This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ball, Hugo: Salamon király (König Salomo in Hungarian)

Portre of Ball, Hugo

König Salomo (German)

Als König Salomo beim Tempelbau
Mit den Dämonen stritt, die ihn umsaßen,
Ließ er in Mitternächten dumpf und grau
Die Zymbel schlagen und Posaune blasen.

An seiner Seite sah man eine Frau,
Die aufgebaut war ganz aus Parabasen,
Aus Saba kam sie wie ein weißer Pfau
Und stand wie eine Mumie in Exstasen.

Der König selber saß in seinem Zelt,
Um dessen Öffnung Feuer hing in Fransen
Und wies gebietend in die Unterwelt.

Da stiegen Mauern auf gleich goldenen Schanzen
Die Zedern fügten sich und ungezählt
Sah man die Tiere und die Teufel tanzen.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://www.zeno.org/Literatur/ M/Ball,+Hugo/Gedichte/Ausgew%C3%A4hlte +Gedichte/K%C3%B6nig+Salomo

Salamon király (Hungarian)

Hogy a Szentélyt emelte Salamon,
Démonokhoz kellett gyürkőzni máris:
Zengett szavára dob és cimbalom
Fülledt éjfeleken, és harsonák is.

Oldalán egy asszony kő-alapon,
A testalkata csupa parabázis,
Sábai, s mint páva, fehér nagyon,
Volt mint múmia, s maga az extázis.

Sátrában ülve látták a királyt,
A bejáratnál tűzbojtok lobogtak,
És parancsát leste az alvilág.

Arany sáncokon sora cédrusoknak
Maga emelte a Szentély falát,
S táncos állat- s ördögpaták dobogtak.
   
   
   
Parabázis: a görög szindarabok egyik része: a színészek elhagyták a színpadot, és a karvezető a közönség számára magyarázatokat fűzött a cselekményhez. Fogalmam sincs róla, mi köze lehet ennek Sába királynőjéhez és az egész vershez. Az eredetiben szó szerint ez áll: „Aki [az asszony] teljes egészében parabázisokból volt felépítve/alkotva.” Ennek így semmi értelme. Hugo Ballt a dadaizmusba meg az expresszionizmsba szokták beskatulyázni; valóban írt dada-halandzsaverseket is, de ettől ez a vers egyáltalán nem lesz sem halandzsaszerű, sem értelmetlen, még csak szürrealista módon logikátlan képzettársítások között szabadon csapongó sem. Éppen ellenkezőleg, összes elemei művelődéstörténetileg szorosan összetartozó elemek: Salamon király, a valóban őáltala emelt jeruzsálemi szentély, Sába királynője. A „múmia” ebből látszólag kilóg egy kicsit, mert Sába királynője nem éppen egyiptomi volt, de Egyiptomtól nem messzire levő helyről jött, sőt Josephus Flavius szerint éppenséggel Egyiptom felett (is) uralkodott. A démonokat sem Ball találta ki: különböző ókori legendák szerint Salamon valóban démonokkal lépett szövetségre, sőt magával az ördöggel, hogy felépíthesse – Isten templomát... A művelődéstörténeti hagyomány magától is elég groteszk és szürrealista, teljesen fölösleges bármit is hozzátenni. Ezt a verset, egy-két részletétől eltekintve, írhatta volna más költő is, bármely más korban, akár klasszikus költő is.

De hogy’ kerül ide görög elem? És hogyan lehet emberi lény színházi jelenetekből felépítve? (Ráadásul éppen olyan jelenetekből, amelyekben nem történik semmi, csak verbálisan kommentálják a cselekményt?...) Ki van zárva, hogy a szerző ezt így gondolta; de nem sikerült rábukkannom a „parabázis” szónak semmiféle egyéb jelentésére. Azt kell hinni, hogy Hugo Ball fejében mást jelentett ez a szó, talán tévedésből. „Bázis” azt jelenti, hogy „alap”, de sokat ez sem segít. Ha valakinek van valami ötlete, kérem, közölje velem (ephraimil@yahoo.com), hálás leszek érte. De csak konkrét dolgokért; absztrakt, gőzös irodalomtörténeti és másfajta halandzsák nem érdekelnek, utálom őket.

 A „múmiá”-hoz nehezen illik az „extázis”, a pávához is. A vers ettől sem lesz értelmetlen, de eléggé illogikus, sokkírozóan abszurd sem; nem válik javára, inkább csak egy kicsit zavarossá teszi. Alighanem volt valami a szerző fejében, csak nem érthető, hogy mi. Igaz, hogy nagy költők nagy verseiben is előfordul ilyesmi. Ball nagyon érdekes költő, nem egy nagy költőnél is érdekesebb, de nagy költőnek nem nagy költő. Vagy ugyanez másképpen: nem nagy költő, de érdekesebb nem egy nagy költőnél. Ilyen költő is kell a világba. Ettől kerek a világ.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap