance (Serbian) ⇐ Tornai József :: Mr. T. S. Eliot tésztát főz (Hungarian)
Mrtav lađar (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Halott hajós (Hungarian)
Mrvice postojanja (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Létmorzsák (Hungarian)
Mudrovanje (Serbian) ⇐ Ady András :: Elmélke (Hungarian)
Muškarac s mirisom (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Férfi, illattal (Hungarian)
Mušmula (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Naspolya (Hungarian)
Muza (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Múzsa (Hungarian)
Muze se opraštaju (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Búcsúznak a múzsák (Hungarian)
Muzika (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Zene (Hungarian)
Na crvenom snegu (Serbian) ⇐ Pásztor Béla :: Vörös havon (Hungarian)
Na hridinama stvarnosti (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A valóság gránitszirtjein (Hungarian)
Na istom ležaju (Serbian) ⇐ Ratkó József :: Egy ágyon, egy kenyéren (Hungarian)
Na kraj jednog ciklusa (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Egy ciklus végére (Hungarian)
Na kraju sveta (Serbian) ⇐ Bella István :: A világ végén (Hungarian)
Na kratko rezan film* (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Film rövidre vágva* (Hungarian)
Na krstu (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Fejfán (Hungarian)
Na margine raskršća (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Keresztutak margójára (Hungarian)
Na marginu jedne tajne (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Egy titok margójára (Hungarian) [audio]
Na mračnoj žičari preminuća – (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: A halál fekete libegőjén – (Hungarian)
Na nebo urezana poruka - za Agotu Boroš (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Égre karcolt üzenet - Boros Ágotáért (Hungarian)
Na nju su se zvezde slepile (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Ráragadtak a csillagok (Hungarian)
Na obali (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Parton (Hungarian)
Na obali stvarnosti (Serbian) ⇐ Bak Rita :: A valóság partján (Hungarian)
Na presvlaci neba (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Az égbolt kárpitján (Hungarian)
Na prstima (Serbian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Lábujjhegyen (Hungarian)
Na raskršću (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Keresztúton (Hungarian)
Na sušnom polju mog duha (Serbian) ⇐ Babits Mihály :: [Lelkem kiszikkadt mezején...] (Hungarian)
Na sve strane razišlim prstima (Serbian) ⇐ Bella István :: Szanaszét széledt ujjaimmal (Hungarian)
Na tresetištu (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A lápon (Hungarian) [video]
Na usporenom snimku (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Lassított felvételen (Hungarian)
Na vrhu (Serbian) ⇐ Ady András :: Ormon (Hungarian)
Na vrhu maslina (Serbian) ⇐ Balázs Csilla Kinga :: Olajfák hegyén (Hungarian)
Na zidove prokopa napisano (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Az aknavájatok falára írva (Hungarian)
Na život i smrt (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Életre, halálra (Hungarian)
Na život me potičeš (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Élni kényszerítesz (Hungarian)
Načinješ (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Megszeged (Hungarian)
Nada (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Remény (Hungarian)
Nadahnuće (Serbian) ⇐ Ady András :: Ihlet (Hungarian)
Nade uvek ima (Serbian) ⇐ Örkény István :: Mindig van remény (Hungarian)
Nadgrobna pesma (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Sírvers (Hungarian)
Naglavačke (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Tótágas (Hungarian)
Najskladniji kist (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A legfinomabb ecset (Hungarian)
Najzastrašujuće (Serbian) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: A legfélelmetesebb (Hungarian)
[Naposletku ipak bi…] (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: [Végre mégis csak jó…] (Hungarian)
Naprava (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Szerkezet (Hungarian)
Napušteni (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Elhagyottak (Hungarian)
Naš svet (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Világunk (Hungarian)
Naša ljubav (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Szerelmünk (Hungarian)
Naša sudba... (Serbian) ⇐ Nagy L. Éva :: Sorsunk... (Hungarian)
***(Naši gubici - b) (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: ***(Veszteségeink) (Hungarian)
***(Naši gubici - a) (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: ***(Veszteségeink) (Hungarian)
Naši izostali četvrti dani (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Elmaradt negyedik napjaink (Hungarian)
Natpisi (Serbian) ⇐ Laboda, Róbert :: Feliratok (Hungarian)
natuknice (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: karcolatok (Hungarian)
natuknice (Serbian) ⇐ Jóna Dávid :: negyedpercesek (Hungarian)
Naučila sam lekciju (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: A leckét megtanultam (Hungarian)
Nauka (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: A tudomány (Hungarian)
Navod na slutnju (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Sejtetés (Hungarian)
Nažalost (Serbian) ⇐ Egervári József :: Sajnos (Hungarian)
Ne bojte se od kera (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Ne féljetek a kutyától (Hungarian)
Ne brigaj (Serbian) ⇐ Nagy Teréz :: Sose félts (Hungarian)
Ne mogu ispričati (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Nem mondhatom el (Hungarian)
Ne mogu zahtevati (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Nem kérhetem (Hungarian)
Ne može te svako voleti (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Nem szerethet mindenki (Hungarian)
Ne sad (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Ne most (Hungarian)
Ne sećam se (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Nem emlékszem (Hungarian)
Ne spašava (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Nem menti (Hungarian)
Ne treba se prestrašiti (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Nem kell megrémülni (Hungarian)
Ne zbog toga (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Nem azért (Hungarian)
Ne-brinuti se! (Serbian) ⇐ Ady András :: Aggódni-ne! (Hungarian)
Ne-ples (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Nem-tánc (Hungarian)
Nebesa zemlje (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Egek földek (Hungarian)
Nebo i zemlja (Serbian) ⇐ Nagy László :: Ég és föld (Hungarian)
Neće (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Nem akar (Hungarian)
Nečeg nigde nema (Serbian) ⇐ Váci Mihály :: Valami nincs sehol (Hungarian) [video]
Nedostaješ! (Serbian) ⇐ Balázs F. Attila :: Hiányzol! (Hungarian)
Negativne ravnine (Serbian) ⇐ Aranyi László :: Negatív síkok (Hungarian)
NEGDE U BOSNI. DETALJI PUTOPISA (Serbian) ⇐ Jász Attila :: VALAHOL BOSZNIÁBAN. UTINAPLÓRÉSZLETEK (Hungarian)
Nejednakost (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Egyenlőtlenség (Hungarian)
Nek moju kosu cvet od tvojih poljubaca šara (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Hajamban csókod legyen virág (Hungarian)
Nek te ne smrt osveži (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Ne a halál frissítsen fel (Hungarian)
Neka druga cesta (Serbian) ⇐ Nagy Teréz :: Egy másik út (Hungarian)
Neka ispričajmo (Serbian) ⇐ Tornai József :: Hadd mondjuk el (Hungarian)
Neka nema uspomena (Serbian) ⇐ Földes Sándor :: Ne legyen emlék (Hungarian)
Neka ostanem… (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Hadd maradjak… (Hungarian)
Nekad (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Régen (Hungarian)
Nekad, sad (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Volt, van (Hungarian)
Nekako, bilo kako (Serbian) ⇐ Halmai István :: Merthogy, akárhogy (Hungarian)
Neki drugi zakon (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Egy másik törvény (Hungarian)
Neki uvek (Serbian) ⇐ Tari István :: Valakik mindig (Hungarian)
Nekim mrziteljima (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Egynémely gyűlölködőkhöz (Hungarian)
Neko se hvata (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Valaki kapaszkodik (Hungarian)
Neko se za mene molio (Croatian) ⇐ Reményik Sándor :: Valaki értem imádkozott (Hungarian) [video]
Nemilosrdan (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Irgalmatlan (Hungarian)
Nemoj s njim ni pričati! (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Szóba se állj vele! (Hungarian)
Nemoj se sablazniti! (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Ne botránkozz! (Hungarian)
Nemojte me noću prepustiti (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Ne hagyjatok az éjszakára (Hungarian)
Nemušt (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Anyanyelvtelen (Hungarian)
Nenaoružano (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Fegyvertelenül (Hungarian)
Neopravdano (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Igazolatlanul (Hungarian)
Nepismen (Serbian) ⇐ Beszédes István :: Írástudatlan (Hungarian)
Nepomičan (Serbian) ⇐ Egervári József :: Mozdulatlan (Hungarian)
Nepomično (Serbian) ⇐ Toldalagi Pál :: Egyhelyben (Hungarian)
Neprikriveno (Serbian) ⇐ Gulisio Timea :: Kendőzetlenül (Hungarian)
Nerazumljiva slika (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Érthetetlen kép (Hungarian)
Nestašluci (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Csínytevések (Hungarian)
Netrolog (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Netrológ (Hungarian)
Neuspeh (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Kudarc (Hungarian)
Nevid stvaranja (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: A teremtés homálya (Hungarian)
Ni reč, ni pesma (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Se szó, se dal (Hungarian)
Ni to nije (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Ez sem (Hungarian)
Ni-znaci (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Sem-jelek (Hungarian)
Nije tako krenulo (Serbian) ⇐ Kelebi Kiss István :: Nem így indult (Hungarian)
Nisam grad (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Nem vagyok város (Hungarian)
Ništa naročito (Serbian) ⇐ Jóna Dávid :: Semmi különös (Hungarian)
Ništa(logija) (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Semmi(tológia) (Hungarian)
Nizbrdo (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Lefelé a hegyről (Hungarian)
Noć (Serbian) ⇐ Kondor Béla :: Éjszaka (Hungarian) [audio]
Noć (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Éjszaka (Hungarian) [video] [audio]
Noćna pesma mučenika (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mártír éji dala (Hungarian)
Noću jesenje ravnodnevnice (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Az őszi napéjegyenlőség éjszakáján (Hungarian)
Noge su im kratke (Serbian) ⇐ Beszédes István :: Lábuk rövid (Hungarian)
Nomadi (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Barangoló törzsek (Hungarian)
Nostalgija (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Nosztalgia (Hungarian)
Nov maj (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Új május (Hungarian)
Nova era (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Új korszak (Hungarian)
Novine u pripremi (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Készül az újság (Hungarian)
Nož za kalemljenje (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Kacorkés (Hungarian)
O dušama: po koji pra-androgin (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: A lelkekről: néhány ős-androgin (Hungarian)
O filozofiji (Serbian) ⇐ Petri György :: A filozófiáról (Hungarian)
O grožđu i ostalim slastima (Serbian) ⇐ Eörsi István :: A szőlőről és más örömökről (Hungarian)
O juče za sutra (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Tegnapról holnapra (Hungarian)
o kakva želja (Serbian) ⇐ Nagy L. Éva :: de jó is lenne (Hungarian)
O mojoj bubamari (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Katicabogaramról (Hungarian)
O, parkovi (Serbian) ⇐ Zsille Gábor :: Ó, a parkok (Hungarian)
O, što tako kasno... (Serbian) ⇐ Kiss József :: Ó, mért oly későn... (Hungarian)
Obeležen (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: A megbélyegzett (Hungarian)
Obešen(o) (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: (F)elkötve (Hungarian)
Obično ujutro dolaziš (Serbian) ⇐ Petri György :: Reggel szoktál jönni (Hungarian)
Oblici staranja** (Serbian) ⇐ Jász Attila :: A törődés alakzatai* (Hungarian)
Obmana (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Ámítás (Hungarian)
Oboje ljudski (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Mindkettő emberül (Hungarian)
Obožavanje vrućeg vetra (Serbian) ⇐ Nagy László :: A forró szél imádata (Hungarian)
Obris (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Körvonal (Hungarian)
Obrtnici (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mesteremberek (Hungarian)
Očenaše (Serbian) ⇐ Lőrincz P. Gabriella :: Hiszekegy (Hungarian)
Oči u oči (Serbian) ⇐ Fodor András :: Szemtől-szembe (Hungarian)
Očima zarobljenika (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Látod a tárgyakat (Hungarian)
Od scene do scene (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Színről színre (Hungarian)
Oda (Serbian) ⇐ József Attila :: Óda (Hungarian) [video]
Oda nedoumice (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Tétova óda (Hungarian) [video]
Odgovor (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A válasz (Hungarian)
Odjedanput se dogodi (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Egyszer csak megtörténik (Hungarian)
Odjedanput sve (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Egyszerre mind (Hungarian)
Odlomak balade (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Balladarészlet (Hungarian)
Odlučila - rušila (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Döntöttem (Hungarian)
Odluka (Serbian) ⇐ Filip Tamás :: Döntés (Hungarian)
Odraz samoubica (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Egy öngyilkos tükörkép (Hungarian)
Odvažni su (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Elszánt emberek (Hungarian)
Ogledalo (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Tükör (Hungarian)
Ogledalo (Serbian) ⇐ Jász Attila :: A tükör (Hungarian)
Ograđivanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Elhatárolódás (Hungarian)
Ohrabrenje (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Bíztatás (Hungarian)
Okamenjenost (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Megkövülés (Hungarian)
Oko ti je gnezdo anđela (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Angyalok fészke a szemed (Hungarian)
Okrilje (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Limes (Hungarian)
Okrugli žig (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Körpecsét (Hungarian)
Oktobar (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Október (Hungarian)
Oktobarska pesma (Serbian) ⇐ Pinczési Judit :: Októberi vers (Hungarian)
Oktobarska pesma (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Októberi ének (Hungarian)
Okus tišine (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A csend íze (Hungarian)
Omaška (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Tévedés (Hungarian)
Omaž (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Hommage (Hungarian)
Ona prava (Serbian) ⇐ Károlyi Amy :: Az igazi (Hungarian)
Ona sa 15 godina (Serbian) ⇐ Petőcz András :: A 15 éves lány (Hungarian)
Onaj drugi (Serbian) ⇐ Filip Tamás :: A másik (Hungarian)
Onda i sad (Serbian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Akkor és most (Hungarian)
One noći (Serbian) ⇐ Lőrincz József :: Azon az éjszakán (Hungarian)
Oni koji fale (Serbian) ⇐ Botár Attila :: Hiányzók (Hungarian)
onog (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: azon (Hungarian)
Onog dana (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Azon a napon (Hungarian)
Opaske uz reči (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kommentár a szavakhoz (Hungarian)
Opčinjavanje (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ráolvasás (Hungarian)
Oplakivanje Bika (Serbian) ⇐ Devecseri Gábor :: Bikasirató (Hungarian)
Oporuka (Serbian) ⇐ Justus Pál :: Végrendelet (Hungarian)
Oproštaj (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Búcsú (Hungarian)
Oproštaj (Serbian) ⇐ Juhász Gyula :: Búcsú (Hungarian) [video]
oproštaj letelice od papira (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő búcsúja (Hungarian) [video]
Optimizam (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Optimizmus (Hungarian)
Opuštanje u prelomljenom vremenu (Serbian) ⇐ Nagy L. Éva :: Oldódás tört időben (Hungarian)
Orfej i Euridika (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Orpheusz és Eurüdiké (Hungarian)
Osam redova (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Nyolc sor (Hungarian)
Osam redova (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Nyolc sor (Hungarian)
Osam redova (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Nyolc sor (Hungarian)
Osećaj nedostatka (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Hiányérzet (Hungarian)
Osma ecloga (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Nyolcadik ecloga (Hungarian)
Osmeh pomirenja (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A megbékélés mosolya (Hungarian)
Ostaju svi... (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Mindenki marad... (Hungarian)
Ostalo je samilost (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: A többi kegyelem (Hungarian)
Ostani sa mnom (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Maradj velem (Hungarian)
Ostavština (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Hagyaték (Hungarian)
Ostavština (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Hagyaték (Hungarian)
Ostavština (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Hagyaték (Hungarian)
Ostavština – za Marinu Ivanovnu Cvetajevu (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Hagyaték – Marina Ivanovna Cvetajeva-ért (Hungarian)
Otac moj (Serbian) ⇐ Fülöp Kálmán :: Édesapám (Hungarian)
Otelovi se (Serbian) ⇐ Pinczési Judit :: Testet ölt (Hungarian)
Ovde si odrastao (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Itt nőttél fel (Hungarian)
Ovo jutro (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Ez a reggel (Hungarian)
Pa da (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Ez az (Hungarian)
pa kome pričam (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: hát kinek beszélek (Hungarian)
Pantomime (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Pantomimek (Hungarian)
Paralele (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Párhuzamosok (Hungarian)
Pare, vodene biljke željne naslade (Serbian) ⇐ Tari István :: Kéjsóvár párák, tavirózsák (Hungarian)
Partije (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Játszmák (Hungarian)
Patnja u Ravensbriku (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Ravensbrücki passió (Hungarian) [audio]
Patriot (Serbian) ⇐ Beszédes István :: Patrióta (Hungarian)
Pedeseti (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Ötvenedik (Hungarian)
Pega Marine Mare (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Katica Kata pettye (Hungarian)
Penelopa (Serbian) ⇐ Halmai István :: Penelopé (Hungarian)
Penelopa (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Pénelopé (Hungarian)
Penelopa (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Pénelopé (Hungarian)
Perspektiva u raspadu (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Bomló perspektíva (Hungarian)
Pesma (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Költemény (Hungarian)
Pesma (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ének (Hungarian)
Pesma (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Költemény (Hungarian) [audio]
Pesma knjiga iz Pataka (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A pataki könyvek éneke (Hungarian)
Pesma lutalice (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Csavargóének (Hungarian)
Pesma mojih pesama (Serbian) ⇐ Nagy László :: Verseim verse (Hungarian)
Pesma o raznolikosti puteva (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Dal az utak sokféleségéről (Hungarian)
Pesma o zakonima (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Vers a törvényekről (Hungarian)
Pesma po drevnom ugledu (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Vers ódon mintára (Hungarian)
Pesma protiv ponedeljka (Serbian) ⇐ Turczi István :: Hétfőellenes vers (Hungarian)
Pesma u daljinu (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Vers a távolba (Hungarian)
Pesma u zagradi Op. 12. (Serbian) ⇐ Petőcz András :: Zárójel vers Op. 12. (Hungarian)
Pesma uz vino (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Bordal (Hungarian)
Pesma vuge (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Sárgarigóének (Hungarian)
Pesma za život (Serbian) ⇐ Háy János :: Vers életért (Hungarian)
Pesnikova čaša (Serbian) ⇐ Nagy László :: A költő pohara (Hungarian)
Pet Geret uvežbava svoj poziv (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Pat Garrett hivatását gyakorolja (Hungarian)
petrijev penzum (Serbian) ⇐ Erdős Virág :: petri penzum (Hungarian) [video]
picikato (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: pizzicato (Hungarian)
Pigmalion (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Pygmalion (Hungarian)
Piri. Lahori (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Szél fúj. Fújdogál (Hungarian)
Pisamce na krila gara (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Levélféle pernyeszárnyakra (Hungarian)
Pisanje (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Az írás (Hungarian)
Pisma odnesu (Serbian) ⇐ Filip Tamás :: A leveleket elviszik (Hungarian)
Pismo voljenoj (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Levél a hitveshez (Hungarian) [video]
Pita (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Kérdez (Hungarian)
Pitoma noga ili "kad već ekshumiramo" (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kezes láb avagy "ha már exhumálunk" (Hungarian)
Plačna-šerna Marija (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Síró-kacsintó Mária (Hungarian)
Plahte u raspadu (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Foszló lepedők (Hungarian)
Plamen sveća reče (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A gyertyaláng szól (Hungarian)
Plava nijansa (Serbian) ⇐ Ady András :: Kék árnyalat (Hungarian)
Ples leptira (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Lepketánc (Hungarian)
Ples ljubavi (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Szerelmek tánca (Hungarian)
ples princeze (Serbian) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: a hercegnő tánca (Hungarian)
Plesač (Serbian) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: A táncos (Hungarian)
Pljuju (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Köpnek (Hungarian)
Pljuštavo neprekidno pismo (Croatian) ⇐ Kaffka Margit :: Záporos, folytonos levél (Hungarian)
Po sastavnim delovima (Serbian) ⇐ Ady András :: Összetevőnként (Hungarian)
Pobuna (Serbian) ⇐ Füzesi Magda :: Lázadás (Hungarian)
Početak (Serbian) ⇐ Turczi István :: Kezdet (Hungarian)
Početak (Serbian) ⇐ Ady András :: Kezdet (Hungarian)
Podeljena samoća (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Megosztott magány (Hungarian)
Podsećanje na moj životopis (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Pályám emlékezete (Hungarian)
Poetika (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Poetica (Hungarian)
Pogodba (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Alku (Hungarian)
Pohvala (Serbian) ⇐ Fodor András :: Dicséret (Hungarian)
Poison (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Poison (Hungarian)
Poljubac (Serbian) ⇐ Gulisio Timea :: A csók (Hungarian)
Ponavljanje (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Ismétlődés (Hungarian)
Ponovo lavirint (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Újra a labirintus (Hungarian)
Ponuđeno primirje (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Felajánlott béke (Hungarian)
Popodne (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Délután (Hungarian)
Popovi nakaradnih religija (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Torz vallások papjai (Hungarian)
Poraz (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Veszteség (Hungarian)
Pored susednog stola (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: A szomszéd asztalnál (Hungarian)
Poricanje poricanja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A tagadás tagadása (Hungarian)
Poruka (Serbian) ⇐ Fodor András :: Üzenet (Hungarian)
Poruka bake Meri iza svoje smrti (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: Märy nagymama üzenete halála után (Hungarian)
Posle bekstva (Serbian) ⇐ Botár Attila :: Szökés után (Hungarian)
Posle kiše (Serbian) ⇐ Gyukics Gábor :: Eső után (Hungarian)
Posle raja (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: A paradicsom után (Hungarian)
Posle... (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Aztán… (Hungarian)
Poslednja bioskopska predstava (Serbian) ⇐ Garaczi László :: Az utolsó mozielőadás (Hungarian) [video]
Poslednja žalopojka (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Az utolsó rap (Hungarian)
Poslednje pitanje (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Utolsó kérdés (Hungarian)
Poslednje veče (Serbian) ⇐ Spiró György :: Az utolsó este (Hungarian)
Poslednji letopis (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Utolsó krónika (Hungarian)
Poslednji susret (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Az utolsó találka (Hungarian)
Post mortem (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Post mortem (Hungarian)
Post-egzistencija (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Post-existentia (Hungarian)
Postojanje (Serbian) ⇐ Pató Selam :: Ige-létünk (Hungarian)
Postoji država (Serbian) ⇐ Erdős Virág :: Van egy ország (Hungarian)
Postrojavanje (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Sorakozó (Hungarian)
Potom (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Majd (Hungarian)
Potom da (Serbian) ⇐ Fekete Anna :: Majd igen (Hungarian)
Potonula zemlja (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Elsüllyedt föld (Hungarian)
Potpaljivači (Serbian) ⇐ Fodor András :: Gyújtogatók (Hungarian)
Potpuna konfuzija (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Teljes zavar (Hungarian)
Poverenje (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Bizalom (Hungarian) [video]
Povezanost (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kötés (Hungarian)
Povod za razvod (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Válóok (Hungarian)
Povodom jedne pojave (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Egy jelenségre (Hungarian)
Povodom jednog razgovora (Serbian) ⇐ Egervári József :: Egy beszélgetés margójára (Hungarian)
Povodom smrti pesnika (Serbian) ⇐ Rába György :: A költő halálára (Hungarian)
Povratni motivi (Serbian) ⇐ Sipos Tamás :: Visszatérő motívumok (Hungarian)
Pozadina sa suncem, drvetom, sa mnom (Serbian) ⇐ Ady András :: Háttér nappal, fával, velem (Hungarian)
Pozan struk cveta na grob Ilone Legeze (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (Hungarian)
Pozdrav iz daljine (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Távoli üdvözlet (Hungarian)
Pozno pismo Ane Ahmatove (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Anna Ahmatova kései levele (Hungarian)
Pradedova čaša (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Ükapám pohara (Hungarian)
Pragovi (Serbian) ⇐ Kalász Orsolya :: küszöbök (Hungarian)
prašnjava pesmica (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: poros versike (Hungarian)
Pravac (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Irány (Hungarian)
Praznik (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Ünnep (Hungarian)
Pre goleme tišine (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: A nagy csönd előtt (Hungarian)
Pre-egzistencija (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Prae-existentia (Hungarian)
Prebivalište minotaura (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: A minotaurusz lakhelye (Hungarian)
Prednost vešanja (Serbian) ⇐ Fülöp Gábor :: Az akasztás előnye (Hungarian)
Predomišljanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Morfondírozás (Hungarian)
Prekoračila prag vrta (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Belépett a kerti ajtón (Hungarian)
Prelaz (Serbian) ⇐ Lőrincz P. Gabriella :: Átszállás (Hungarian)
Prelazak (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Az átkelés (Hungarian)
Prelomljeno belo (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Törtfehér (Hungarian)
Prema celovitosti (Serbian) ⇐ Fekete Anna :: A teljesség felé (Hungarian)
Prema doma (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Hazafelé (Hungarian)
Prema istoku, prema zapadu (Serbian) ⇐ Szögi Csaba :: Napkeletnek, napnyugatnak (Hungarian)
Prema nama su došli (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Szembe jöttek (Hungarian)
Prema tlu Indijaca (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Az indiák felé (Hungarian)
Preobražaj (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozás (Hungarian)
Prepoznavanje (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Felismerés (Hungarian)
Pretnja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Fenyegetés (Hungarian)
Pretnje (Serbian) ⇐ Nagy László :: Fenyegetések (Hungarian)
Preustrojavanje (Serbian) ⇐ Aranyi László :: Átértékelődés (Hungarian)
Prevera (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Tagadó (Hungarian)
Prevrtljivo (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Szeszélyesen (Hungarian)
Priča (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Mese (Hungarian) [audio]
Priča kuvanog vina (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A forralt bor meséje (Hungarian)
Priča o mostu (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Mese a hídról (Hungarian)
Priča o tome, ko kako voli (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Mese arról, ki hogyan szeret (Hungarian) [video]
priča** (Serbian) ⇐ Jász Attila :: mese* (Hungarian)
Priče letelice od papira 1. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 1. (Hungarian)
priče letelice od papira 2. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 2. (Hungarian)
priče letelice od papira 3. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 3. (Hungarian)
priče letelice od papira 4. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 4. (Hungarian)
priče letelice od papira 5. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 5. (Hungarian)
Prijateljici (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Barátnőmnek (Hungarian)
Prijateljima (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Barátaimnak (Hungarian)
Prilagođavanje (Serbian) ⇐ Lőrincz P. Gabriella :: Illeszkedés (Hungarian)
Primer i preklinjanje (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Példa és könyörgés (Hungarian)
Priprema (Serbian) ⇐ Filip Tamás :: Előkészület (Hungarian)
Prisećanje trubadura na jednog kralja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A dalnok egy királyra emlékezik (Hungarian)
Privatan lavirint (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Magánlabirintus (Hungarian)
Privatna (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Privát (Hungarian)
Privlačenje (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Vonzás (Hungarian)
Pročitao dve knjige o teoriji muzike (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Elolvasott két zeneelméleti könyvet (Hungarian)
Procvetala ruka (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: A kivirágzott kéz (Hungarian)
Prognoza (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Előrejelzés (Hungarian)
Prolog (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Prológus (Hungarian)
Prolog – jednoj praizvedbi (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Prológus - egy ősbemutatóhoz (Hungarian)
Prolog – ponedeljak, predveče (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Prológ – hétfő, estefelé (Hungarian)
Prolom (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: (H)idegrianás (Hungarian)
Promena – uloga – itd (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Szerep – csere – satöbbi (Hungarian)
Promena boje reči (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: A szó színeváltozása (Hungarian)
Promrzle reči (Serbian) ⇐ Nagy Teréz :: Téliesített szavak (Hungarian)
Prosjački red (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Koldusrend (Hungarian)
Prosjak ljubavi (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem koldusa (Hungarian)
Prošlost je ispred nas (Serbian) ⇐ Tari István :: Előttünk a múlt (Hungarian)
Prospero domišlja (Serbian) ⇐ Géher István :: Prospero tűnődik (Hungarian)
Prostor za delovanje (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Mozgástér (Hungarian)
Protiv ispražnjenja (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: A kiüresedés ellen (Hungarian)
Protu-elegija, mojoj rodnoj kući (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Ellen-elégia, szülőházamnak (Hungarian)
Prozori (Serbian) ⇐ Justus Pál :: Ablakok (Hungarian)
Prskalica (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Csillagszóró (Hungarian)
Prva elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Első bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Prvi bioskop (Serbian) ⇐ Bella István :: Az első mozi (Hungarian)
Prvi čovek (Serbian) ⇐ Pinczési Judit :: Az első ember (Hungarian)
Prvo jutro (Serbian) ⇐ Spiró György :: Az első reggel (Hungarian)
Prvo napastovanje Bonfido Gatija (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Bonfido Gatti első megkísértése (Hungarian)
Psalmus Eroticus (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Psalmus Eroticus (Hungarian)
Ptica i cvet: smisao bi od reči oduzeli (Serbian) ⇐ Varga Imre :: Virág, madár: értelmét venné a szónak (Hungarian)
Ptica tišine (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Csöndmadár (Hungarian)
Ptice (Serbian) ⇐ Jobbágy Károly :: Madarak (Hungarian)
Pun mesec (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Holdtölte (Hungarian)
Pupčanik (Serbian) ⇐ Gulisio Timea :: Köldökzsinór (Hungarian)
Pustinja (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Sivatag (Hungarian)
Pustinja ljubavi (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: A szerelem sivataga (Hungarian) [audio]
Pustinjak (Serbian) ⇐ Aranyi László :: A remete (Hungarian)
Putnjici su ispaljeni (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Kilőtték a putnikokat (Hungarian)
Putovanje tokom Božićnih praznika (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Adventi utazás (Hungarian)
Rađanje galame (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: A lárma születése (Hungarian)
Rađanje sveta (Serbian) ⇐ Bella István :: A világ születése (Hungarian)
Radni dani (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Hétköznapok (Hungarian)
Radost (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Öröm (Hungarian)
Radosti (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Örömök (Hungarian)
Ragnarek (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Ragnarök (Hungarian)
Ramena i čela (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Vállak és homlokok (Hungarian)
Rana i nož (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Seb és kés (Hungarian)
Rascep lata (Serbian) ⇐ Mészáros László :: Sziromhasadás (Hungarian)
Raskid (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Szakítás (Hungarian)
Raskršće (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Keresztút (Hungarian)
Rasna vila (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Fajtündér (Hungarian)
Rasplakana ponjava (Serbian) ⇐ Tóth Krisztina :: Síró ponyva (Hungarian)
Rastanak (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Az elválók (Hungarian)
Ratno zarobljeništvo (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Hadifogság (Hungarian)
Razbistravanje (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A helyzet tisztázása (Hungarian)
Razglednice (1 - 2) (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (1-2) (Hungarian) [audio]
Razglednice (3 - 4) (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (3-4) (Hungarian) [video] [audio]
Razgovor cvetova (Serbian) ⇐ Sárközi György :: Virágok beszélgetése (Hungarian)
Razgovor sa Bogom (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Beszélgetés az Istennel (Hungarian)
Razgovor sa kosovima (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Beszélgetés a rigókkal (Hungarian)
Razgovor sa vetrom (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Beszélgetés a széllel (Hungarian)
Razgovor udvoje (Serbian) ⇐ Ady András :: Pár beszéd (Hungarian)
Raznorodno ogledalo (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: A promiszkuus tükör (Hungarian)
RĐ-ov poverljiv personalni dokument (Serbian) ⇐ Rába György :: RGY bizalmas káderlapja (Hungarian)
Reč oproštaja (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Búcsúszó (Hungarian)
Recept harmoničnog života (Serbian) ⇐ Eörsi István :: A harmonikus élet receptje (Hungarian)
Reci Draga, kakvo je more? (Serbian) ⇐ Váci Mihály :: Mondd, Kedvesem, milyen a tenger? (Hungarian)
Reči na ploči škriljca (Serbian) ⇐ Bella István :: Szavak a palatáblán (Hungarian)
Reci, šta dozreva... 2016 (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Mondd, mit érlel... 2016 (Hungarian)
Recitacija (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Recitálás (Hungarian)
Recitator (Serbian) ⇐ Nagy László :: A versmondó (Hungarian)
redom poput prestravljenog avijatičara (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: sorban miként a döbbent léghajós (Hungarian)
Rehabilitiran? (Serbian) ⇐ Ady András :: Rehabilitált? (Hungarian)
Rekao sam jednoj devojci: (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mondtam egy lánynak: (Hungarian)
Reklo bi se (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Mondhatni (Hungarian)
Rekvijem za jednom ženom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Requiem egy asszonyért (Hungarian)
Rekvijem za selo Bezedovo novo (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Rekviem Bözödújfaluért (Hungarian)
Relativan grad (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: A relatív város (Hungarian)
Remember… (Serbian) ⇐ Fodor András :: Remember… (Hungarian)
Replika (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Replika (Hungarian)
Res prospere (Serbian) ⇐ Ady András :: Res prosperae (Hungarian)
Rezbar ružinog drveta (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Aki rózsafát farag (Hungarian)
Ribe u mreži (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Halak a hálóban (Hungarian)
Riđobradi (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: A Rőtszakállú (Hungarian)
Robovi (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Rabszolgák (Hungarian)
Roda (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Gólya (Hungarian)
Rođen je (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Megszületett (Hungarian)
Rođendanska čestitka (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Születésnapi köszöntő (Hungarian)
Rođenje (Serbian) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Születés (Hungarian)
Romansa (Serbian) ⇐ Forbáth Imre :: Románc (Hungarian)
Rondo (Serbian) ⇐ Kondor Béla :: Rondo (Hungarian)
Ruke koje svet znače (Serbian) ⇐ Kalász Orsolya :: világot jelentő kezek (Hungarian)
Rukopis Baha (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Bach kézírása (Hungarian)
Ruku daj (Serbian) ⇐ József Attila :: Tedd a kezed (Hungarian) [audio]
Ruža, da (Serbian) ⇐ Fekete Anna :: A rózsa, igen (Hungarian)
[S krvlju i crnim rešetkama] (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: [Vérrel és fekete ráccsal] (Hungarian)
S tobom sam (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Veled vagyok (Hungarian)
Sa nosiocem tajne… (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: A titok viselőjével… (Hungarian)
Sahrana u jesen (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Temetés ősszel (Hungarian)
Sama (Serbian) ⇐ Nagy L. Éva :: Egyedül (Hungarian)
Samo (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Egyedül (Hungarian)
Samo janje (Serbian) ⇐ Bella István :: Csak a bárány (Hungarian) [video]
Samo mala Tit*… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Csak kis Tit… (Hungarian)
Samo manjak boli (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Csak a hiány fáj (Hungarian)
Samo me nemoj samog ostaviti (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Csak ne hagyj magamra (Hungarian)
Samo mi… (Serbian) ⇐ Fodor András :: Csak mi… (Hungarian)
Samo osoba (Serbian) ⇐ Petri György :: Csak egy személy (Hungarian)
Samo u belom (Serbian) ⇐ Fekete Anna :: Csak fehérben (Hungarian)
Samohod (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Örökmozgó (Hungarian) [audio]
Šampanjac (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Pezsgő (Hungarian)
Samrtni ples apature ilie (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Az apatura ilia haláltánca (Hungarian)
San (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Ein Traum (Hungarian)
San a Ciganskom gradu (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: Álom a Cigányvárosról (Hungarian)
San kupine (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Szederálom (Hungarian)
San Ofelije (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Ofélia álma (Hungarian)
Sapatnici (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Pályatársak (Hungarian)
Sari (Serbian) ⇐ Jóna Dávid :: Sárának (Hungarian)
Saslušanje (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kihallgatás (Hungarian)
Savet (Serbian) ⇐ Ady András :: Tanáts (Hungarian)
Savez (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Szövetség (Hungarian)
Savez (Serbian) ⇐ Gulisio Timea :: Szövetség (Hungarian)
Sebi odgovori (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Magadnak felelj (Hungarian)
Sećajte se ga! (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Emlékezzetek rá! (Hungarian)
Sećanje kod jezera (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Emlékezés a tónál (Hungarian)
Sećaš li se još? (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Emlékszel- még? (Hungarian)
Sećaš li se? (Serbian) ⇐ B. Radó Lili :: Emlékszel? (Hungarian)
Sedma ecloga (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Hetedik ecloga (Hungarian) [video]
Sedma soba (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: A hetedik szoba (Hungarian)
Sedmi anđeo (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A hetedik angyal (Hungarian)
Sedmo nebo (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Hetedik mennyország (Hungarian)
Segedinska elegija (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Szegedi elégia (Hungarian)
Selo (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: A falu (Hungarian)
Senka drveta (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: A fa árnyéka (Hungarian)
Senka smrti 1. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 1. (Hungarian) [video]
Senka smrti 2. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 2. (Hungarian) [video]
Senka smrti 3. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 3. (Hungarian) [video]
Senka smrti 4. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 4. (Hungarian) [video]
Senka smrti 5. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 5. (Hungarian) [video]
Senka smrti 6. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 6. (Hungarian) [video]
Senka smrti 7. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 7. (Hungarian) [video]
Senka smrti 8. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 8. (Hungarian) [video]
Senka smrti 9. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 9. (Hungarian) [video]
Senke doba dana (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Napszakok árnyai (Hungarian)
seoska lasta (Serbian) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: füsti fecske (Hungarian)
Septembar (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Szeptember (Hungarian)
Seti se (Serbian) ⇐ Balázs F. Attila :: Remember (Hungarian)
Šetnja na ledu (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Jégséta (Hungarian)
Šezdeset nijansi sivog** (Serbian) ⇐ Jász Attila :: A szürke hatvan árnyalata* (Hungarian)
Šezdesetšest stepenica Omara Khajama (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Omár Khájjám hatvanhat lépcsőfoka (Hungarian)
Sicilajska odbrana (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szicíliai védelem (Hungarian)
Šifra (Serbian) ⇐ Fodor András :: Titkosírás (Hungarian)
Silazak (Serbian) ⇐ Ady András :: Descent (Hungarian)
Simboli (Štanze) (Croatian) ⇐ Babits Mihály :: Szimbólumok (Stanzák) (Hungarian)
Sininen hetkinen (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Sininen hetkinen (Hungarian)
Sinkopa ničega (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A semmi szinkópája (Hungarian)
Siromah Jorik (Serbian) ⇐ Kormos István :: Szegény Yorick (Hungarian)
Sjajem optočen (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Fénybeburkolt (Hungarian)
Sjaji, Margita (Serbian) ⇐ Szabédi László :: Csillogj, Margitka (Hungarian)
Sklapajuća opscena (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Záródó délibáb (Hungarian)
Sklopili su (Serbian) ⇐ Ady András :: Összeütötték (Hungarian)
Skromna romansa (Serbian) ⇐ Vozári Dezső :: Szerény románc (Hungarian)
Skroz obrijana teniska lopta (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Tövig borotvált teniszlabda (Hungarian)
Skut (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Fátyol (Hungarian)
Slava mrtve tačke (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: A mélypont ünnepélye (Hungarian)
Sledeći put (to je takav dan) (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Legközelebb (ez egy ilyen nap) (Hungarian)
Slepa trka (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Vakvágta (Hungarian)
Slepo (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Vakon (Hungarian)
Slika života (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Létkép (Hungarian)
Slobodan pad (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Szabadesés (Hungarian)
Slobodne vežbe 1. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szabad gyakorlatok 1. (Hungarian)
Slobodne vežbe 2. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szabad gyakorlatok 2. (Hungarian)
Slobodno (Serbian) ⇐ Bánki Éva :: Szabadon (Hungarian)
Slučajan (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Az esetleges (Hungarian)
Slušajući D-mol koncert za dve violine Bacha (Serbian) ⇐ Szabó T. Anna :: Bach D-moll kettősversenyének hallgatása közben (Hungarian) [video]
Smanjivanje (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Fogyatkozás (Hungarian)
Smer suprotan hodu kazaljke na satu (Serbian) ⇐ Bíró Tímea :: Az óra járásával ellentétes irány (Hungarian)
Smer voda (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Vizek iránya (Hungarian)
Smešno malo mesto (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Nevetségesen kicsi hely (Hungarian)
Smotak (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Tekercs (Hungarian)
Smrću kažnjavaju (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Halállal büntetnek (Hungarian)
Smrt čuda (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: A csoda halála (Hungarian)
Snegom punjen peščanik (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Hóval töltött homokóra (Hungarian)
Snegović (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Hóember (Hungarian)
Sneži (Serbian) ⇐ Benjámin László :: A hóesésben (Hungarian)
Soba do neba rastućih spomenaka (Serbian) ⇐ Jancsó Noémi :: Az égig érő nefelejcsek szobája (Hungarian)
Sobu tegli (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Egy szobát hordoz (Hungarian)
Sodavoda (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Szikvíz (Hungarian)
Solo (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Szóló (Hungarian)
Spev gavrana (Serbian) ⇐ Áprily Lajos :: Holló-ének (Hungarian) [video]
Spisak prisutnih (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Jelenléti ív (Hungarian)
Spomenica (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Memoár (Hungarian)
Sporedna uloga (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Mellékszereplő (Hungarian)
Sporo je hodala žaba od kamena* (Croatian) ⇐ Weöres Sándor :: A kő-béka lassan ment* (Hungarian) [video]
Sportski nastrojena mama (Serbian) ⇐ Villányi László :: A sportos anyuka (Hungarian)
Srčani udar. In memoriam Pilinski (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Szívroham. In memoriam Pilinszky (Hungarian)
Srce i pero na vazi (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Szív és toll a mérlegen (Hungarian)
Srcem (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Szivünkkel (Hungarian)
Srebrni most (Serbian) ⇐ Utassy József :: Ezüsthíd (Hungarian) [video]
Srednja dob života (Serbian) ⇐ Huba Ildikó :: Életközépkor (Hungarian)
Sredstvo za stišavanje boli (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Fájdalomcsillapító (Hungarian)
Sretna je ta šibica (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Boldog a gyufa (Hungarian)
St.-ova poslednja malina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: St. utolsó málnája (Hungarian)
Šta bi mogao reći (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Mit mondhatnék (Hungarian)
Šta bi? (Serbian) ⇐ Ady András :: Mit lehessen? (Hungarian)
Šta je za vas pesma? (Serbian) ⇐ Jónás Tamás :: Mi a vers nektek? (Hungarian)
Šta vidiš u meni? (Serbian) ⇐ Szuhay-Havas Marianna :: Mit látsz bennem? (Hungarian)
Stabilna struktura vremena (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Stabil időszerkezet (Hungarian)
Stado Boga Marsa (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Marsisten nyája (Hungarian)
Stairway to heaven (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Stairway to heaven (Hungarian)
Stanice jednog poraza (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Egy vereség állomásai (Hungarian)
Stanovnici nenastanjenih kuća (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Lakatlan házak lakói (Hungarian)
Starac na jugu (Serbian) ⇐ Kemény István :: Bácsi, délen (Hungarian)
Stare, izbledele monete (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Régi, megfakult érmék (Hungarian)
Stari (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Öregszik (Hungarian)
Starost (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Öregség (Hungarian)
Stavrogin se oprašta (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin elköszön (Hungarian) [video] [audio]
Stavrogin se vraća (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin visszatér (Hungarian) [audio]
Stena u visu (Serbian) ⇐ Fülöp Kálmán :: Sziklabérc (Hungarian)
Stepeni patnje (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A fájdalom fokozatai (Hungarian)
Stepenice ni gore, ni dole (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Lépcsők se föl, se le (Hungarian)
Stigme (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Stigmák (Hungarian)
Što je usledilo (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Ami elkövetkezett (Hungarian)
Što preostane (Serbian) ⇐ B. Tomos Hajnal :: Ami megmarad (Hungarian)
Stopama mađarskih školaraca (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Magyar deákok nyomában (Hungarian)
Strah (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Félelem (Hungarian)
Stratište zimi (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Vesztőhely télen (Hungarian) [audio]
Stubovi (Serbian) ⇐ Kondor Béla :: Oszlopok (Hungarian)
Stvarnost praznine (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A semmi valósága (Hungarian)
Subotica (Serbian) ⇐ Góz Adrienn :: Szabadka (Hungarian)
Sud (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Ítélet (Hungarian)
Sudbina (Serbian) ⇐ Nagy L. Éva :: Végzet (Hungarian)
Suknja od bisera (Serbian) ⇐ Nagy László :: Gyöngyszoknya (Hungarian)
Sumnjičav kos (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: A kételkedő rigó (Hungarian)
Sumporisanje (Serbian) ⇐ Marno János :: Kénezés (Hungarian)
Suprotnosti (Serbian) ⇐ Kapui Ágota :: Ellentétek (Hungarian)
Suprugo moja... (Serbian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Én feleségem... (Hungarian)
Susret sa besmrtnošću (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Találkozás a halhatatlansággal (Hungarian)
Susreti (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Találkozások (Hungarian)
Suština (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: A lényeg (Hungarian)
Sutra je pomerena (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: a holnap eltolódott (Hungarian)
Svaka pahuljica snega (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Minden hópehely (Hungarian)
Svakako (Serbian) ⇐ Ady András :: Mindenképpen (Hungarian)
Svakakvi košuljaši (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Mindenféle ingesek (Hungarian)
Svaki sat je stao (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Minden óra megállt (Hungarian)
Svakodnevni (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Hétköznapi (Hungarian)
Svakodnevnice sa nešto začina (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Hétköznapok némi fűszerrel (Hungarian)
Sve je ples (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Minden tánc (Hungarian)
Sve je pozornica… (Serbian) ⇐ Balázs F. Attila :: Színpad az egész... (Hungarian)
Sveće sam (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Gyertya vagyok (Hungarian)
Svejedno (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Mindegy (Hungarian)
Svet (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A világ (Hungarian)
Svet igara (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Játékvilág (Hungarian)
Svima (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mindenkihez (Hungarian)
Svisni (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Szakadj bele (Hungarian)
Svojstven (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Jellemző (Hungarian)
Ta mala luč (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Az a kis fény (Hungarian)
Tajna (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Titok (Hungarian)
Taj novembar (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Az a november (Hungarian)
Tajanstveno (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Titokzatos (Hungarian)
Takav let je to (Serbian) ⇐ Dimény-Haszmann Árpád :: Ilyen repülés ez (Hungarian)
Tako se pokazati (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Úgy látszani (Hungarian)
Takva šteta (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Ilyenkár (Hungarian)
Tamo (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Ott (Hungarian)
Tamo stoji (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Ott áll (Hungarian)
tanane raspukline stabilitet (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: hajszálrepedések stabilitás* (Hungarian) [video]
tapkanje u mestu (Serbian) ⇐ Gyukics Gábor :: helybenjárás (Hungarian)
Tas vage (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A mérleg serpenyője (Hungarian)
Tebe više nigde nema (Serbian) ⇐ Nadányi Zoltán :: Te már sehol se vagy (Hungarian)
Tebi (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Neked (Hungarian)
Tegliš svoju prošlost (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Hordod a múltad (Hungarian)
Tek drška stolice (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Csak a szék (Hungarian)
Tek ona svetlost (Serbian) ⇐ Bella István :: Csak az a fény (Hungarian)
Tek samo (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Csupán csak (Hungarian)
Tek zato (Serbian) ⇐ Vas István :: Csak azért (Hungarian)
Telefon (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Telefon (Hungarian)
Teoretski pejzaž kao alegorija (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Elméleti tájkép mint allegória (Hungarian)
Tetošenje (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Gondozó (Hungarian)
Tetovaža (Serbian) ⇐ Góz Adrienn :: Tetoválás (Hungarian)
Teza (Serbian) ⇐ Márkus László :: Alapvetés (Hungarian)
Težnja (Serbian) ⇐ Ady András :: Vágy (Hungarian)
Ti Novi Svete (Serbian) ⇐ Várnai Zseni :: Te Új Világ (Hungarian)
Ti, ko noću pevaš (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Te, ki az éjben énekelsz (Hungarian)
Tih očaj (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Csöndes kétségbeesés (Hungarian)
Tiha mala balada (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Halk kis ballada (Hungarian)
Tiha pesma (Serbian) ⇐ B. Radó Lili :: Csendes dal (Hungarian)
Time Generator (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Time Generator (Hungarian)
Tinktura (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Tinktúra (Hungarian)
Tiranin (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A diktátor (Hungarian)
Tiše, sporije (Serbian) ⇐ Kondor Béla :: Halkabban, lassabban (Hungarian)
Tišina (Serbian) ⇐ Bella István :: Csönd (Hungarian)
Tišina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A csend (Hungarian)
tišina prostora (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: terek csendje (Hungarian)
Tišina trajnosti krika (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kiáltásnyi csönd (Hungarian)
Tišina, tamo, daleko… (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: A csönd, ott, messze… (Hungarian)
to (Serbian) ⇐ Erdős Virág :: ez (Hungarian) [video]
Tokom analize Bele* (Serbian) ⇐ Ady András :: Bellát elemezve (Hungarian)
Tokom čitanja (Serbian) ⇐ Bánki Éva :: Olvasás közben (Hungarian)
Tokom delovanja (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: Működés közben (Hungarian)
Tokom jednog života (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Egy életen keresztűl (Hungarian)
Toliko pljušti (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Annyira zuhog (Hungarian)
Tom (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Tamás (Hungarian)
Torbarenje je zabranjeno (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Házalni tilos (Hungarian)
Trajno (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Maradandó (Hungarian)
Trebalo bi krenuti (Serbian) ⇐ Balla Zsófia :: El kéne indulni (Hungarian)
Treća elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Harmadik bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Treća simfonija (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Harmadik szimfónia (Hungarian) [audio]
Treća zadnja reč Isusa (Serbian) ⇐ Simon Balázs :: Jézus harmadik utolsó szava (Hungarian)
Treće računanje vremena (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A harmadik időszámítás (Hungarian)
Trećeg dana počeo je padati sneg (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: A harmadik nap esni kezdett a hó (Hungarian)
Treći put (Serbian) ⇐ Gergely Ágnes :: Harmadszor (Hungarian)
Trenutak (Serbian) ⇐ Filip Tamás :: Pillanat (Hungarian)
Tričarija (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Csecse-becse (Hungarian)
Trilogija neprekidnosti (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Folytonosságtrilógia (Hungarian)
Triolet (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Triolett (Hungarian)
Trokut (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Háromszög (Hungarian)
Trščar (Serbian) ⇐ Fekete István :: Nádas (Hungarian) [video]
Trubadur se oprašta od svoje Kraljice (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A trubadúr elköszön Királynőjétől (Hungarian)
Tu (Serbian) ⇐ B. Kiss Tamás :: Itt (Hungarian)
Tu i sad (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Itt és most (Hungarian)
Tu i tamo/ Četrdeset mojih cigara (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Itt, ott / Negyven cigarettám (Hungarian)
Tuga (Serbian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: Bánat (Hungarian)
Tvoja razdaljina (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Távolságod (Hungarian)
Tvoje molbe (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Kéréseid (Hungarian)
Tvoje oči su me najduže volele (Serbian) ⇐ Nadányi Zoltán :: A két szemed szeretett legtovább (Hungarian)
U beskraju (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A végtelenben (Hungarian)
U dva reda (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kétsoros (Hungarian)
U džepu mi je (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A kabátzsebemben (Hungarian)
U Elizijumu (Serbian) ⇐ Károlyi Amy :: Elyziumban jártam (Hungarian)
U gvozdenocrnoj srpskoj noći (Serbian) ⇐ Justus Pál :: Vasfekete szerb éjszakában (Hungarian)
U istrajnom hodu (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Kitartó menetelésben (Hungarian)
U jednoj rečenici (Serbian) ⇐ Kalász Orsolya :: Egy mondatban (Hungarian)
U jednom smeru (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Egyirányú (Hungarian)
U kući sa bardakom (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A bokályos házban (Hungarian)
U ljubavi se pročistiti (Serbian) ⇐ Balázs F. Attila :: Megtisztulni szerelemben (Hungarian)
U martu na doku (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Márciusban a mólón (Hungarian)
U naše doba (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mi időnkben (Hungarian)
U nemom zidu (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Néma falban (Hungarian)
U omotaču svetla (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Fényburokban (Hungarian)
U početku (Varijanta A) (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Kezdetben (A változat) (Hungarian)
U početku (Varijanta B) (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Kezdetben (B változat) (Hungarian)
U početku je (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Kezdetben van (Hungarian)
U predjesenskoj tišini (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Őszülő csendben (Hungarian)
U sablje obučen tulipan (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Kardokba öltözött tulipán (Hungarian)
U sobi jednog samostana (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: Egy kolostorszobában (Hungarian)
U spomen Bleza Paskala (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Blaise Pascal emlékezetére (Hungarian)
U spomen F. M. Dostojevskog (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: In memoriam F. M. Dosztojevszkij (Hungarian) [audio]
U tom polumraku (Serbian) ⇐ Bella István :: Ebben a félhomályban (Hungarian)
U vrtu (Serbian) ⇐ Bak Rita :: A kertben (Hungarian)
U zadnje vreme (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Újabban (Hungarian)
U zemlji plovi (Serbian) ⇐ Balla Zsófia :: Úszik a földben (Hungarian)
Učenje o ljubavi (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Tanítás a szerelemről (Hungarian)
Udar (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A becsapódás (Hungarian)
Udarili su me… (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Lecsaptak... (Hungarian)
Ugašena presuda (Serbian) ⇐ G. István László :: Eloltott ítélet (Hungarian)
Uho (Serbian) ⇐ Fabó Kinga :: A fül (Hungarian)
Ujedinjenje (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: Egyesülés (Hungarian)
Uljem uprljana noć (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Az éjszaka olajszennyeződése (Hungarian)
Uloge (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Szerepek (Hungarian)
Umesto ars poetike (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Ars poetica helyett (Hungarian)
Umesto pisma (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Levél helyett (Hungarian) [audio]
Umesto uspavanke (Serbian) ⇐ Ady András :: Altató helyett (Hungarian)
Umiri me (Serbian) ⇐ Ady András :: Megnyugtat (Hungarian)
Umreti (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Meghalni (Hungarian)
Unesi (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Emeld be (Hungarian)
Uporišta (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Támpontok (Hungarian)
Upozorenje (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Intelem (Hungarian)
Upozorenje I. II. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Figyelmeztető I. II. (Hungarian)
Uputstva (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Útmutatások (Hungarian)
Usiljeni marš (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Erőltetett menet (Hungarian) [video]
Uskrs sokola (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A sólyom húsvétja (Hungarian)
Uspavana Venera (Serbian) ⇐ Térey János :: Az alvó Vénusz (Hungarian)
Uspomene iz dnevnika Hodnik žute kuće (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Emlékek a Sárgaház folyosója c. naplóból (Hungarian)
Uspomene na zverstva (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Emlékek az embertelenségről (Hungarian)
Usput (Serbian) ⇐ Egyed Emese :: Közben (Hungarian)
Utiša se muzika (Serbian) ⇐ Rába György :: Elhallgat a zene (Hungarian)
Uvažen gost (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Illusztris vendég (Hungarian)
Uvek crvena (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Mindig piros (Hungarian)
Uverture za viteške igre (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Ouverture a vitézi játékokhoz (Hungarian)
Uz čamca lađu! (Serbian) ⇐ Ady András :: Hajót a csónakhoz! (Hungarian)
Uzdah slepca (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A vak sóhaja (Hungarian)
Uzvik u proleće (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Kiáltás a tavaszban (Hungarian)
Valovi (Serbian) ⇐ Kondor Béla :: Hullámok (Hungarian)
Vama i mojoj majci (Serbian) ⇐ Balogh Attila :: Nektek és anyámnak (Hungarian)
Varijacija (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Variáció (Hungarian)
Varijacije na jednu temu. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Változatok egy témára (Hungarian)
Varijacije na nema (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Variációk a nincsre (Hungarian)
Varijacije na otrcanu frazu (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Változatok egy közhelyre (Hungarian)
Varijacije na temu ljubav (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Variációk a szerelemről (Hungarian)
Varvarska molitva (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Barbár imádság (Hungarian)
Vaške (Serbian) ⇐ Bak Rita :: Tetvek (Hungarian)
Vatra (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: A tűz (Hungarian)
Važnost polaska (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Az indulás fontossága (Hungarian)
Već me ne voliš (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Már nem szeretsz (Hungarian)
Veče furundžije (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A kályhacsináló estéje (Hungarian)
Večernja zebnja (Serbian) ⇐ Debreczeny György :: Esti rettegés (Hungarian)
Večernji odbrambeni govor neženje (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Agglegény esti védőbeszéde (Hungarian)
Večernji razgovor (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Esti beszélgetés (Hungarian)
Večna Ana (Serbian) ⇐ Juhász Gyula :: Anna örök (Hungarian) [video]
Vedro (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Derűs (Hungarian)
Velik dan (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Nagynap (Hungarian)
Veliki brojevi (Serbian) ⇐ Filip Tamás :: Nagy számok (Hungarian)
Veliki petak (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Nagypéntek (Hungarian)
Venac (Serbian) ⇐ Illyés Gyula :: Koszorú (Hungarian) [audio]
Venac od reči na grob Otilije Šolti (Serbian) ⇐ Petri György :: Szókoszorú Solt Ottilia sírjára (Hungarian)
Vepar i kiša (Serbian) ⇐ Gergely Tamás :: Vadmalac meg az eső (Hungarian)
Vernost (Serbian) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Hűség (Hungarian)
Verovao sam, stićićeš (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Azt hittem, megérkezel (Hungarian)
Verujem (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Azt hiszem (Hungarian)
Verujem u iskupitelju (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Hiszek a megváltóban (Hungarian)
Verujem u vasioni (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Hiszek a világmindenségben (Hungarian)
Videla sam te (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Láttalak (Hungarian)
Vidik u stupnjevima (Serbian) ⇐ Rába György :: Látkép fokozatokban (Hungarian)
vidikovac (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: kilátó (Hungarian)
Vidim plavu lampu u gibanju (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Látok kék lámpát lengeni (Hungarian)
Vijanje (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kergetőzés (Hungarian)
Vijon (Serbian) ⇐ Márkus László :: Villon (Hungarian)
Vila pesme (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: Verstündér (Hungarian)
Vile od leda (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Jégtündérek (Hungarian)
Viliem Karlos Viliemsu (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: William Carlos Williamsnek (Hungarian)
Vječna Ana (Croatian) ⇐ Juhász Gyula :: Anna örök (Hungarian) [video]
Vode su tu danas tamne (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Sötétek ma itt a vizek (Hungarian)
Vodeno čudo** (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Vizicsoda* (Hungarian)
Vodozemna neman (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Kétéltű szörny (Hungarian)
Vojnička priča (Serbian) ⇐ Ady András :: Bakasztori (Hungarian)
Volela bi (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Szeretnék (Hungarian)
Volela sam... (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Szerettem… (Hungarian)
Voleo bih da ostavim (Serbian) ⇐ Petőfi Sándor :: Szeretném itthagyni (Hungarian)
Voleo sam te (Serbian) ⇐ Márkus László :: Én szerettelek (Hungarian)
Volim maglu (Serbian) ⇐ Fekete István :: Szeretem a ködöt (Hungarian)
Volim te, znaš li? (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Szeretlek, tudod? (Hungarian)
Vozovi (Serbian) ⇐ Buda Ferenc :: Vonatok (Hungarian)
Vrata snova (Serbian) ⇐ Vajdics Anikó :: Álomajtó (Hungarian)
vražje zaključivanje lista (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: a lapzárta ördöge (Hungarian)
Vreme izbačen iz koloseka (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Kizökkent idő (Hungarian)
Vreme sna (Serbian) ⇐ Mirtse Zsuzsa :: Álomidő (Hungarian)
Vreme svetla (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Fényidő (Hungarian)
Vreže (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Kötelék (Hungarian)
Vrteška, No. II. (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A körhinta, No. II. (Hungarian)
Vrtlar biću (Serbian) ⇐ József Attila :: Kertész leszek (Hungarian)
Za čitaoca (Serbian) ⇐ Szabó T. Anna :: Au lecteur (Hungarian)
Za jednom izgubljenog (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Ki egyszer elveszett (Hungarian)
Za moj rođendan (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Születésnapomra (Hungarian)
Za ponavljanje (Serbian) ⇐ Petri György :: Mondogatnivaló (Hungarian)
za rastanak (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: válásra (Hungarian)
Za tobom lutam (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Utánad kószálok (Hungarian)
Za zagovornika (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: A szólamvezetőre (Hungarian)
Žablje oko (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Békaszem (Hungarian)
Začarani dvorac (Serbian) ⇐ Nagy László :: Elvarázsolt kastély (Hungarian)
Zadatak (Serbian) ⇐ Székely János :: Feladat (Hungarian)
Zadovoljština (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Elégtétel (Hungarian)
Zadržavanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Marasztaló (Hungarian)
Zagonetka (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Rejtély (Hungarian)
Zagrljeno (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Összekapaszkodva (Hungarian)
Zaista najlepše (Serbian) ⇐ Laboda, Róbert :: Tényleg a legszebben (Hungarian) [video]
Zajednički nazivnik (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Együttható (Hungarian)
Zakon ostajanja (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: A maradás törvénye (Hungarian)
Zamislimo (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Képzeljük el (Hungarian)
Zamišljam (Serbian) ⇐ Csák Gyöngyi :: Elképzelem (Hungarian)
Zanos (Serbian) ⇐ Juhász Ferenc :: Mámor (Hungarian)
Zapitkivanje staraca (Serbian) ⇐ Oravecz Imre :: Az öregek faggatása (Hungarian)
započeta lepota. Pravila slikanja ikona (Serbian) ⇐ Jász Attila :: megkezdett szépség. Az ikonfestés szabályai (Hungarian)
Žar (Serbian) ⇐ Sinkovits Péter :: Parázs (Hungarian)
Zar verujete (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Azt hiszitek (Hungarian)
Zaseban bardo (Serbian) ⇐ Kőhalmi Ildikó :: Különbardo (Hungarian)
Zasenjeno (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Leárnyékolt (Hungarian)
Zaspala si u vozu (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Elaludtál a vonaton (Hungarian)
Zastanak (Serbian) ⇐ Hajnal Éva :: Ücsörgő (Hungarian)
Zatvorenik iz Gvantanamoa (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: A guantanamoi fogoly (Hungarian)
Zavet (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Fogadalom (Hungarian)
Zbunjuje me, iscrpljuje [uspeo sam se izvući] (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Összezavar, kimerít [sikerült megúszom] (Hungarian)
Zdenac dubine prošlosti (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Múltmélyi kút (Hungarian)
Žeđ (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Szomj (Hungarian)
Zelene vaške (Serbian) ⇐ Halmai István :: Zöld kutyák (Hungarian)
Železne kopče (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Vaspántok (Hungarian)
Želja (Serbian) ⇐ Kányádi Sándor :: Kívánság (Hungarian)
Želja (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kívánság (Hungarian)
Želja (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Jókívánság (Hungarian)
Zemlja bajki (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Meseország (Hungarian) [video] [audio]
zemlja nebo cesta voda (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: a föld az ég az út a víz (Hungarian)
Zemunica puža (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Csigaház (Hungarian)
Žena u zelenom ruhu (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: A zöldruhás asszony (Hungarian)
Žene (Serbian) ⇐ Fodor András :: Asszonyok (Hungarian)
Ženka (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Nőstény (Hungarian)
Žensku, ako joj je šezdesetpet… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A nőcit, hogyha hatvanöt… (Hungarian)
žica (Serbian) ⇐ Szabó Palócz Attila :: sodrony (Hungarian)
Zid. Tačka. Put. (Serbian) ⇐ Bátai Tibor :: Fal. Pont. Út. (Hungarian)
Zidovi (Serbian) ⇐ Gulisio Timea :: Falak (Hungarian)
Zima (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Tél (Hungarian) [video]
Zima (Serbian) ⇐ Lőrincz P. Gabriella :: Hideg (Hungarian)
Zima do kostiju (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Csontig hideg (Hungarian)
Zimski (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Télies (Hungarian)
Zimski crtež (Serbian) ⇐ Danyi Zoltán :: Téli rajz (Hungarian)
Zimsko veče (Serbian) ⇐ Elekes Ferenc :: Téli este (Hungarian)
Zimzelen (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Örökzöld (Hungarian)
Životopis (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Életrajz (Hungarian)
Životopis ljubavi (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem életrajza (Hungarian)
Zlatan labud ... – uspomena na pomoć-paket, iz 1956. – (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Az arany hattyú… – segélycsomag-emlék, 1956-ból – (Hungarian)
Zlatan povez, na čelu Boga (Serbian) ⇐ Szente B. Levente :: Aranypánt, Isten homlokán (Hungarian)
Zlatna kiša (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Aranyeső (Hungarian)
Zločin i ispaštanje (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Bűn és bűnhődés (Hungarian) [audio]
Zmaj i njegov križar (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: A sárkány és lovagja (Hungarian)
Žmureći (Serbian) ⇐ Fodor András :: Félszemmel (Hungarian)
Znaci (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Jelek (Hungarian)
Znaj, tamo sam ostala (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Tudd, mindig ott maradtam (Hungarian)
Znak života (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Életjel (Hungarian)
Znaš (Serbian) ⇐ A. Túri Zsuzsa :: Tudod (Hungarian)
Znaš da oprosta nema (Serbian) [video]József Attila :: Tudod, hogy nincs bocsánat (Hungarian) [video]
Znaš li (Serbian) ⇐ Márkus László :: Tudod-e (Hungarian)
žoci (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: zsoci (Hungarian)
Zora (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Hajnal (Hungarian)
Zračenje (Serbian) ⇐ Zajácz Edina :: Sugárzás (Hungarian)
Zveckaj (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Pöcögtess (Hungarian)
Zver (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Vadállat (Hungarian)
Zvezda je iznad tebe (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Fölötted egy csillag (Hungarian)
Zvonara (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Templomtorony (Hungarian)
Zvono duša (Serbian) ⇐ Márkus László :: Lélekharang (Hungarian)

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap