This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rilke, Rainer Maria: A vak lány (Die Blinde in Hungarian)

Portre of Rilke, Rainer Maria

Die Blinde (German)

DER FREMDE:
Du bist nicht bang, davon zu sprechen?

DIE BLINDE:
Nein.
Es ist so ferne. Das war eine andre.
Die damals sah, die laut und schauend lebte,
die starb.

DER FREMDE:
Und hatte einen schweren Tod?

DIE BLINDE:
Sterben ist Grausamkeit an Ahnungslosen.
Stark muß man sein, sogar wenn Fremdes stirbt.

DER FREMDE:
Sie war dir fremd?

DIE BLINDE:
- Oder: sie ists geworden.
Der Tod entfremdet selbst dem Kind die Mutter. -
Doch es war schrecklich in den ersten Tagen.
Am ganzen Leibe war ich wund. Die Welt,
die in den Dingen blüht und reift,
war mit den Wurzeln aus mir ausgerissen,
mit meinem Herzen (schien mir), und ich lag
wie aufgewühlte Erde offen da und trank
den kalten Regen meiner Tränen,
der aus den toten Augen unaufhörlich
und leise strömte, wie aus leeren Himmeln,
wenn Gott gestorben ist, die Wolken lallen.
und mein Gehör war groß und allem offen.
Ich hörte Dinge, die nicht hörbar sind:
die Zeit, die über meine Haare floß,
die Stille, die in zarten Gläsern klang, -
und fühlte: nah bei meinen Händen ging
der Atem einer großen weißen Rose.
Und immer wieder dacht ich: Nacht und: Nacht
und glaubte einen hellen Streif zu sehn,
der wachsen würde wie ein Tag;
und glaubte auf den Morgen zuzugehn,
der längst in meinen Händen lag.
Die Mutter weckt ich, wenn der Schlaf mir schwer
hinunterfiel vom dunklen Gesicht,
der Mutter rief ich: »Du, komm her!
Mach Licht!«
Und horchte. Lange, lange blieb es still,
und meine Kissen fühlte ich versteinen, -
dann wars, als säh ich etwas scheinen:
das war der Mutter wehes Weinen,
an das ich nicht mehr denken will.
Mach Licht! Mach Licht! Ich schrie es oft im Traum:
Der Raum ist eingefallen. Nimm den Raum
mir vom Gesicht und von der Brust.
Du mußt ihn heben, hochheben,
mußt ihn wieder den Sternen geben;
ich kann nicht leben so, mit dem Himmel auf mir.
Aber sprech ich zu dir, Mutter?
Oder zu wem denn? Wer ist denn dahinter?
Wer ist denn hinter dem Vorhang? - Winter?
Mutter: Sturm? Mutter: Nacht? Sag!
Oder: Tag?.......Tag!
Ohne mich! Wie kann es denn ohne mich Tag sein?
Fehl ich denn nirgends?
Fragt denn niemand nach mir?
Sind wir denn ganz vergessen?
Wir?.......Aber du bist ja dort;
du hast ja noch alles, nicht?
Um dein Gesicht sind noch alle Dinge bemüht,
ihm wohlzutun.
Wenn deine Augen ruhn
und wenn sie noch so müd waren,
sie können wieder steigen.
... Meine schweigen.
Meine Blumen werden die Farbe verlieren.
Meine Spiegel werden zufrieren.
In meinen Büchern werden die Zeilen verwachsen.
Meine Vögel werden in den Gassen
herumflattern und sich an fremden Fenstern
verwunden.
Nichts ist mehr mit mir verbunden.
Ich bin von allem verlassen. -
Ich bin eine Insel.

DER FREMDE:
Und ich bin über das Meer gekommen.

DIE BLINDE:
Wie? Auf die Insel?... Hergekommen?

DER FREMDE:
Ich bin noch im Kahne.
Ich habe ihn leise angelegt -
an dich. Er ist bewegt:
seine Fahne weht landein.

DIE BLINDE:
Ich bin eine Insel und allein.
Ich bin reich. -
Zuerst, als die alten Wege noch waren
in meinen Nerven, ausgefahren
von vielem Gebrauch:
da litt ich auch.
Alles ging mir aus dem Herzen fort,
ich wußte erst nicht wohin;
aber dann fand ich sie alle dort,
alle Gefühle, das, was ich bin,
stand versammelt und drängte und schrie
an den vermauerten Augen, die sich nicht rührten.
Alle meine verführten Gefühle...
Ich weiß nicht, ob sie Jahre so standen,
aber ich weiß von den Wochen,
da sie alle zurückkamen gebrochen
und niemanden erkannten.

Dann wuchs der Weg zu den Augen zu.
Ich weiß ihn nicht mehr.
Jetzt geht alles in mir umher,
sicher und sorglos; wie Genesende
gehn die Gefühle, genießend das Gehn,
durch meines Leibes dunkles Haus.
Einige sind Lesende
über Erinnerungen;
aber die jungen
sehn alle hinaus.
Denn wo sie hintreten an meinen Rand,
ist mein Gewand von Glas.
Meine Stirne sieht, meine Hand las
Gedichte in anderen Händen.
Mein Fuß spricht mit den Steinen, die er betritt,
meine Stimme nimmt jeder Vogel mit
aus den täglichen Wänden.
Ich muß nichts mehr entbehren jetzt,
alle Farben sind übersetzt
in Geräusch und Geruch.
Und sie klingen unendlich schön
als Töne.
Was soll mir ein Buch?
In den Bäumen blättert der Wind;
und ich weiß, was dorten für Worte sind,
und wiederhole sie manchmal leis.
Und der Tod, der Augen wie Blumen bricht,
findet meine Augen nicht.....

DER FREMDE leise:
Ich weiß.Uploaded byBenő Eszter
Source of the quotationhttp://www.textlog.de

A vak lány (Hungarian)

Az idegen
Tudsz már beszélni róla? Nem félsz?

A vak
Nem.
Oly messzi van már. Más valaki volt az,
ki akkor látott, nézve ált, ragyogva
s meghalt.

Az idegen
S nehéz halála volt-e, mondd?

A vak
A halál: orvtett egy gyanútlan ellen.
Ha mást lep is meg, el kell bírni azt.

Az idegen
Ő más neked?

A vak
Vagy: más lett, idegen lett.
Az anyaszív is idegen, ha meghalt.
Ám szörnyű volt a legelső napokban.
Egész valóm egy seb volt. A világ,
a nyíló érlelődő világ
hogy kiszakadt belőlem gyökerestül!
szívemmel együtt (hittem akkor) és
mint feltúrt föld feküdtem védtlelen
s beittam könnyem hűs esőjét,
mely holt szememből szüntelen patakzott,
hangtalanul, mint mikor isten meghal
s az üres égből leesnek a felhők.
Hallásom tág volt, százfelé kitárult,
hallottam mindent, ami hangtalan,
hajam fölött az áramló időt,
üvegpohárban csengő csendet és
éreztem: kezem közelében egy
nagy, fehér rózsa lélekzete száll.
S: éjjel - gondoltam s újra ezt, hogy: éj!
s azt hittem már, egy fényes sáv dereng
mely nappallá világosul.
S azt hittem, messzi még a pirkadat,
pedig már kezeimbe hullt.
Anyám költöttem, ha a súlyos éj
álma sötét arcomra bukva hullt szét,
anyámat híttam: idejöjj!
gyujts fényt!
S figyeltem, hallga! Csönd lett, hosszú csönd
és éreztem, hogy kővé vált a párnám,
majd valaminek fényét mintha látnám,
de anyám sírt csak, könnye volt e látvány.
Gyujts fényt! Gyujts fényt! - Hörögtem. Beszakadt
a tér, ó vedd le, vedd le a romokat
arcomról, nyomja mellemet!
fel kell emelned, fel, magasra,
a csillagokba visszarakva.
Nem tudok élni így, hogy rámszakadt a menny.
De hozzád beszélek anyám?
Vagy kihez szólok? Ki búvik mögötte,
a függöny mögött? Tán a tél örökje?
anyám: a szél? anyám: az éj? Beszélj!
Vagy tán a nap?... Nap!
S nélkülem! Hát nélkülem is megvirradhat?
Lehet, hogy nem hiányzom?
Hogy senki sem keres engem?
Hogy elfelejtettek minket?
Minket?... De hisz te ott vagy;
épen,  egészen, ugye, mondd?
A te arcodat még fénnyel legyezi
minden, ami lát.
S ha lehúnyva pillád,
Még oly fáradt is két szemed,
csak megint lép: lát.
... Az enyéim némák.
Az én virágaim mind megfakulnak.
Az én tükreim mind megvakulnak.
Az én könyveimben a sorok összefolynak.
Az én madaraim utcán röpködni fognak
s idegen ablakok fogják őket összesebezni.
Semmivel nem köt már össze semmi,
minden, mindenki elhagyott.
Sziget vagyok.

Az idegen
S én átkeltem a tengeren, lám.

A vak
Hogyan? És itt vagy, a szigeten tán?

Az idegen
Csónakom ring még,
szelíden partot ér,
te vagy a part; még fúj a szél,
zászlóm feléd leng fodrosan.

A vak
Sziget vagyok és egymagam.
Gazdag vagyok.
De kezdetben, mikor a régi utak
a használattól kigyalultak
éltek még bennem elevenül;
fájtak, kegyetlenül.
Szívemből kitódult hirtelen
minden s nem tudtam, hova tűnt,
aztán megleltem mindenem,
érzésem, énem egybegyűlt
s tolongott, sírt és kiabált
befalazott szemeim előtt, ó
szegény, becsapott érzéseim...
Nem tudom, évekig álltak-e így, de
tudom, hogy mult el hétre hét,
míg visszatértek összetörve,
s nem látva mást, mint feketét.
Aztán benőtt az út a szem felé,
már meg se lelem.
Most minden olyan símán-könnyeden
történik bennem: mint ki biceg még,
de lábadozik már, jár a sok érzés
házam sötétlő lépcsein.
Van, ki az emlék
könyveit falja;
ám a fiatalja
már mind kitekint.
S ahol csak kibukkannak, üveggé
válik testemnek pereme,
a homlokom lát s a más tenyere
verseskönyv kezemnek.
Talpam cseveg a kavicsokkal,
szavaim szállnak a madarakkal
s falaimból így kiemelnek.
Már semmi nem hiányzik, ím
le van fordítva mind a szín,
illat és nesz-nyelven beszél,
s olyan szépen szólal a fény,
ha hang lett.
Mit nékem, könyv, levél!
Falevelek közt szél susog;
s világosak e mondatok
s néha utánuk mormolom.
S a halál, mely letöri a szemek virágját,
nem leli majd a szemem világát...

Az idegen (halkan)
Tudom.Uploaded byBenő Eszter
Source of the quotationhttp://blog.xfree.hu

Related videos


minimap