This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Egyed Emese, Hungarian bibliography

Image of Egyed Emese
Egyed Emese
(1957–)

Bibliography

Egyed Emese publikációi

(a legfontosabb 10 tudományos publikáció)

 

1. 1991 Neoklasszicizmus az erdélyi magyar irodalomban. In Erdélyi Múzeum LIII. 1–4.100–121.

2. 1998 Egyed Emese: Levevék fejemről Múzsák sisakomat (Barcsay Ábrahám költészete) Erdélyi Múzeum-Egyesület,  Kolozsvár

http://mek.niif.hu/02800/02816/

3. 2000 Magyar mítoszparódiák. In A magyar színház születése. Az 1997. évi egri konferencia előadásai. Demeter Júlia szerk. Miskolci Egyetemi kiadó Miskolc, 2000. 352–367. ISBN 963 661 407 5

4. 2001 Egyed Emese: Mennyei Barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lőrinchez (1771–1789), Kolozsvár  Erdélyi Tudományos Füzetek 236 http://mek.oszk.hu/08600/08690/

5. 2002 Színház- és irodalomismeret a színházi zsebkönyvek révén. Egyed Emese (szerk.): Theátrumi könyvecske, Scientia kiadó Kolozsvár 7–28 http://mek.oszk.hu/01700/01751/01751.pdf

6. 2003 Nemzetiségi iskolahálózat és irodalomtanítás Romániában. Egyed Emese, Fedibnec Csilla, Forgács Anna, Fűzfa Balázs, Héder Ágnes, Marcsók Vilma, Pisnják Mária, Sipos Lajos, Villányi Eszter: Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében. Szerk. Sipos Lajos. 149–174. Budapest, Pont kiadó ISSN 1589-0538 ISBN 9639312819

7. 2006 Ihletmodellek, verses írósorolók In Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor szerk: Historia litteraria a XVIII. században MTA Irodalomtudományi Intézete  Universitas Kiadó Budapest 405–428. ISBN 963 9671 01 0

8. 2006 Angelica és Tirsis. Kolozsvári töredék Irodalomtörténet. 4. 552–564

9. 2010 Le blason Petőfi, approche héraldique, Kányádi András (szerk.) Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d'un panthéon variable. 166-172 (195) Paris, Istitut des études slaves, ISSN 0079-0028, ISBN 978-2-7204-0463-4

10. 2011 Utazó, értéklátó In Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. I-II. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 2011 I. 398–406. ISBN 978 963 318 104 1. I. k., ISBN 978 963 318 106 5 Ö

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap