This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Áprily Lajos, Hungarian biography

Image of Áprily Lajos
Áprily Lajos
(1887–1967)

Biography

Áprily Lajos (Brassó, 1887. november 14. - Budapest, 1967. augusztus 6.), költő, műfordító

Elemi iskoláit Parajdon végezte, a gimnázium első osztályát Székelyudvarhelyen, ezután Kolozsváron a református gimnáziumban tanult. A kolozsvári egyetemen magyar-német szakon tanári oklevelet szerzett. 1909-től Nagyenyeden a tanítóképezőben, 1910-től ugyanitt a Bethlen Gábor gimnáziumban tanított. 1922-ben Dijonba utazik, diplomát szerez a francia nyelv tanításához. 1924-ben elvállalja a kolozsvári Ellenzék vasárnapi irodalmi mellékletének szerkesztését. 1926-ban Kolozsvárra költözik, ahol a református kollégiumban tanított. 1928-tól Erdélyi Helikon folyóirat szerkesztője volt. 1929-ben Budapestre költözött, ahol szintén tanári állást vállalt a Lónyai utcai református gimnáziumban. 1934-ben kinevezik a Baár-Madas Leánynevelő Intézet igazgatójának. 1942-ben ideiglenesen visszaköltözik családjával Parajdra. 1944-ben nyugdíjazzák, ekkor a Visegrád melleti Szentgyörgypusztán telepedik le. 1952-ben megnyeri az Anyegin újrafordítására kiírt pályázatot. 1962-ben kitüntetik a Munka Érdemrenddel.
Lényegében a Nyugat első nemzedékéhez tartozott. Költészetét az impresszionizmus, és a líraiság jellemzi. Verseit általában klasszikus formákban írta.
Fia Jékely Zoltán.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap