This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rilke, Rainer Maria: Érosz (III) (Eros (III) in Hungarian)

Portre of Rilke, Rainer Maria

Eros (III) (German)

Là, sous la treille, parmi le feuillage
il nous arrive de le deviner :
son front rustique d'enfant sauvage,
et son antique bouche mutilée ...

La grappe devant lui devient pesante
et semble fatiguée de sa lourdeur,
un court moment on frôle l'épouvante
de cet heureux été trompeur.

Et son sourire cru, comme il l'infuse
à tous les fruits de son fier décor ;
partout autour il reconnaît sa ruse
qui doucement le berce et l'endort.

   

(A vers nem németül íródott, amint azt a rendszer zárójelben állítja; francia versként ugyanis nem lehet feltölteni német költő nem-németül írt versét, nem jelenik meg.)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://www.eternels-eclairs.fr/ poemes-rilke.php#Eros+%28III%29

Érosz (III) (Hungarian)

A lugas mélye és dús lomb-bokra
Sejteti hogy ott rejtezik olykor
rusztikus, vad gyermek-homloka
meg a megcsonkult antik, komoly orr.

Őelőtte lesz a fürtnek súlya,
hogy úgy tűnik, fárasztja is az már,
arcunkba röpkén iszonyát fújja
ez a boldog csalóka nyár.

Fanyar mosolyát beissza héja
gőgös kulisszagyümölcseinek;
köröskörül kitűnik fortélya
mely álomba ringat minden szemet.
   
   
   

A francia verseket hagyományosan jambikusan vagy trochaikusan fordítják: páros szótagszámú sorokból álló verset jambikusan, páratlan szótagszámút trochaikusan. (Jambus: egy rövid, egy hosszú szótag, a jele u —; trocheus: egy hosszú, egy rövid, — u.) Itt ez csak úgy volna lehetséges, ha jambikus és trochaikus sorok váltakoznának; ez nem megvalósíthatatlan, de nem túl jó. Azon kívül a francia hímrímnek és nőrímnek magyar hím- ill. nőrímet feleltetnek meg, pedig a nevükön kívül semmi közük egymáshoz. Itt a 2. és a 4. sor hímrímet és nőrímet rímeltet össze; a klasszikus francia versben ez tilos volt, modern francia versekben elő-előfordul; a magyar hím- és nőrím összerímeltetése lehetetlen, illetve a dilettantizmus és a botfülűség legbiztosabb jele. — A fenti fordítás nem jambikus és nem trochaikus és így rímei sem hímrímek vagy nőrímek, de ennek érzetét itt nem küszöböltem ki következetesen, ahogyan azt más francia versek fordításában szoktam tenni. (L. a Sully Prudhomme „A naplemente” c. verséhez írott jegyzetet.) A magyaros verselés sem kerüli el mindig az időmérték és hímrímek/nőrímek érzetét:

   Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga
   Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga

olvasható úgy is, mintha trochaikus sorok volnának, a rím pedig nőrím, itt pedig:

   Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél,
   Büszke fegyver csillog, büszke hadsereg kél

mindkét sor tökéletesen beleillenék rímes-időmértékes versbe is, az első mint jambikus sor hímrímmel, a második mint trochaikus sor nőrímmel.

   
A vers némileg emlékeztet Rilke Archaikus Apolló-torzó című híres versére (l. ott). Érosz isten orra nyilván azért van megcsonkítva, mert a vers csak látszólag beszél magáról az istenről, valójában Érosz-szoborra gondol, amelynek az orra le van törve...Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap