This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Petőfi Sándor, Hungarian Works translated to Slovak

Image of Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
(1823–1849)

Works

Apoštol {Emil Boleslav Lukáč} (Az apostol (részlet))
Básnici XIX. stoletia {Hviezdoslav, Pavol Országh} (A XIX. század költői)
Či modrajú sa ešte... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Kéket mutatnak még…)
Čím pomenovať ťa... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Minek nevezzelek?)
Divý kvet prírody {Smrek, Ján} (A természet vadvirága)
Dobrý starý krčmár {Hviezdoslav, Pavol Országh} (A jó öreg kocsmáros)
Dolina a vrch {Hviezdoslav, Pavol Országh} (A völgy s a hegy)
Dvaja bratia {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Két testvér)
Horská chatrč {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Az erdei lak)
Hortobáďska krčmaročka {Smrek, Ján} (Hortobágyi kocsmárosné)
Hviezdnaté nebo {Hviezdoslav, Pavol Országh} (A csillagos ég)
Ja som to... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Én vagyok itt…)
Jeden večer doma {Smrek, Ján} (Egy estém otthon)
Kde deva krem teba, čo vládala by... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Hol a leány, ki lelkem röpülését)
Koncom septembra {Smrek, Ján} (Szeptember végén [video])
Kraj dediny krčma vetchá... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Falu végén kurta kocsma)
Krásneho vzchodu ... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Szép napkeletnek)
Kúpe sa mesiačik v neba oceáne {Smrek, Ján} (Fürdik a holdvilág az ég tengerében)
Kvetu kvitnúť nezakážeš... {Smrek, Ján} (A virágnak megtiltani nem lehet…)
Láska, láska tmavá jama {Smrek, Ján} (A szerelem, a szerelem…)
Maďarský zeman {Smrek, Ján} (A magyar nemes)
Medzi popíjaním {Smrek, Ján} (Ivás közben)
Moje piesne {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Dalaim [video])
More sa zdvihlo {Smrek, Ján} (Föltámadott a tenger)
Múza a mladucha (Voľný preklad) {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Múzsám és menyasszonyom [video])
Myšlienka trápi jedna ma ... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Egy gondolat bánt engemet...)
Na dedine {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Falun)
Na konci septembra {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Szeptember végén [video])
Na oslovo nesie sa {Smrek, Ján} (Megy a juhász a szamáron)
Na smrť rodičov {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Szüleim halálára [video])
Nejako {Lipovský, Peter} (Valahogy [video])
Noc je ... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Éj van...)
Ostatná almužna {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Az utolsó alamizsna)
Palác a chalupa {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Palota és kunyhó)
Pán Pavel Pató {Smrek, Ján} (Pató Pál úr)
Pieseň vlastenecká {Smrek, Ján} (Honfidal)
Pieseň národa {Smrek, Ján} (Nemzeti dal)
Plán čo sa royplynul {Smrek, Ján} (Füstbement terv)
Poézia {Hviezdoslav, Pavol Országh} (A költészet [video])
Povedal by som {Smrek, Ján} (Elmondanám)
Pustatina v zime {Hviezdoslav, Pavol Országh} (A puszta, télen)
Sloboda, láska! {Smrek, Ján} (Szabadság, szerelem)
Spev vlkov {Smrek, Ján} (A farkasok dala)
Tisa {Hviezdoslav, Pavol Országh} (A Tisza)
Tisa {Smrek, Ján} (A Tisza)
Tri vtáky {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Három madár [video])
Trpký život, sladká ľúbosť {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Keserű élet, édes szerelem)
Tu dnu som v lete... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Itt benn vagyok a férfikor nyarában... [video])
Usmej sa mi... {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Mosolyogj rám!)
V domovine {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Hazámban [video])
V dym pošlý plán {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Füstbement terv)
Veštba {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Jövendölés [video])
Z diaľky {Hviezdoslav, Pavol Országh} (Távolból [video])
Zahol som do kuchynôčky {Smrek, Ján} (Befordúltam a konyhára…)
Zeman {Smrek, Ján} (A nemes)
Zimné večery {Hviezdoslav, Pavol Országh} (A téli esték [video])

Works without translation

A Dunán
A gólya
A huszár
A költő és a szőlővessző
A külföld magyarjaihoz
A magyar nép
A magyar politikusokhoz
A bánat? Egy nagy oceán
A kutyák dala
A négyökrös szekér
Anyám tyúkja
Arany Jánoshoz
Arany Lacinak
Az Alföld [video]
Az álom
Az árva lyány
Az én Pegazusom
Az erdélyi hadsereg
Az év végén
Az őrült
Az utánzókhoz
Azokon a szép kék hegyeken túl…
Beszél a fákkal a bús őszi szél...
Csokonai
Disznótorban
Drága orvos úr
Egy hajfürthöz
Élet, halál
Elpusztuló kert ott a vár alatt...
Esik, esik, esik
Európa csendes, ujra csendes…
Fa leszek, ha…
Fönséges éj!
Gyermekkori barátnémhoz
Ha az isten…
Ha életében …
Ha férfi vagy, légy férfi
Háborúval álmodám…
Halhatatlan a lélek...
Hegyen űlök
Ismét könny!
Itt van az ősz, itt van újra
János Vitéz (teljes)
János vitéz (részlet)
Képzetem
Ki fogja vajon megfejteni…
Kisfiú halálára
Levél Arany Jánoshoz
Magyar vagyok
Magyar vagyok
Még alig volt reggel…
Mi a dicsőség?...
Mivé lesz a föld?...
Mögöttem a múlt
Nézek, nézek kifelé
Pacsirtaszót hallok megint ...
Remény
Reszket a bokor, mert…
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe
S.K. emlékkönyvébe
Sors, nyiss nekem tért...
Szép vidéknek szépséges leánya …
Szerelem átka
Szeretném itthagyni
Szilaj Pista
Szörnyű idő...
Szülőföldemen
Temetésre szól az ének...
Ti akácfák e kertben
Voltak fejedelmek
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap