This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Várady Szabolcs, Hungarian biography

Image of Várady Szabolcs
Várady Szabolcs
(1943–)

Biography

Akárcsak Füst Milán, ő is csak "válogatott verseit" írja meg. Éppen ellenkező úton jár, mint Tandori Dezső: míg ő a költői univerzum redukciójával kísérli meg az abszolút költői lét megteremtését, Várady magát a költői létet redukálja, azaz hangsúlyozottan csak "mellesleg" költő. Két vékonyka kötetében igen sok az alkalmi vers, a játékos ujjgyakorlat, s mindent átjár a melankolikus irónia. A tragédia itt sosem történik meg: a legpatetikusabb hangulatot is megtöri egy szójáték, egy bravúrosan vicces rím. Váradynál még a versformák szintjén is világosan látszik a vonzalom és a nosztalgia a nyugatos hagyomány és a mesterek (talán legfőképp Vas István) poétikai bizonyossága iránt. A lírai szubjektum helyzetének megváltozását mintha önnön "illetéktelenségére" való ráébredésként élné meg, de elharapott szavai képesek igazi lírai feszültséget teremteni.

K.A. OSZK honlapjáról
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap