This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kányádi Sándor, Hungarian biography

Image of Kányádi Sándor
Kányádi Sándor
(1929–2018)

Biography

1929. május 10.-én született Nagygalambfalván (Hargita megye).

Apja Kányádi Miklós gazdálkodó.

Édesanyját, László Juliannát, korán elvesztette. (1940 karácsonyán halt meg.)

Az elemi iskola öt osztályát szülõfalujában végezte.

1941 és 1944 között a székelyudvarhelyi református kollégium diákja volt.

Az 1944-1945-ös tanévben az udvarhelyi Római Katolikus Fõgimnázium magántanulója.

1946-1950 között, ugyancsak Székelyudvarhelyen, elvégezte a Fémipari Középiskolát. 1950 nyarán jelent meg elsõ verse a bukaresti Ifjúmunkásban, majd a kolozsvári Utunk is közölte verseit.

1950 õszétõl él Kolozsvárt. Rövid ideig a Szentgyörgyi István Színmûvészeti Fõiskola hallgatója, 1951-1953 között az akkor Kolozsvárt megjelenõ Irodalmi Almanach szerkesztõje,

1953-ban néhány hónapig az Utunk szerkesztõségében dolgozott. Közben, a színinövendékként eltöltött félév után, átiratkozott a Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Karára.

1954-ben magyar irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. Hónapokig írásai tiszteletdíjából tartotta fenn magát.

1955-ben a Dolgozó Nõ szerkesztõje lett. Ugyanez évben jelent meg elsõ verseskötete: Virágzik a cseresznyefa (Állami Irodalmi és Mûvészeti Könyvkiadó, Bukarest).

1957-ben ugyanott napvilágot lát második verseskötete, Sirálytánc címmel.

1958-ban feleségül vette Tichy Mária Magdolnát.

1960-ban a három évvel korábban megindult Napsugár címû gyermeklap belsõ munkatársa lett, ahol nyugdíjaztatásáig dolgozott.

1961-ben jelent meg elsõ gyermekverskötete: Kicsi legény, nagy tarisznya (Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest).

Ugyanott, 1964-ben, a Napsugár-könyvek sorozatban a második, Fényes nap, nyári nap.

1962-ben megszületik elsõ fia, Sándor. 1964-ben megjelenik harmadik verseskötete: Harmat a csillagon (Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest). Elsõ fordításkötete: Nicolae Labis: Az õz halála (uo.).

1965-ben újabb versfordításokat tartalmazó kötete jelent meg: A.E. Baconsky: Néma pillanat (Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest). Ugyanebben az évben: Három bárány (gyermekversek, Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest).

1966: megjelenik lírájának felívelését jelzõ versgyûjteménye, a Kikapcsolódás (Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest).

1968-ban az Utunk-díjas Függõleges lovak lát napvilágot (Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest).

1969: Fából vaskarika (mese- és makámagyûjtemény); verseinek román nyelvû válogatása M. Grãmescu fordításában: Cai vertical (Editura pentru literatura, Buc.), megírta Kétszemélyes tragédia címû színmûvét.

1970-ben jelent meg Fától fáig címû gyûjteményes kötete (versek, 1955-1970; Kriterion Könyvkiadó, Bukarest), mely a következõ évben elnyerte az Irószövetség díját, 1972-ben második kiadásban is megjelent. A Legszebb versek sorozatban fordításában adták ki Nicolae Labis válogatott költeményeit (Albatrosz Könyvkiadó, Bukarest).

1971 András nevû második fia születésének éve. A szatmári színház bemutatta Ünnepek háza címû társadalmi drámáját.

1972-ben adta ki A bánatos királylány kútja (Kriterion, Bukarest) címû, újabb gyermekverseit, meséit, történeteit tartalmazó kötetét.

1974-ben a Legszebb versek sorozatban jelent meg válogatott verseinek kötete, Katona Ádám bevezetõjével (Albatrosz Könyvkiadó, Bukarest). Második kiadása 1977-ben.

1977: Egy kis madárka ül vala (Kriterion, Bukarest) - szász népköltés, kétnyelvû kiadás.

1978: Szürkület (Kriterion, Bukarest) - versek.

1979: Fekete-piros versek (Magvetõ, Bp.), Farkasûzõ furulya (Móra, Bp.) címû kötetei jelennek meg, valamint egy versfordításkötet; A. E. Baconsky: Önarckép az idõben (Európa, Bp.).

1980-ban újabb gyermekkönyve jelenik meg: Kenyérmadár. Versek, mesék, történetek. (Kriterion, Bukarest).

Az 1982-es év kötetei: Tavaszi tarisznya (gyermekversek, Móra, Bp.); egy fordításkötet, Ioan Alexandru: Szeplõtelen szerelem (Európa, Bp.) és egy románra fordított Kányádi-kötet, Monolog interior cu usa deschisã (Kriterion, Bukarest), Paul Drumaru átültetésében, Ioan Alexandru elõszavával.

1983: Virágon vett vitéz (Ion Creangã Könyvkiadó, Bukarest) - történetek gyermekeknek. Ugyanez a következõ évben a Móra Könyvkiadónál is megjelenik.

1984-ben Csoóri Sándorral együtt norvég nyelven jelenik meg egy versválogatása Sulyok Vince és Old Abramsen fordításában (Solum Forlag A/S, Oslo).

1985: Világlátott egérke (Móra, Bp.) - mesék; Tudor Arghezi: A világ szája (uo.) - versek gyermekeknek.

1986: Madármarasztaló (Kriterion, Bukarest) - gyermekversek.

1987-ben a Kriterionnál is megjelenik Ioan Alexandru válogatott verseinek fordítása, a Szeplõtelen szerelem.

1988-ban Baconsky verseinek fordítását adja ki a Kriterionnál (Önarckép az idõben).

1989 két jelentõs kötet megjelenésének éve: Sörény és koponya. Versek (Csokonai Könyvkiadó, Debrecen) és Erdélyi jiddis népköltés (Európa, Bp.) - kétnyelvû kiadás. Ugyanez évben adja ki a Héttorony Könyvkiadó Budapesten a Küküllõ-kalendárium címû gyermekverskötetét.

1990 januárjában nyugdíjba vonul. Az év könyve: Rainer Maria Rilke: Õsz - Herbst (Kriterion, Bukarest) - kétnyelvû kiadás és egy gyermekverskötet: Kinyílott az idõ (Képzõmûvészeti Kiadó, Bp.)

1991 Költögetõ (Századvég Kiadó, Bp.) - gyermekversek.

Hanglemezek:

1976: Táltos madár. Kislemez (Electrecord, Bukarest)

1980: Fekete-piros versek. Nagylemez (Electrecord, Bukarest)

1985: Táltos madár. Nagylemez. Illyés Kinga és a szerzõ elõadásában. (Hungaroton, Bp.)

1988: Kányádi Sándor verseit mondja. Nagylemez (Hungaroton, Bp.)

1989: Vannak vidékek. Verseit mondja Kányádi Sándor. Nagylemez. (Hungaroton, Bp.) - Az év hanglemeze.

1990: Világlátott egérke. Sinkovits Imre mondja. Két db nagylemez., (Hungaroton, Bp.)

1991: Volt egyszer, volt egy kis zsidó. Válogatás az erdélyi jiddis népköltésbõl. Elõadják: Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Sárközy Gergely és Tihanyi Szilvia. Kettõs nagylemez (Hungaroton, Bp.)

Irodalmi díjak:

1978: a Romániai Irószövetség költészeti díja

1986: Déry Tibor-díj (Bp.)

1989: az év magyar verseskönyve (Sörény és koponya) - Bp.

1990: SZOT-díj. - Bp.

1993: Kossuth-díj - Bp.

1995: Herder-díj - Bécs


 

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap