This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Fet, Afanaszij Afanaszjevics, Hungarian biography

Image of Fet, Afanaszij Afanaszjevics
Fet, Afanaszij Afanaszjevics
(Фет, Афанасий Афанасьевич)
(1820–1892)
 

Biography

Novoszelki, 1820. dec. 5., +Moszkva, 1892. dec. 3.
Apja orosz nemes (Selsin). Német származású anyja első, német férjétől kapja nevét, s mivel csak később válnak el, utólag házasodhatnak össze Selsinnel, Fet apjával. Nevétől és nemesi címétől Fetet 14 éves korában megfosztják, hosszú évekig küzd visszaszerzésükért.
1840–44 között filozófiahallgató Moszkvában, 1842-ben jelenik meg első verseskötete, a Liricseszkij panteon, s bár a kötet, ha nem is jelentős, mégis sikeres, Fet mégis a katonai pályát választja, hogy visszaszerezze nemesi címét. Erre azonban közel harminc évig várnia kell. (Csak 1873-ban, II. Sándor cártól kapja meg.) 1856-tól visszavonul birtokára, a költészetnek és Schopenhauer, Byron, Heine, Goethe művei fordításának, emlékiratai írásának szenteli magát a gazdálkodás és házasélete mellett. Tolsztoj és Turgenyev barátja. A második kötete után az őt ért támadások hatására mintegy húsz évig egyáltalán nem publikál.
Fontos számára a formai tökély (lsd. Puskin), parnasszista lírája sajátossága a panteisztikus természetfelfogás és természetkultusz (lsd. Tyutcsev), a harmónivágy, a metafizikusság, a jambikus formák gyakori alkalmazása. A nyekraszovi iskola, a népi realizmus ellentételezéseként a tények világa helyett az ábránd, álmok világa az övé. Sajátos természetélménye a létezés tragikumának mély átérzése. Fontos jellemzője a muzikalitás.
Kozmikus látomásaival és metafizikai irányultságával nagyban hatott az orosz szimbolizmusra, kivált Blokra és Belijre.
Költeményei több zeneszerzőt megihlettek (Csajkovszkij, Rimszkij-Korszakov, Rahmanyinov).

Legjelentősebb magyar fordítói: Rab Zsuzsa, Lator László, Lányi Sarolta, Szabó Lőrinc.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap