This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Pilinszky János, Hungarian Works translated to English

Image of Pilinszky János
Pilinszky János
(1921–1981)

Works

22 December, 1970 {N. Ullrich Katalin} (1970. december 22.)
A Draft {N. Ullrich Katalin} (Vázlat [audio])
A Piece Of Poetry {N. Ullrich Katalin} (Költemény [audio])
A Scaffold In Winter {N. Ullrich Katalin} (Vesztőhely télen [audio])
Accident {N. Ullrich Katalin} (Baleset)
Across a life {Czire Szabolcs, Jacobson, Kathleen} (Egy életen keresztűl)
Admonition {Czire Szabolcs, Jacobson, Kathleen} (Intelem)
Agonia christiana {Kery, Leslie A.} (Agonia christiana)
Agonia Christiana {Sherwood, Peter} (Agonia christiana)
All The Rest Is Mercy {N. Ullrich Katalin} (A többi kegyelem)
Amphibian monster {Kery, Leslie A.} (Kétéltű szörny)
And I'll Watch {N. Ullrich Katalin} (Majd elnézem)
And Yet {N. Ullrich Katalin} (Mégse)
Answer {N. Ullrich Katalin} (Felelet)
Apocryph {Czire Szabolcs, Jacobson, Kathleen} (Apokrif [video] [audio])
Auschwitz {Emery George} (Auschwitz)
Autumn Sketch {N. Ullrich Katalin} (Őszi vázlat)
Backwards {N. Ullrich Katalin} (Visszafele)
Bad Exposure {N. Ullrich Katalin} (Rossz fölvétel)
Before {N. Ullrich Katalin} (Mielőtt)
Big City Icons {Csokits János} (Nagyvárosi ikonok)
By the Time You Come {Csokits János} (Mire megjössz [video] [audio])
Cold Wind {N. Ullrich Katalin} (Hideg szél)
Complaint {Csokits János} (Panasz)
Cooled world {Kery, Leslie A.} (Kihűlt világ)
Crater {N. Ullrich Katalin} (Kráter [audio])
Crime And Punishment {N. Ullrich Katalin} (Bűn és bűnhődés [audio])
December 22, 1970 {Berlind, Bruce, Mária Kőrösy} (1970. december 22.)
Dénouement {N. Ullrich Katalin} (Végkifejlet)
Diary {Kery, Leslie A.} (Napló)
Difference {N. Ullrich Katalin} (Különbség)
Eine kleine Nachtmusik {Sherwood, Peter} (Kis éjizene)
Encounters {N. Ullrich Katalin} (Találkozások)
Enough {N. Ullrich Katalin} (Elég [audio])
Epilogue {N. Ullrich Katalin} (Utószó [video])
Evening Prayer {N. Ullrich Katalin} (Zsolozsma [audio])
Every Breath {N. Ullrich Katalin} (Minden lélekzetvétel)
Fish in the net {Kenneth White} (Halak a hálóban)
For life {Berlind, Bruce, Mária Kőrösy} (Életfogytiglan [audio])
Grace {N. Ullrich Katalin} (Kegyelem)
Harbach 1944 {Csokits János} (Harbach 1944)
Here and now {Berlind, Bruce, Mária Kőrösy} (Itt és most)
Hölderlin {N. Ullrich Katalin} (Hölderlin [audio])
Hommage à Isaac Newton {N. Ullrich Katalin} (Hommage à Isaac Newton)
How Ambivalent {N. Ullrich Katalin} (Milyen felemás)
I Believe {N. Ullrich Katalin} (Azt hiszem)
I believe {Czire Szabolcs, Jacobson, Kathleen} (Azt hiszem)
Impromptu {N. Ullrich Katalin} (Impromptu [video] [audio])
In Memoriam F. M. Dostoyevsky {N. Ullrich Katalin} (In memoriam F. M. Dosztojevszkij [audio])
Incomplete past {Kery, Leslie A.} (Félmúlt)
Infinitive {N. Ullrich Katalin} (Infinitívusz)
Introitus {Csokits János} (Introitusz [audio])
Just Like The Earth {N. Ullrich Katalin} (Akár a föld)
Knocking {Czire Szabolcs, Jacobson, Kathleen} (Kopogtatás)
Letters, Lines {N. Ullrich Katalin} (Betűk, sorok)
Life Sentence {N. Ullrich Katalin} (Életfogytiglan [audio])
Man Here {N. Ullrich Katalin} (Az ember itt)
Metamorphoses {N. Ullrich Katalin} (Átváltozások)
Metamorphosis {N. Ullrich Katalin} (Átváltozás)
Metronome {N. Ullrich Katalin} (Metronóm)
Monstrance {Kery, Leslie A.} (Monstrancia)
My Coat of Arms {N. Ullrich Katalin} (Címerem)
Noon {Kery, Leslie A.} (Dél)
Notch by notch {Czire Szabolcs, Jacobson, Kathleen} (Fokról-fokra)
Omega {N. Ullrich Katalin} (Omega)
On a Forbidden Star {Gömöri, George, Wilmer, Clive} (Tiltott csillagon)
On The Back Of A Photograph {N. Ullrich Katalin} (Egy fénykép hátlapjára)
On The Chair, On The Bed {N. Ullrich Katalin} (A széken és az ágyon)
On The Coast {N. Ullrich Katalin} (A tengerpartra)
Onto The Margin Of A Secret {N. Ullrich Katalin} (Egy titok margójára [audio])
On The Third Day {N. Ullrich Katalin} (Harmadnapon)
One Day {N. Ullrich Katalin} (Egy szép napon)
Onto The Margin Of A Passion {N. Ullrich Katalin} (Egy szenvedély margójára)
Paraphrase {Czire Szabolcs, Jacobson, Kathleen} (Parafrázis [video])
Passion {Kery, Leslie A.} (Passió)
Passion of Ravensbrück {Csokits János} (Ravensbrücki passió [audio])
Paternoster lift {Kery, Leslie A.} (Örökmozgó [audio])
Perpetuum Mobile {N. Ullrich Katalin} (Örökmozgó [audio])
Pilate {N. Ullrich Katalin} (Pilátus)
Private Judgement {N. Ullrich Katalin} (Különitélet)
Psalm {N. Ullrich Katalin} (Zsoltár)
Quatrain {Csokits János} (Négysoros [audio])
Question {N. Ullrich Katalin} (Kérdés)
Searching For The Prodigal Son {N. Ullrich Katalin} (A tékozló fiú keresése)
Secret {N. Ullrich Katalin} (Titok)
Self-portrait 1944 {N. Ullrich Katalin} (Önarckép 1944-ből)
September {Kery, Leslie A.} (Szeptember)
September {N. Ullrich Katalin} (Szeptember)
Sin {Kery, Leslie A.} (Bűn)
Someone {N. Ullrich Katalin} (Valaki)
Spaces {N. Ullrich Katalin} (Terek [audio])
Stavrogin Returns {N. Ullrich Katalin} (Sztavrogin visszatér [audio])
Stavrogin Takes Leave {N. Ullrich Katalin} (Sztavrogin elköszön [video] [audio])
Still {N. Ullrich Katalin} (Mégis)
Still Hard {N. Ullrich Katalin} (Mégis nehéz)
Straight Labyrinth {N. Ullrich Katalin} (Egyenes labirintus [audio])
Tabernacle {N. Ullrich Katalin} (Tabernákulum)
That Happens {N. Ullrich Katalin} (Van ilyen)
The fable {N. Ullrich Katalin} (Fabula [video] [audio])
The French Prisoner {Gömöri, George, Wilmer, Clive} (Francia fogoly [audio])
The French Prisoner {Hughes, Ted} (Francia fogoly [audio])
The good thief {Kery, Leslie A.} (Szent lator)
The Seventh Circle of Hell {N. Ullrich Katalin} (A pokol hetedik köre)
The third {Kery, Leslie A.} (A harmadik)
The Way I Started {N. Ullrich Katalin} (Amiként kezdtem [audio])
The Desert of Love {Csokits János} (A szerelem sivataga [audio])
The nadir celebrated {Sherwood, Peter} (A mélypont ünnepélye)
Though My Colour's Black {N. Ullrich Katalin} (Bár színem fekete)
To Aunt Mári {N. Ullrich Katalin} (Mári néninek [video])
To Myself {Czire Szabolcs, Jacobson, Kathleen} (Magamhoz)
To S. W. {N. Ullrich Katalin} (S. W.-hez)
Trapeze and Parallel Bars {Csokits János} (Trapéz és korlát [audio])
Turmoil {N. Ullrich Katalin} (Zűrzavar)
Two {N. Ullrich Katalin} (Kettő [audio])
Two Portraits {N. Ullrich Katalin} (Két arckép [audio])
Van Gogh's Prayer {N. Ullrich Katalin} (Van Gogh imája)
Veil {Berlind, Bruce, Mária Kőrösy} (Fátyol)
We and They {Berlind, Bruce, Mária Kőrösy} (Mi és ők)
Weedy {N. Ullrich Katalin} (Gizgaz)
Where And How? {N. Ullrich Katalin} (Merre, hogyan?)
Winter Sky {N. Ullrich Katalin} (Téli ég alatt)
Yes, The Leaves {N. Ullrich Katalin} (Igen, a lomb)
Your Hand, My Hand {N. Ullrich Katalin} (Kezed, kezem)

Works without translation

Beszélgetések Sheryl Suttonnal – Egy párbeszéd regénye (részlet 1.)
Beszélgetések Sheryl Suttonnal – Egy párbeszéd regénye (részlet 2.)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap