This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of József Attila, Hungarian Works translated to English

Image of József Attila
József Attila
(1905–1937)

Works

(Do fly, my verse…) {Kery, Leslie A.} ((Szállj költemény…) [audio])
(God was standing here right behind me...) {N. Ullrich Katalin} ((Az Isten itt állt a hátam mögött…) [video])
(Horti)culture {Kery, Leslie A.} (Kultúra)
(It came to me…) {Kery, Leslie A.} ((Már réges-rég...) [video])
(My dear friends...) {N. Ullrich Katalin} ((Drága barátim...))
(Perhaps I’ll suddenly vanish…) {Kery, Leslie A.} ((Talán eltünök hirtelen...) [audio])
A sigh {Kery, Leslie A.} (Sóhaj)
A very tired man {Kery, Leslie A.} (Megfáradt ember)
And So I've Found My Native Country… {Ozsváth, Zsuzsanna} (Ime, hát megleltem hazámat [video])
Angry For And Not Against You {N. Ullrich Katalin} (Érted haragszom, nem ellened)
Ant {Kery, Leslie A.} (Hangya [audio])
Ars poetica {Michael Beevor} (Ars poetica [audio])
Ars Poetica {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Ars poetica [audio])
At last {Székely, John} (Végül)
Attila József {Bonnerjea, Rene} (József Attila)
Autumn {N. Ullrich Katalin} (Ősz)
Ballad {N. Ullrich Katalin} (Ballada [audio])
Ballad of a poor man {Kery, Leslie A.} (Szegényember balladája [audio])
Be still, sleep nicely now. {Kery, Leslie A.} (Szép csöndesen aludj)
Beads {Turner, Frederick, Zsuzsanna Ozsvath} (Klárisok [audio])
Bed-rock {Michael Beevor} (Biztató)
Behold I have found my land... {Watkins, Vernon} (Ime, hát megleltem hazámat [video])
Belated Lament {Székely, John} (Kései sirató [video])
Bitter {Peter Hargitai} (Keserű)
By the Danube {Székely, John} (A Dunánál [video])
By the Danube {Watkins, Vernon} (A Dunánál [video])
Consciousness {Michael Beevor} (Eszmélet [video])
Consciousness {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Eszmélet [video])
Diamond {N. Ullrich Katalin} (Gyémánt)
Do you see? {Kery, Leslie A.} (Látod?)
(Don't be hasty...) {N. Ullrich Katalin} ((Ne légy szeles…))
Dressed in flimsy white {Pocsai-Faglin Mária} (Könnyű, fehér ruhában [audio])
Drunken man on the rails {Kery, Leslie A.} (Részeg a síneken)
Eagle {Ozsváth, Zsuzsanna} (Sas)
Ever since... {Kery, Leslie A.} (Amióta...)
For My Birthday {Castro, Michael} (Születésnapomra [audio])
For My Birthday {Ozsváth, Zsuzsanna} (Születésnapomra [audio])
Fragment (All The Time…) {N. Ullrich Katalin} (Töredék (Örökkön…) [audio])
From a pure heart {Kabdebó Tamás} (Tiszta szívvel [video] [audio])
Grief {N. Ullrich Katalin} (A bánat)
Grief {Watkins, Vernon} (Bánat [audio])
How long the Lord {Nyerges, Anton N.} (Hosszú az Úristen)
Humans {Watkins, Vernon} (Emberek)
Humming song {Kery, Leslie A.} (Dúdoló [audio])
Hunger {Kery, Leslie A.} (Éhség [audio])
I wait for you {Kery, Leslie A.} (Várlak)
If You Leave Me {N. Ullrich Katalin} (Ha elhagysz)
Inventory Closed {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Kész a leltár [video])
It deeply hurts {Kabdebó Tamás} (Nagyon fáj [video])
It hurts so much {Fórizs László} (Nagyon fáj [video])
Judith {Kery, Leslie A.} (Judit)
Kings of Bethlehem {Székely, John} (Betlehemi királyok [audio])
Kings of Bethlehem {Sadler, John P.} (Betlehemi királyok [audio])
Lay Now Your Hand {N. Ullrich Katalin} (Tedd a kezed [audio])
Leap from the current {Kery, Leslie A.} (Bukj föl az árból)
Lullaby {Watkins, Vernon} (Altató [video] [audio])
Lullaby {Zs. Osvath, F. Turner} (Altató [video] [audio])
Mama {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Mama [video] [audio])
March {Morgan, Edwin} (Március)
Mercy Denied Forever {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Tudod, hogy nincs bocsánat [video])
Mother {Watkins, Vernon} (Mama [video] [audio])
Mum {Kery, Leslie A.} (Mama [video] [audio])
My Eyes Jump In and Out… {Ozsváth, Zsuzsanna} (Ki-be ugrál…)
My God {Kery, Leslie A.} (Istenem [video])
(My heart's been wandering around a lot...) {N. Ullrich Katalin} ((Az én szivem sokat csatangolt…) [audio])
My mother {Kery, Leslie A.} (Anyám)
Night in the suburbs {Morgan, Edwin} (Külvárosi éj [video])
Night on the Outskirts {Michael Hamburger} (Külvárosi éj [video])
No Shriek of Mine {Ozsváth, Zsuzsanna} (Nem én kiáltok [audio])
No flowers, but a spike... {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Karóval jöttél [video])
Not lifted up by anyone {Kery, Leslie A.} (Nem emel föl)
Not To Hit Back {N. Ullrich Katalin} (Milyen jó lenne nem ütni vissza)
Nothing {Castro, Michael} (Semmi)
Ode {Gyukics Gábor, Castro, Michael} (Óda [video])
Ode {Ozsváth, Zsuzsanna} (Óda [video])
Ode {Kabdebó Tamás} (Óda [video])
Preferred a spike more than a flower {Zsófia Schuler} (Karóval jöttél [video])
She rises at dawn like the bakers {Kery, Leslie A.} (Hajnalban kel föl, mint a pékek)
Silent Evening Psalm {N. Ullrich Katalin} (Csöndes estéli zsoltár)
Sitting, Standing, Killing, Dying {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Ülni, állni, ölni, halni)
Small souvenirs… {Kery, Leslie A.} (Könnyű emlékek...)
Tell me what lies in store for a man... {Kabdebó Tamás} (Mondd, mit érlel…)
That beauty from gone days {Kery, Leslie A.} (Az a szép, régi asszony)
That which your heart disguises {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Amit szivedbe rejtesz)
The Scream {Ozsváth, Zsuzsanna} (Kiáltozás [video])
The Seventh {anonim} (A hetedik [video] [audio])
The Seventh One {Gyukics Gábor, Castro, Michael} (A hetedik [video] [audio])
There was beauty {Rey, Lucien} (Gyönyörűt láttam)
(Those Who Read Me...) {Szabó Attila Henrik} ((Csak az olvassa...) [video])
True man {Kery, Leslie A.} (Igaz ember)
Tumble out of the Flood {Ozsváth, Zsuzsanna} (Bukj föl az árból)
Two Hexameters {N. Ullrich Katalin} (Két hexameter [video])
Under the skin a faint shadow {Sütő Fanni} (A bőr alatt halovány árnyék [video])
Walls {Kery, Leslie A.} (Falak)
Welcome for Thomas Mann {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Thomas Mann üdvözlése)
Welcome to Thomas Mann {Watkins, Vernon} (Thomas Mann üdvözlése)
What Will Become of Him... {Ozsváth, Zsuzsanna} (Mondd, mit érlel…)
When my dear one crossed the street {Kery, Leslie A.} (Mikor az uccán átment a kedves)
With a pure heart {Kurdi Zoltán} (Tiszta szívvel [video] [audio])
With a pure heart {Michael Beevor} (Tiszta szívvel [video] [audio])
With a pure heart {Kery, Leslie A.} (Tiszta szívvel [video] [audio])
With Pure Heart {Gyukics Gábor, Castro, Michael} (Tiszta szívvel [video] [audio])
With a pure heart {Kabdebó Tamás} (Tiszta szívvel [video] [audio])
Without Hope {Ozsváth, Zsuzsanna} (Reménytelenül [video])
Without Knocking {N. Ullrich Katalin} (Kopogtatás nélkül [video])
Without knocking {Sütő Fanni} (Kopogtatás nélkül [video])
Without Hope {Morgan, Edwin} (Reménytelenül [video])
Woodcutter {Kery, Leslie A.} (Favágó [audio])
Yellow Grass {Gyukics Gábor, Castro, Michael} (Sárga füvek)
You've made me a kid {Szabados Tamás} (Gyermekké tettél [video])

Works without translation

A tőkések hasznáról
A város peremén
A bűn [audio]
Ady emlékezete
Csudálkozunk az életen
Curriculum vitae
Dícsértessék
Egy spanyol földmíves sírverse
Együgyü ének
Elégia [audio]
Fagy
Flóra [video]
Flóra I-II
Gyöngy [audio]
(Ha lelked, logikád...)
Hajad az ujjamé…
Harmatocska [video]
Hazám [audio]
Hét napja
Jaj, majdnem…
Kertész leszek [audio]
Két dal [audio]
(Költő szerelme szalmaláng…)
Lebukott
Légy ostoba
Levegőt! [video] [audio]
Medáliák
Medvetánc [audio]
Mint a mezőn…
Munkások
Nemzett József Áron
Nyár
(Ó Európa...)
Olyan bolond vagy
Ringató [video]
Téli éjszaka
Tömeg
Világ megokolt utálata
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap