This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nietzsche, Friedrich: Goethének címezve (An Goethe in Hungarian)

Portre of Nietzsche, Friedrich

An Goethe (German)

Das Unvergängliche
Ist nur dein Gleichnis!
Gott der Verfängliche
Ist Dichter-Erschleichnis...

Welt-Rad, das rollende,
Streift Ziel auf Ziel:
Noth — nennt′s der Grollende,
Der Narr nennt′s — Spiel...

Welt-Spiel, das herrische,
Mischt Sein und Schein: -
Das Ewig-Närrische
Mischt uns - hinein!...
   
   
   
   A vers a Faust zárósorainak parafrázisa:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://www.zgedichte.de/gedichte/ friedrich-nietzsche/an-goethe.html

Goethének címezve (Hungarian)

Hasonlat, Példa, Kép
Minden, mi Nem-Mulandó!
Isten, ki csapda, lép,
Csak mint költőnek a lant jó...

A nagy Világ-Kerék
Célt Cél után mutat:
Nyomornak — dörgedelmes ég,
Bolondnak — Színdarab...

Világ-Darab, mely Úr,
Lét is meg Látszat is:
Az Örök Bolondság botorul
Bennünket — belevisz!
   
   
   
   A vers a Faust zárósorainak parafrázisa:

Hasonlat, Példa, Kép
Minden Mulandó;
Itt lesz, mi csonka, ép
És maradandó;
Mit nincs Szó mondani,
Itt létre kel;
Az Örök Asszonyi
Ide emel.
   
   
   
Nietzsche morálfilozófiája, ha nem tévedek, Goethe Faustján alapul: abból többek között az a tanulság szűrhető le, az, hogy az embernek mint szellemi lénynek nem az a dolga, hogy alávesse magát egy  isteni morálnak, hanem az, hogy megvalósítsa önmagát, saját énjét, rendeltetését, akár másokon sőt az egész világon végiggázolva is, „annyi baj legyen”... Mindez a Faustban egyáltalán nem ilyen egyértelmű: ott ez a morálelvetés a Sátántól jön — de maga a morál Istene is elfogadja bizonyos értelemben. Nietsche számára mindez, úgy látszik, sokkal egyértelműbb: az ő számára mindennek a csúcsa a szellemileg felsőbbrendű, önálló, szabad egyénnek korlátlan önmegvalósítása: le a (keresztény) rabszolgamorállal! Mindazonáltal nem szájtáti csodálója ő mindennek, amit Goethe mond. A Faustnak angyalok és szentek „misztikus kórusa” által énekelt zárókórusa szerint egész mulandó, változékony és tökéletlen földi létünk csak képe, szimbóluma valaminek, ami nem-materiális, nem változékony, nem mulandó; ezt a valamit ebben a zárókórusban az ég („itt”) szimbolizálja. Nietzsche számára éppen fordítva. Goethe nem mondja, hogy Isten ártalmas költői fikció; Nietzsche mondja, ebben a versben legalábbis.

Az „Örök Asszonyi”-ra nem reagál a vers, csak Örök Bolondsággá parodizálja, amely nem az égbe visz bennünket, hanem a földi lét félig valódi, félig látszatszínjátékába. Hogy a nőkről mit gondolt Nietzsche, az nem világos, csak az biztos, hogy nincs olyan magas véleménye a nőiségről, mint Goethének.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap